aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere Rambydalsvegen 10.
Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere Rambydalsvegen 10.

JESSHEIM Rambydalsvegen 10

Romslig tomt på 1 355,9 kvm på Fladbyseter.

 • kr 4 000 000
 • Prisantydningkr 4 000 000
 • Omkostningerkr 117 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 117 042
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 355.9 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 4 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   117 042,- (Omkostninger totalt)   4 117 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomt på 1 355,9 kvm med rivningsobjekt. Tomten ligger sentralt til på Fladbyseter, like utenfor Jessheim sentrum i Ullensaker kommune. Fra eiendommen er det kort avstand til Skogmo barneskole, og for elever i ungdomstrinnene er det kort vei til Allergot ungdomsskole. For dagligvarehandel er Coop Extra det nærmeste. Jessheim storsenter byr på blant annet flere klesforretninger, spisesteder og matbutikker. Tomten har utnyttelsesgrad på 30%. Avstander med bil Jessheim Storsenter ca 3 min. Oslo Lufthavn ca 12 min. Oslo sentrum ca 40 min.

Rambydalsvegen 10, Akershus

 • Tomt
  1355.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er relativt flat og har grøntarealer.

  Beliggenhet
  Tomten ligger langs Rambydalsvegen på Fladbyseter, like utenfor Jessheim sentrum i Ullensaker kommune. Fra eiendommen er det kort vei til Skogmo barneskole, og for elever i ungdomstrinnene er det kort vei til Allergot ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, blant annet Jessheim videregående skole, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager. Læringsverkstedet barnehage og Fladbyseter barnehage ligger begge i nærområdet. Kollektivtilbudet i området består av buss og tog. Nærmeste holdeplass er Fladbyseter, som ligger kun noen minutter unna. Fra Jessheim er det gode togforbindelser til blant annet Oslo, og få min til Oslo lufthavn. Videre er det kort vei til lekeplass, fotballbaner, Jessheim friidrettsstadion, idrettshall, tennisanlegg og flere treningssentre. Eiendommen har umiddelbar nærhet til flott turterreng. Det er kort vei til lysløype, markastue med servering i vintersesongen og et mylder av merkede stier i området. Kommunen har også lagt opp til O-postjakt, et spennende fritidstilbud som gjør deg mer kjent i nærliggende terreng. Det er også kort vei til skøytebane og svømmehall. En liten sykkeltur unna finner du populære Nordbytjernet, som er et av de flotteste friluftsområdene i Ullensaker. Rundt tjernet er det godt tilrettelagt med turveier for rullestolbrukere og folk med barnevogn. Nordbytjernet har flotte badeplasser med strender, volleyballbaner og badebrygger. Fra tjernet går det løyper i skogområdet Vestmoen og videre til Olaløkka på Sand og Ringbanen på Gardermoen. Coop Extra og Kiwi Gystad er nærmeste dagligvare. Det er gang- og sykkelvei inn til sentrum, og her finner du et rikt utvalg av fasiliteter, servicetilbud og serveringssteder. Jessheim Storsenter, Øvre Romerikes største motehus, ligger også i sentrum, med både kjedebutikker og nisjebutikker. Jessheim kulturhus byr på konserter, teater, revyer, kunstutstillinger og 3 kinosaler.

  Adkomst
  Se kartskisse. Eiendommen kan fritt besiktiges.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   117 042,- (Omkostninger totalt)   4 117 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Eiendommen er p.t. ikke registrert med kommunale årsgebyrer. Kjøper bærer kostnaden med å koble seg på kommunalt vann, avløp og strømnett. Kommunale avgifter må påregnes fra det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på boligbygg. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Info om eiendomsskatt
  Ullensaker kommune har p.t. ikke eiendomsskatt.

  Info formuesverdi
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3033/43/15: 06.08.1914 - Dokumentnr: 900045 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3033 Gnr:43 Bnr:1
  07.11.1918 - Dokumentnr: 900121 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:0235 Gnr:43 Bnr:16
  15.05.1935 - Dokumentnr: 900029 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3033 Gnr:43 Bnr:19
  15.05.1935 - Dokumentnr: 900030 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3033 Gnr:43 Bnr:20
  29.12.1966 - Dokumentnr: 6336 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3033 Gnr:43 Bnr:36
  24.05.1972 - Dokumentnr: 3667 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3033 Gnr:43 Bnr:37
  01.01.2020 - Dokumentnr: 713022 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0235 Gnr:43 Bnr:15
  01.12.1992 - Dokumentnr: 8990 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3033 Gnr:43 Bnr:36
  Bestemmelse om kloakkledning
  22.04.2003 - Dokumentnr: 4428 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3033 Gnr:43 Bnr:19
  Gjelder ikke uten videre fradelte parseller
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommen ligger til kommunalvei. Det vil være tilkoblingsavgift for å koble seg på offentlig vann og avløp. Se nettside: https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/priser-og-avgifter/

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til bolig i reguleringsendring av reguleringsplan for "Sandbo, gnr. 43 bnr. 19 og 20 m.fl., Gystad" m/best. vedtatt 08.11.2022. Avsatt i kommuneplanen til: boligbebyggelse - nåværende vedtatt 23.03.2021. Grenser inntil regulerinsplan for: "Sandbo, gnr. 43 bnr. 19 og 20 m.fl." vedtatt 14.10.1998. Eiendommen er berørt av veistøy.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   117 042,- (Omkostninger totalt)   4 117 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  117042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr. 39 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 12 000,- oppgjørshonorar kr. 6 500,- .  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Iris Therese Asak

Megler

Iris Therese Asak

97 59 80 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev