aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

JØA Holvikvegen 106

Jøa - Enebolig med garasje - Avstand til ferjeleie og butikk er ca 1,4 km - Utsikt til fjorden.

 • kr 1 500 000
 • BRA 188 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 500 000
 • Omkostningerkr 54 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 554 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1988
 • Soverom3
 • ArealP-rom 108 m²
 • Tomt1 919.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plaskisse 1.etasje.jpg
Enebolig med skjermet og landlig beliggenhet ca. 1,4 km fra ferjekaien/butikk på Seierstad. Her har man utsikt til fjorden. Eiendommen grenser mot landbruksarealer. Avstand til skole/barnehage 7 km. Boligen framstår som pent brukt med standard fra byggeår, unntatt bad som ble oppgradert i 2013, ny drenering i 2013 og ny taktekking i 2021. Loftet er innredet i ca. 2008. Boligen inneholder: 1.etasje: Entre, gang, bad, soverom, kjøkken, stue. Loftsetasje: 2 soverom og gang. Wc og 2 kott har ikke målbart areal. Kjeller: 5 boder.
Drone

Holvikvegen 106, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 78 kvm
  1. etasje: 82 kvm
  2. etasje: 28 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 80 kvm Entre, gang, bad, soverom, kjøkken, stue.
  2. etasje: 28 kvm Gang og de to soverommene. Toalett og boder har ikke målbart areal etter "Takstbransjens norm for arealberegning."
  Sekundærrom
  Kjeller: 78 kvm Hele kjelleren i og med at det som tidligere har vært vaskerom ikke brukes til det på nåværende tidspunkt.
  1. etasje: 2 kvm Bod.  Tomt
  1919.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 919 kvm iht matrikkelrapport. Tomten er opparbeidet med gårdsplass, plen og noe beplanting.

  Beliggenhet
  Boligen ligger ca. 1,4 km fra ferjekaien/butikk på Seierstad. Her har man utsikt til fjorden. Eiendommen grenser mot landbruksarealer. Avstand til skole/barnehage 7 km.

  Adkomst
  Enkel adkomst med avkjøring fra fylkesvei.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i lettklinkerblokker. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med stålplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst forum Nord-Trøndelag . For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport .

  Innhold
  1.etasje: Entre, gang, bad, soverom, kjøkken, stue. Loftsetasje: 2 soverom og gang. Wc og 2 kott har ikke målbart areal. Kjeller: 5 boder.

  Standard
  Utførte oppgraderinger siden byggeår: 2013 - Oppgradering av badet. 2013 - Ny drenering. 2021 - Ny taktekking, renner og nedløp. Følgende forhold har fått TG2 / TG3 i Tilstandsrapporten utført av Norconsult. Se utdypende informasjon i Tilstandsrapporten som er vedlegg til salgsoppgaven: TG2: Balkong, terrasse, platting Oppsummering: Rekkverk er for lavt men det er ikke krav til utskifting opp til dagens krav. Yttervegger Oppsummering: Det er benyttet klosser som musesperre bak kledning. Dette har medført stedvis redusert lufting. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Kjøkken Oppsummering av overflater og innredning: Kjøkkeninnredningen har noe fuktsvelling på dører. Vannledninger Oppsummering: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Vannrør er delvis skiftet i forbindelse med oppgradering av bad. Varmesentral Oppsummering: Anlegget ble ifølge selger installert i 2015, produksjonår på utedel er 2009. Varmepumpe som er over 10 år gammel har overskredet halvparten av forventet brukstid og får derfor TG-2. Det anbefales å få utført service på anlegget. Varmtvannsbereder Oppsummering: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. Ventilasjon Oppsummering: Service på ventilasjonsanlegget anbefales. Våtrom Oppsummering av overflater: Rommet er oppgradert i 2013. Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Vindu er plassert i våtsone ved baderomsinnredningen. Vindu og karmlister bør overflatebehandles med en oljemaling og beskyttes for direkte vannsprut. Oppsummering av sanitærutstyr: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sisterne, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. TG3: Støttemur Oppsummering: Støttemuren isolert sett får TG-1. Rekkverk mangler. Nivåforskjell på mer enn 0,5 meter der det er hardt underlag som betong, asfalt, steinheller, må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Trapp Oppsummering: Trapp opp til loft mangler håndløper på en side og trapp ned til kjeller mangler rekkverk men har håndløper på en side. Utbedringskostnader: Under 10 000 Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst forum Nord-Trøndelag . For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport .

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.

  Parkering
  På gårdsplass og i garasje.

  Diverse
  Varmepumpe: Det står i Tilstandsrapport at varmepumpe er fra 2013. Dette er feil, rett år er er 20009. Det er foretatt endring fra opprinnelig planløsning. Endringer gjelder kun innenfor boligens hoveddel og er ikke søknadspliktig tiltak. Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling / lav takhøyde. Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling / lav takhøyde. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Varmepumpe og vedovn på stue. Varmekabel i gulv på bad. Mangler vedr pipe eller ildsted registrert på tilsyn 09.11.2021; - Røykrørsinnføring er ikke montert. I monteringsveiledningen for deres skorstein gjelder krav til røykrørsinnføring. - Små sprekker i skorstein (anmerkning). Sprekker i skorstein kan medføre trekk- og driftsproblemer. Kan utvikle seg til avvik. Tilsyn hvert 4. år. Feiing hvert 4. år, neste gang 08.11.2025. (med forbehold om endringer) Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  D

 • Kommunale avgifter
  18137

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  I dette inngår avgift for vann, slamtømming, renovasjon, og feiing/branntilsyn, samt eiendomsskatt. Beløpet er fordelt på 3 terminer.

  Formuesverdi primær
  569624

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2050646

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet kommunale avgifter, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Offentligrettslige pålegg
  Det kan etter hvert komme pålegg om godkjent avrenning fra septiktank dersom dette ikke er etablert. Opplyst av Namsos kommune.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5007/252/33: 23.01.1988 - Dokumentnr: 538 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning 07.03.1988 - Dokumentnr: 901964 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5007 Gnr:252 Bnr:7 30.01.1995 - Dokumentnr: 597 - Målebrev 01.01.2018 - Dokumentnr: 71725 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1748 Gnr:52 Bnr:33 01.01.2020 - Dokumentnr: 1058499 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5048 Gnr:52 Bnr:33

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen og de opplyser følgende: Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse / ferdigattest i våre arkiver. Det er ikke noe krav om at dette må ordnes nå i ettertid (gjelder tiltak omsøkt før 1. januar 1998).

  Vei, vann og avløp
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett. Eiendommen har ikke vannmåler Avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat nett Eiendommen har septiktank Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Det er private stikkledninger og vei til off. nett. Det kan etter hvert komme pålegg om godkjent avrenning fra septiktank dersom dette ikke er etablert.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Fosnes kommune kommune, vedtatt 26.03.2015

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  54542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 000,- oppgjørshonorar kr 4 750 ,- og visninger kr 3 000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Torleif Sommerseth

Megler

Torleif Sommerseth

92 80 63 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev