aktiv-eiendomsmegling

KIRKENÆR Hukusjøvegen 486

Koselig hytte fra 1968 med to soverom på skjermet tomt like ved Hukusjøen ca. 11,5 km unna Kirkenær - Innlagt strøm!

 • kr 450 000
 • BRA-i 57 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 450 000
 • Omkostningerkr 30 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 480 390
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1968
 • Soverom2
 • Tomt1 206.3 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,00))   30 390,- (Omkostninger totalt)   480 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.
Vi har gleden av å presentere denne trivelige hytta i Hukusjøvegen 486 på Grue vestside. Dette er en fritidseiendom som ligger landlig til i skjermede omgivelser omringet har skog og natur. Hytta er oppført i 1968 og i senere tid tilbygd med bad, soverom og garasje. Gjennomgående holder hytta en trivelig hyttestandard og har to soverom, romslig stue med utgang til terrasse, kjøkken, bad og gang. I senere tid er det lag tak på garasjen, satt inn nye ytterdører, nye vinduer i stua og lagt nye takrenner og nedløp. Dette er en koselig plass hvor du har nærhet til naturen sommer som vinter, mulighet for fiske i elva og ellers ei enkel, men trivelig hytte. Merk deg dette: - Trivelig standard og to soverom - Hytta selges møblert - Sidebygget garasje - Nærhet til badestrand ved Hukusjøen

Hukusjøvegen 486, Innlandet

 • Tomt
  1206.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 206,3 kvm. Av disse utgjør fulldyrket jord ca. 94,8 kvm, annet markslag ca. 2,9 kvm, innmarksbeite ca. 1,9 kvm og tun ca. 9,5 kvm. Tomta er opparbeidet med plen og naturtomt. Arealer er hentet fra gårdskart. Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen har god beliggenhet rett vest for Hukusjøen på Grue vestside med nærhet til stranda og muligheter for fiske i elva. Her er det landlig og rolig med flotte turområder like i nærheten. Blant annet kan nevnes at runden Refsethøgda-Opsetåsen ligger like ovenfor eiendommen og du har muligheter for å fortsette runden videre til Opset. Er du glad i fiske og bade finner du Glomma like ved. Rundt Kirkenær ligger både skogsområder og landlige områder med grusveier, åker og eng som både har fine løpe,-tur eller sykkelområder. En populær tur for både store og små er skogsløypa som går fra Vannverket i Grue. I og rundt Kirkenær er det flere småsjøer, samt Glomma hvor du kan bade eller prøve fiskelykken på sommerhalvåret. I tillegg er det kun en kort kjøretur til Finnskogen med flere småsjøer, vann og naturområder som er ypperlige for rekreasjon og turer i skjønne naturområder. Til Kirkenær sentrum er det kun ca. 11,5 km. Her finner du Gruetorget, dagligvarebutikk, sentrumsforretninger, barne- og ungdomsskole, samt enkelte servicekontorer. Det tar også kun ca. 20 minutter med bil til Flisa. Bussen mellom Kongsvinger og Elverum har stoppested på andre siden av veien fra Gruetorget. Til Kongsvinger med Kongssenteret samt gode bussforbindelser er det 35,7 km. Elverum ligger 6 mil fra eiendommen.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås takstforretning AS. Fritidsbolig oppført i 1968. Fritidsboligen er delvis oppført på bærende murer av betongblokker og på støpte pillarer på terreng. Fritidsboligen har takkonstruksjon av sperretak og taktekking av papptekking og av metallplater. Takrenner og nedløpsrør er av metall og plast, og det er hvite vindskibeslag. Vegger er av bindingsverkskonstruksjon utvendig kledd med stående bordkledning. Fritidsboligen har i hovedsak malte trevinduer med enkle glass og vareramme og det er tre malte ytterdører av tre. Det er en sørvendt delvis inntrukket treterrasse med rekkverk og en vestvendt inntrukket treplatting ved hovedytterdør. Fritidsboligen har en enkel tretrapp til inngangspartiet. Det er en tilbygget garasje med jorddekke. Det er en vippeport, to vinduer for lysinnslipp og en gangdør til garasjen. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er utett overgang mellom taktekking av metallplater på garasjen og papptekking. Slagregn vil blåse inn under taktekking på garasjen. - Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Ved feiing i vinterhalvåret må feier ha tilfredsstillende adkomst. Det er mangelfull bortledning av takvann ved bygning. - Vinduer: Vinduer er værslitte og det er stedvis mangelfull kitt. - Utvendige trapper: Trappen er værslitt. Front på trappetrinn er løs og den stikker over inntrinnet - Innvendige overflater: Det er påvist fuktskader på overflater. Det er påvist fuktskadet furugulv under vannpumpen. Det er påvist noe slitasje på gulv. Det er påvist sprekkdannelser i skjøter mellom gulvbord. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. Det anbefales på generelt grunnlag at det utføres radonmålinger i samtlige boliger i Norge. - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist sprekkdannelse i brannmur på soverom. - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Andre innvendige forhold: Det er påvist museavføring i fritidsboligen, og dette tyder på tilgang for mus i konstruksjoner. Det er påvist en betydelig mengde død maur i boligen, og det observeres maurgift. Det var mye maur på taket, synlig fra takfot, og dette så ut til å være svart tremaur. - Toalettrom - Overflater og konstruksjon: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Baderomsplater er enkelt kledd utenpå panel, og det er synlig skruefals på platen. Malte plater er enkelt avsluttet mot hjørne og taklister er ufagmessig utført. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Selger opplyser at det er en lekkasje fra vannpumpen, og furugulv er fuktskadet som følge av dette. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er påvist skjeve fundamenter. - Terrengforhold: Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Veggkonstruksjon: Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist råteskadet bærende stolpe ved garasjeport. - Takkonstruksjon/loft: Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er påvist taktro og takåser i garasje som har råteskader og som har knekt. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er råteskadet. Terrassegulvet er værslitt. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Fuktskader er synlige fra kjeller under kjøkken. Det er påvist utett gjennomføring i gulvkonstruksjonen rundt avløpsrør fra dusj. Her kan skadedyr komme inn. - Rom under terreng: Det er registrert omfattende synlige fuktskader Det er påvist rådeskader i etasjeskillet over kjeller. Det er høy luftfuktighet i kjelleren, og det drypp vann fra isolasjon under lem. - Elektrisk anlegg: Det er påvist løse kabler, flere løsninger fremstår som ufagmessige og det er ikke fremvist samsvarserklæring. Det anbefales derfor at det innhentes en utvidet el-kontroll utført av autorisert foretak. Kostnadsestimat gjelder el-kontroll. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Gulvet heller nedover utenfor doen. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Mus og maur.

  Innhold
  Hytta inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, toalettrom, to soverom, stue og kjøkken. Garasje. Ovennevnte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport og hvor disse arealmålingene er basert på Norsk Standard 3940: 2023 Areal- og volumberegninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da bygningen(e) ble målt. Beskrivelse av rom er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktene «Standard» og/eller «Ferdigattest/brukstillatelse». Arealbegreper: BRA-i (internt bruksareal) - Bruksareal av boenheten(e) innenfor omsluttende vegger. BRA-e (eksternt bruksareal) - Bruksareal av alle rom som ligger utenfor boenheten(e), men som tilhører denne/disse. BRA-b (innglasset balkong mv.) - Bruksareal av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e). TBA (terrasse- og balkongareal/åpent areal) - Arealet av terrasser, åpne balkonger, verandaer eller altaner tilknyttet boenheten(e).

  Standard
  Velkommen Inngangsparti har takoverbygg og herfra tar du deg inn til vindfang med plass til ytterklær og sko. Stue Stuen har tregulv og lyse overflater. Her kan du enkelt innrede med spisebord og sofagruppe. Midt i rommet er det vedovn. Fra stuen er det utgang til terrasse som vender mot sørøst. Kjøkken Kjøkkenet ligger delvis i åpen løsning med stuen. Innredning i vinkel med malte, profilerte fronter på over- og underskap. Laminat benkeplate og flislagt felt over komfyren. Det er avsatt plass til frittstående komfyr og kjøleskap. Soverom Hytta har to soverom hvor du kan innrede med seng, nattbord og oppbevaringsmøbel. Toalettrom Det er laminatgulv, panel og baderomsplater på veggene. Det er forbrenningstoalett og tett dusjkabinett som får vann fra kanne via vannpumpe med avløp til terreng.

  Innbo og løsøre
  Hytta selges møblert slik som vist på visning. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er fiber på eiendommen.

  Parkering
  I sidebygget garasje.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,00))   30 390,- (Omkostninger totalt)   480 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Vedovn i stuen.

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  I de kommunale avgiftene inngår eiendomsskatt. Den utgjorde kr 1.439,- i 2023. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  172974

  Formuesverdi primær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Det er ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av opprinnelig del av kjøkken, stue og soverom (som i dag er spisestue). Det er ikke mottatt byggetegninger av tilbygd del/øvrige bygningsdeler. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Hytta har privat vann- og avløpsanlegg. Manuell vannpumpe som pumper vann opp fra brønn og leder dette til utslagsvask. Gråvann ledes til terreng.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Grue kommune fra 2013, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det foreligger begrensninger ved korttidsutleie for eierseksjoner. I det tilfelle fritidsboligen ligger på festet grunn, kan det også foreligge begrensinger i festekontrakt. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,00))   30 390,- (Omkostninger totalt)   480 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  30390

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 8,2 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 18.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 11.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev