aktiv-eiendomsmegling
Stilfull og innholdsrik tomannsbolig på Tunglandsmarka

Tungland - Stilig tomannsbolig med inntil 4 soverom, carport, romslig hage og flott utsikt i attraktivt boligområde!

 • 4 590 000
 • BRA 137 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING4 590 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 590 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM4
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT906 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  4 590 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 2.etasje

Tunglandsmarka tomannsbolig, Rogaland

 • Tunglandsmarka ligger sentralt på Jørpeland og tett på det beste Ryfylke har å by på, midt mellom fjord og fjell. Boligene har gode solforhold og har en flott utsikt over Idsefjorden, og med få minutters gange kan man rusle ned til sjøen hvor det også er badestrand. Like bak boligene ligger Tunglandsfjellet med flere flotte fjellturer, så her er det bare å hoppe i turskoene og traske avgårde i den flotte Ryfylkenaturen. Man får virkelig det beste av det beste med nærhet til både sentrum, sjø og fjell like utenfor døra i din nye drømmebolig.

  Tunglandsmarka er et nyere boligfelt som også grenser til et friområde med Jørpelandselva rennenende forbi og som munner ut i sjøen her, med badeplasser i fleng for de som ønsker seg en forfriskende dukkert. Videre er det en gangbro over elva slik at man enkelt kan rusle ned til vågen og videre til både Jørpelandsholmen og til sentrum.

  Jørpelandsvågen ligger kun et par minutters gange fra boligfeltet med et yrende båtliv og nærhet til Ryfylkebyens handelstand, så veien er kort til kafeer, butikker, spisesteder og servicetilbud. Jørpeland har alt du trenger i gåavstand fra huset ditt.

  Jørpeland ligger snaut 10 minutter fra Ryfast som binder Ryfylke sammen med Stavanger og Nord-Jæren og i rush-tiden går bussene hvert kvarter til Solbakk og videre
 • Fra Jørpeland sentrum følger man hovedvegen ( Ryfylkevegen ) mot Tungland og du vil få Tunglandsmarka like på den høyre side etter brua.
 • Dette er boliger som kan passe for både yngre og eldre med sin innholdsrike planløsning og inntil 4 soverom. Boligene er meget praktiske og lettstelte så her slipper man å bruke all sin tid på vedlikehold og hagestell.

  Boligene inneholder:
  1.etasje: Gang, 3 soverom, bad, vaskerom og bod.

  2.etasje: Stue med åpen kjøkkenløsning, tv-stue / soverom nr 4, wc og bod. Fra stua har man utgang ut til en lun og solrik terrasse med god plass til en sittegruppe eller noen godstoler. Deler av terrassen får overbygg med pergola.

  I tillegg er det carport og sportsbod i 1.etasje

  Hver bolig får sin egen tomt med privat hage.

  Boligene leveres nøkkelferdige med god standard, og er man tidlig ute kan man være med å bestemme fargevalg og diverse innredning selv. Boligene skal bygges i tre og betong, med et moderne funkispreg over boligene.

  Det er følgende innhold i boligene:
  * parkett type Eik Hvit 3-stav på alle gulver bortsett fra bad
  * sorte vinduer og dører
  * hvitmalte gipsplater på vegg og tak
  * listefrie tak
  * Consept Design gulvbelegg med varmekabler på gulv på bad og Fibo Cracked Cement våtromsplater på vegg
  * Kjøkkeninnredning fra Aubo. Se kjøkkentegninger vedlagt salgsoppgaven.
  * Stålpipe

  Se hele leveransebeskrivelsen og romskjema vedlagt salgsoppgaven.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • 1.etasje: 68,7 kvm BRA
  2.etasje: 68,7 kvm BRA
  Totalt: 137,4 kvm BRA

  I tillegg får man carport med 19,2 kvm BRA og en sportsbod på 5,2 kvm BRA.

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Tomten skal deles og hver del av tomannsboligen får sin eget selveiet tomt. Innkjørsel og parkering blir gruslagt, og hagen blir planert. Mellom de 2 boligene blir det plantet hekk.
 • Parkering i carport tilknyttet boligen, samt biloppstillingsplass på egen tomt
 • Det medfølger en utvendig sportsbod tilknyttet boligen.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Bolig 1: Kr 4.590 000,- + omk
  Bolig 2: Kr 4.590.000,- + omk

  Prisene er pr juni 2022 og indeksreguleres etter SSBI`s byggekostnadsindeks for enebolig i tre frem til oppstart betong.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 950.000,- pr bolig. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 23.750,- pr bolig. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Anleggsgebyr til Strand kommune kr. 111.807,-

  Totale omkostninger kr 136.727,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Betalingsplan ( 6.rater):

  15% forfaller ved signert kjøpekontrakt

  15% forfaller ved 1.leveranse på byggeplassen - materialer som er levert.

  20% forfaller ved tett hus, yttertak (eks tekking) utvendig kledning, vinduer og byggedør er montert.

  Eller dersom tilsvarende verdiskapning er utført.

  20 % forfaller ved isolert hus og klar for elektriker.

  Eller dersom tilsvarende verdiskapning er utført.

  20% forfaller når huset er klart for oppstart malerarbeider

  10% forfaller ved overtakelse.

  Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Gnr. 53 Bnr. 481 i Strand kommune
 • Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Igangsettelse av prosjektet forutsetter 2 forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

  Ekstraordinært forbehold:
  Forbehold om at verken krigen i Ukraina eller koronapandemien gjør det uforholdsmessig tyngende å gjennomføre prosjektet og at det heller ikke er inntruffet andre ekstraordinære forhold som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å gjennomføre prosjektet.

  Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Dersom utbygging blir igangsatt, vil meldingen til Kjøper også inneholde opplysninger om planlagt overtakelsesdato.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr X,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • FA Bygg AS Folkvord
Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev