aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Holteløkka 12! En boligtomt med en tilhørende dobbel garasje.

Jessheim / Sand - boligtomt på 501 kvm med frittliggende dobbel garasje og tillatelse til oppføring av enebolig

 • 1 980 000
 • PRISANTYDNING1 980 000
 • OMKOSTNINGER65 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 045 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT501 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 980 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000,-))
  --------------------------------------------------------
  65 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 045 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligtomt i barnevennlig boområde.

Holteløkka 12, Viken

 • Tomten ligger i et attraktivt og barnevennlig boligområde på Sand, ca 3 km fra Jessheim sentrum i flyplasskommunen Ullensaker.

  Området har nærhet til Hovin Barneskole, barnehager, offentlig kommunikasjon, flotte rekreasjonsområder og gode servicetilbud. Det er kort vei til Ljøgodttjern naturreservat og populære Raknehaugen.

  For elever i ungdomstrinnene er det kort vei til Nordby ungdomsskole på Jessheim. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, bla. nye Jessheim videregående skole, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

  Dagligvarehandelen kan gjøres ved Kiwi Sand. Ønsker man ytterligere servicetilbud er Jessheim Storsenter et moderne kjøpesenter med ca 140 butikker og serveringssteder. Senteret er øvre Romerikes største motehus med mange små og store kjedebutikker samt flere spennende nisjebutikker. Lillestrøm, Strømmen, Lørenskog og Oslo ligger også godt innen rekkevidde med alt det innebærer av bymessige fasiliteter og servicetilbud.

  I Jessheim sentrum finner man også Ullensaker kulturhus som byr på konserter, teater, revyer, kunstutstillinger og 3 kinosaler. Det er et rikt idrett- og fritidstilbud i Ullensaker med blant annet nyere idrettsanlegg ved Jessheim stadion (UKI-arena), populære Jessheimbadet og mange flotte steder å utforske.

  Fra Olaløkka på Sand går det løyper i skogområdet Vestmoen og Ringbanen på Gardermoen til Nordbytjernet. Nordbytjernet er et av de flotteste friluftsområdene i Ullensaker. Rundt tjernet er det godt tilrettelagt med turveier for rullestolbrukere og folk med barnevogn. Det er også badeplass med strand, volleyballbaner, bade- og fiskebrygger. Området ellers har gode turmuligheter året rundt.

  Det er god offentlig kommunikasjon via buss i området til Jessheim og Oslo lufthavn Gardermoen. Nærmeste holdeplass ligger i Gardermovegen, ca 100 meter fra eiendommen, og heter Sand.

  Sand er et tettsted på Jessheim i Ullensaker kommune som opplever en sterk befolkningsvekst. Kommunen vokser med ca 1.000 innbyggere i året og har nå over 40.000 innbyggere. Befolkningsveksten stiller store krav til utvikling for å kunne ivareta gode tjenester også i fremtiden, og det jobbes kontinuerlig med å gjøre kommunen enda mer attraktiv. Med hovedflyplassen i kommunen har man mulighet til å reise hvor man vil i verden og alltid komme hjem til Ullensaker.

  Ved å benytte bil tar det ca:
  5 min til Jessheim sentrum
  7 min til Oslo lufthavn Gardermoen
  12 min til Kløfta
  22 min til Lillestrøm
  25 min til Strømmen
  35 min til Oslo S

  For ytterligere informasjon om kommunen se www.ullensaker.kommune.no
 • Nærområdet består hovedsaklig av eneboliger og småhusbebyggelse.
 • Fra E6: Ta av motorvegen på Jessheim Nord og følg Fv1566 rett frem over to rundkjøringer gjennom Gardermoen park. Etter noen hundre meter ta til venstre i rundkjøringen og inn på Vilbergvegen. Følg Vilbergvegen i ca 1,7 km og ta så til venstre inn Holteløkka. Holteløkka 12 ligger innerst og rett frem i gaten.

  Fra Jessheim sentrum/Jessheimkrysset: Kjør ned Gardermovegen til venstre og hold fremover gjennom rundkjøringen. Ta så til høyre i krysset og deretter til venstre i rundkjøringen etter. Følg Gardermovegen videre til Sand ca 3, 5 km og ta så til høyre inn Holtegutua. Ta så andre vei til høyre og hold rett frem så vil eiendommen ligge rett frem/innerst i gaten.
 • Holteløkka 12 er en boligtomt på ca 501 kvm, med BYA (Bebygd areal) 28,20 %. Det står en dobbel garasje på tomten idag, og denne er byggemeldt hos kommunen. Garasjen er på ca 49 kvm, og tillatt BYA på eneboligen vil da være ca 91 kvm.

  Det er gitt tillatelse til oppføring av enebolig med BRA 140 kvm, datert 06.07.2020. Tillatelsen er gyldig i tre år fra vedtaktsdatoen. Eventuelle endringer av tiltaket må omsøkes. Ihht. tillatelsen må det foreligge erklæring om samtykke fra eier av Gnr/bnr 172/181 ettersom boligen plasseres 2 meter fra felles eiendomsgrense. Det foreligger per idag. For øvrige bestemmelser se vedlagte byggetillatelse.

  Link til byggegodkjent boligtype:
  https://abchus.no/ferdighus/moderne-hus/noomi/
  Kjøper står fritt til å velge annen hustype eller levrandør.

  MUA (minste uteoppholdsareal) på tomten er 80 kvm. Se vedlagte situasjonsplan i salgsoppgaven for utnyttelsesplan på tomten.

  Tomten er for øvrig flat og opparbeidet med noe gressplen.
 • 501 kvm.
 • Eiendommen ligger til privat vei.
  Eiendommen må tilknyttes offentlig vann og avløp.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Det har ikke vært fakturert noen kommunale avgifter på eiendommen foregående år. Kommunale avgifter vil stipuleres når eiendommen bygges ut og tas i bruk og man må pr i dag påregne ca 14.000 per år for en vanlig eneboligeiendom i kommunen.
 • Faste løpende kostander vil på en boligeiendom inkl.: kommunale avgifter, forsikringer og strømforbruk, m.m. Ifm. bygging av bolig må eier påregne kostnader ifm. søknader til kommunen og tilkoblingskostnader til kommunalt vann og avløpsnett, m.m.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Garasjens tilstand er ikke vurdert av fagkyndig/takstmann i forbindelse med salget av eiendommen.

  Eiendommen ligger i gul støysone og er berørt av flystøy fra hovedflyplassen.

  Generell info fra kommunen på alle boliger i Ullensaker:
  Flystøy og byggesaker - restriksjoner og muligheter. Formannskapet vedtok følgende den 6/3-18 (sak nr 42/18):
  1. Midlertidig bygge- og deleforbud vedtas ikke.
  2. De midlertidige støysonekartene legges ikke til grunnved behandling av plan- og byggesaker.

  Det er fortsatt byggerestriksjoner ved OSL Gardermoen, slik det har vært siden flyplassen ble etablert i 1998. Det er begrensning i muligheten for å bygge og fradele boligtomter nær flyplassen der støyen har et for høyt nivå. Formannskapets vedtak innebærer at de nye støykart som viser forventet støybilde med tre rullebaner ikke skal tas hensyn til. Dette fordi disse vurderes som foreløpige og usikre. Dermed legger kommunen til grunn det støybilde som dagens to rullebaner medfører. Det er i praksis ikke mulighet for å bygge/fradele til boligformål (støyfølsomme bruksformål) i rød støysone. I gul støysone kan det være muligheter, med det forutsetter at man kan dokumentere akseptable støynivåer inne og på utearealer. I byggesaker må tiltakshaver/byggherre benytte seg av konsulenter/foretak med støyfaglig kompetanse. Samferdselsdepartementet har i brev 28/3-17 besluttet at mulig 3. rullebane skal planlegges på østsiden av flyplassen. Kommunen er i en planprosess som baserer seg på departementets beslutning. Byggesaksavdelingen kan veilede nærmere i konkrete spørsmål.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1974/5483-1/10 Best. om vann/kloakkledn. 10.07.1974
  Overført fra: 3033-172/181
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1982/9739-1/10 Bestemmelse om bebyggelse 07.12.1982
  VED OPPFØRING AV STALL
  Overført fra: 3033-172/181
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2003/10829-1/10 Best. om vann/kloakkledn. 16.09.2003
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Bestemmelse om bebyggelse
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3033-172/181
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2015/431813-1/200 Bestemmelse om veg 18.05.2015
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:281
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:493
  Overført fra: 3033-172/181
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2015/522426-1/200 Best. om vann/kloakkledn. 11.06.2015
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:493
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Overført fra: 3033-172/181
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2019/362765-1/200 Bestemmelse om veg 27.03.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:497
  Overført fra: 3033-172/181
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2019/830807-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk 17.07.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:497
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
  Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
  Overført fra: 3033-172/181
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2019/882470-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk 01.08.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:497
  Overført fra: 3033-172/181
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2020/1933069-1/200 Erklæring/avtale 02.01.2020 21:00
  Rettighetshaver:ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS
  Org.nr: 965075364
  Kan ikke slettes uten samtykke fra:ULLENSAKER KOMMUNE
  Org.nr: 933649768
  Bestemmelse om snuplass

  2021/378533-1/200 Erklæring/avtale 30.03.2021 21:00
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:497
  Bestemmelse om rett til å hensette avfallsbeholder

  Grunndata
  2019/1387255-1/200 Registrering av grunn 20.11.2019 10:20
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:181
  Elektronisk innsendt

  2020/1003228-1/200 Omnummerering ved kommuneendring 01.01.2020 00:00

  Rettigheter på andre eiendommer

  Rettigheter på 3033-172/181
  Rettigheter i eiendomsrett
  2019/1406072-1/200 Bestemmelse om veg 25.11.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:499

  Rettigheter på 3033-172/282
  Rettigheter i eiendomsrett
  2019/1406100-1/200 Bestemmelse om veg 25.11.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:499

  Rettigheter på 3033-172/24
  Rettigheter i eiendomsrett
  2019/1406111-1/200 Bestemmelse om veg 25.11.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:499

  Rettigheter på 3033-172/181
  Rettigheter i eiendomsrett
  2019/1406115-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk 25.11.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:499
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

  Rettigheter på 3033-172/181
  Rettigheter i eiendomsrett
  2020/2878367-1/200 Bestemmelse om bebyggelse 17.08.2020 21:00
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:172 Bnr:499
  Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m

  Heftelsene omhandler bla. rett for Gnr/bnr 172/497 til å hensette avfallsbeholder for tømming på tømmedaler på anvist plass på Gnr7Bnr 172/499, erklæring fra naboen i 172/181 om ingen innvendinger mot at eneboligen oppføres 2,1 meter fra nabogrensen, rett for Romerike Avfallshåndtering til å benytte eiendommens innkjørsel til snuareal ved søppeltømming, rett til å koble seg på private vann- og avløpsledninger til 172/181 og 172/187, rett til å legge og vedlikeholde stikkledninger over eiendommen, veirett over Gnr7Bnr 172/181, rett til tilkomst til vann og avløpsledninger for vedlikehold, rett for kommunen til å ha ledninger over eiendommen og bestemmelse om å ikke bygge nærmere lendinsnettet enn 4 meter, og eldre disposjosisjon til oppføring av stall.

  Overnvente heftelser følger eiendommen i salget.

  Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert til boligformål i reguleringsplan for "Sandområdet" stadfestet 16.04.1975.

  Avsatt i kommuneplanen til: boligbebyggelse - nåværende. Vedtatt 23.03.2021.
  Grenser inntil reguleringsplan for "Gangveg Sand". Stadfestet 06.02.1980.
 • Gnr. 172 Bnr. 499 i Ullensaker kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på tomten.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,9 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16.450 -, og visninger kr. 2.000,- per stk. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 35.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 5.235,-. Utleggene omfatter foto, tinglysning av sikring og kommunale opplysninger. Oppdragsgiver dekker også kostander til markedsføring og elektronisk grunnbok. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 1.875,- per times arbeid, begrenset oppad til kr. 16.450,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mohammad Naseem
Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev