aktiv-eiendomsmegling

Koselig hytte med vedlikeholdsbehov og strandlinje til Skasen - 6,8 daa naturtomt - Innlagt strøm

 • 1 500 000
 • BRA 51 m²
 • PRISANTYDNING1 500 000
 • OMKOSTNINGER53 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 553 642
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • AREALP-rom 51 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT6 845 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  53 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 553 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytta inneholder:

1. etasje: Stue, kjøkken, wc og to soverom.

Uthus med anneks.

Abborvegen, Innlandet

 • Er du på utskikk etter det spesielle feriested med strandlinje og stor tomt med idyllisk beliggenhet ved Skasenden på Finnskogen? Her er muligheten for deg ! Hytta ligger helt for seg selv inne i en skogkant uten bilvei helt frem og fremstår som et vedlikeholdsprosjekt. Den har stue, kjøkken, sanitærrom og to soverom. I tillegg er det uthus med anneks og lagringsmuligheter. En stor fordel at det er innlagt strøm til både hytta og annekset i tillegg til solcelleanlegget. Et ekstra pluss at du har muligheter til å påvirke mye rundt deg med de i overkant 6 daa med tomt og strandlinje mot Skasenden. Innenfor 100 meter kan du plukke bær, gå på ski eller fiske og bade i Skasen. Det er etterslep på vedlikehold på begge bygningene og heller ikke innlagt vann eller avløp inn til hytta i dag.

  Stue og kjøkken
  Stuen er lun og koselig og med de lakkerte tregulvene og tømmerveggene får du et hyggelig hyttepreg. I stuen er det åpen peis og vedovn. På kjøkkenet står en innredning med dels malte slette fronter og dels lakkerte heltrefronter med trespeil. Benkeplater av heltre. Avsatt plass til komfyr. Naturlig avtrekk.

  Sanitærrom
  I selve hytta er det toalettrom med tregulv og tømmervegger. Rommet har cinderella forbrenningstoalett. Oppvarming med panelovn. Det er også utedo.

  Soverom
  Hytta har to soveromg og det er også anneks i uthuset med sengeplasser.

  De innvendige overflatene består av lakkerte tregulv, tømmervegger og trepanel med synlige bjelker i himling.

  Hytta selges fult møblert og uten at det blir ytterligere ren- eller ryddiggjort før overtagelse.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Hytta ligger flott til helt for seg selv og med bare ca. 100 meter til Skasen som frister til både bading og fiske. Adkomst til fots gjennom skogsterreng. Det står ei gammel brygge langs strnaadlinja som også følger med denne eiendommen. Området forøvrig kan by på turstier og skiløyper, og er et flott område for naturinteresserte ved inngangen til Finnskogen. Det er ca. 14 km til Kirkenær som er nærmeste tettsted med de fleste servicetilbud. Også Svullrya, ca. 13 km unna, har forretnninger og bensinstasjon.
 • Hytte og uthus.
 • Se kartskisse.
 • Hytte med ukjent byggeår. Ukjent byggegrunn. Bygningen er punktfundamentert. Senere er det murt grunnmurer av naturstein. Stedvis fall mot oterreng mot bygget. Vegger av baskinlagtet tømmer. Sprekker i tømmerstokker, men dette er normalt for tømmer av denne alder. Vinduer av tre med to lag enkle glass. Entrèdør av tre. Veranda er bygget i trekonstruksjoner med rekkverk i malt utførelse. Takkonstruksjon med åser og sperrer. Tak tekket med shingel. Ukjent alder på tekkingen. Takrenner, utspylere og beslag av metall. Overgangsbeslag av metall.

  Uthus med ukjent byggeår. Bygget er punktfundamentert. Vegger av bindingsverk og tak av sperretak. Fasader er kledd med tømmermannskledning og tak er tekket med papp. Entrèdør av tre. Vindu av tre med enkle glass og varerammer. Anneks har tregulv, trepanel på vegger og trepanel i himling. Utedo med tregulv og trepanel. Innlagt strøm til bygget. Naturlig ventilering med veggventiler. Store skjevheter på bygget og veranda. Manglende ferdigstillelse på takkonstruksjon.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det ikke gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak).

  Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Utvendig/taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.Stedvis mosevekst på tak, mye rundt pipe. Begynnende råte i nedkant på undertak som følge av manglende takfotbeslag. Shingel reiser rundt pipe, ukjent årsak og betydning.
  - Utvendig/nedløp og beslag: Takrenner har punktvise lekkasjer. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Pipebeslag står høyt over taktekkingen. Utettheter i flere takrenneskjøter. Det er ikke forkantbeslag på takfot, medfører økte fuktpåkjenninger på taktroen. Det er ikke utspylere på baksiden. Takrenneskjøt på bakside har glidd fra hverandre. Siste del av takrenne på bakside mangler.
  - Utvendig/takkonstruksjon/loft: Konstruksjonene har skjevheter. Noe svai og ujevnheter på takkonstruksjonen.
  - Utvendig/vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Slitasje på overflater og kitt som løsner. Fra denne type vinduer må det forventes at det kan forekomme luftlekkasjer.
  - Utvendige/dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Det vil si at kald trekk kan oppstå. Hovedentre: Utvendig slitasje og misfarging. Det er ikke tett mellom dørblad og dørkarm. Sekundærentre: Utvendig slitasje og misfarging. Det er ikke tett mellom dørblad og karm. Dørblad tar i karm.
  - Utvendig/balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Råteskade på trapp. Skjevheter på konstruksjonene. Setninger på fundamenter. Stedvis oppklossing og luftrom mellom konstruksjon og fundament. Stedvis slitasje og avskaling av maling. Spiker står ut fra kledningsbord på rekkverk.
  - Utvendig/andre forhold: Det er skjevheter flere steder på bygningen.
  - Innvendig/overflater: Slitasje på gulv og glipper mellom gulvbord.
  - Innvendig/pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Installasjoner er av eldre dato og godt over halvparten av forventet brukstid er passert.
  - Kjøkken/overflater og innredning/kjøkken: Noe slitasje på overflater.
  - Kjøkken/avtrekk: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  - Spesialrom/overflater og konstruksjon/wc: Toalettrom har kun naturlig ventilering fra rommet, NS3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG1/0. Fuktmerker på vegger etter tidligere lekkasje.
  - Tekniske innstallasjoner/el-anlegg: Åpent 230 volt anlegg. Sikringsskap med automatsikringer. Solcelleanlegg som også er i drift.
  - Tomteforhold/byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  - Tomteforhold/grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Oppsprekking i spekkmuring på grunnmurer. Det har vært setninger og gjort utbedringer med oppjekking og underklossing. Det er stedvis fortsatt kraftige skjevheter på enkelte fundamenter.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Innvendig/etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Tekniske installasjoner/branntekniske forhold.
  - Tomteforhold/terrengforhold: Terreng faller inn mot bygningen.

  Det er gitt TGIU (ikke undersøkt) for følgende komponenter:
  - Innvendig/krypkjeller: Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.


  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • 1.et: 51 kvm BRA

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Stue, kjøkken, wc og to soverom

  Uthus på 23 kvm BRA

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Hytta varmes opp med panelovn, vedovn og åpen peis.
 • Eiertomt på ca. 6.845,6 m². Tomten er opparbeidet med skog og ''strandlinje'', men er i all hovedsak naturtomt.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Nåværende eier har parkert ved båtplassen, men det foreligger ikke tinglyst rettighet i forbindelse med dette.
 • Eiendommen har adkomst fra privat vei, via (flere) naboeiendom(er). Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett.

  Hytta er ikke tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Siden eiendommen ligger innenfor 100-metersgrensen og en eventuell byggesak/søknad om vann/avløp på eiendommen vil kreve dispensasjon fra Plan og bygningsloven. Utfall av byggesaker innenfor 100-metersgrensen varierer i fra sak til sak ut fra betingelsene og hensynene som må tas i den enkelte sak, i følge tilstandsrapport. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med Grue kommune og tar risikoen for forholdet med påkobling til vann/avløp og eventuelle byggesaker i henhold til plan- og bygningsloven.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi kr 212 896 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 2,500,- for 2021. I disse inngår eiendomsskatt og hytterenovasjon. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger som regel av størrelse på dunk(er).

  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 882,-. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Prognosen for år 2022 er kr 1.019,-.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse synes å stemme godt overens med dagens bruk.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det foreligger begrensninger ved korttidsutleie for eierseksjoner. I det tilfelle fritidsboligen ligger på festet grunn, kan det også foreligge begrensinger i festekontrakt. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1995, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes snarlig.

  Hytta selges fult møblert og uten at det blir ytterligere ren- eller ryddiggjøring.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Tinglyst jordskifte vedrørende grenser for denne eiendommen og gnr. 34, bnr. 3 i Grue kommune, dbnr. 2244, tgl. 1.8.1962.

  Tinglyst bestemmelse om fiskerett med garn for denne eiendommen i Skasen, dbnr. 3426, tgl. 4.11.1994.

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Grue kommune 2013-2023, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR), nåværende. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. En liten del av eiendommen (85 m²) er i denne planen også avsatt/utnyttet til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, nåværende.
 • Gnr. 34 Bnr. 8 i Grue kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: ''Hytta ble kjøpt av Elisabeth Høye K.nær. Tinglyst rett til fiske i Skasen''.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 15.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Inger Kristiansen
Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev