aktiv-eiendomsmegling

KIRKENÆR Gamle kongeveg 92

Innholdsrik og familievennlig enebolig med hele 4 soverom - Landlig og samtidig sentralt på Kirkenær - Turmuligheter

 • kr 1 600 000
 • BRA 238 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 600 000
 • Omkostningerkr 57 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 657 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom -
 • ArealP-rom 195 m²
 • Tomt1 285.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  40 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000))

  57 042 (Omkostninger totalt)

  1 657 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Gamle Kongeveg 92 er en innholdsrik og familievennlig enebolig med sentrumsnær beliggenhet på Kirkenær. Ønsker du en bolig du kan bo i og samtidig forme som du selv ønsker er dette eiendommen for deg. Boligen strekker seg over to etasjer pluss kjeller og har blant annet fire soverom, to stuer pluss kjellerstue, kjøkken, bad, toalettrom og vaskerom. Alle våtrommene ligger i tilknytning til hverandre og trenger litt kjærlighet og om du ønsker er det mulig å lage ett stort rom eller flere små slik det er i dag. Her bor du i gangavstand til Kirkenær sentrum og det er gang- og sykkelsti langs bruvegen. Den populære Verkensrunden finner du like utenfor døra de. Merk deg dette: ?Innholdsrik bolig med fire soverom ?Sidebygget garasje ?Sentrumsnær og samtidig landlig beliggenhet ?Turmuligheter

Gamle kongeveg 92, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 51 kvm
  1. etasje: 144 kvm
  2. etasje: 43 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 33 kvm Kjellerstue og bar
  1. etasje: 119 kvm Vindfang, gang, vaskerom, wc-rom, bad, to stuer, kjøkken og to soveorm
  2. etasje: 43 kvm Gang og to soverom  Tomt
  1285.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1285,4 m². Tomten er opparbeidet med diverse beplantning, plen og trær. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger vest for Kirkenær sentrum, i et landbruksområde med spredt boligbebyggelse, skjermet fra RV20. Rolig og etablert område, med gangavstand til Kirkenær sentrum, med flere servicetilbud. Kort vei til skole og barnehage. I nærområdet finner du flotte turmuligheter, blant annet Verkensrunden. Det er bademuligheter ved Skulstadholmen ved Glomma.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Enebolig fra antatt 1920. Utvendig pusset betonggrunnmur med drenering rundt opprinnelig bolig med stedvis synlig fuktsperre. Vegger av bindingsverkskonstruksjon fra byggeår utvendig kledd med stående bordkledning. Det er liggende bordkledning fra andre etasje på gavlvegger. Det er i hovedsak malte trevinduer med 3-lags isolerglass i første og andre etasje, og malte trevinduer med 2-lags isolerglass i kjeller. Det er en lakkert hovedytterdør med sidefelt av glas, en malt skyvedør av tre og to malte balkongdører av tre med 3- las isolerglass og en ubehandlet tredør fra kjeller. Boligen har en østvendt og en vestvendt treterrasse med rekkverk. Det er enkle tretrapper til hovedytterdøren og treterrassene. Boligen har en tilbygget garasje. Boligen har takkonstruksjon av taksperrer med innvendig skråhimling i opprinnelig bolig og flathimling i tilbygg. Taktekking av taksteinimiterte metallplater og takrenner, nedløp og beslag er av metall. Det er stietrinn for feier og en heldekkende pipehatt over tak. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig/taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Under snøen var det mulig å se at overflatebehandling har løsnet fra takplatene. - Innvendig/kjellertrapp: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Tekniske installasjoner/avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Tomteforhold/drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Ut fra synlig saltutslag i kjeller og påvist fukt i påforet vegg i kjellerstue så tyder dette på at drenering ikke er effektiv. Fuktspeerre er stedvis avsluttet under terreng. - Tomteforhold/utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig/nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er påvist flere frostsprengte nedløpsrør. Enkelte isbordbeslag har løsnet. - Utvendig/veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er utett gjennomføring i vegg rundt rør fra varmepumpe. - Utvendig/dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Det vil si at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Terskel på hovedytterdør er sprukket. - Innvendig7overflater: Det er i hovedsak helhetlige overflater, men det er påvist enkelte avvik som: Revnet og løs tapet flere steder. Sprukne gulvfliser foran ildsted i stue. Flere løse murstein på forblending på pipe i andre etasje. - Innveidg/radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU radon atksomhetskart er definert med moderat til lav aktsomhetsgrad. - Innvendig/pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. - Innvendig/rom under terreng: Det er gjennom hulltakin påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist is i nedkant av panel i kjellerstue. Det er påvist bom under flere gulvfliser, og det er saltutslag i flisfuger langs yttervegg. Det er typisk kjellerlukt i kjellerstuen. - Kjøkken/overflater og innredninger/kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er ved bruk av fuktindikator rundt utsatte hvitevarer påvist indikasjoner på fuktighet. Det er påvist forhøyede fuktverdier ved fuktindikasjon i gulv foran benkeskap og avsatt plass til oppvaskmaskin. Bunnplate under benkeskap er fuktskadet. Det er påvist skadet benkeplate. Enkelte skapdører stenger ikke. - Kjøkken/avtrekk/kjøkken: Lyset fungerer ikke i ventilatoren og mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på ventilatoren. - Spesialrom/overflater og konstruksjon/toalettrom: Toalettrom mangler tilluftsventilering, feks spalte/ventil ved dør. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG0/1. Avløp fra servant er svært tregt. Sil mangler på servantbatteri så vannet renner ikke ut som en stråle Det er påvist sprekk i toalettlokk. - Tekniske installasjoner/vannledninger: Mer enn halvparten av forvetnet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist frostsprengt vannrør til utekran og dette er forblendet innenfor grunnmur. Det er påvist irr på rør. - Tekniske installasjoner/varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av vamtvannstank i henhold til gjeldende forskrifft. - Tomteforhold/grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. - Tomteforhold/terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig/takkonstruksjon: Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er ingen lufting av takkonstruksjonen over opprinnelig bolig og det er ikke diffusjonsåpent undertak. Taktro er misfarget og det måles et fuktinnhold på 23 vektprosent i taktro over isolasjon fra kneloft mot vest og dette er fuktig. Det kan være fuktskader høyere i takkonstruksjonen som ikke er synlig fra kneloftene. Det er begrenset ventilering av kneloft i opprinnelig bolig og det er begrenset ventilering av loft over tilbygg. - Utvendig/vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist innvendig svertesopputvikling på kjellervinduer. - Utvendig/balkongdører: Det er påvist dør med fukt/råteskader. Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. - Utvendig/balkonger, terrasser og rom under balkonger: Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Skjevhetene har ført til glippe mellom terrasse og yttervegg, og skjevhetene har oppstått som følge av snøras. - Utvendig/utvendig trapper: Det er ikke montert rekkverk. - Våtrom/generell/vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke fall til sluk. Det er ikke synlig slukmansjett rundt sluk, så det er sannsynligvis ikke tettesjikt på gulv. Det er påvist flere sprukne gulvfliser. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Vegger er ikke bygget for vannpåkjenning. - Våtrom/generell/bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke fall til sluk. Epoxy er ikke et anerkjent tettesjikt på våtrom, og det er flere krakeleringer i epoxyen i dusjsonen. Det er ikke dokumentert overgang mellom tettesjikt og sluk. Det er påvist flere sprukne veggfliser og løs fugemasse mellom veggfliser. Det er ikke ventilering under innfliset badekar og det er tydelig mugglukt under badekaret. Det måles et fuktinnhold på 22,8 vektprosent i treverk som er montert på gulv under badekar og dette er fuktig. Det er ukjent om fukten har oppstått av søl fra dusjing eller som følge av stillestående fuktig luft under badekaret. Det er svertesopputvikling på himlingsplater og dette tyder på et fuktig klima på badet over tid. - Tekniske installasjoner/andre installasjoner: Det er opplyst av varmepumpen er defekt. - Tekniske installasjoner/elektrisk anlegg: Boligen har åpent elektrisk anlegg med både jordede og ujordede stikkontakter. Sikringsskap med skrusikringer og en jordfeilautomat i trappegang i andre etasje. Det er gitt tgiu (ikke undersøkt) for følgende komponenter: - Innvendig krypkjeller: Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. - Våtrom/tilliggende konstruksjoner våtrom/vaskerom. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1.Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Sprekker i flis rundt sluk og på vegg. Reparert med epoxy som en midlertidig løsning. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Huseier gjorde jobben. Tømrer. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja. Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Ny varmtvannsbereder i 2021. Allservice Solør 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Saltutslag på vegg. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Terrasse har siste året sklidd av pilarer pga snølast fra takras. Sprekk i mur. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Stuedel. Sprekk i mur på utsiden. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svartsopp i tak på bad. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Kledd igjen garasje i 2015. Byttet vinduer i 2. etg av nåværende eier. Tømrer. Kommentar: Ny varmepumpe i 2021 Varmepumpe nr 2 er defekt. Ved salg til riktig pris vil selger gjennom eget firma kunne tilby god pris på renovering.

  Innhold
  1. etg.: Vindfang, gang, toalettrom, bad, vaskerom, kjøkken, to stuer, to soverom 2. etg.: Gang og to soverom Kjeller: Kjellerstue, bar og flere boder. Sidebygget garasje i tillegg.

  Standard
  Velkommen Her møtes du til en gruslagt innkjørsel felles med nærmeste nabo. Det er parkering foran garasjen. Inne er det et lite vindfang og igjen en gang som leder til de fleste rom i boligen. Stue Innenfor gangen finner du en av boligens stuer. Innenfor denne stuen er kjøkkenet og tilbyggsstuen. Det er godt med møbleringsplass og utgang til terrasse med flott utsikt herfra. Kjøkken På kjøkkenet er det een inntredning med malte profilerte fronter og malt laminat benkeplate. Det er overskap over innredning og et flislagt felt mellom overskap og benkeplate. Det er plass til enkelte hvitevarer. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Bad, vaskerom og toalettrom Badet er av eldre dato og har betonggulv behandlet med epoxy og elektriske varmekabler og flislagte vegger. I dusjsonen er det også epoxy. Det er dobbel servant i innredningen, dusjvegger, innebygget badekar og elektrisk avtrekksvifte og tilluft via spalte i dørblad. Separat toalettrom med laminatgulv og malt strie på vegger. Her er det toalett, servant og naturlig ventilasjon via vindusventil. Vaskerommet ligger i tilknytning til toalettet og badet. Det er fliser på gulv med elektriske varmekabler, malt strie på vegger. Her er det vaskekum, opplegg for vaskemaskin og naturlig ventilering via veggventil og spalte i dørblad. Soverom Det er to soverom i hovedplanet og to soverom i 2. etasje. De innvendige overflatene består av laminat på gulv, malt tapet og malt trepanel på vegger og malte plater i himlinger. Sidebygget garasje i tillegg på tomta Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2015, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2035.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  40 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000))

  57 042 (Omkostninger totalt)

  1 657 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med vedfyring og strøm via vedovner, varmepumper og panelovner.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 10.900,- for 2022. I disse inngår eiendomsskatt, renovasjon og feiing. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig. I tillegg fakturerer GIVAS for vann og avløp og for 2022 på kr. 4.580,-.

  Formuesverdi primær
  603608

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2172990

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Det betales ca. kr. 1.000,- for vedlikehold og brøyting av veien.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: Tinglyst bestemmelse om gjerde, dbnr. 2851, tgl. 3.12.1958. Tinglyst erklæring/avtale vedørende arbeid med kanal over denne eiendommen, dbnr. 792, tgl. 20.3.1961. Tinglyst bestemmelse om veirett for gnr. 19, bnr. 8 og gnr. 19, bnr. 7 samt felles vedlikehold av veien, dbnr. 3295, tgl. 27.10.1997. Tinglyst grensejustering/målebrev hvor 215 kvm ble fredelt gnr. 19, bnr. 7 og tillagt denne eiendommen og 342 kvm ble fradelt denne eiendommen og tillagt gnr. 19, bnr. 7, dbnr. 3340, tgl. 30.10.1997. Tinglyst bestemmelse om veirett for denne eiendommen samt rett til å fremføre ledninger og kabler etter tidens krav over gnr. 19, bnr. 7, dbnr. 135760, tgl. 16.2.2016. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det foreligger kun byggetegninger fra 1982 på tilbygget bolig. Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på tiltaket. Innholdet i tilbygget stemmer overens med dagens bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fraprivat vei hvor denne eiendommen betaler ca. kr. 1.000,- pr. år for brøyting av veien (brøyting og vedlikehold av egen innkjørsel deles mellom de to naboeiendommene) og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Grue kommune 2013-2023, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til spredt boligbebyggelse. I nærområdet er det avsatt til spredt boligbebyggelse og LNF-område

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet(er).

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  40 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000))

  57 042 (Omkostninger totalt)

  1 657 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  57042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15.900,- og visninger kr  2.500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 49.000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  25.800,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev