aktiv-eiendomsmegling
Stilfull og innholdsrik tomannsbolig på Tunglandsmarka

JØRPELAND Tunglandsmarka Tomannsbolig

Tungland - Stilig tomannsbolig med inntil 4 soverom, carport, romslig hage og flott utsikt i attraktivt boligområde!

 • kr 4 590 000 - 4 590 000
 • BRA 137 m²
 • 4 soverom
 • Priser fra og tilkr 4 590 000 - 4 590 000
 • Andel: Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel: Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 4 590 000 - 4 590 000
 • Omkostninger fra og tilkr 136 727 - 136 727
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 4 726 727 - 4 726 727
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til137.4 - 137.4 m²
 • Tomt906 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 53 BNR. 481
 • Informasjon om meglerforetaketRyfylke Eiendomsmegling AS Rådhusgaten 12 4100 Jørpeland
 • OppdragsansvarligMarion Espedal
 • Oppdragsnummer1401235003
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 950.000,- pr bolig. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 23.750,- pr bolig. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Anleggsgebyr til Strand kommune kr. 111.807,- Totale omkostninger kr 136.727,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding

Tunglandsmarka Tomannsbolig, Rogaland

 • Priser fra og til
  kr 4590000 - 4590000

  Omkostninger fra og til
  kr 136727 - 136727

  Garasje/parkering
  Parkering i carport tilknyttet boligen, samt biloppstillingsplass på egen tomt

  Boder
  Det medfølger en utvendig sportsbod tilknyttet boligen.

  Tomteareal
  906m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomten skal deles og hver del av tomannsboligen får sin eget selveiet tomt. Innkjørsel og parkering blir gruslagt, og hagen blir planert. Mellom de 2 boligene blir det plantet hekk.

 • Diverse
  Dette er boliger som kan passe for både yngre og eldre med sin innholdsrike planløsning og inntil 4 soverom. Boligene er meget praktiske og lettstelte så her slipper man å bruke all sin tid på vedlikehold og hagestell. Boligene inneholder: 1.etasje: Gang, 3 soverom, bad, vaskerom og bod. 2.etasje: Stue med åpen kjøkkenløsning, tv-stue / soverom nr 4, wc og bod. Fra stua har man utgang ut til en lun og solrik terrasse med god plass til en sittegruppe eller noen godstoler. Deler av terrassen får overbygg med pergola. I tillegg er det carport og sportsbod i 1.etasje Hver bolig får sin egen tomt med privat hage. Boligene leveres nøkkelferdige med god standard, og er man tidlig ute kan man være med å bestemme fargevalg og diverse innredning selv. Boligene skal bygges i tre og betong, med et moderne funkispreg over boligene. Det er følgende innhold i boligene: * parkett type Eik Hvit 3-stav på alle gulver bortsett fra bad * sorte vinduer og dører * hvitmalte gipsplater på vegg og tak * listefrie tak * Consept Design gulvbelegg med varmekabler på gulv på bad og Fibo Cracked Cement våtromsplater på vegg * Kjøkkeninnredning fra Aubo. Se kjøkkentegninger vedlagt salgsoppgaven. * Stålpipe Se hele leveransebeskrivelsen og romskjema vedlagt salgsoppgaven. Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  Eiendommen selges fri for pengeheftelser. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1130/53/481: 07.08.1865 - Dokumentnr: 900036 - Bestemmelse om vannrett Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 27.06.1892 - Dokumentnr: 904374 - Rettsbok Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 21.01.1910 - Dokumentnr: 904077 - Erklæring/avtale Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Rettighetshaver: AS Ryfylke kraftanlegg Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 01.07.1910 - Dokumentnr: 904078 - Erklæring/avtale vedr spillvann Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 20.01.1922 - Dokumentnr: 904080 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 20.01.1922 - Dokumentnr: 904081 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 20.01.1922 - Dokumentnr: 904082 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 04.12.1937 - Dokumentnr: 1563 - Utskifting Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 21.11.1938 - Dokumentnr: 1266 - Utskifting Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 24.02.1951 - Dokumentnr: 990031 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 19.08.1953 - Dokumentnr: 1410 - Skjønn Elektriske kraftlinjer Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 23.04.1955 - Dokumentnr: 990058 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 21.03.1958 - Dokumentnr: 486 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:129 Gjelder "Selemorkvegen" Bestemmelse om vedlikehold Gjelder denne registerenheten med flere 05.11.1958 - Dokumentnr: 2121 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:134 Bestemmelse om vannledning Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 28.02.1973 - Dokumentnr: 913 - Skjønn SKJØNNSNUMMER: 6/71 B Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning RETTIGHETSHAVER: LYSE NETT AS 28.02.1973 - Dokumentnr: 914 - Skjønn OVEREKSPROPRIASJONSSKJØNN SKJØNNSNUMMER:27/71 B Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning RETTIGHETSHAVER: LYSE NETT AS 30.01.1974 - Dokumentnr: 990040 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning RETTIGHETSHAVER: LYSE NETT AS 21.06.1976 - Dokumentnr: 2912 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 13.01.1977 - Dokumentnr: 212 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:66 Rettigheter og forpliktelser i følge skylddeling. Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 28.09.1983 - Dokumentnr: 6078 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 04.12.1996 - Dokumentnr: 6891 - Jordskifte SAK NR. 4/1992 FOR SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT Grensegangssak Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.1998 - Dokumentnr: 3378 - Skjønn LINJESKJØNN I SAK NR 96-00059 B Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning RETTIGHETSHAVER: LYSE NETT AS 23.09.2019 - Dokumentnr: 1110458 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Ryfylke Eiendomsmegling AS Org.nr: 987 031 204 Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 23.09.2019 - Dokumentnr: 1110465 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Nu Eiendomsutvikling Tungland AS Org.nr: 923 034 358 Overført fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473 Gjelder denne registerenheten med flere 12.10.2020 - Dokumentnr: 3159145 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1130 Gnr:53 Bnr:473

  Legalpant
  Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen. Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

  Betalingsbetingelser
  Betalingsplan ( 6.rater): 15% forfaller ved signert kjøpekontrakt 15% forfaller ved 1.leveranse på byggeplassen - materialer som er levert. 20% forfaller ved tett hus, yttertak (eks tekking) utvendig kledning, vinduer og byggedør er montert. Eller dersom tilsvarende verdiskapning er utført. 20 % forfaller ved isolert hus og klar for elektriker. Eller dersom tilsvarende verdiskapning er utført. 20% forfaller når huset er klart for oppstart malerarbeider 10% forfaller ved overtakelse. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev