aktiv-eiendomsmegling
Velkommen på visning! 
Sentral beliggenhet på Dun med gangavstand til nærbutikk,
barnehage, skole (Barne og ungdomsskole) og idrettshall.
Velkommen på visning! Sentral beliggenhet på Dun med gangavstand til nærbutikk, barnehage, skole (Barne og ungdomsskole) og idrettshall.

JØA Remmavegen 28-30

Jøa - Enebolig (3 soverom) med egen leilighet (1 soverom) i sokkel. Gangavstad til nærbutikk, skole og barnehage.

 • kr 875 000
 • BRA-i 185 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 875 000
 • Omkostningerkr 23 115
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 898 115
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1985
 • Soverom4
 • Tomt1 427 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 875 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 875,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 875 000,00))   23 115,- (Omkostninger totalt)   898 115,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etg. .jpg
Velkommen til Remmavegen 28-30. Enebolig med godkjent utleie leilighet i sokkel. Sentral beliggenhet på Dun med gangavstand til nærbutikk. barnehage, skole (Barne og ungdomsskole) og idrettshall. Hoveddel: Vf, gang, kjøkken, stue, bad, 3 stk. soverom, vaskerom og bod. Utleiedel: Vf, gang, bad, kjøkken og soverom. Skjermet beliggenhet, utsikt mot sjø fra veranda/stue. Velkommen til Aktiv visning.
Hoveddel: Bad

Remmavegen 28-30, Trøndelag

 • Tomt
  1427m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtestørrelse er 1 427 m² på festet tomt. Skrånende tomt tilpasset bolig med underetasje. Gruset innkjørsler til hver boenhet. Mindre plenarealer ved bygningen med skråninger og noe tett vegetasjon. Normal solforhold med begrenset med formiddagssol. Grunneier: Åke Duun bortfester: Namsos kommune Årlig festeavgift: 1.142,- Regulering av festeavgift: KPI Neste regulering av festeavgift: 01.01.2030 Festekontrakten utløper 14.11.2061 Forkjøpsrett: Nei Kreves samtykke til overdragelse fra grunneier: Nei Festekontrakten utløper i 14.11.2061. Se tomtefestelovens regler for eventuell innløsning, forlengelse og regulering av festeavgift etter utløp. Dette er kjøpers risiko og ansvar. Festeavgiften inngår i de kommunale avgiftene. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Enebolig med sentral beliggenhet på Jøa med gangavstand til nærbutikk, skole, administrasjonsbygg og sykehjem.

  Adkomst
  Enkel adkomst.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, nærbutikk, sykeheim og gårdsbruk.

  Skolekrets
  Jøa barne og ungdomsskole.

  Byggemåte
  Bolig på en etasje over underetasje med utleiedel bygd i 1985 på grunnmur av lettklinkerblokker. Konstruksjoner over av tre med utvendig stående bordkledning. Tak med saltaks fasong med taktekking av pappshingel.

  Innhold
  Primærrom: Sokkel: Vindfang, gang, bad, kjøkken, soverom.For hoveddel: Trapperom, vaskerom. 1. etasje: Vindfang, gang, kjøkken, stue, bad, 3 soverom. Sekundærrom: Sokkel: 3 boder. En tilhørende hovedplan. 1. etasje: Bod.

  Standard
  Sokkel: Vindfang: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Gang: Laminat på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Bad: Belegg på gulv, flis og våtromstapet på vegger. Panel i himling. Gulvvarme. Utstyrt med wc, åpen dusj og servant Kjøkken: Belegg på gulv og tapet på vegger. Panel i himling. Panelovn. Soverom: Belegg på gulv og malt tapet på vegger. Panel i himling. Panelovn. Garderobeskap. Bod 1: Støpt malt gulv og malte plater på vegger. Panel i himling. Bereder, sikringsskap og stoppekran. Bod 2: Belegg på gulv, pusset malt overflate og malt tapet på vegger. Panel i himling. Trapperom: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Trapp. Hoveddel. Vaskerom: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Utstyrt med bereder, stoppekran, skyllekum, naturlig avtrekk og wc. For hoveddel. Bod 3: Støpt gulv og panel på vegger. Panel i himling. 1. etasje: Vindfang: Belegg på gulv og panel på vegger. Malte plater i himling med skjolder. Gang: Belegg på gulv og panel på vegger. Malte plater i himling med fuktskjolder. Kjøkken: Belegg på gulv og malt tapet på vegger. Malte plater i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen, stekeovn. Stue: Belegg på gulv og panel på vegger. Malte plater i himling. Vedovn og panelovn. Utgang til terrasse. Bad: Flis på gulv og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Utstyrt med wc, dusjkabinett og mekanisk avtrekk. Soverom 1: Belegg på gulv og malt tapet på vegger. Malte plater i himling. Panelovn. Garderobeskap Soverom 2: Belegg på gulv og malt tapet på vegger. Malte plater i himling. Panelovn. Garderobeskap og utgang til terrasse. Soverom 3: Belegg på gulv og malt tapet på vegger. Malt panel i himling. Panelovn, Garderobeskap. Bod: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Boligen har fått følgende TG i vedlagt rapport. TG 0: 2 stk. TG 1: 13 stk. TG 2: 15 stk. TG 3: 6 stk. Følgende punkt har fått TG 2 og 3. TG2: Vinduer og dører Det registreres punktert glass i i altandør stue, men kan ikke utelukkes forekomme andre steder grunnet vanskelig å se uten at vinduer er rene. Utettheter grunnet harde pakninger kan ikke utelukkes. Både vinduer og dører generelt med en del overflateslitasje. Anbefalte tiltak: Noe utskiftninger kan på sikt forventes, noen som trolig først gjelder dører. Yttervegger Kledninga stedvis med noen sprekker og delvis mye slitasje på overflatebehandling. Med lufting og musing som naturlig i byggeår på undersøkte områder. Anbefalte tiltak: Vedlikehold av fasader anbefales hvor det ikke kan utelukkes behov for mindre utskiftninger. Ildsted/skorstein Det registreres kort avstand mellom ildsted og brennbart materiale. Del av pipe over tak med mye sprekker i puss. Det har aldri vært kontroll av pipe og ildsteder. Anbefalte tiltak: Tiltak for å øke avstanden til brennbart materiale må utføres. Kontroll av tilsyn anbefales. Kjøkken/hovedplan Innredning trolig fra 2012 av laminerte skrog , glatte malte lyse fronter og laminert benkeplate. Med stekeovn og avtrekksvifte. Kjøkkeninnredningen har mindre skade på benkeplate og front ved vaskebeslag og lekkasje på avløp i benk. TG 2 Utover bemerkning med bra stand. Anbefalte tiltak: Reparere lekkasje i avløp. Trapp Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Anbefalte tiltak: Vurdere behov for tiltak med trapp angående sikkerhet. Avløpsrør Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Ikke skiftet rør har kommer langt i forventet funksjonstid. Det kommuner opp et rør med begrenset dimensjon opp til kaltloft som kan være lufting. I tilfelle en uheldig løsning da lufting skal føres over tak. Anbefales nærmere undersøkelse. Alt synes å fungere ennå, men tiltak kan på sikt forventes grunnet alder. Anbefalte tiltak: Nærmere undersøkelse angående lufting til loft. Vannledninger Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Stoppekran for utleie ved bereder i bod. For hoveddel ved bereder i vaskerom. Begge fungerte. Elektrisk Litt vanskelig å vurdere kursfortegnelse. En stikkontakt er løsnet i soverom underetasje. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Varmtvannsbreder utleie Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid Våtrom: Vaskerom hoveddel Med belegg under klemring. Det er ikke siliconert nedre ende plater , men mindre betydning som vaskerom uten vann på overflater. Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker når det gjelder gulvbelegg som trolig er fra byggeår. Våtrom: Bad hovedplan Det kan ikke bekreftes bruk av membran i sluk. Ikke vanlig i byggeår om gulvet er fra da. Kan være bak flislim og fugemasse. Det er ikke fuget mot bunnlist som er satt ned på gulvet. Den skal være minimum 5 cm over gulvet. Kan gå bra ved forsiktig bruk av kabinett. Klosettet er løst. Anbefalte tiltak: Klosset bør festes bedre til gulv. Drenering Terreng rundt boligen er flatt på øvre side som mest utsatt område.. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Uheldig mye tilfylt ved vindu. Ved innvendige fuktmålinger ikke noe som tyder på svikt. Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. Ser delvis plast hvor det mangler klemlist på bakside. Anbefalte tiltak: Vurdere justering av terreng hvor det ikke er tilfredsstillende fall. Støttemur Med naturlige sprekker i murer av blokker, men er stedvis med noen skjevheter av terrengpress. Har trolig vært slik i lengre tid. Berører ikke bolig. Balkong, terrasse, platting Altan ved soverom med skjevhet grunnet sig i understøttelse. TG 2 Ellers ikke annet en slitasje på overflater med vedlikeholdsbehov. Rekkverkshøyden er målt til 90 cm. Dette er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm, men tilfredsstiller krav på oppføringstidspunktet. Ingen tiltak er påkrevd. Anbefalte tiltak: Overflatevedlikehold og oppretting av skjevhet. Følgende punkt har fått TG 3: Renner og nedløp Renner delvis med utettheter i skjøter og ender og mindre ujevnheter. Med en del vegetasjon og dårlig funksjon. Med brudd ved nedløp på bakside. Rør under terreng fra nedløp ikke vurdert. Anbefalte tiltak: Oppgradering av takrenner vil være naturlig i forbindelse med skifting av taktekking. Utbedringskostnad estimert: 10 000 - 50 000 Taktekking Taktekking med betydelig mosebegroing. En del slitasje på vindskier og vannbord. Skjolder i himling i gangrom, vindfang kan skyldes fukt/kondens fra ventilasjon over som ser ut til å være skiftet. Er også en ikke benytte åpning i luftehatt over som kan være årsak til skjolder. Lufting av kloakk ser ut til å være ført opp til loft, noe som er en uheldig løsning og vil medføre fuktighet. Anbefalte tiltak: Skiftning av taktekking anbefales. Pris mye avhengig av type tak. Føre eventuell lufting over tak. Utbedringskostnad estimert: 150 000 - 300 000 Utstyr på tak Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Det er ikke etablert noen takstige. Anbefalte tiltak: Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnad estimert: 10 000 - 50 000 Kjøkken - Underetasje: Innredning generelt med en del slitasje, sår og mindre skjevheter. Skiftning vil være naturlig. Anbefalte tiltak: Oppgradering kan ble aktuelt. Utbedringskostnader estimert 50 000 - 150 000 Avtrekk mangler bryter og ikke testet. Skifting av avtrekk vil være naturlig. Utbedringskostnad estimert: Under 10 000 Våtrom - Bad u. etg. Rommet hovedsakelig fra byggeår delvis med noen oppgraderinger av vegger som limt flis utenpå eldre belegg. Med belegg på gulvet med fall til sluk i åpen dusj. Med toalett, servant og avtrekksvifte med usikker funksjon. Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende bodrom med bereder. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen. Mulig ikke vært i bruk på lengre tid. Oppgradering vil være naturlig. Anbefalte tiltak: Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen. Ved totaloppgradering estimert utbedringskostnad 150 000 - 300 000

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på tomt

  Prisantydning inkl. omkostninger
  875 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 875,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 875 000,00))   23 115,- (Omkostninger totalt)   898 115,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

 • Oppvarming
  Vedovn og elektrisk oppvarming. Ingen evt. mangler vedr pipe eller ildsted registrert. Det er fordi det ikke er foretatt tilsyn med boenheten. Tilsyn hvert 4. år. Feiing hvert 4. år, neste gang 2024. (med forbehold om endringer)

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  30005

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  I de kommunale avgiftene inngår bla.: Vann, avløp, renovasjon, branntilsyn/feiing og festeavgift. Namsos kommune opplyser at det vil bli beregnet eiendomsskatt etter at ny eier har overtatt eiendommen.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5007/245/29/29: 14.11.1984 - Dokumentnr: 9563 - Festekontrakt - vilkår Gjelder framfeste
  Festetid: 77 år
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.02.1983 - Dokumentnr: 1222 - Registrering av festenr. Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5007 Gnr:245 Bnr:29
  01.01.2018 - Dokumentnr: 188268 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1748 Gnr:45 Bnr:29
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1823251 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5048 Gnr:45 Bnr:29
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Byggeår denne boligen er 1985.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp.  Det er private stikkledninger frem til offentlig nett for vei, vann og avløp. Namsos kommune har ingen informasjon vedr status på de private ledningene. Dersom de er tilknyttet offentlige ledninger iht kommunens krav, må det, ved forespørsel, framlegges godkjent dokumentasjon (fra autorisert rørlegger/entreprenør). Kravet er at overvann IKKE skal være koblet inn på kloakkledning og omvendt. Er ikke eiendommen tilknyttet offentlige ledninger iht gjeldende krav, må det forventes at det vil komme et pålegg. Det var tidligere ikke vanlig eller påkrevd å sende inn slik dokumentasjon til kommunen. Ved evt spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med Tomas Haugum eller Sturla Tømmerås, Namsos kommune.

  Regulerings- og arealplanner
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler. Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  875 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 875,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 875 000,00))   23 115,- (Omkostninger totalt)   898 115,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

  Omk. kjøper beløp
  23115

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 500/5 100/5 700 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr  24.875,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5.000,- oppgjørshonorar kr 4.750,- og visninger kr 1.875, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 3.240,-. Utleggene omfatter fotograf og grunnboksutskrift. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1.800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25,000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Øyvind Hofstad

Megler

Øyvind Hofstad

41 78 72 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev