aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Barkvedbakken 4
Velkommen til Barkvedbakken 4

JØRPELAND Barkvedbakken 4

Jørpeland - Enebolig med flott utsikt og stor tomt på 1,5 mål i veletablert boligfelt. Rivning-/renoveringsobjekt.

 • kr 2 650 000
 • BRA 152 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 650 000
 • Omkostningerkr 83 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 733 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1948
 • Soverom2
 • ArealP-rom 93 m²
 • Tomt1 531.1 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1 etasje, hovedetasje
Vi har nå fått for salg en kjekk eiendom med stor tomt og luftige omgivelser i veletablert boligfelt på Barkved med fantastisk utsikt mot fjorden og øyene i Ryfylkebassenget. Kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg og bussholdeplass med hyppige avganger til både sentrum, Tau/Solbakk og Stavanger. Er du glad i turer i skog og mark er valgmulighetene mange med flotte turområder like utenfor, eller ulike fjelltopper her i Ryfylke Tomten er pent opparbeidet med plen, busker og beplantning, samt garasje og god oppstillingsplass for biler på egen tomt. Boligen bærer preg av manglende vedlikehold og anses å være et rivning-/totalrenoveringsobjekt. Den store tomten gir mange muligheter med forbehold om godkjenninger for eventuell utvikling/fradeling. Velkommen til visning! Husk påmelding!
Kort vei til barnehage, skole og idrettsanlegg

Barkvedbakken 4, Rogaland

 • Tomt
  1531.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Pent opparbeidet tomt med stor gressplen, busker og beplantning. Tomten er meget stor og romslig i lett skrånende terreng med god boltreplass Fra eiendommen har man fantastisk utsikt over Ryfylkebassenget.

  Beliggenhet
  Eiendommen er fint plassert i veletablert boligfelt på Barkved, like utenfor Jørpeland sentrum, med fin utsikt mot fjorden og øyene i Ryfylkebassenget. Barkvedbakken er et rolig og barnevennlig område ca 1 kilometer fra skole, barnehage og idrettsanlegg hvor barna slipper å krysse hovedvegen. Man har også bussholdeplass like nedenfor boligen med hyppige avganger både til og fra Jørpeland, Tau og Stavanger. Jørpeland sentrum kan tilby det meste med et godt utvalg av både matbutikker, klær, sport, møbler, interiør, bank, apotek, vinmonopol, etc. I tillegg er det café, restaurant, kino, golf og flere friluftsaktiviteter i samme område som en gjerne kan benytte seg av. Er du glad i å komme deg ut av sofaen og gå ute i skog og mark er valgmulighetene mange. Her finner du fine turområder rett utenfor døren, ellers har man kort vei for å bestige flere flotte fjelltopper som det er mange av her i Ryfylke.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Jørpeland.

  Skolekrets
  Jørpeland.

  Offentlig kommunikasjon
  God offentlig kommunikasjon.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tegl og tre. Deler av bygningen som er bygget i tre i ettertid er utvendig kledd med stående panel. Taket har valmet takform og det er tekket med betongstein. Det ene tilbygget er bygget med flat takform, men likevel med god skrå på selve taket. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 21.08.2023 av Takst Team for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud ellerlignende? Svar: Nei, godkjent ved branninspeksjon høsten 2019. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, lagt ny papp på tilbygget. Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Hvis ja; beskriv hvilke tiltak som er utført. Svar: Ja, Skiftet fra skifer til panner for lenge siden. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Svar: Ukjent. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Hvis ja, redegjør: Svar: Ja, avløpsledning fra nabo går over tomten til off. punkt. Gammel septiktank ligger i hagen. Tilleggskommentar fra selger: Selger har ikke bebodd eiendommen på ca. 50 år og har derfor begrenset med kunnskaper om eiendommens stand og stilling. Selges som et totalrenoveringsobjekt/rivingsobjekt.

  Innhold
  1.etasje: vindfang, entrè, stue, kjøkken, 2 soverom, bad og trapperom. Loft: gang, kontor/ soverom*, delvis åpent loftsrom/lager. ('For lite vindu for lystilgang og godkjent rømningsvei.) Kjeller: Diverse kjellerrom og boder. Enkel garasje.

  Standard
  Enebolig fra 1948 med enkel standard og et tilbygg fra ca 1979. Boligen bærer preg av manglende vedlikehold og bør oppgraderes ihht dagens krav til standard. Boligen anses for å være et totalrenoveringsobjekt / rivningsobjekt. Boligen har stue med utgang til balkong og med nydelig panoramautsikt over Ryfylkebassenget. Det ble innstallert varmepumpe i stuen i 2006, utover det er det også vedovn som oppvarmingskilde. Kjøkkeninnredning av enkel standard, en del slitasje på innredning. Modernisering vil være nødvendig. Baderom med vinylbelegg på gulv og tapet på vegger. Innredning består av dusjkabinett, vask i skap, toalett. Mekanisk avtrekk. Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. Denne etasjen har 2 soverom. Loftetasjen har 1 kontor/soverom, dette er ikke godkjent pga manglende lysforhold og rømningsvei. Kjelleretasjen består hovedsaklig av uinnredede rom med flere boder, samt vaskekjeller. God lagringsplass. Tilhørende boligen er det garasje uten garasjeport. Denne er av dårlig forfatning og bør oppgraderes ihht dagens krav til standard. Det er lagt vann og avløp klart til tilkobling på fremsiden av boligen i nedre del av tomten. Dette er med tanke på eventuell fradeling av en ekstra tomt i hagen. Tomtens størrelse tilsier at man her kan fradele en ekstra tomt eller utvikle tomten, med forbehold om godkjenning av Strand kommune. Interessenter oppfordres til å foreta nærmere undersøkelser hos kommunen om hva som eventuelt er mulig å foreta seg. Ettersom det er privat vei må man skaffe tinglyst veirett til eventuelt flerne enheter dersom man ønsker å utvikle eiendommen. Tomten og beliggenheten er kjempeflott med luftige omgivelser, så her er det et stort potensiale for dem som ønsker å skape sitt eget drømmehjem. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering: Oppsummering: Ved byggeår var det ikke vanlig med annen drenering enn steinfylt grøft. Denne tetter seg til med røtter og slam i løpet av årene og innehar nå liten effekt. Det registreres malingsavskalling i nedre del av grunnmur. Det bekrefter liten funksjon i dreneringen. Tiltak avhenger av hva kjeller skal brukes til. - Rom under terreng: Oppsummering: Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Ved bruk av kjeller som dagens bruk, anses ikke tiltak som nødvendig. Organisk materiale langs yttervegger bør fjernes og lufting bør forbedres. - Balkong, terrasse, platting: Oppsummering: Rekkverk er for lavt. - Vinduer og dører: Oppsummering: Vindusglass i stort vindu i stue er punktert (tettingen mellom glasslagene er utette, slik at gassen mellom vindusglassene siver ut og luftlommer inn). Vindusglasset isolerer pga dette dårlig og det vil oppstå dugg inne mellom glassene. Ut fra alder og tilstand bør vinduene vurderes skiftet. - Yttervegger: Oppsummering: Det registreres noe råte og værslitt/oppsprukket trekledning. Fasaden mangler overflatebehandling. Det blir ikke registrert noen drensåpninger i nedre del av teglfasader. Dreneringshull er viktig for drenering av eventuelt vann fra slagregn. Det vil være risiko for fuktskader i veggen. - Loft (konstruksjonsoppbygging): Oppsummering: Det registreres tegn på at det har vært lekkasje ned av pipe. Ved fuktsøk ved befaring er det ikke utslag på fukt. Noe hvitt belegg og fuktmerker er synlig. Eier opplyser at han gjorde tiltak for ca 10 år siden, har ikke sett lekkasje i dette området etter det. Det registreres lekkasje fra takvindu, drypper ned i trapp. - Renner og nedløp: Oppsummering: Renner og nedløp er av eldre dato. - Taktekking: Oppsummering: Ut fra alder nærmer tidspunkt for utskifting seg, men eksakt når dette må gjøres er vanskelig å si. - Etasjeskille og gulv på grunn: Oppsummering: Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Med bruk av nivelleringslaser ble det i stuen registrert et avvik på ca 30 mm gjennom hele rommet. 12 mm på 2 meter lengde. Måling er utført i stue og i kjøkken. Oppretting og eventuell avstiving av gulv anbefales før eventuell parkett legges. - Ildsted/Skorstein: Oppsummering: Pipen er innekledd på en side i stue. Pipen må gjøres tilgjengelig for kontroll på 4 sider (3 sider om pipen har en ventilasjonskanal). - Kjøkken: Oppsummering av overflater og innredning: En del slitasje på innredning. Modernisering vil være nødvendig. - Avløpsrør: Oppsummering: Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Vannledninger: Oppsummering: Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. - Elektrisk: Oppsummering: Det er ikke framlagt noen dokumentasjon for utførelsen på anlegget (samsvarserklæring). Det er et krav at huseier skal oppbevare dokumentasjon på alle arbeider utført på anlegget etter 01.01.1999. Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. - Varmesentral: Oppsummering: Tg 2 på grunn av alder. For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig, og kunne gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper, da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. - Varmtvannsbereder: Oppsummering: Berederen er innebygd uten mulighet for inspeksjon. En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/(over 20 år) er påregnelig. - Ventilasjon: Oppsummering: Ventilering i kjeller bør forbedres. - Våtrom: Bad 1. etasje: Oppsummering av overflater: Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales det å vurdere renovering av rommet. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning.   Forhold som har fått TG3: - Utstyr på tak: Oppsummering: Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Trapp: Oppsummering: Trappen mangler rekkverk nederst på trappen til loft. Trapp til kjeller mangler håndlist. Utbedringskostnader: Under 10 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Forsikringsselskap
  IF

  Polisenummer
  0236535

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Boligen er for tiden utleid og dagens leieinntekt er kr 6500,- + strøm. Leieboer har 3mnd oppsigelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming via varmepumpe og vedovn i stue.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  13711

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Oppgitte kommunale avgifter er uten renovasjonsavgift. Renovasjonsavgift innkreves av IVAR renovasjon Ryfylke og varierer i pris etter hvilken ordning den enkelte velger. Renovasjonsavgiften koster fra kr. 3.997,- til kr. 4.796,- og kommer i tillegg til andre kommunale avgifter.

  Formuesverdi primær
  524477

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1888117

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig? Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på: oBoliglån oLivs- /gjeldsforsikring oForsikring oSparing Telefon: 51 75 44 00 E-post: post@hjelmeland-sparebank.no

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1130/43/18: 20.06.1942 - Dokumentnr: 738 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:43 Bnr:14 Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m. Hovedbruket har om ønskelig rett til å lede drensvann i lukket grøft gjennom denne eiendom. 23.04.1976 - Dokumentnr: 1998 - Best. om vann/kloakkledn, hvor det fremgår at eier av gnr 43, bnr 18 i strand, gir eier av gnr 43, bnr 192 tillatelse til graving og legging av vann og kloakk over eiendom. Disse ledningene ligger over tomten. Kart kan fåes ved henvendelse til megler. Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:43 Bnr:192 20.06.1942 - Dokumentnr: 738 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1130 Gnr:43 Bnr:14 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om vannledning Denne eiendom har veirett til eiendommen, samt rett til brønn og vannledning på hovedbruket.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest, men det var ikke vanlig å utstede dette ved byggeår. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Eiendommen har adkomst via privat vei med tinglyst veirett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål, hvor en liten del av nederste tomt er regulert som vei. På oppsiden av eiendommen er det regulert inn gangvei som skal gå forbi tomtegrensen til denne eiendommen. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie
  Boligen er for tiden utleid og dagens leieinntekt er kr 6500,- + strøm. Leieboer har 3mnd oppsigelse.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  83292

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 20 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 10 000,- oppgjørshonorar kr 4 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 23 441,-. Utleggene omfatter innhenting av kommunale opplysninger, fotograf, prospekter, avis annonsering og sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket avtalt vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev