aktiv-eiendomsmegling

JORDET Gammelvegen 41

Praktisk enebolig på én flate med 3 soverom, vedovn og solrik overbygget terrasse. Stor tomt og frittstående garasje.

 • kr 2 050 000
 • BRA 131 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 050 000
 • Omkostningerkr 67 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 117 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 962
 • Soverom3
 • ArealP-rom 129 m²
 • Tomt1 361.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 050 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  51 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 050 000))

  67 392 (Omkostninger totalt)

  2 117 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Solrik og stor eiendom på ca. 1 361m² bebygd med enebolig og garasje med boder. Boligen har et praktisk innhold på én flate med 3 soverom og en stor stue med utgang til solrik overbygget terrasse mot syd. Boligen fremstår velholdt, men noe modernisering bør påregnes for å tilfredsstille dagens krav til standard. Eiendommen ligger i et hyggelig boligområde på Jordet i Trysil kommune med kort gangavstand til barnehage, dagligvarebutikk og holdeplass for buss. Det er også kort avstand til barneskole og idrettsplass. Området byr på fine naturopplevelser på ski, sykkel og til fots. ?Stor eiendom på ca. 1 361m² ?Enebolig med praktisk innhold på én flate ?Solrik overbygget terrasse på 18m² mot syd ?Vedovn og varmepumpe ?Garasje på 31m² med garasje og 2 boder

Gammelvegen 41, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 131 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 129 kvm Vindfang, gang, bod, stue med utgang til terrasse, kjøkken, 3 soverom, bad og vaskerom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 2 kvm Bod

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 31 kvm Frittstående garasje på 31m² med garasje og 2 boder.  Tomt
  1361.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 361,4m². Relativt flat tomt opparbeidet med plen og diverse beplantning. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et hyggelig boligområde på Jordet i Trysil kommune. Fra eiendommen er det kort gangavstand til barnehage, dagligvarebutikk og holdeplass for buss. I sentrum av Jordet finner du dagligvarebutikk, post i butikk, bensinstasjon, samfunnshus, campingplass, barnehage og den nyrestaurerte barneskolen Jordet Skole. Her er også idrettsplass, kirke, sykkelstinett og lysløype. Trenger du å gjøre en større handel er det ca. 15 km til Trysil sentrum med de fleste fasiliteter. Området tilbyr fine naturopplevelser på ski, sykkel og til fots. Trysil-Knuts fjellverden har lett tilgjengelige mål for toppturer sommer og vinter. Bærskogen byr på multer, bringebær og blåbær og det er fine forhold for småviltjakt og fiske.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1962. 1986: Opplyst tilbygg mot sør fra ca. 1986 med stue og overbygget terrasse. Byggeåret er noe usikkert, og er dels satt ut i fra datoer på vinduer og dels opplysninger fra Verge. Byggegrunnen fremstår bestående av breelvavsetninger med høy sandsortering. Ukjent vedr evt såler under grunnmurer og vedr frostsikring av fundamenter. Synlige grunnmurer i ubehandlet betong og Leca i krypekjeller, utvendig malt puss. Snøtildekket terreng. Opplyst vannforsyning fra kommunalt nett. Årstall vedr avløp/vannledninger framstår fra ca 1986, året for tilbygg. Observasjoner utført i krypekjeller. Inntaksledning med PE, stoppekran montert på vaskerom med gulvsluk. Opplyst tilknyttet kommunalt avløpsnett. Avløpsrør fremstår utført med PVC-plast. Funksjon og tilstand vedr vann- og avløpsanlegg må vurderes av fagmann. Takflaten var snøtildekket ved befaringen. Tekking med shingel, ukjent tekkeår, dog antas tekkingen å være fra ca 1985 da huset ble tilbygget. Undertak som bordtak fra byggeåret, ukjent vedr sekundærtekking. Malte vindskier. Isbord med metallbeslag. Vinduer dels med metallbeslag. Utkast nedløpsrør til terreng. Isbord med metallbeslag. Renner og nedløp i plast og metall, renner/nedløp framstår med blandet alder. Yttervegger med utvendig stående kledning, liggende under og over vinduer mot øst, samt ved gavlspiss mot sør. Yttervegger antas isolert med mineralull, unntatt ved bod med adkomst fra vindfang. Fasader framstår uten etablert lufting. Lusinger påvist montert ved underkant mellom kledningsbord (stikkprøve). Ukjent vedr siste utvendige overflatebehandling. Saltakkonstruksjon med kaldtloft, uklassifisert skurlast ved opprinnelig del, W-takstoler ved tilbygg mot sør. Sperrer lagt over takstoler. Adkomst til loft via himlingsluke i 1.etasje, luke med stige. Takkonstruksjoner over bod og soverom mot nordvest uten adkomst. Himlinger isolert sagflis og mineralull, himling uten dampsperre ved opprinnelig del, dampsperre ved tilbygg mot sør. Undertak med bordtak. Ventilert loft ved raft og ventiler i gavl mot syd og nord. Tak over inngangsparti som en forlengelse av hustaket. Vinduer med isolerglass, vinduer fra 1986. Vannbrett med metallbeslag. Luftespalter i overkarm vinduer. Laminert ytterdør med glassfelt, dør fra ca 1986. Terrassedør med glassfelt, dør fra ca 1986. Overbygget terrasse mot sør. Terrasse opplyst fra ca 1986. Fundamentering på Lecapilarer. Gulv med impregnerte 21 mm terrassebord. Malt stående rekkverk med handløper, høyde 74 cm. Adkomst fra stue og terreng. Overbygget inngangsparti mot sørvest. Tretrapp til terrasse. Noe begrenset besiktigelse grunnet snøforhold. Garasje og boder - Byggeår: 1962. Bygning med vedlikeholdsbehov. Enkelt uthus med bod, vedbod, bakstrom og garasje. Fundamentert på ringmurer i betong. Tregulv ved bakstrom, øvrig med jordgulv. Yttervegger i bindingsverk, bindingsverk med utvendig stående kledning, lokale råteskader. Labankdører og enkel tredør. Manuell leddport i tre ved garasje. Saltak tekket med eternitplater, renner/nedløp med plast. Elementpipe med pussbehandling ved bakstrom. Tilkoblet vedovn. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Byggtakst Elverum AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Tekkingen alder er ikke kjent, men anses å ha oversteget mer enn halvparten av forventet levetid. I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for papp-, shingel- eller folietekking ca 25 år. Ingen opplysninger om skader eller lekkasjer. Takflatene er snøtildekket. Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Tett utførelse hindrer ventilering bak kledningsbord, ingen påviste følgeskader. Enkelte kledningsbord med noe endeoppsprekking. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Sagflisisolering med lav isolasjonsevne og varmluftslekkasjer fra underliggende rom. Ujevn sagflistykkelse. Uten gangbaner for inspeksjon. Ventileringen av takkonstruksjonen fremstår noe begrenset. Utvendig > Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Enkelte vinduer med tegn etter kondens. Tettelister ved åpningsbare vinduer har mistet noe tettefunksjon. Ikke påvist punkteringer, men kan forekomme grunnet vinduenes alder. Utvendig > Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Tettelister har mistet noe tettefunksjon. Ikke påvist punkteringer, men kan forekomme grunnet dørens alder. Innvendig > Overflater: Enkelte områder med knirk i gulvet. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Ukjent om det er foretatt radonmålinger ved bygget eller i området. Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Overflater pipevanger/brannmurer med enkelte riss. Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Lekkasjevakt mangler på rom med vanninstallasjoner. Kobbervannrør har levetid på fra 25 til 50 år. Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Manglende ventilasjon fra vaskerom. Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner: Ingen opplysninger om evt service. Normalt serviceintervall varmepumper hvert 2.år. Normal levetid luft/luft varmepumper 12-15 år. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Bereder tilkoblet veggstikk. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Utette skjøter renner mot sørvest og nedløp med skade mot nordøst. Uten forkantbeslag ved takrenne mot nordvest. Uten snøfangere, tekking med ru overflate. I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for renner og nedløp ca 30 år. For beslag er middels levetid ca 25 år. Vindskier med noe vedlikeholdsbehov, tegn til begynnende råteskader, særs ved overganger mot takrenner. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. For lavt rekkverk ved terrasse (krav byggeår 0,9 m, dagens krav 1,0 m). Utvendig > Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. For lavt rekkverk (krav 0,9 m). Trappen var dels snøtildekket ved befaringen. Innvendig > Innvendige dører: Enkelte dørvridere med slark. Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Ingen påviste lekkasjer eller opplysninger om problematikk med avløpssystemet. Plast avløpsrør har levetid på 50 år. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Skade ved grunnmur mot nordvest, og tegn til mindre setninger ved tilbygg mot sør. Ingen observerte skader som kan settes i sammenheng med mangelfull fundamentering. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Manglende dokumentasjon for vann- og avløpsanlegg. Anlegget er 37 år gammelt. Ingen opplysninger om lekkasjer, frostproblematikk eller problemer med avløp. I følge Byggforsk byggdetaljblad ligger generell levetid plastrør på opptil 50 år, plast avløpsrør har levetid på 50 år. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. I følge Byggforsk byggdetaljblad kan man på overflater ikke forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt avhengig av bruken. Tett sarg ved dusjhjørne hindrer lekkasjevann til sluk. Ingen tegn til fuktproblematikk ved overflater eller tilstøtende bygningsmasse som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner. Limslipp ved beleggsoppbrett mot terskel. Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. I følge Byggforsk byggdetaljblad kan man på overflater ikke forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt avhengig av bruken. Ingen tegn til fuktproblematikk ved overflater eller tilstøtende bygningsmasse som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner. Mangelfull ventilasjon. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven. Enebolig med fullt bruksareal for hele 1.etasje. Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10 % av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og kontor). Kaldtloft, krypkjeller, inngangsparti og terrasse uten måleverdige areal. Terrasseareal ca. 18m². Inngangsparti ca. 3m². Bod medtatt som sekundærareal. Frittstående uthus i en etasje. Sekundære bruksareal.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen ikke bemerket noe. Eiendommen selges via fullmektig og egenerklæringsskjema er også utfylt/besvart av fullmektigen. Utfyller har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Solrik og stor eiendom på ca. 1 361m² bebygd med enebolig og garasje med boder. Eneboligen har praktisk innhold på én flate: Vindfang, gang, bod, stue med utgang til terrasse, kjøkken, 3 soverom, bad og vaskerom. Frittstående garasje på 31m² med garasje og 2 boder.

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1962. 1986: Opplyst tilbygg mot sør fra ca. 1986 med stue og overbygget terrasse. Byggeåret er noe usikkert, og er dels satt ut i fra datoer på vinduer og dels opplysninger fra Verge. Normal standard på bygget utifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Garasje og boder - Byggeår: 1962. Bygget har gjennomgående lav standard. Noe vedlikeholdsbehov. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. For øvrige beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen hjem ved et overbygget inngangsparti. Når du entrer boligen kommer du inn i et praktisk vindfang med videre adkomst til gang. Fra gangen har du også adkomst til en praktisk bod med oppbevaringsplass. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et stort og lyst rom som ble utvidet i ca. 1986. Stuen har parkett på gulv og lysmalte overflater. Beliggenheten på hjørnet med store vindusflater mot tre ulike himmelretninger sørger for rikelig med naturlig lys. I hjørnet av stuen har du en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe som sørger for en god og jevn varme. Stuen er romslig med god plass til flere ulike sittegrupper etter eget ønske og behov. TERRASSE Fra stuen har du utgang til en hyggelig og solrik terrasse på ca. 18m². Terrassen er overbygget, har impregnerte terrassebord på gulv og beiset- malt rekkverk. Beliggenheten mot syd sørger for gode solforhold på sommerstid. Den gode størrelsen gir plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Fra terrassen har du også adkomst til den store hagen som er opparbeidet med plen og diverse beplantning. Her er det nok boltringsplass for både to- og firebeinte! KJØKKEN Kjøkkenet ligger i et eget rom i naturlig tilknytning til stuen, og med åpent vindusfelt inn mot spisestuen. Lys og tidløs kjøkkeninnredning fra ca. 1986 med god skap- og benkeplass. Innredningen har lyse profilerte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Praktisk med fliser i benkeryggen. På kjøkkenet har du plass til frittstående hvitevarer som komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. Frittstående hvitevarer følger i utgangspunktet ikke med i handelen, men kan avtales med selger. SOVEROM 1 Soverom 1 er et lyst soverom av god størrelse. Soverommet har enstavs laminat på gulv og lysmalte overflater. På soverommet har du god plass til en stor dobbeltseng med tilhørende nattbord, samt rikelig med oppbevaringsplass i flere garderobeskap. SOVEROM 2 Soverom 2 har tregulv og overflater malt i en gulfarge. På soverommet har du plass til dobbeltseng om ønskelig, samt god oppbevaringsplass i plassbygde garderobeskap. SOVEROM 3 Soverom 3 har belegg på gulv og overflater malt i en lys varm farge. På soverommet har du plass til seng, kontorpult og oppbevaringsplass i garderobeskap. Det gjøres oppmerksom på at dette soverommet er definert som bod (boligens tilleggsdel) i byggetegningene. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring. Dette soverommet er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport og omtalt i salgsoppgaven etter dagens bruk. BADEROM Boligen har et lyst eldre baderom med belegg på gulv og mekanisk ventilasjon med ventil på yttervegg. Et lite vindu slipper inn dagslys og gir luftemulighet. Tidløs baderomsinnredning med lyse fronter og nedfelt servant, speil med belysning og vegghengte skap over. Baderommet er også utstyrt med dusjhjørne og gulvmontert toalett. Rommet fremstår som et fungerende baderom fra 1986, men ut fra alder kan skader plutselig oppstå. Overflater og konstruksjoner anses å ha overskredet sin forventede levetid, og modernisering/oppussing bør påregnes. VASKEROM Vegg-i-vegg med baderommet har du et lite praktisk vaskerom med belegg på gulv og sluk. Vaskerommet er utstyrt med utslagskum, opplegg for vaskemaskin og varmtvannsbereder fra 2014. Vaskerommet fremstår som et fungerende vaskerom fra byggeåret, men ut fra alder kan skader plutselig oppstå. Overflater og konstruksjoner anses å ha overskredet sin forventede levetid, og modernisering/oppussing bør påregnes.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 12.08.2020, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2040. Feiing ble utført siste gang den 02.09.2021. Tilsyn ble sist gang utført den 25.01.2017, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 050 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  51 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 050 000))

  67 392 (Omkostninger totalt)

  2 117 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved, varmepumpe og elektrisitet. Vedfyring med vedovn i stuen. Luft-til-luft varmepumpe montert på vegg i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og konvektorovn på baderom.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14366

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 14 366,78,- for 2022. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr. 5 950,- Forbruk vann: Kr. 48,75,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr. 28,75,- per kubikk. Renovasjon: Kr. 4 514,- Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,- Eiendomsskatt: Kr. 1 840,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi som primærbolig kr. 404 915,- per 31.12.21. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 457 695,- per 31.12.21.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3421/30/224: 22.05.1962 - Dokumentnr: 1306 - Forkjøpsrett Rettighetshaver: TRYSIL KOMMUNE
  ----------
  Prioritetsbestemmelse
  Prioritet etter eventuelle lån i Småbruk- og Bustadbanken
  og Husbanken
  22.05.1962 - Dokumentnr: 1306 - Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser
  07.10.1960 - Dokumentnr: 2329 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3421 Gnr:30 Bnr:63
  01.01.2020 - Dokumentnr: 987546 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0428 Gnr:30 Bnr:224


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse på tilbygg boligbygg i 1990. Det er i denne bemerket at kledning under taksperrer over terrasse mangler. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra byggeåret eller på garasjen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen i forbindelse med tilbygget i 1985. I byggetegninger er det ene soverommet definert som bod/disp.rom (boligens tilleggsdel). Det er også etablert vaskerom i deler av kjøkkenet. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Dette soverommet er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Det er ikke mottatt tegninger av garasjen. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for "Jordet" fra 2006. Reguleringsformål for eiendommen er boliger. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Trysil kommune 2014-2025, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 050 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  51 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 050 000))

  67 392 (Omkostninger totalt)

  2 117 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  67392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,2% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev