aktiv-eiendomsmegling

Koselig fritidseiendom øverst og innerst i blindvei med flott utsikt - Nær populære Fjøråstoppen

 • 650 000
 • BRA 37 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING650 000
 • OMKOSTNINGER32 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER682 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 979
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 37 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT551 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  32 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  682 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fritidsboligen inneholder:

1. etasje: Stue/kjøkken og 3 soverom.

Med eiendommen følger også uthus og dukkestue.

Fjøråsen 46, Innlandet

 • Vi har gleden av å presenter ei koselig lita hytte ved den populære og høyeste toppturen i Grue kommune til Fjøråstoppen. Her har du enkel adkomst til tur- og friluftsliv. Det er innlagt strøm til hytta, men ikke vann og avløp. Hytta består av stue med en liten og veldig enkel benkeinnredning og
  3 små soverom. Det er stor terrasse med flott utsikt fra nord til vest. Kun sommervei frem til hytta, som ligger innerst i veien. Til badeplassen Hukusjøen er det kun en liten kjøretur.

  Velkommen inn
  Du ønskes velkommen opp trappene til et overbygget inngangsparti med verandaplatting der det går an å sitte ute å nyte morgenkaffen.

  Stue
  Stuen er lys og du har muligheter for å fyre i ved/peisovn. Det er plass til å møblere stuen slik at man har både en sofagruppe og en mindre spise-/sittegruppe.

  Kjøkken
  Kjøkkeninnredning av heltre med profilerte fronter, laminert benkeplate og vask i rustfritt stål. Løsning med avsatt plass til hvitevarer. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  Soverom
  Hytta har tre soverom med plass til seng, nattbord og tilhørende oppbevaring.

  Eksempler på materialvalg i hytta:
  Gulv: Tregulv
  Vegger: Tømmer
  Himlinger: Trepanel

  Hytta selges fult møblert uten at det blir ytterligere ren- og ryddigjort før overtagelse.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger like ved Hukusjøen på Grue vestside. Omgivelsene består i hovedsak av skogsarealer og spredt bebyggelse av boliger og
  fritidsboliger. Til Kirkenær som er kommunesentrum er det ca. 11 km. Det er flott utsikt mot Hukusjøen og enkel adkomst til Fjøråstoppen.
 • Se kartskisse.
 • Fritidsbolig bygget i 1979. Ukjent byggegrunn. Fundamentering med pilarer av lettklinker. Takplater av metall lagt på i ca 1995 og undertak av papp, opplyst av selger. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Takkonstruksjon av synlige takåser og sperretak. Vegger av tømmer. Vinduer av tre med to lag enkle glass. Entredør av tre, ikke pakning. Veranda er fundamentert på pilarer av lettklinker og bygget i trekonstruksjoner. Takoverbygget med tett himling, med trepanel.

  Uthus med ukjent byggeår. Grunnmur av naturstein, dels støpt inn. Delvis også fundamentert med punkfundamenter. Det er ekstra understøttelse av
  konstruksjonen med trestolpe. Gulvkonstruksjon av bjelkelag, vegger av reisverk og takkonstruksjon av sperretak. Fasader er kledd med trepanel og tak er tekket med takplater av metall. Vinduer av tre med enkle glass. Stedsbygget dør av tre. Innvendig er det tregulv. Ett rom har åpne konstruksjoner på vegg og himling og ett rom har trepanel på vegger og i himling.

  Dukkestuen er punktfundamentert. Trepanel på fasader og takplater av metall. Stedsbygget dør. Disse to byggene har vedlikeholdsbehov.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Nedløp og beslag: Det er utettheter i skjøter på takrenner.
  - Vinduer: Kraftig utvendig slitasje og oppsprekking i kitt.
  - Dører: Ikke pakning mellomkarm og dørblad. Slitasje på overflater. Innvendige dører tar i karm.
  - Veranda: Skjevheter på fundamenter. Svertesopp i himling. Slitasje på gulv.
  - Overflater: Hovedsakelig helhetlige overflater, men enkelte avvik: Slitasje på gulv. Sprekker i gulvbord. Gulvbord reiser seg ett sted.
  - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Vedovn står skjevt.
  - Byggegrunn: Setninger/endringer i grunnen har medført skjevheter på enkelte fundamenter.
  - Grunnmur og fundamenter: Noe skjevheter på fundamenter, men fremstår ikke kritisk.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Etasjeskille: Høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Elektrisk anlegg: Åpent elektrisk anlegg. Sikringsskap med porselenssikringer er plassert ute på vegg.
  - Branntekniske forhold: Brannslukker eldre enn ti år.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • 1.et: BRA: 37 m² / P-rom: 37 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Stue/kjøkken og to soverom

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Hytta varmes opp med vedfyring og strøm.

  I hovedsak ved hjelp av vedovn.
 • Eiertomt på ca. 551.6 m². Tomten er opparbeidet med plen og diverse beplantning.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.
 • Eiendommen har adkomst fra privat vei, via naboeiendom. Det er veirett over Fjøråsen 44, men det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett ellers. Det er kun sommervei, men avtale om brøyting kan gjøres med velet i følge selger.

  Fritidsboligen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp.
 • Formuesverdi kr per
 • Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 2.200,- for 2021. I disse inngår eiendomsskatt. Renovasjon utgjør kr 1.602,5,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 576,-. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Prognosen for år 2022 er kr 669,-.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse synes å stemme godt overens med dagens bruk.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det foreligger begrensninger ved korttidsutleie for eierseksjoner. I det tilfelle fritidsboligen ligger på festet grunn, kan det også foreligge begrensinger i festekontrakt. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1993, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes snarlig.

  Feiing ble utført siste gang i 2020. Tilsyn ble sist gang utført i 2020, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Grue kommune 2013-2023, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR), nåværende. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.
 • Gnr. 69 Bnr. 27 i Grue kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Kjøpesum pluss omkostninger innbetales til overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  ''Gulvet har en liten hevelse rett innenfor inngangsdør høyre side. Mus har kommet igjennom et hull inntil vegg i kjøkkenkrok. Dekket med list. Elvia har lagt inn digital måler på el-anlegget. Det er lagt plater oppå papp på tak for egeninnsats. Veirett over eiendommen Fjøråsen 44''.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 5,7 % av salgssummen, minimum kr 40.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 15.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kai Berg
  Ragnhild Berg
Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev