aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade
Fasade

JERPSTAD Stensveien 16

Enebolig med attraktiv beliggenhet på Å. Kort gange til butikk, barnehage og bussforbindelser.

 • kr 1 350 000
 • BRA 190 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 350 000
 • Omkostningerkr 50 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 400 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 980
 • Soverom3
 • ArealP-rom 98 m²
 • Tomt1 232 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 350 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  33 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000))

  50 792 (Omkostninger totalt)

  1 400 792 (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning
Velkommen til Å/Jerpstad. Eiendommen ligger i et tilbaketrukket boligområde på Å. Her er kort gange til butikk, barnehage, fiskeelva Orkla, Å-stuggu (kafeen på Å) og fotballbane nært boligfeltet. Flotte turområder på begge sider av elva, med både Resdalen og områdene ved Føssjøen og Holsjøen. Her har man både jakt, fiske og uante turmuligheter. Boligen er lettvint med alle oppholdsrom på ett plan. I tillegg garasje (oppført ca. 1982) med plass til to biler (mangler port på ene p-plassen). Boligen inneholder: 1. etg: Entré, gang, stue, spisestue, kjøkken, 3 soverom, bad, WC og vaskerom. Kjeller: Innredet rom, boder og gang. Boligen fremstår i hovesak som fra byggeår.
Spisestue

Stensveien 16, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 92 kvm
  1. etasje: 98 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 0 kvm
  1. etasje: 98 kvm Følgende rom inngår i P-rom: 1. etg: Entré, gang, stue, kjøkken, 3 soverom, bad, WC og vaskerom. Se arealmåling i rapport fra takstmann for nærmere informasjon.  Tomt
  1232m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat eiertomt med stor biloppstilling.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på fredelige og naturskjønne Å i tidligere Meldal kommune (Orkland kommune fra 2020). Å er plassert sør i kommunen, mot grensa til Rennebu. Her har man flotte turområder som Resdalen i umiddelbar nærhet. På motsatt side har man områdene rundt Føssjøen og Hølsjøen, som innbyr til flotte naturopplevelser hele året. Kjører man over kommunegrensa til Rennebu, finner man Trollheimens unike natur. Fra eiendommen er det kort gange til bl.a. barnehage og butikk. Å barnehage flyttet inn i gamle Å skole i august 2015. Barnehagen ble da pusset opp. I 2020 ble det kommunesammenslåing, og Meldal gikk sammen med Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord til storkommunen Orkland. Skolen finner man ved Meldal sentrum, ca. 9 km fra Å. Meldal barne- og ungdomsskole sto ferdig i januar 2013, og er en felles barne- og ungdomsskole for beboere i tidligere Meldal kommune.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  I boligområdet er det i hovesak eneboliger.

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehage på Å. Kort gange fra eiendommen.

  Skolekrets
  Meldal barne-og ungdomsskole.

  Byggemåte
  Utdrag fra rapport utført av takstmann Egil Indergård: «Enebolig oppført i 1980. Hovedkonstruksjon av bindingsverk, utvendig kledd med stående og liggende kledning. 2.lags vinduer og metallplater som taktekking. Det bemerkes at de fleste bygningselementer er fra byggeår, og er i ferd med å nå / har nådd forventet brukstid slik at det er satt tilstandsgrad 2 pga alder / begrenset restlevetid samt at det må påregnes enkelte oppgraderinger / påkostninger. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner og nedløp av metall Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Luftebalkong mot sør med utgang fra soverom.« Se rapport i salgsoppgaven for nærmere opplysninger.

  Innhold
  1. etg: Entré, gang, stue, spisestue, kjøkken, 3 soverom, bad, WC og vaskerom. Kjeller: Innredet rom, boder og gang.

  Standard
  Utdrag fra rapport utført av takstmann Egil Indergård: Innvendig er det gulv av parkett og belegg. Veggene har trepanel og malte plater. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Det foreligger ingen informasjon ang. radonmålinger. Boligen har elementpipe. Boligen har lakkert tretrapp. Innvendig har boligen finèrdører. Bad Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Badet har vinylbelegg på gulv og plater på vegger. Fall på gulv er ikke i henhold til dagens krav. Av utstyr er det servant og badekar. Hulltaking er ikke foretatt da badet står foran full oppgradering. Vaskerom Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Vaskerommet har vinylbelegg på gulv og plater på vegger. Av utstyr er det skyllekar og opplegg for vaskemaskin. Svakt fall/ motfall ved sluk. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. rommet står foran full oppgradering. KJØKKEN Kjøkkenet har vinylbelegg på gulv og plater på vegger. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Toalettrommet har vinylbelegg på gulv og plater på vegger. Av utstyr er det wc og servant. Ventil i himling. TEKNISKE INSTALLASJONER Innvendige vannledninger er av kobber. Det er avløpsrør av plast. Varmtvannstanken er på ca 200 liter. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2, avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist andre avvik: Det registreres stedvis sprekninger / aldersmessig slitasje i kledning. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det registreres stedvis fuktskjolder, men det ble søkt med fuktindikator uten at det ble registrert forhøyede fuktverdier. Utvendig > Vinduer Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Overflater Det er avvik: Overflater generell brukslitasje Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er avvik: Ventilator har passert over halvparten av forventet brukstid. Kostnadsestimat: Under 10 000 Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er avvik: Rommet har passert over halvparten av forventet brukstid. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Grunnmur har passert over halvparten av forventet brukstid, tilstandsgrad er satt ut i fra alder. Det er også flere forhold som har fått TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak. Se rapport i salgsoppgaven for nærmere beskrivelse.  Forhold som har fått TG3: Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det registreres fuktinnsig i kjeller. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Byggeår: Tegningene er datert 1979. Det tas derfor utgangspunkt i at boligen er oppført 1979-1980.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom. Dobbelgarasje (kun én port).

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Det gjøres oppmerksom på at vaskerom i kjeller er inntegnet som disp.rom på orginale bygningstegninger. Det er ikke kjent at det er omsøkt som vaskerom. Dette vil være kjøpers ansvar og risiko. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 350 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  33 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000))

  50 792 (Omkostninger totalt)

  1 400 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming er basert på el. og vedovn. Varmepumpe på stua. Følgende avvik er registrert på ildsted: Sideplater i ildsted sprukket. Dette er kjøpers ansvar, risiko og kostnad. Avviket blir ikke lukket av selger før overtagelse. Se skriv fra kommunen i prospektet med avvik.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  16633

  Info kommunale avgifter
  Det betales i tillegg kr. 5000,- til ReMidt for renovasjon.

  Formuesverdi primær
  406717

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1464182

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5059/505/17: 09.05.1979 - Dokumentnr: 3226 - Erklæring/avtale OM Å TILKNYTTES OFFENTLIG VEG OG VANN M.M.
  17.11.1978 - Dokumentnr: 7411 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5059 Gnr:505 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 230026 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1636 Gnr:105 Bnr:17
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1904563 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5023 Gnr:105 Bnr:17


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, men innflyttingsattest datert 31-03-1980. Denne er vedlagt i salgsoppgaven. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. Private stikkledninger til offentlig nett. Merk at adkomsten inn til eiendommen går over naboeiendommen (se kart i prospektet). Det er ikke tinglyst rettighet på adkomsten. Om det senere bli uoverenstemmelser om adkomsten, og den ev. må legges om, vil dette være ny eiers ansvar og kostnad. Konferer megler ved spørsmål. Se også kart som viser veien på motsatt side av eiendommen. Kan se ut på eldre kart at det tidligere var her adkomsten var tiltenkt.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 350 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  33 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000))

  50 792 (Omkostninger totalt)

  1 400 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  50792

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1 990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev