aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Steinhagen 37

Jørpeland - Enebolig med sentral beliggenhet og romslig tomt. BUD FORELIGGER!

 • 2 190 000
 • BRA 189 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 190 000
 • OMKOSTNINGER55 920
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 245 920
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 963
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 112 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 048 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 190 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-))
  --------------------------------------------------------
  55 920,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 245 920,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
P-rom:
1.etasje: Gang, stue, kjøkken, 3 soverom og vinterhage.
Underetasje: Gang, vaskerom, kjellerstue, 1 soverom og 3 boder.

Dagens innredning av noen av rommene stemmer ikke helt overens med byggegodkjente tegninger. Dette gjelder innredning av soverom og kjellerstue i underetasjen, som ikke er bruksendret til varig opphold. Vinterhagen er heller ikke byggesøkt eller godkjent. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne og alle kostnader med dette.

Steinhagen 37, Rogaland

 • Innholdsrik enebolig fra 1963 som fremstår i normalt god stand. Det har de siste årene blitt oppgradert deler av boligen, med blant annet noen nye vinduer, ny ytterkledning, nyere terrasse og nye avløpsledninger i grunnen. Innvendig er det også pusset opp flere rom, men det er behov for å ferdigstille en del påbegynte arbeider både innvendig og utvendig.

  Stuen har god takhøyde og store vindusflater som slipper inn godt med dagslys. Kjøkkenet består av slette fronter i mørk farge fra IKEA. Her har man godt med benkeplass, laminat benkeplate og integrerte hvitevarer. I tillegg til spisegruppe i stuen, så har man også plass til en liten spisegruppe på kjøkkenet. Badet er flisebelagt på gulv og vegg, og har behov for totalrenovering.

  Med 4 soverom og ekstra kjellerstue har man god plass til en familie. Man har også god lagringsplass med flere boder i underetasjen.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:
  UTVENDIG

  Taktekking:
  Skifertakstein fra byggeår.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  • Deler av skiferen ligger ikke tett nok og klaprer ved sterk vind. En skiferstein ligger løs på taket, ser ut til å ha løsnet ved mønet.
  Mangler vindskier på ene siden av taket.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.
  • Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Tak i trekonstruksjoner. Kryploft med adkomst fra luke i gang. Adkomst var vanskelig, så det ble kun inspisert fra luken.
  Vurdering av avvik
  • Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  • Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
  Spor etter mus på kryploftet. Eier opplyser at det var noen mus når han flyttet inn. Eier har katt, har ikke hatt problemer med mus siden den gang. Det er soppsporer og formørkning i trevirket i undertaket. Det tyder på at det kondenserer på kryploftet. Opplyst at eier nylig har satt inn ventiler i gavlene. Ved befaring var det fylt i isolasjon ytterst i nederste del av taket, det hindrer lufting av loftet. Det ble forklart at det bare var midlertidig tetting mens det arbeides med kassen utvendig.
  Tiltak
  • Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
  Usikkert om luftingen er forbedret i tilstrekkelig grad. Tilstanden må jevnlig kontrolleres.

  Veggkonstruksjon:
  Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasade med liggende bordkledning.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Det mangler lister ved dører og vinduer. Det mangler hjørnebord. Det mangler panel under takkassen.
  • Tiltak:
  Kledningen må fullføres.


  Vinduer:
  Vinduer i tre, med isolerglass. Vinduer er skiftet opp gjennom årene. Vindu på kjøkkenet fra 1985. Vindu i stuen fra 2014.
  I kjeller er vinduer fra 2001.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  • Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det er ikke ferdig listet rundt vinduene utvendig. Det er ikke teip/duk rundt vinduene, kun tettet med fugeskum.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Økt lufting vil forbedre kondenseringen på glassene. Tettingen rundt vinduene bør kontrolleres før de listes ferdig.

  Dører:
  Ytterdør, terrassedør og skyvedør, av tre med isolerglass.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  • Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Stri låsemekanisme på skyvedøren.
  • Tiltak:
  Tettingen rundt dørene bør kontrolleres.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser:
  Terrasse er bygget i 2013/2014 av eier. Bygget i trekonstruksjoner.
  Vurdering av avvik:
  • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Noen av terrassebordene ligger så tett at de vil samle vann.
  To søyler var fjernet ved befaring, det er forklart at det ble gjort fordi de har gravd inn nytt avløpsrør.
  Rekkverket har ikke ferdig listverk ved skjøter.
  Tiltak
  • Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  Vinterhage:
  Vinterhage bygget i trekonstruksjoner, vegger med trekledning, glass satt inn i treveggen til vinduer, plastplater i taket.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Det er ikke vindanker ytterst på takbjelkene.
  Enkel dør inn til vinterhagen er svekket/skjev.

  INNVENDIG

  Overflater:
  Laminat på gulv, tregulv og betong. Vegger med trepanel, malte plater.
  Innvendig tak med malte plater og trepanel.
  Det er varierte overflater, både gamle og nye, ferdige og uferdige.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Det mangler lister ved noen dører. noen håndtak mangler. I kjelleren er det en del uferdige overflater.
  • Tiltak:
  Kjøper må vurdere tiltak på overflater selv, ut fra egne ønsker.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Etasjeskille med trebjelkelag.
  Vurdering av avvik:
  • Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på 15mm i stue, og 14mm i gang.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Pipen er skiferkledd utvendig. Vedovn i stuen. Peis i kjellerstuen.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Opplyst at det ble gitt fyringsforbud pga manglende lufting i peisen nede.
  Tiltak
  • Tiltak:
  Pipen og ildsteder bør undersøkes av fagfolk. Feier kommer for en kontroll onsdag 6.april.

  Rom under terreng:
  Betonggulv, og oppforede gulv med trebord og laminat. Plater på vegg, malte flater, brystningspanel, betong/mur.
  Hulltaking er ikke foretatt. Kjelleren har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig, ettersom bakveggen i hovedsak ikke er
  innkledd.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Tiltak
  • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå
  fuktskader.

  Innvendige trapper:
  Tretrapp mellom etasjene.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens
  forskriftskrav.
  • Tiltak: Om man skal oppfylle dagens krav, må trappen skiftes.

  Innvendige dører:
  Malte innerdører.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Mangler dørhåndtak på enkelte dører.
  • Tiltak: Montere dørhåndtak

  Garasjerom:
  Gulvet har betongheller. Vegger og tak av betong. Leddport i tre.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Opplyst at leddporten er stri.
  Betongdekke over garasjen, fungerer som et tak, men er ikke tekket. Når det ikke er tekket kan det komme vann gjennom.
  Det bemerkes at garasjen er for liten og lav, sett mot dagens krav til størrelse for garasjer.
  • Tiltak:
  Eventuelle endringer/tiltak i garasjerommet blir avhengig av kjøpers ønsker.


  KJØKKEN
  1.etasje - kjøkken
  Overflater og innredning
  Kjøkkeninnredning med mørke fronter, laminat benkeplate. Opplyst at innredningen er fra 2013.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik
  Skapfronten under vask mangler tildekking av enden. Slitasje på bunnplaten i skapet under vasken. Ledningene under vasken er ikke festet til et fast punkt i veggen, er da utsatt for bevegelse.
  • Tiltak:
  Avvikene bør utbedres.


  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Vannledninger:
  Vannledninger er av kobberrør. Trolig er det kun innvending stoppekran, men det er noe usikkert.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Stoppekranen ble ikke kontrollert.
  Tiltak
  • Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  • Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.

  Avløpsrør:
  Avløpsrør av soil i boligen. Opplyst at det helt nylig er gravet ned nye avløpsledninger, fra bolig til kommunal ledning. Opplyst at det er stakeluke utvendig.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Nye rør fra boligen til gaten antas å være i orden.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.


  Ventilasjon:
  Naturlig ventilasjon.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
  Begrenset lufting av underetasjen.
  Tiltak
  • Bedre ventilering må etableres


  Varmtvannstank:
  Ca 200 liters varmtvannstank, av noe eldre karakter.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  • Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  • Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.

  Elektrisk anlegg:
  Sikringsskap i trappegangen.
  Noe nytt elektrisk nede, til soverom og bod med bi-inngang. Ellers er ikke elektrisk skiftet i nåværende eier sin tid.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport
  Nei
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  Ukjent.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ja
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
  Ja Foreligger samsvarserklæring fra 2007, ombygging av det
  elektriske.
  5. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
  2011 Ble påpekt at kursfortegnelsen måtte oppdateres, det er
  gjort.
  6. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser?
  Nei
  7. Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei
  8. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i
  boligens elektriske anlegg? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder.
  Nei
  9. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr?
  Nei
  10. Er det er berøringsfare av spenningsførende deler og/eller fast elektrisk utstyr?
  Nei
  11. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Nei
  12. Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig utilfredsstillende festet i skapet?
  Nei
  13. Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter det svidd eller brent?
  Nei
  14. Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler?
  Nei
  15. Er kabelinnføringer og hull utettet?
  Nei
  16. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Ja
  17. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske
  anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja

  Det er avvik i form av et provisorisk festet stikk på badet, og lite
  klamret ledning.


  TOMTEFORHOLD

  Drenering:
  Dreneringen er fra byggeår.
  Det er et drensrør som er delvis kjørt i stykker i gårdsrommet. Opplyst at det ble lagt ned fordi det av og til samler seg en pytt der.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  • Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
  • Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  Underetasjen kan ikke innredes i bakkant, uten å skifte dreneringen.

  Grunnmur og fundamenter:
  Betonggrunnmur. Malt i store deler av etasjen, innforet i en del av etasjen.
  Vurdering av avvik:
  • Innsiden av grunnmuren har misfarging. Malingen slipper fra betongen enkelte steder.
  Tiltak
  • Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.

  Forhold som har fått TG3:
  UTVENDIG

  Nedløp og beslag
  Takrenner i plast, i stålkroker.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Det er rust på rennekrokene. Det mangler nedløpsrør. Det mangler deler av takrennene. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  • Tiltak:
  Det er ikke krav om å ettermontere snøfangere. Hvis taktekkingen skiftes, vil kravet bli aktuelt. Takrennene som mangler må erstattes.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendige trapper:
  Tretrapp til terrassen.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke montert rekkverk.
  Det er kun stikkspikret i toppen av trappen.
  Tiltak
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Trappen må festes bedre.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  VÅTROM

  1.etasje - bad:
  Badet antas å ha blitt fliselagt på midten av 1990-tallet. Innredet med dusj, klosett og servantskap.
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert
  tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Avvik som ble sett ved befaring:
  Sprekk i en flis, og sprekker i flisefug i dusjen. Det er støpejernssluk i gulvet. Overgangen til støpejernsluk er vanskelig å få tett.
  Vindu i våtsone.
  Tiltak
  • Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at
  alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres
  Ved renovering av baderommet bør sluken skiftes.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  UNDERETASJE - ANNET ROM MED SLUK
  Vaskekjeller med betonggulv og vegger. Opplegg for vaskemaskin og opplegg for vask.
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert
  tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Tiltak
  • Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres
  Det anbefales å legge vinylbelegg eller et annet tettesjikt på gulvet.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  TEKNISKE INSTALLASJONER

  Branntekniske forhold:
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
  Ja
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Ja Akkurat tatt dem ned, opplyst at de skal henges opp igjen.
  4. Er det skader på røykvarslere?
  Nei

  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Forstøtningsmurer:
  Forstøtningsmurer i blokker.
  Vurdering av avvik:
  • Det mangler rekkverk /annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav. Det er sprekker i den ene forstøtningsmuren, mot naboen med hvitt hus. Opplyst at bunnen av den muren er støpt i ettertid, når gårdsrommet ble gravd ut.
  Tiltak
  • Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.

  Kostnadsestimat : Under 10 000
 • Eiendommen ligger sentralt på Jørpeland, i et veletablert boligfelt på Tungland med kort vei til sentrum, offentlig transport, barnehage, skole- og idrettsanlegg. Jørpeland sentrum kan tilby det meste med en variert handelstand, samt cafè, restaurant, kino, golf og flere friluftsaktiviteter i samme område som en gjerne kan benytte seg av. Er man glad i skog og mark så er det fine turområder like utenfør døren, alternativt kan man bestige fjelltopper som ligger på rekke og rad her i Ryfylke.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Fra Jørpeland følger man Ryfylkevegen ( Rv13) til Tungland,og man tar til venstre ved skilt Steinhagen. Du vil nå få boligen rett foran deg. Det vil bli satt opp skilt til fellesvisning.
 • Eiet tomt.
 • Tomt på 1048 kvm.
 • Taket er tekket med skifertakstein fra byggeår.
  Takrenner i plast, i stålkroker.
  Yttervegger av trekonstruksjoner.
  Fasade med liggende bordkledning.
  Tak i trekonstruksjoner.
  Vinduer i tre, med isolerglass. Vinduer er skiftet opp gjennom årene.
  Ytterdør, terrassedør og skyvedør, av tre med isolerglass.
  Terrasse er bygget i 2013/2014. Bygget i trekonstruksjoner.
  Tretrapp til terrassen.
 • 1.etasje: 95 kvm Bra
  Underetasje: 94 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etasje: 3 Soverom, kjøkken, trapperom/bi-inngang, stue, bad, gang
  Underetasje: Gang, soverom, kjellerstue

  Sekundærareal:
  1.etasje: Vinterhage
  Underetasjen: Vaaskerom og 3 boder

  Vinterhagen på ca 11m2 er medtatt i 1. etasje BRA, ettersom den er tilknyttet boligen.

  Garasjerommet på ca 18m2 er medtatt i underetasjens BRA, ettersom den er tilknyttet boligen. Garasjerommet har kun tilgang fra utsiden, og lav etasjehøyde.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn, varmepumpe og gulvvarme, samt elektrisk.
  Det er anmerket brannforbud på vedovn, og feieren kommer på kontroll 6.april for en sjekk av forholdene. Konferer megler for mer informasjon.
 • Tomten er opparbeidet med gressplen, busker og trær, samt gruslagt innkjørsel og gårdsrom.
  Tomtens grunnareal: 1048 kvm.
 • Stor oppstillingsplass på egen tomt med plass til flere biler.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 659 579 per 2020
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 374 485 per 2020
 • Kr 12.308,52,- pr år i kommunale avgifter.
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløp og eiendomsskatt. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Oppgitte kommunale avgifter er uten renovasjonsavgift. Renovasjonsavgift innkreves av IVAR renovasjon Ryfylke og varierer i pris etter hvilken ordning den enkelte velger. Renovasjonsavgiften koster fra kr. 3.997,- til kr. 4.796,- og kommer i tillegg til andre kommunale avgifter.
 • Det vil påløpe vanlige løpende kostnader til forsikring, strøm, internett, tv, vei, vann, renovasjon.
 • Det er utstedt ferdigattest på ny terrasse. Det er ikke utstedt ferdigattest på boligen, men det var heller ikke så vanlig ved byggeår.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998.
 • Boligen består av en boenhet.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Forhold som følger eiendommen:
  Bestemmelse om gjerde. Forsøkt innhentet, men ikke tilgjengelig dokument.
  Bestemmelse om skjønn. Forsøkt innhentet, men ikke tilgjengelig dokument.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.
 • Gnr. 53 Bnr. 133 i Strand kommune.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Kjøperen kan etter tvbl. § 11-31 tidligst overta eiendommen på oppgjørsdagen, såfremt: budet er stadfestet (behøver ikke være rettskraftig) og kjøpesummen er innbetalt i sin helhet.
 • Medhjelper deltar ikke ved overtakelsen, og medhjelperen besitter normalt heller ikke nøkler til eiendommen. Kjøperen må derfor i direkte samarbeid med selgeren stå for den faktiske overtakelsesforretningen. Dersom selgeren og hans husstand bor i eiendommen plikter de å fraflytte eiendommen når kjøperen er blitt eier og å overlevere nøkler o.l. til kjøper. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve namsmyndighetenes bistand for utkastelse.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg følger av forskrift til tvangssalg og har bestemte satser.
 • Anette Jøssang
  Henning Runestad
  Sør-Rogaland Tingrett Stavanger Tingrett (51 89 98 00)
Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev