aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Folkets Hus Vegen 9A

Jørpeland - Innholdsrik enebolig med utleiedel, garasje og meget sentral beliggenhet. Behov for renovering.

 • 2 890 000
 • BRA 205 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING2 890 000
 • OMKOSTNINGER88 220
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 978 220
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 956
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 190 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT690 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-))
  --------------------------------------------------------
  88 220,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 978 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen inneholder:
- 1.etasje: Gang, stue, kjøkken, 2 trapperom, bad, og 3 soverom.
- Kjeller tilhørende hoveddel: Gang, wc, 3 boder og vaskerom.
- Kjellerleilighet: Vindfang/utv.bod, stue, kjøkken, bad og 1 soverom*.
-Loft: Uinnredet, men med god lagringsplass.

Man har også en enkel garasje med bod.
Boligen er bygget i 1956 og fikk et tilbygg i 1985. I tillegg er det en enkel garasje.

Folkets Hus Vegen 9A, Rogaland

 • Enebolig fra 1956 med tilbygg fra 1985 som holder en normal standard. Boligen bærer preg av manglende vedlikehold de siste årene, og ny eier må forvente å renovere boligen.

  Boligen er romslig og innholdsrik med varierende overflater. Med litt innsats kan man her få en stor og bra bolig som kan passe ypperlig for både en stor eller liten familie. Utleiedelen gir flere muligheter enten man ønsker å leie ut eller bruke den til eget bruk.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3:

  Utvendig
  Taktekking,TG2
  Taket er tekket med betong takstein. Besiktiget fra bakkenivå. Ut fra typen takstein som ligger på taket, er taksteinen trolig skiftet i 1985 når huset ble tilbygget.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Nedløp og beslag,TG2
  Takrenner og nedløp i plast.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  - Det gror gress i takrennene. En takrenne har delvis løsnet.
  Tiltak
  - Andre tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  - Det må foretas utskiftinger/utbedringer av takrenner.

  Veggkonstruksjon,TG3
  Yttervegger er med bindingsverkskonstruksjon fra byggeår, og murvegger med betongblokker. Murvegger er pusset og behandlet utvendig. Trevegger har liggende bordkledning utvendig.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
  Tiltak
  - Råteskadet trekledning må skiftes ut.

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Takkonstruksjoner i tre. Tilbyggets takkonstruksjoner ble kun inspisert fra åpningen på høyloftet. Det var ikke lagt ned gulv, så jeg fikk ikke komme inn på den delen av kryploftet til en full kontroll.
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Det er lagt ned reflektorpapp i etasjeskillet. Det skal være dampsperre i etasjeskillet for å unngå kondenseringsproblemer. Slik det er nå, kan varm damp stige opp på høyloftet og føre til kondensering når den dampholdige luften treffer kalde flater. Det er formørking i undertaket noen steder, spesielt mot endre kant av taket. Det tyder på at kondensering oppstår. Det er mel fra borebiller på høyloftet. Det er et lufterør som ikke er ført opp i takhatten, røret er avsluttet under. Mye av luften vil nok da stige opp i takhatten, men løsningen er ikke fullgod, og det er fare for kondens i området.
  Tiltak
  - Lokal utbedring bør utføres.
  - Lufting/ventilering bør forbedres.
  - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.

  Vinduer,TG2
  Trevinduer med enkle glass i kjelleren, og et vindu på loftet. De fleste vinduer er fra 1985. Et vindu på loftet er av nyere karakter.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  - Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Dører,TG2
  Terrassedør til 1.etasje er av nyere karakter. Ellers er ytterdørene av eldre karakter, variert type og alder.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  - Ytterdøren til kjelleren har skade på hengsel, fuktskade på dørbladet.
  Tiltak
  - Det må foretas lokal utbedring.
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3
  Terrasse i trekonstruksjoner. Balkong i trekonstruksjoner, der også deler av balkongen ligger som tak over vindfang/utvendig bod. Den delen er tekket med papp. Boden har vinylbelegg på gulvet, vegger i tre og betong, panel på innvendig tak.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Det er lekkasje inn i boden under balkongen. Fuktutslag i vegger, gulv og innvendig tak. Grønske og muggsopp i rommet. Rommet har også manglende ventilering.
  Tiltak
  - Ny tekking må legges.
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  - En må renovere alle konstruksjonene mot boden, eventuelt åpne boden opp - og ikke lenger ha den som et lukket rom.

  Utvendige trapper,TG2
  Betongtrapp til kjeller.
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Råte i rekkverket. Litt sprekker i trappen.
  Tiltak
  - Rekkverket er såpass lavt at det utifra sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.

  Innvendig

  Overflater,TG2
  Overflater av varierer i type og alder, og variert slitasjegrad.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader på overflater.
  - Varierende, forskjellige skader på overflater i boligen. Det er naturlig med skader og slitasje etter bruk, ved eldre overflater.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  - Kjøper må selv vurdere i hvor stor grad de ønsker å skifte overflater.

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
  Etasjeskille med trebjelkelag. Det er litt svai/ujevnheter i etasjeskillet, og ujevne gulv i kjellerdelene.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger

  Pipe og ildsted,TG2
  Ut fra hva som er synlig, ser det ut til å originalt ha vært en mursteinspipe, som er skiftet til elementpipe på høgaloftet og til over tak. Pipen er pusset over tak. Det er vedovn i stuen i 1.etg.
  Vurdering av avvik:
  - Pipevanger er ikke synlige.
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  - Når sotluken på loftet ble åpnet viste det seg å være mye løse lettklinkerkuler innenfor luken. Jeg fikk derfor ikke inspisert den. Pipen bør inspiseres av fagfolk før den tas i bruk. Pipen er kledd inne i 1.etg.
  Tiltak
  - Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  - Det er en anbefaling om at det bør monteres ildfast plate under luker på pipe.

  Rom Under Terreng,TG3
  Kjelleren med tilkomst fra hoveddelen er i hovedsak uinnredet. Kjellerleiligheten er innredet med oppforede gulv og innforet grunnmur.
  Vurdering av avvik:
  - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
  - Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Måling av bunnsvillen i kjellerleiligheten viser 24% vektfuktighet, som er høyt nok til at tiltak bør gjøres. I tillegg til at det ble målt høyt fuktnivå i bunnsvillen i veggen, ble det undersøkt med fuktindikator på gulvet i kjellerleiligheten. Fuktindikatoren viste høyere fuktverdier ut mot ytterveggene enn lenger inn i rommet. Det kan tyde på at det er fukt i det oppforede gulvet. I kjellerdelen med tilkomst fra hovedboligen, var kjelleren i hovedsak uinnredet. Det er satt opp noen trevegger, blant annet inn mot wc. Ved måling fikk jeg fuktutslag på treveggene i bunnen. Om denne delen av kjelleren skal innredes, må det gjøres omfattende tiltak mot fuktinntrenging/med dreneringen.
  Tiltak
  - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  - Det er mulig at det er fuktskader som gir behov for utskiftinger av trevegger og oppforede gulv i kjellerleiligheten, dette bør undersøkes mer. Ved en uinnredet kjeller, har fuktgjennomtrenging i mur/gulv begrenset konsekvens.

  Innvendige trapper,TG2
  Bratte tretrapper mellom etasjene.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Trappene oppfyller ikke dagens krav til utforming og sikkerhet.
  Tiltak
  - Tiltak:
  - Skal trappene oppfylle dagens standard må de skiftes. Nye trapper vil da ta mer plass.

  Innvendige dører,TG2
  Innerdører av eldre karakter.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
  Tiltak
  - Enkelte dører må justeres.

  Våtrom
  Kjellerleilighet > Bad
  Generell,TG3
  Badet har vinylbelegg som er malt på gulvet, vegger med tapet som er malt. Badet er utstyrt med dusjkabinett, servant i møbel, klosett, opplegg for vaskemaskin. Badet antas å være fra 1985.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Tapeten på vegg har sluppet i noen skjøter. Det er kun lufting via vinduet. Dusjkabinettet ble ikke flyttet ved befaring, sluk og lokalt fall til sluk ble ikke inspisert. Hulltaking ble ikke foretatt ettersom det er murvegg tilstøtende baderommet.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Kjeller - hoveddel > Vaskekjeller
  Generell,TG3
  Vaskekjeller med betonggulv. Opplegg for vaskemaskin. Rommet er bygget som normalt ved byggeår, med oppkant av betong rundt rommet. I dag er det strengere krav til våtrom.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Ved oppgradering blir det naturlig å skifte sluk, ettersom overgangen til støpejernssluk er vanskelig å få tett. Hulltaking er ikke foretatt ettersom det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner, murvegger tilstøtende vaskerommet.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  1. Etasje > Bad med wc
  Generell,TG3
  Badet har fliser og vinylbelegg på gulvet. Vegger med vinyltapet og våtromsplater. Innvendig tak med malte plater. Badet er utstyrt med dusjhjørne, servant i møbel, klosett i egen del av rommet.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  - Det er ikke fall til sluk, vann blir liggende på gulvet i dusjen. Sluken er underdimensjonert. Det er fuktopptrekk i våtromsplatene i dusjen. Det mangler trolig membran i gulvet utenfor dusjen. Ved en eventuell lekkasje vil vann renne ut av rommet før det renner til sluk. Utluftingen er via ventil i himling, luftingen anbefales økt. Hulltaking ble ikke foretatt ettersom det allerede er påvist fukt i veggplatene i våtsonen.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Kjøkken
  Kjellerleilighet > Kjøkken
  Overflater og innredning,TG2
  Kjøkkeninnredning med profilerte og slette fronter, to typer innredning. Benkeplate i laminat og stål.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Avløpsrør fra vasken har tendens til sprekker.
  Tiltak
  - Tiltak:
  - Skifte avløpsrør.

  Avtrekk,TG2
  Ukjent om kjøkkenventilatoren har avtrekk ut eller om det er kullfilter.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Ved befaring var strømmen i leiligheten av, jeg fikk ikke kontrollert kjøkkenventilatoren.
  Tiltak
  - Tiltak:
  - Kontrollere kjøkkenventilatoren. Om det er kullfilter, må ventilatoren skiftes dersom avtrekk skal få TG 0/1 i en tilstandsrapport.

  1. Etasje > Kjøkken
  Overflater og innredning,TG2
  Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Laminat benkeplate.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Vasken har et overløp. Røret til det ene overløpet har løsnet.
  Tiltak
  - Tiltak:
  - Feste røret til overløpet.

  Spesialrom
  Kjeller - hoveddel > Wc
  Overflater og konstruksjon,TG2
  Wc med klosett og servant.
  Vurdering av avvik:
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  - Det er påvist riss/sprekker/skader på toalett.
  Tiltak
  - Skadet utstyr må skiftes/utbedres.
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger,TG2
  Vannledninger er av kobber.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  - Stoppekranen er av eldre karakter. Den ble ikke funksjonstestet, av frykt for å skape lekkasje.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Stoppekran anbefales skiftet.

  Avløpsrør,TG2
  Avløpsrør av støpejern (soilrør) og plast.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  - Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
  - Det er fastmonterte tvinner på avløpsrørene ved trappen til kjelleren, det vitner om provisoriske tettinger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Avløpsrørene anbefales kontrollert av fagperson. Kjøper må trolig skifte de deler som har soilrør på kort sikt, da disse rørene har høy alder.

  Ventilasjon,TG2
  Boligen har naturlig ventilasjon.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Tiltak
  - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Elektrisk anlegg,TG3
  Sikringsskap i trappegangen til kjeller. Automatsikringer. I kjellerleiligheten er det et eget sikringsskap med skrusikringer. Strømmen i kjellerleiligheten var avskrudd ved befaring.
  8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Ja

  10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Nei

  14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
  Nei

  15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Ja

  16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja
  Kommentar:Det har vært varmgang i den gamle varmtvannsberederen. Ved tegn til at det har vært varmgang settes tilstandsgrad 3. Ukjent hvor mye som ble undersøkt/utbedret i den forbindelse, og når det skjedde. Den nye varmtvannsberederen er fra 2019. Skrusikringer i sikringsskap vitner om at anlegget ikke er tilpasset dagens bruk.

  Tomteforhold

  Drenering,TG2
  Dreneringen er av ukjent karakter og alder. Det er synlig knasteplast rundt del ved karnapp og terrasse, kan tyde på at det er gjort noe med dreneringen der. Ukjent hva som ble gjort. Ellers antas dreneringen å være fra byggeåret. Det var vanlig å kun ha drenering med steinsetting ved byggeåret, eventuell fuktsikring av grunnmuren ble gjort med asfaltstoff eller lignende.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Det er avvik:
  - Topplist på knasteplasten mangler under terrassen. Store deler av kjelleren virker å ha original drenering, dreneringen vil i så tilfelle ha liten effekt ettersom normal levetid er oversteget. Dreneringen vil være tettet av røtter/jord.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

  Grunnmur og fundamenter,TG2
  Grunnmur i betong med sparestein.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
  Tiltak
  - Sprekker i grunnmuren må tettes.

  Forstøtningsmurer,TG2
  Betongmur med tregjerde rundt eiendommen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Rekkverket har slitasje/alderspreg.
  Tiltak:
  - Skifte gjerde.
 • Eiendommen har en meget sentral beliggenhet like ved Jørpeland sentrum, i et veletablert boligområde med gode solforhold fra morgen til kveld. Her har man kort gange til skoler, barnehager, idrettsanlegg og ikke minst sentrum som er få skritt unna. Jørpeland sentrum tilbyr forskjellige dagligvarebutikker, klesbutikker, møbel- og interiørbutikk, restauranter, kafè, skatepark, konserter og kulturtilbud i sommerteltet og flere friluftsaktiviteter. Man har kort vei til flotte turområder, Vågen og Jørpelandsholmen som byr på flere kjekke fasiliteter for hele familien som badeplasser, gapahuker og en 12 hulls Frisbeegolf bane.

  Her kan man bo sentralt og godt, samtidig som man er litt tilbaketrukket og skjermet.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus, samt nærhet til sentrumsbebyggelse.
 • Fra Ryfast v/Solbakk tar man til høyre mot Jørpeland og følger hovedveien til Jørpeland sentrum. Ta til høyre i rundkjøringen ned i sentrum og ta deretter andre vei til høyre inn i Folkets Hus Vegen. Du får nå eiendommen på din venstre side. Se skilt.
 • Taket er tekket med betong takstein. Takkonstruksjoner i tre. Takrenner og nedløp i plast.
  Yttervegger er med bindingsverkskonstruksjon fra byggeår, og murvegger med betongblokker. Murvegger er pusset og behandlet utvendig. Trevegger har liggende bordkledning utvendig.
  Balkong og terrasse i trekonstruksjoner.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 12.04.22 av Takst Team for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.etasje: 108 kvm BRA
  Kjellerleilighet: 48 kvm BRA
  Kjeller - hoveddel: 49 kvm BRA
  Loft: 0 kvm BRA ( ikke målbart)

  Alle rom inngår i primærrom, bortsett fra vindfang, boder, vaskekjeller og garasje.

  Garasje: 37 kvm BRA
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn, varmepumpe og elektrisk.
 • Tomtens grunnareal: 690 kvm.

  Tomten er opparbeidet med plen, busker og trær.
 • Enkel garasje
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 757 866 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 728 316 per 31.12.20
 • Kr 13 875,- pr år i kommunale avgifter.

  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, eiendomsskatt, samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Oppgitte kommunale avgifter er uten renovasjonsavgift. Renovasjonsavgift innkreves av IVAR renovasjon Ryfylke og varierer i pris etter hvilken ordning den enkelte velger. Renovasjonsavgiften koster fra kr. 3.997,- til kr. 4.796,- og kommer i tillegg til andre kommunale avgifter.
 • Det vil påløpe vanlige løpende kostnader til forsikring, strøm, internett, tv, veg, vann, brøyting, renovasjon etc.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998.
 • Boligen står registrert i kommunens matrikkel som enebolig med hybel/sokkelleilighet. Det finnes ikke tegninger for kjelleretasjen ifbm tilbygget når kjellerleiligheten ble etablert, og megler har derfor ikke kunnet kontrollere hva rommene er lovlig brukt til. Det er påpekt i tilstandsrapporten at kjellerleiligheten ikke har godkjente rømningsveier for oppholdsrom, har lavere høyde enn anbefalt, og rommene har mindre dagslysflate enn dagens krav.

  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Eiendommen selges fri for pengeheftelser.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Bestemmelse om gjerde tinglyst 21.11.1956, inneholder at kjøperen har gjerdeplikten om parsellen.
 • Eiendommen er regulert til både vei, fortau, parkering, annen vegrunn/grøntområde og kombinert bolig/forretning i sentrumsplanen for Jørpeland sentrum. Se reguleringskart og reguleringsbestemmelser vedlagt salgsoppgaven.
 • Gnr. 49 Bnr. 280 i Strand kommune.
 • Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.
  Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 5000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift.
  Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10.500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 21.124,-. Utleggene omfatter markedsføring, prospekter, fotograf, webmegler, sikringsobligasjon og kommunale opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilrettelegging og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ryfylke Handelspark AS ANONYMIZED
Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev