aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hesteskoen 38 A.

Jessheim Hesteskoen 38A

Lekker 2-roms på bakkeplan med egen uteplass og parkering. Endebeliggenhet- sentralt.

 • 2 650 000
 • BRA 48 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING2 650 000
 • OMKOSTNINGER78 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 728 392
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 004
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 43 m²
 • FELLESKOST./MND1 000
 • TOMT17 035 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGC
 • 2 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,-))
  --------------------------------------------------------
  78 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 728 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Gang, ett soverom, bad, stue og kjøkken.
Det medfølger egen utebod.
Boligen har en arealsmart løsning.

Hesteskoen 38A, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Det er ingen forhold som har fått tg3 i rapporten.

  Takstmannens vurdering ved TG2:
  1.1.3 Bad. Membran, tettesjiktet og sluk
  Det blir satt tilstandsgrad TG2, grunnet at eier ikke fremlegger dokumentasjon på utført membran.
  Jording til varmekabler er ikke festet til slukrist. TG2

  2.1 Kjøkken. Kjøkken.
  Kjøkkeninnredning har stedvis merker og bruksslitasje utifra alder. TG2
  Benkeplate har noe små skader og merker i overflaten. TG2
  Fukt merker på parkett gulv. TG2
  Silikon mellom benkeplate og flisevegg har stedvis glipper. TG2

  3.1 Andre rom
  Parkett gulv i boligen har mye tørrsprekker, noe fuktskjolder på kjøkken og stedvis merker og hakk. TG2
  4.1 Vinduer og ytterdører
  Ytterdør har stedvis små merker i overflaten og skade i karm. Alder og bruksslitasje. TG2
  Dør inn til bad mangler lufting mellom terskel og dør. Kravet er 10mm fra treskel. TG2
  Fuktskade på nedre del av dør. TG2
  Dør inn til soverom har stedvis slitemerker på lagside av dørblad. TG2
  Terskler og fotlister har alder og bruksslitasje. TG2

  6.3 Ventilasjon
  I.h.h.t NS 3600 så gis det i bestefall tilstandsgrad TG2 når det ikke er balansert ventilasjon med
  varmegjenvinning, selv i eldre boliger. Etter nyere standard krevers balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
  TG2 Ventilasjonen kan likevel fungere tilfredsstillende med dagens løsning.

  Viser til vedlagt tilstandsrapport datert: 18.11.22
 • Eiendommen er beliggende i et etablert og barnevennlig boområde på Nordbymoen ved Jessheim i Ullensaker kommune. Fra boligen er det kort avstand til Jessheim sentrum med kjøpesenter, dagligvarebutikker, treningssenter og øvrige servicetilbud. Barnehager og skoler i alle trinn finner du også i kort avstand fra boligen.

  Gode friluftsmuligheter sommer som vinter. Norbytjern med hyggelige badeplasser og flotte turområder.

  Ullensaker kulturhus byr på konserter, teater og har 3 kinosaler.

  På Romerike finner du også flere svømmehaller, golfbaner og alpinanlegg.

  Fra Jessheim er kjøretiden til Gardermoen og Oslo er henholdsvis ca. 10 min. og ca. 35 min. Fra boligen er det gangavstand til togstasjon som gir ypperlige pendlermuligheter ved offentlig kommunikasjon.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • OM BYGGEMETODEN:
  Frittliggende flermannsbolig oppført i 2004 i tradisjonell bindingsverkkonstruksjon på ett støpt betongdekke.
  Saltak, tekket med papp og takstein. Liggende malt trepanel kledning. Trebjelkelag i etasjeskiller og innervegger oppført i tre/ plater/gips
  med varierende overflater.

  BESKRIVELSE AV INNVENDIGE OVERFLATER (vegger, tak og gulv):
  Vegger: Malte plater og malt gips. Fliser på bad, fliser mellom kjøkkeninnredning og benkeplate.
  Tak/himlinger: Malte plater og malt gips.
  Gulv: Parkett gulv. Fliser på bad

  VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:
  Eier opplyser om:
  Montert varmepumpe i 2020.
  Malt samtlige vegger og tak/himlinger i 2019.

  Viser til vedlagt tilstandsrapport datert 18.11.2022
 • 1.et: 48 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Entre/gang, bad, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer på bad og kjøkken medfølger.
 • Varmekabler på bad, panelovner og varmepumpe montert på stue.
 • Flat tomt med opparbeidet felles gressplen, trær og beplanting.
  Gruset ankomstområde med parkering på felleseid tomt.
 • På felles gårdsplass.
  Selger opplyser at det er ingen faste parkeringsplasser, men i utgangspunktet avsatt en plass pr. leilighet.
 • Boligen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Det er ikke montert vannmåler.
  Tilkomst fra privat veg.
 • Forretningsfører: Elisabeth Michelle Marie-France Lauritzen
  Nordskog 9 2069 Jessheim
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Dyrehold er tillatt iht. opplysninger mottatt fra forretningsfører.
 • Storebrand
 • Formuesverdi som primærbolig kr 638 851 per 31.12.22.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 299 862 per 31.12.22.
 • 1 000 pr. mnd. Det er vedtatt økning i fellesutgiftene fra kr. 800 pr. mnd til kr. 1000 pr. mnd. med virkning fra 01.01.2023. Fellesutgiftene dekker felles bygningsforsikring og snømåking.
 • Andel fellesgjeld kr ,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • Forretningsfører opplyser at sameiet ikke har felles lån.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 6 278 pr. år
  Opplyst beløp er kommunale avgifter for 2022. Beløpet omfatter vann og avløp, renovasjon.
  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • I tillegg til det offentlige/ kommunale opplysningene må kjøper regne med kostnader til innboforsikring, TV- og internett, strøm etter forbruk, samt utgifter til veglag.
  Det opplyses at det er pliktig medlemskap i Nordbyhagen Vel.
  Kontingent betales en gang i året, neste gang i januar 2023. Eier opplyser at hun har betalt 1252 pr. år.
  Gjør oppmerksom på at denne vil kunne variere.
 • Det foreligger ferdigattest for eiendommen datert 27.02.2008. Ferdigattesten følger som vedlegg i salgsoppgaven.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Styret har bekreftet at utvidelse av terrasse er ok.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
  - Eier har pr. i dag internett fra Telenor.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.


  2004/722-2/10 Erklæring/avtale
  19.01.2004
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:201 Bnr:1
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Overført fra: 3033-142/252/0/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2004/4511-2/10 Bestemmelse iflg. skjøte
  06.04.2004
  Pliktig medlemskap i velforening m.v.

  Grunndata
  2005/3021-1/10 Grensejustering
  21.03.2005
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2004/11731-4/10 Resek/tilleggssek

  23.09.2004
  nye seksjoner:
  snr: 63
  formål: Bolig
  sameiebrøk: 1/112

  (med flere)

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 3033-201/1
  Rettigheter i eiendomsrett

  2004/722-1/10 Erklæring/avtale

  19.01.2004
  Overført fra: 3033-142/252/0/1

  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:142 Bnr:252 Snr:63
  (med flere)

  Tillatelse til oppføring av støyvoll inntil 4 meter inn på
  Jernbaneverkets eiendom m.v.
  Overført fra: 3033-142/252/0/1
 • Eiendommen er regulert til bolig i reguleringsplan for "Ullensaker travbane m/best. vedtatt 04.12.2000".
  Boligen ligger i et område som er berørt av støy fra veg/jernbane.
 • Gnr. 142 Bnr. 252 Snr. 63 i Ullensaker kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Fastprovisjon: 30 000,-
  Markedsføringspakke: 18 000,-
  Tilretteleggingsgebyr: 16 000,-
  Oppgjørsgebyr: 6500,-
  Opplysninger fra kommunen: 4300,-
  Inneståelsesgebyr: 3000,-
  Visning: 2500,-

  Meglerforetaket har rett til å få dekket alle utlegg i henhold til oppdragsavtalen.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Helene Pettersen
Kristina Birkeland

Megler

Kristina Birkeland

91 10 27 84

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev