aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Jømna og Prærievegen 218!
Velkommen til Jømna og Prærievegen 218!

JØMNA Prærievegen 218

Solrik og pent opparbeidet eiendom på 6,8 mål i landlige omgivelser. Flott enebolig 15 km fra Elverum. Uthus og anneks.

 • kr 3 500 000
 • BRA 167 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 500 000
 • Omkostningerkr 104 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 604 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1900
 • Soverom4
 • ArealP-rom 142 m²
 • Tomt6 814 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning 2. etasje.
Prærievegen 218 er en stor og flott eiendom på ca. 6,8 mål som er bebygd med en sjarmerende enebolig over to plan, et uthus på 69m² og et anneks på 9m². Boligen har en planløsning med store oppholdsrom i 1. etasje, med utgang til solrik sydvestvendt terrasse, og en flott hagestue med åpen peis. I hovedetasjen finner du også 2 soverom og et pent bad. I 2. etasje er det også en stue, 2 soverom og god oppbevaring-plass. Idyllisk uteområde med grønnsakshage, urtebed og andre nytte- og prydvekster. Eiendommen ligger i landlige omgivelser langs elva Jømnaåa, med mulighet for ørretfiske, omgitt av jordbruksarealer og skog med et rikt dyreliv. Barneskolen i Heradsbygd, ligger syv kilometer unna, og er nylig rehabilitert og utbygd. Det er ca. 15 km. til Elverum sentrum med alle andre fasiliteter.
Plantegning 1. etasje.

Prærievegen 218, Innlandet

 • Tomt
  6814m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på til sammen ca. 6 814,1m². Hvorav gnr. 37, bnr. 42 har et areal på ca. 1 992,2m² og gnr. 37, bnr. 44 har et areal på ca. 4 821,9m². Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og gårdsplass. Pent apparbeidet hage med plen, diverse beplantning, steinsetting med blomsterbed og gangstier. Oppført søppelskur. Frittstående uthus og anneks.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser langs elva Jømnaåa, med mulighet for ørretfiske, omgitt av jordbruksarealer og skog med et rikt dyreliv. Her bor du nær naturen, med store friluftsområder hvor hele familien kan nyte fine opplevelser både sommer og vinter. For deg som er glad i tur og trening finner du stier og grusveier for løping, sykling og tur i nærområdet. På sommerstid kan du fiske ørret stående på egen tomt og på vinterstid finner du oppkjørte skiløyper kun 50 meter fra huset. Fra boligen er det bare en liten kjøretur til et flott idrettsanlegg i Heradsbygd hvor det arrangeres en rekke aktiviteter for barn og unge. Jømna/Heradsbygd har skistadion 3 km unna og har et godt drevet idrettslag med mange aktiviteter gjennom hele året. Her er det noe for enhver smak, enten en vil drive med fotball, friidrett, sykkel eller langrenn. Det er velhus like i nærheten, samt barneskole i Heradsbygd. Verdt å nevne er også Starmoen Fritidspark med motorcross-bane, RC-bane, seilflyplass, travbane og golfbane, kun drøye 5 km unna. Ca. 15 km til Elverum sentrum med butikker, kjøpesentre, bibliotek, kino, apotek og øvrige servicetilbud. Fra eiendommen er det ca. 400 meter til nærmeste bussholdeplass.

  Byggemåte
  ENEBOLIG Enebolig oppført med grunnmur av gråsteinsmur og leca. Ingen påviste fuktsikringer ved utvendige murer. Takvann ført direkte til terreng via drensrør. Veggkonstruksjoner opprinnelig del opplyst med laftetømmer, tømmervegger innvendig og utvendig påforet. Nyere bygningsdel med bindingsverk. Vinduer med isolerglass hovedsaklig fra 1986, baderomsvindu fra 1997. Lufteventiler i karm ved flere vinduer. Utvendig vannbrett med metallbeslag. Innerdører av blandet alder, hovedsaklig med malte heltre dørblad av eldre dato. Malte ytterdører antatt fra ca 1997. Glassveranda med isolerglass og enkle glass. Saltakkonstruksjon med takark. Saltakkonstruksjon tekket med betongstein. Malte vindskier og isbord med metallbeslag. Renner og nedløp av metall. Kjeller uten risikokonstruksjoner gulv og vegger. Mindre omfang av risikokonstruksjoner med trappevanger og trereoler uten fuktsperre mot gulv. Opplyst om noe innsig av vann ved høy vannstand i nærliggende vassdrag samt ved høy snøsmelting i vårsesongen. Generelt noe mangelfull ventilering. Krypkjellere vurderes på generelt grunnlag som risikokonstruksjoner forbundet med rom under terreng. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. UTHUS Uthus med ukjent byggeår. Tilbygg med bod og carport. Fundamentert på leca. Yttervegger i laft på opprinnelig del, tilbygg vedbod oppført i bindingsverk. Utvendig stående kledning ved tilbygg, opprinnelig del med synlig laft. Tredører. Saltak tekket med metallplater, renner/nedløp mot øst, takoverflate mot vest uten renne/nedløpssystem. Innlagt strøm. Lekkasje i tak på uthus vann renner ned på underliggende gulv. Det registreres svikt gulv ved trapp. Anbefales ytterligere undersøkelser. ANNEKS Fundamentert på belegningsstein. Yttervegger med laft. Innvendige vegger med synlig laft og himling med panel. Saltakkonstruksjon tekket med torv, uten renner/nedløp. Innlagt strøm. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Grunnmur og fundament: Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Det anbefales å foreta en gjenpussing av sprekker i grunnmur, slik at forholdet kan observeres over tid, med tanke på om dette er under utvikling eller er stabilt. Forøvrig ingen indikasjoner av setninger eller jordtrykks-/teleproblematikk. * Balkong, terrasse, platting: Det registreres skjevheter i konstruksjonen. Terrasse antas å være noe i bevegelse sommer/vinter pga telehiv, men uten synlige tegn på skader. Konstruksjonen mot terreng har symptom på skader som tilsier behov for tiltak. * Vinduer og dører: Karmer er værslitte. Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig. Dørvridere med noe slark Justeringer/smøring anbefales. Overflatebehandlinger må påregnes. Med tanke på oppnådd alder på enkelte vinduer er punktering av glass i tiden som kommer påregnelig. * Loft (konstruksjonsoppbygging): Adkomst til kaldtloft bør etableres for inspeksjon av undersiden av takkonstruksjonen. Ved inspeksjon i kneloft ble det ikke registrert tegn til lekkasjer eller fuktighet. Tilstand grunnet alder og påvist tegn til skadedyr. * Renner og nedløp: Det registreres nedbøy/skjevheter i takrenner. Det ble registrert buling/skade i nedløpsrør som er et symptom på frostspreng. Tørt på befaringen, eventuelle dryppgekkasjer kunne ikke påvises. Med observasjoner gjort i rom under terreng må det sørges for att takvann ledes tilstrekkelig bort fra grunnmur. * Takkonstruksjon: Undersiden av takkonstruksjonen er vurdert fra innvendige himlingsoverflater, øvrig vurdering fra tilgjengelig raftekott. Eldre takflater med synlige skjevheter, omfanget vurderes som normalt alder og konstruksjon tatt i betraktning. Ved innvendig inspeksjon ble det ikke registrert tegn til fukt eller lekkasjer. Tilstandsgrad grunnet alder på takkonstruksjonen. * Taktekking: Takstein med underlagspapp og lekter har passert 30 år og tettheten i tiden som kommer er usikker. Ingen påviste lekkasjer eller øvrige mangler av betydning. Fuglebånd ikke montert under takstein ved takfot. Tilstandsgrad grunnet elde. * Etasjeskille og gulv på grunn: Det registreres stedvis knirk. Eldre gulvflater med synlige skjevheter, omfanget vurderes som normalt byggeår og konstruksjon tatt i betraktning. Gulv er ikke fullstendig kontrollert i forhold til planhet og helningsavvik. Oppretting og eventuell avstiving av gulv anbefales før eventuell nytt gulv legges. Etasjeskille mellom krypkjeller og stue med svekkelser grunnet fuktopptrekk. Se rom under terreng. * Ildsted/Skorstein: Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen. Brannsikring foran ildsted med fliser på kjøkken og stue, noe kort brannsikring. Krakkelringsskader på gulvflis i vednisje på kjøkken. Ingen fremlagte opplysninger om påbud etter feiertilsyn. * Avløpsrør: Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Utvendige avløpsrør antatt fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Skjøt på avløpsrør utført med teip, vurderes som noe fagmessig utført. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Funksjon og tilstand må vurderes av fagmann. * Elektrisk: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Samsvarserklæring er fremlagt for ombygging av sikringsskap og ny kurs til stekeovn og utestue. Det er ikke framlagt dokumentasjon for hele utførelsen på anlegget (samsvarserklæring). Det er et krav at huseier skal oppbevare dokumentasjon på alle arbeider utført på anlegget etter 01.01.1999. * Varmtvannsbereder: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. * Ventilasjon: Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Det bør etableres ytterligere ventilering av rom under terreng. Isolasjon må fjernes fra luftinger. * Våtrom: 1.etasje: Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Det er ikke adkomst til sluk slik at inspeksjon og kontroll av sluk kan ikke gjennomføres. Rørføringer gjennom gulv har ikke synlig membran / mansjetter over gulvet. Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. * Våtrom: 1.etasje: Oppsummering av ventilasjon: Mekanisk vifte. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Tilluft via spalte i dør bør etableres. * Våtrom: 1.etasje: Oppsummering av fukt: Undersøkelser i krypekjeller under bad viser fuktopptrekk i gulvkonstruksjon. TG2 på grunn av forhold i krypkjeller under bad. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Drenering: Med bakgrunn i byggeåret er det ikke etablert grunnmursplast. Grunnmursplast ble først tatt i bruk på 70- tallet. Det er ved rom under terreng synlige fukt i overflater og ved bruk av fuktmåler måles høye verdier. Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Det er ikke fall på terreng rundt boligen og dette sammen med taknedløp avsluttet over bakken medfører til stor fuktbelastning på grunnmur/drenering. Taknedløp bør etableres med utkast sammen med godt fall på terreng, eller ført i et lukket avløpsanlegg, slik at takvannet kontrollert blir ført bort fra bygningen. Pga synlig svikt må drenering/utvendig fuktsikring oppgraderes. Se rom under terreng. * Krypkjeller: Det er ikke etablert noen fuktsperre i form av plast på bakken i kryprommet. Det registreres råteskader i trebord i krypkjeller under stue. Det registreres skader i krypkjelleren som har en årsakssammenheng med for dårlig lufting og manglende fuktsperre på bakken i krypkjelleren, slik at luftfuktigheten over tid blir for høy. Skaden må utbedres. Som et forebyggende tiltak kan det etter utbedring av skaden, monteres et egnet avfuktingssystem tilpasset krypkjellere. Det anbefales og kartlegge soppangrep i krypkjeller. Det anbefales kontakt med fagfolk når undertegnede ikke har spesialkompetanse på soppangrep. Det opplyses på generelt grunnlag at sopp kan være helseskadelig. * Rom under terreng: Ved bruk av fuktindikator mot fritt eksponerte murflater indikeres fukt. Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Det registreres en typisk "kjellerlukt" som erfaringsmessig kan komme fra en fuktskade. Det registreres mangelfull ventilering av kjeller. Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. Kjelleren egner seg ikke for innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater, for å ivareta best mulig vilkår for uttørking. * Yttervegger: Det registreres sprekker i fasadene. Vegger har synlig skjevhet/ helling. Omfanget vurderes som normalt alder og byggemetode tatt i betraktning. Det registreres stedvis råteskader i nedkant av trekledning. Kledningen er ikke luftet. Det er ikke manglende musetetting som følge av at kledningen ikke er luftet. Det er likevel åpninger ved kledningen der mus kan komme inn. - Trekledning en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 40/50/60 år. Kledningen har passert forventet levetid, men kan vare lenger om den blir vedlikeholdt godt. Bordkledningen er avsluttet for nærme bakken med påfølgende fare for nedfukting og skader over tid. Kledninger vurderes å kunne ivareta sin byggtekniske funksjon. Lokale utskiftninger og noe vedlikehold må påregnes. * Trapp: Innvendige trapper: Det er ikke etablert rekkverk i trappen til kjeller. Det registreres fuktskader i nedre del av kjellertrapp pga fuktopptrekk fra kjellergulv. Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet. * Vannledninger: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Rørstrekk i kjeller er uisolerte og utsatt for frost. Deler av vannrør er ikke tilstrekkelig isolert og det har oppstått kondensering. Det registreres vanndrypp fra vannrør i kjeller. Stoppekran fungerte ikke som tiltenkt. Stoppekran må skiftes. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Funksjon og tilstand må vurderes av fagmann. * Våtrom: 1.etasje: Fallforhold er ikke kontrollert under dusjkabinett pga manglende adkomst for måling. Enkelte flis er skadet / sprukket. Utbedringer av gulvfliser må påregnes. Forholdet settes i sammenheng med noe bevegelse i underliggende konstruksjon/bjelkelag. Det er manglende fall på gulv og ingen synlige tettesjikt ved døråpning. Badet virker med avviket, rehabilitering må påregnes på sikt. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: To sprekker i noen av flisene, gulv. Av og til vond lukt fra sluk. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Ny baderomsinnredning i 2020, totalrenovert i 1997. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Nye sluk, ny membran og rør i 1997, ifg. forrige eier. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Litt rått i krypkjeller under badet, stor vannføring i Jømnaåa har ført til vann i kjeller, sist i storflommen i 1995. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja. Beskrivelse: Liten lekkasje i taket over stuen rundt 2021. Gammel takstein førte til gjennomsig av vann - det ble impregnert / malt takstein som følge av dette. Noen små flekker i takplatene fra lekkasjen - ikke observert noen endring i vårt eie. Tak ved overbygget terrasse også reparert samtidig og det ble byttet ut treverk og nytt undertak der, utført 2021. 7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Ved kontroll fra feier (2023) ble det anbefalt å fjerne pipehatten for bedre trekk i pipen til kjøkkenet. Har ikke vært et problem for oss så har beholdt den. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Gulvene er litt skjeve, spesielt i den eldre delen av huset. Noen sprekker i grunnmur. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Av og til mus på råloftet og én gang i kjelleren. Tatt i vanlige musefeller. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: SG elektro la til en ny 20A sikring i sikringsskap, 2021, og trukket kabel ut i hagen. Kabelen er i dag løs/ikke i bruk, da den var montert i jacuzzi av forrige eier - samsvarserklæring mangler. Eidsiva monterte AMS-måler i 2016 - samsvarserklæring er vedlagt. Sikringsskapet oppdatert til automatsikring+jordfeilbryter i 2009 - samsvarserklæring er vedlagt. Deler av det elektriske skal være gjort av en tidligere huseier som var elektriker. Arbeid utført av: SG Elektro / Eidsiva / Våler Elektro Filer: Samsvarserklæring.pdf 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Malt/impregnert takstein, og reparert tak over overbygd terrasse, 2021. Trapp og platting ved inngangsparti er gjort av ufaglærte før vårt eie. Arbeid utført av: Profil Tak AS ved Lars Karlsen. Tilleggskommentar: Tilkoblet fibernett fra Eidsiva. Boligen er ikke tilkoblet offentlig vann og avløp. Vann fra brønn deles med naboer, og det er privat septikk (tømmes av kommunen, sist i 2021, høst). Elverum kommune har varslet at de skal starte med kontroll av private septikkanlegg - uvisst når.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, kjøkken, spisestue med utgang til terrasse og innglasset terrasse, stue, 2 soverom og baderom. 2. etasje: Loftstue, gang/garderobe, 2 soverom og bod. Eiendommen er også bebygd med et uthus på 69m² og et anneks på 9m².

  Standard
  VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via et hyggelig overbygget inngangsparti med terrasse. Når du entrer boligen kommer du inn i en lys og praktisk entré med lyse fliser på gulv med gulvvarme og lysmalte overflater. I entréen har du plass til sko og yttertøy i garderobeskap, samt ytterligere plass til oppheng, skostativ og kommode. KJØKKEN Fra entréen kommer du videre inn i et lyst og romslig kjøkken med god plass til et spisebord. Som et fint midtpunkt av kjøkkenet har du en flott innmurt peisinnsats fra 2010 som både gir god varme og bidrar til ekstra hygge. Lys og pen kjøkkeninnredning med god skap- og benkeplass. Innredningen har lyse profilerte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Praktisk med fliser i benkeryggen og belysning under overskapene. Kjøkkenet er utstyrt med medfølgende integrerte hvitevarer som stekeovn, platetopp, avtrekksvifte og oppvaskmaskin. SPISESTUE OG STUE Fra kjøkkenet du doble dører med glassfelt inn til spisestuen som ligger i åpen løsning med stuen. Stuen er romslig og har et fint gjennomgående lysinnslipp med store vindusflater mot tre ulike himmelretninger. Som et fint midtpunkt i stuen har du en koselig murt peis med peisinnsats som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe som sørger for en god og jevn varme. I stuen har du god plass til stor sofagruppe med salongbord, tv-benk, hyller, lenestoler og et stort spisebord. TERRASSE Fra spisestuen har du doble dører ut til en flott og solrik terrasse mot syd. Terrassen er overbygget, har impregnerte terrassebord på gulv og god plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Det er også montert markise. Utenfor terrassen har du en stor terrasseplatting med videre adkomst til en flott innglasset terrasse fra 2009. Meget fin innglasset terrasse med impregnerte gulvbord, vegger med malte kledningsbord og store vinduer. De store syd- og vestvendte vindusflatene slipper inn rikelig med lys, og sammen med takhøyden gir dette rommet en særegenhet som bør oppleves. Her har du god plass til ulike sittegrupper rundt en åpen peis. SOVEROM Boligen inneholder totalt 4 soverom hvorav to er plassert i 1. etasje og de to andre i 2. etasje. I tillegg er det innredet med 2 senger i annekset. Soverom 1 som i dag er benyttet som hovedsoverom er fint plassert rett ved baderommet. Et lyst og hyggelig soverom med en klassisk etasjeovn som er et lekkert møbel i seg selv (ovnen er ikke i bruk). På soverommet har du plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord og oppbevaringsplass i medfølgende garderobeskap. Soverom 2 har adkomst fra kjøkkenet og er også et lyst og hyggelig rom av god størrelse. På soverommet har du plass til seng, kontorpult og garderobeløsninger etter eget ønske og behov. Soverom 3 har adkomst via gang/garderoberom i boligens 2. etasje. I gangen har du rikelig med oppbevaringsplass i plassbygde skyvedørsgarderober på begge sider. Både gangen og soverommet har god standard med lysmalte overflater og downlights i himlingen. Soverom 4 som også ligger i boligens 2. etasje er et fint rom av god størrelse. Soverommet har overflater malt i innbydende farger og er utstyrt med en stor plassbygget skyvedørsgarderobe med god oppbevaringsplass. LOFTSTUE I boligens 2. etasje har du en lys og hyggelig ekstra stue. Stuen har overflater malt i en fin og lys farge, plass til sofa eller annet ønskelig møblement, samt adkomst til en praktisk bod. BADEROM Boligen har et lyst og pent baderom som ble renovert i 1997, med ny innredning fra 2020. Baderommet har lyse fliser på gulv med gulvvarme, overflater med lyse fliser kombinert med malt panel, et lite vindu og mekanisk avtrekk. Moderne baderomsinnredning fra 2020 med skuffer og heldekkende dobbel servant, stort vegghengt speilskap over. Ekstra vegghengt høyskap fra 2020 sørger for god oppbevaringsplass. Baderommet er også utstyrt med dusjkabinett, gulvmontert toalett og opplegg for vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Tilkoblet fibernett fra Eidsiva.

  Radonmåling
  Ved kartsider fra NGU angitt at eiendommen ligger i område med moderat til lav radonaktivitet. Ukjent om det er foretatt radonmålinger. Anbefaler ytterligere undersøkelser.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2016, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2036. Feiing ble utført siste gang den 18.10.2022. Tilsyn ble sist gang utført den 17.01.2018, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe montert på vegg i stuen i 1. etasje. Vedfyring med innmurt peisinnsats fra 2010 på kjøkken, murt peis i stuen og åpen peis i innglasset terrasse. Elektrisk oppvarming med gulvvarme i entré og baderom i 1. etasje.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14665

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 14 665,- for 2023. For gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 7 173,- * Feie- og tilsynsgebyr (2 stk): Kr. 1 300,- * Slamtømming hvert 2. år: Kr. 1 408,- * Kartlegging og tilsyn private avløpsanlegg: Kr. 270,- * Renovasjon: Kr. 4 514,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  660384

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2377382

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste rettigheter (dokument) vil følge med eiendommen: * Erklæring/avtale, tinglyst den 18.07.1977 - Dokumentnr: 4650. Eier av gnr. 37, bnr. 42 (salgsobjektet) skal ha rett til anlegge infiltrasjonsanlegg og foreta nødvendig graving på gnr. 37, bnr. 24 i Elverum kommune. * Bestemmelse om vannrett, tinglyst den 18.07.1977 - Dokumentnr: 4651. Eier av gnr. 37, bnr. 42 (salgsobjektet) skal ha rett til å legge vannpumpe og foreta nødvendig graving for rør på gnr. 37, bnr. 1 i Elverum kommune. Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for påbygg bolig i 2001. Denne gjelder tilbygg av 9m² som omfattet vindfang og baderom i 1. etasje. Det er ikke mottatt brukstillatelse eller ferdigattest fra byggeåret, andre tilbygg/endringer, på uthuset eller annekset. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen på eneboligen datert 1977 (ifbm. tilbygg av vindfang og bad), fra 1985 (ifbm. tilbygg av stue og terrasse), fra 2000 (ifbm. innredning av loftseatsje og takoppløft) og fra 2007 (ifbm. tilbygg av overbygd terrasse og terrasse). Innholdet i disse synes i stemme greit overens med dagens bruk. Det er også mottatt byggetegninger ifbm. tilbygg av uthuset i 1993. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Privat vann fra brønn som deles med naboer. Privat felles vanntilkobling med ca. 20 brukere. Vannkilde med brønn på nærliggende eiendom, brønn med pumpe og trykktank. Det må påregnes kostnader til vedlikehold og drifting av anlegget. Privat avløpsanlegg med slamavskiller og overløp til spredegrøfter. Slamavskiller tømmes hvert 2. år og ble sist tømt 18.08.2021. Elverum kommune har varslet at de skal starte med kontroll av private septikkanlegg - uvisst når. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum kommune 2011-2022, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  104542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,25% av salgssum, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev