aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Røsjøvegen 20!
Velkommen til Røsjøvegen 20!

JORDET Røsjøvegen 20

Stor fritidseiendom (2 bnr.) med flott beliggenhet rett ved Eltsjøen. Håndlaftet hytte, laftet anneks og stabbur-anneks.

 • kr 2 690 000
 • BRA 58 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 690 000
 • Omkostningerkr 84 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 774 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1995
 • Soverom3
 • ArealP-rom 58 m²
 • Tomt5 265 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 774 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning hems.
En stor fritidseiendom som består av 2 tomter på totalt ca. 5 265m² hvorav den ene tomten er ubebyd. Eiendommen er bebygd med en håndlaftet hytte fra 1995, et laftet anneks på 26m² og et anneks bygget som stabbursform. Det er etablert uteplasser i form av terrasser langs to sider av hytta og videre til det største annekset som har terrasse langs tre sider. Enkel hyttestandard fra byggeårene. Det er innlagt strøm og oppvarming med vedovn og åpen peis. Fin beliggenhet i usjenerte og rolige omgivelser med sti ned til Eltsjøen hvor du kan ta deg et forfriskende bad eller en kanotur. Med eiendommen følger også 1/30-andel av realsameie som bla. består av området ned mot vannet. Skogen, fjellet og Eltsjøen innbyr til aktiviteter året rundt; 230 km med skiløyper, turstier, sykkel, jakt og fiske.
Plantegninger 1. etasje.

Røsjøvegen 20, Innlandet

 • Tomt
  5265m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på til sammen ca. 5 265m². Kupert naturtomt. Tomten består av 2 tomter med egne bruksnummer. Tomten med bruksnummer 442 er en ubebygd fritidstomt. Gnr. 51, bnr. 418 har et areal på ca. 2 697m². Gnr. 51, bnr. 442 har et areal på ca. 2 568m².   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Fritidseiendommen ligger i et populært friluftsområde ved Eltsjøen. Eiendommen ligger ca. 600 moh. og har noe utsikt mot sørøst og vest. Fra eiendommen går det sti ned til Eltsjøen hvor du kan ta deg et forfriskende bad eller en kanotur. Stedet ble kåret til Trysils mest attraktive friluftsområde i 2015. Skogen, fjellet og Eltsjøen innbyr til aktiviteter året rundt; 230 km med skiløyper, turstier, sykkel, jakt og fiske. Eltsjøen er et av Trysils mest populære fiskevann både sommer og vinter (ørret, abbor, harr og lake). Friarealer i umiddelbar nærhet. Området byr på fantastiske stier og løyper i skogsterreng og på fjellet. Her er lett tilgjengelige toppturer til fots eller på ski. I naturen omkring kan familien sanke bær som multer og blåbær og det er et godt område for småviltjakt. På vinterstid er det ca. 213 meter til nærmeste langrennsløype og du har 271 km preparerte løyper innenfor 15 km. Ca. 25 km til Trysil sentrum (rådhus, bank, kjøpesenter, restauranter, kaféer, dagligvarehandel m.m.). Ca. 28 min med bil til Trysilfjellet som er Norges største skidestinasjon med 69 skibakker og 32 heiser, tre barneområder og flere Snow Parks. I alt 81 kilometer preparerte nedfarter. Trysilfjellet byr dessuten på arena for terrengsykling, klatrepark og golfbane.

  Byggemåte
  Fritidsbolig - Byggeår: 1995. Byggegrunnen fremstår bestående av morenemasser med god drensevne. Ringmurer, kjellervegger og pilarer med Leca uten pussbehandling. U-blokkskifte fremstår istøpt og armert på toppen av ringmurer. Ingen frostisolasjon. Varierende kryperom under hytta, kryperom er ikke fullstendig kontrollert. Fundament med Leca for pipe. Tilnærmet flatt terreng og noe helling mot bygning ved deler av synlige grunnmurer. Terrenget skal ha fall minst 2 cm pr. meter og minst 3,0 meter ut i fra grunnmur. Taket er vurdert fra bakkenivå. Saltakkonstruksjon tekket med torv. Fremstår med impregnerte torvhaldsstokker. Undertak fremstår som utført med rupanel under knastepapp og torv. Beisede vindskier og isbord. Renner i metall mot nordvest, øvrig uten. Nedløp med kjetting. Yttervegger oppført med tømmerlaft opplyst med malmfuru. Opplyst vegg mot sørøst sist utvendig overflatebehandlet 2021. Saltakkonstruksjon med sperretaksløsning. Undertak fremstår med rupanel. Underside av takkonstruksjonen vurdert fra innvendige rom. Skråhimlinger fremstår isolert med mineralull. Ukjent vedr dampsperre. Lufting via spalter langs raft. Koblede vinduer med enkle glass fra byggeåret. Faste sprosser ved ytterste felt. Vannbrett i treverk over og under vinduer. Ytterdør i tre, 2- delt som stalldør fra byggeåret. 2 -fløyet terrassedør med sprosset glassfelt fra byggeåret. Adkomst kjeller via gulvlem ved terrasse. Overbygget inngangsparti mot nordøst. Dels overbygget platting mot sørvest. Åpen platting mot nordvest. Konstruksjoner satt på Lecablokker på antatt byggefast grunn. Søyler med terrengkontakt ved overbygg ved inngangsparti. Anneks - Byggeår: 1995. Anneks bygget som stabbursform. Ukjent byggeår. Opplyst isolerte konstruksjoner ved himlinger og gulv. Inneholder rom med 2 soveplasser. Satt på betongpilarer. Stubbeloftskonstruksjon mot åpent kryperom. Lakkerte tregulv. Yttervegger i laftetømmer. Malt heltre ytterdør. Koblede sprossede vinduer. Panel på vegger og i himling. Saltak tekket med torv. Uten renner/nedløp. Innlagt strøm. Oppvarming med panelovn. Anneks - Byggeår: 1999. Anneks. Opplyst byggeår 1999. Opplyst isolerte konstruksjoner ved himlinger og gulv. Inneholder 2 rom. Egentlig 1 rom, da det ikke er montert dør ved deleveggen. Yttervegger med laft. Malt heltre ytterdør mot nordvest, malt heltre 2-fløyet ytterdør mot sydøst. Saltak tekket med torv. Metall takrenne og nedløp med kjetting ved en takside. Innlagt strøm. Oppvarming med panelovn. Et rom med kjøkkenbenk, senger, dusjkabinett og bereder. Dusjvann fra beholder ved vannpumpe. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Byggtakst Elverum AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for torvtekking fra 30 til 80 år. Avhengig av utførelse. Påvist noe slitasje og deformasjoner på tekkingen mot sørøst og nordvest. Ingen øvrige påviste skader eller lekkasjer ved tekkingen. Vindskier, torvhaldstokker og isbord med vedlikeholdsbehov. Påvist dels betydelige moseforekomster på torvhaldsstokker. * Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Høydeforskjeller fremstår i hovedsak fra byggeåret samt påvirket av noe langtidsnedbøyninger, setninger eller telehiv. * Innvendig > Pipe og ildsted: Peiskonstruksjoner med tegn til tidvis noe mangelfull trekk. Senere opplyst at sot på peiskappe skyldes et tilfelle av fyring med lukket spjeld. Opplyst at trekken i pipa er meget god. Peiskappe med horisontal riss. * Innvendig > Krypkjeller: Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Begrenset besiktigelse fra veggliv. * Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmurer med noe omfang av riss og sprekker. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Renner og nedløp mangler ved store deler av bygget. Takstige må monteres. * Utvendig > Veggkonstruksjon: Overflatebehandlinger med slitasje. * Utvendig > Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Enkelte vinduer med tegn etter kondens. Vinduer med noe justeringsbehov. * Utvendig > Dører: Overflater med vedlikeholdsbehov. * Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Søyler nærmere terreng enn anbefalte 15 cm. * Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører med justeringsbehov. Enkelte dørvridere med slark. * Tomteforhold > Terrengforhold: Tilnærmet flatt ved synlige grunnmurer. Terrenget skal ha fall minst 2 cm pr. meter og minst 3,0 meter ut i fra grunnmur. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er ikke mulig å foreta hulltaking i underetg i utsatte konstruksjoner. Ca 5 cm dypt vannspeil over hele kjellergulvet befaringsdagen. * Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Rommet mangler avtrekksventilasjon. Tilluft toalettrom via åpen dør. * Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Fritidsbolig med en boenhet. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Skiftet beslag/rep rundt pipe 2005/2006. Arbeid utført av: Arve/Arnfinn Øien, Eltdalen. 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Er med i sameie Eltdalen. Deler på utgifter knyttet til snømåking og installert vannpumpe.

  Innhold
  Fritidsboligen inneholder: 1. etasje: Gang, stue/kjøkken, 3 soverom og toalettrom. Kjeller uten måleverdig areal med 2 boder. Hems uten måleverdig areal, innredet som soverom. Eiendommen er også bebygd med et stabbur-anneks på 7m² innredet med soverom, samt et anneks på 26m² innredet med soverom og dusj.

  Standard
  Fritidsbolig - Byggeår: 1995. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget bærer preg av manglende utvendig vedlikehold. Anneks - Byggeår: 1995. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget bærer preg av manglende utvendig vedlikehold. Anneks - Byggeår: 1999. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget bærer preg av manglende utvendig vedlikehold. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn i en hyggelig entré med plass til sko og oppheng av yttertøy. Entréen fungerer som et knutepunkt i hytta med adkomst til alle rommene samt stige opp til hemsen. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i hytta, og er et koselig rom for både avkobling og hygge. Stuen har lakkerte tregulv, overflater med laftet tømmer og mønet himling med synlige rundbjelker. Flere vindusflater mot tre ulike himmelretninger og ekstra takhøyde bidrar til en god romfølelse. I stuen har du en vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt en koselig åpen peis som sørger for ekstra hygge og varme. Stuen er romslig med god plass til både sofagruppe med salongbord og et stort spisebord i tilknytning til kjøkkenet. KJØKKEN Hyggelig og enkelt hyttekjøkken i en fin og sosial åpen løsning med stuen. Heltre kjøkkeninnredning med profilerte fronter som senere er utvidet med en ekstra skuffeseksjon med laminerte skrog og glatte fronter. Benkeplater i heltre og med nedfelt oppvaskkum som har gråvann til terreng. Kjøkkenet er utstyrt med medfølgende komfyr og kjøleskap. SOVEROM Hytta inneholder 3 soverom med totalt 8 sengeplasser. I tillegg er det innredet med 2 soveplasser på hemsen og 2 sengeplasser i det ene annekset. Det største soverommet i hytta er innredet med dobbeltseng og garderobeskap. De to andre soverommene er innredet med køyesenger. TOALETTROM I tilknytning til soverommene har du et toalettrom med tregulv og vegger med laftet tømmer og panel. Rommet er utstyrt med servant i innredning, forbreningstoalett og panelovn. ANNEKS Anneks på 26m² fra 1999 med innlagt strøm og oppvarming med panelovn. Annekset er innredet med kjøkkenbenk, senger, dusjkabinett og bereder. Dusjvann fra beholder ved vannpumpe. STABBUR-ANNEKS Anneks på 7m² bygget som stabbursform med yttervegger av laftetømmer. Annekset er innredet med to sengeplasser, har innlagt strøm og oppvarming med panelovn.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Komfyr og kjøleskap på kjøkkenet medfølger.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 25.08.1998, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Historisk sett har boliger/fritidsboliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 774 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med vedovn og åpen peis i stuen, samt elektrisk oppvarming med panelovner.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  1531

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 502,- * Renovasjon hytte/fritid kategori 2: Kr. 1 029,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi sekundær
  452404

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Velforening
  Opplyst om medlemskap i sameie Eltdalen. Deler på utgifter til snømåking og installert vannpumpe. Det betales kr. 2 700,- per år iflg. selger.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Andel i realsameie: * Opprettelse av realsameie, tinglyst den 12.02.2021. Denne matrikkelen har 1/30-andel i gnr. 51, bnr. 54 i Trysil kommune. Eiendommens rettigheter: * Erklæring/avtale, tinglyst den 20.01.2004 - Dokumentnr: 406. Rettighet hefter i: Gnr: 51, bnr: 326 i Trysil kommune. Om sameieavtale om vannpost ved ELTSJØEN. Med flere bestemmelser. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er kun mottatt tegninger ifbm. det ene uthuset som viser situasjonskart over eksisterende hytte og anneks med nye terrasser, samt fasadetegninger av annekset. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Informasjon fra tilstandsrapport: Hems tatt i bruk til soveplasser. Krav med rømning direkte ut på terreng fra et hvert plan hvor planet inneholder oppholdsrom. Etablerte godkjente rømningsveier må være utført i henhold til godkjente byggetegninger. Ved etablering av oppholdsrom ved plan hvor det tidligere ikke har vært oppholdsrom kreves søknad om bruksendring hvor kriterium om rømningsvei vil være påkrevet. Det påligger eier av boligen å påse at boligen er utformet som byggetillatelsen angir. Manglende eller mangelfulle rømningsveier er eiers ansvar. Luftevindu ved hems mindre enn krav med minimum 1,5 meter for godkjent rømning. Evt brukstillatelse bør fremlegges ved salg.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst fra Eltdalsvegen via bom til privat gruset veg til parkering i vegende ved hytta. Bygningen har ikke innlagt vann eller avløp. Vann fra vannpost. Gråvann til terreng fra dusj, servant og oppvaskkum. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for "Eltsjøen hytteområde" fra 1992. Reguleringsformål for eiendommen er fritidsbebyggelse (2 679m²), privat vei (13m²), samt jord- og skogbruk (4m²). Eiendommen grenser til friluftsområde. Gnr. 51, bnr. 442 er en ubebygd tomt som er regulert til fritidsbebyggelse. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Trysil kommune 2014-2025, hvor 2 560m² av eiendommen er avsatt/utnyttet til fritidsbebyggelse og 136m² av eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det foreligger begrensninger ved korttidsutleie for eierseksjoner. I det tilfelle fritidsboligen ligger på festet grunn, kan det også foreligge begrensinger i festekontrakt. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Gnr. 51, bnr. 442 er også en ubebygget tomt som er større enn 2 daa, og kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 774 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  84292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2% av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget, minimum kr 49.000,-. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke uten foto (kr 7.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev