aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Hukusjøvegen 790

BUD INNE * Idyllisk og usjenert beliggende hyttetun * Innlagt strøm * Bilvei helt fram

 • BRA 47 m²
 • 1 soverom
 • OMKOSTNINGER10 257
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER400 257
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 968
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 34 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT398 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 390 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  9 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  10 257,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  400 257,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Fritidsbolig i en etasje på 47 m2 inneholdende:
Kjøkken, stue, soverom, toalettrom, vinterhage og bod.

Bod på 5 m2 og utedo på 3 m2.
Kort vei til Hukusjøen og flotte turområder

Hukusjøvegen 790, Innlandet

 • Koselig hyttetun med fin beliggenhet ved Hukusjøen.

  Hytta er tilbygd/modernisert med følgende:
  2020: Tilbygd vinterhage
  2021: Utvidelse av veranda

  Hytta fremstår med en enkel standard på overflater og innredninger. Det er innlagt strøm, men ikke vann og avløp.

  Enkel kjøkkeninnredning med fronter i ulike utførelser. Benkeplate av tre og i laminert utførelse. Ventilator med avtrekk ut. Plass til komfyr og kjøleskap. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Gulvflater med teppe og belegg.
  Gulvkonstruksjon av bjelkelag av tre.
  Veggflater med OSB-plater, MDF-plater og trepanel.
  Himlinger med OSB-plater og panel.
  Dører av tre i ulike utførelser.

  Toalettrom med Cinderella forbrenningstoalett.
  Naturlig ventilering fra rommet.

  Utslagsvask i vinterhage med avløpsrør av plast som renner direkte til terreng.
  Ikke innlagt vann.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Spesielt for dette oppdraget/rapporten:
  Fritidsboligen ble befart innvendig og utvendig. Loft er ikke befart. Besiktigelser er gjort fra bakkeplan med de forutsetninger det gir. Sidebygg er kun enkelt befart for beskrivelse, undersøkelser for vurdering av tilstand er ikke utført. Tilstandsrapporten garanterer ikke at det ikke finnes skjulte feil eller mangler i bygningene. Rapporten redegjør for hva som er kontrollert og de fremkomne avvik. Det er av undertegnede ikke gjort inngrep i noen konstruksjoner. Skjulte konstruksjoner er vurdert ut i fra normale byggemetoder på tidspunktet samt dens forventede levetid og gitte opplysninger.
  For vurdering av forventet levetid/brukstid er det gjort skjønnsmessige vurderinger. Der hvor en bygningsdel eller installasjon har passert halvparten av forventet brukstid settes TG 2, bygningsdelen/installasjonen er da inne i en periode hvor sviktende funksjon eller behov for tiltak kan forekomme.
  Måling av fall og helning på dekker er gjort med laser og tommestokk. Modernitet hensynstas ikke ved fastsetting av tilstandsgrad. For kontroll av om det er bom i fliser gjøres det stikkprøver. Tilstand på hvitevarer vurderes ikke. Potensielle kjøpere anbefales å samarbeide med bygningskyndig før budgivning både med befaring og med tolkning og forståelse av dette dokument for å ivareta sin undersøkelsesplikt og sikre rett forståelse av kvaliteten på objektet. Geologiske forhold er ikke kontrollert. Tomteareal er hentet fra Kartverket og det tas forbehold om at denne informasjonen er korrekt.

  Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

  Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Begynnende råte på undertak der hvor det er manglende forkantbeslag.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler stedvis forkantbeslag, dette har medført råte på undertak på ett sted.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

  Utvendig > Vinduer
  Det er avvik:
  Utvendig slitasje på vinduer.
  Innvendige fuktmerker på vinduer.
  Oppsprekking i kitt på vinduer med enkle glass.
  Vinduer med isolerglass har passert over halvparten av forventet brukstid.

  Utvendig > Dører
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Entredør: Dør har ikke pakning, utett mellom karm og dørblad.
  Indre ytterdør: Tetter ikke helt mellom karm og dørblad. Fuktskade på dørblad.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Slitasje på overflater.
  Noe skjevheter.

  Innvendig > Overflater
  Det er avvik:
  Vinterhage har noe enklere og grovere overflater enn øvrige deler .
  Det kommer tilsynelatende mindre biter av mineralull ned fra loft i gang.
  Gulvbelegg løsner i skjøter.
  Hovedsakelig eldre overflater.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er avvik:
  Halvparten av forventet brukstid på ildsted er passert.

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er avvik:
  Det er ikke dampsperre på grunnen.
  Det er ikke tilrettelagt ventilering, men naturlig ventilering som følge av glipper og sprekker.
  Det er gjort fuktmåling i tilgjengelig treverk uten at det er avdekket skadelig fuktinnhold.
  Kryperom er risikokonstruksjoner som bør følges med på da skader lett kan oppstå.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er avvik:
  Dør til bod tar i karm.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er avvik:
  Noe slitasje på fronter.
  Et håndtak er løst.
  Noen skapdører tar i hverandre.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er avvik:
  Halvparten av forventet brukstid er passert.

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

  Tomteforhold > Byggegrunn
  Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Fundamenteringsmetode på tilbygget del gjør at behov for tiltak må forventes.
  Det er skjevheter på fundamenter.
  Kraftig sprekk i grunnmur mot bod.

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Det er avvik:
  Det er ikke helhetlig fall på terreng fra bygg rundt det hele.

  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagte tilstandsrapport.
 • Idyllisk og usjenert beliggende ved Hukusjøen. Hukusjøen ligger ca 9 km vest for Kirkenær som er kommunesentrum i Grue kommune. Her finner en butikker, kaféer, restauranter, apotek, bank, bensinstasjon m.m.

  I Hukusjøen kan man bade, fiske eller ha båt. Elver og sjøer i Grue gir mulighet for bading, fisking, kanopadling og båtliv. Her finnes også et stort stinett for turer og rekreasjon i skogen. Noen turløyper kan brukes til sykling og ridning. Det er også gode forhold for jakt. Det finnes også anlegg for ballek, skilek, travløp, ballbinge og lysløyper.

  Finnskogleden - på historiske stier gjennom gammelt landskap!
  Leden er en ekte villmarkssti på hele 240 km. Med villmarkssti menes at det er enkelt å ta seg frem med vanlig turutstyr, godt fottøy og ryggsekk. Leden slynger seg gjennom hele Finnskogen langs grensen mellom Norge og Sverige, på gamle stier og ferdselsveger, gjennom 7 kommuner i Norge og 3 i Sverige. Der stiene passerer høydedragene får man mange steder fenomenal utsikt over de milevide skogene. Vandrer du leden vil du se at Finnskogen er rik på naturopplevelser.
 • Området består av noe spredt bebyggelse av fritidsboliger og eneboliger, med hovedsakelig skogsarealer.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Fritidsbolig fra ca 1968 (årstall hentet fra tidligere salg).
  Ukjent byggegrunn.
  Opprinnelig del er fundamentert med enkle punktfundamenter og med grunnmur.
  Grunnmur tilsynelatende av betong med øverste del av blokker av lettklinker.
  Tilbygget del med ulike punktfundamenter som trestolper rett på terreng, ned på stubbe, trepilarer ned i terreng.
  Krypkjeller under trebjelkelag.
  Sperretakkonstruksjon.
  Taktekking med takplater av metall, antatt fra byggeår.
  Ukjent undertak.
  Takrenner, nedløp og beslag av plast.
  Bindingsverksvegger kledd utvendig med liggende trepanel.
  Ut fra byggeår antas det isolering med mineralull.
  Vinduer av tre med isolerglass og med enkle glass.
  Vinduer med enkle glass antas å være fra byggeår.
  Vinduer med isolerglass fra 1985.
  Entrédør av tre.
  Indre ytterdør av tre med isolerglass.
  Skyvedør av glass og aluminium i tilbygd del.
  Veranda punktfundamentert med jordspyd, trebiter og blokker av lettklinker.
  Gulvkonstruksjon av impregnert treverk og rekkverk og gulvbord av tre i beiset utførelse.
  Elektrisk markise.
  Tilbygd vinterhage er uisolert.

  Bod på 5 m2 fra 2021.
  Punktfundamenter på blokker av lettklinker, stolper ned på terreng og innfesting av bjelkelag i stubbe.
  Gulvkonstruksjon av bjelkelag.
  Bindingsverksvegger kledd utvendig med liggende trepanel.
  Takkonstruksjon av sperretak tekket med takplater av metall.
  Vindu av tre med enkle glass.
  Takoverbygd veranda.
  Innvendig er det tregulv og åpne konstruksjoner.
  Ikke takrenner på bygget.
  Åpent inn på isolasjon i takkonstruksjon.
  Noe skjevheter på bygget.

  Utedo på 3 m2.
  Enkelt fundamentert på treklosser.
  Gulvkonstruksjon av bjelkelag.
  Bindingsverksvegger kledd utvendig med liggende trepanel.
  Takkonstruksjon av taksperrer tekket med papp.
  Råte på deler av takkonstruksjon i utstikk.
  Enkelt bygg med skjevheter.
 • 1.et: 47 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alle rom med unntak av vinterhage og bod.
 • Åpent elektrisk anlegg.
  Sikringsskap med skrusikringer.
  Strøm i tilbygd vinterhage er lagt opp i privat regi.
  Det benyttes skjøteledning for strøm til soverom.

  Utslagsvask i vinterhage med avløpsrør av plast.
  Renner til terreng.

  Naturlig ventilering med veggventiler.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stue med stålpipe.
  Brannplate på vegg og metallplate på gulv.

  Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik
  den fremstår på visning.
 • Oppgitt areal er omtrentlig. Oppmålte grenser er usikre. Se vedlagt grunnkart.

  Hovedsakelig naturtomt.
  Steinlagte gangbaner.
  Område med gressplen på fremsiden.
  Stedvis fjell i dagen.
  Her kan du kose deg på verandaen og nyte fuglesangen, kanskje se et dyr vandre forbi, nærheten og utsikten til sjøen og til skogsarealene rundt.
 • På egen tomt.
 • Privat grusveg over privat eiendom.

  Ikke innlagt vann.
  Enkelt avløp fra utslagsvask direkte til terreng.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 13 310,- per 31.12.20
 • Kr 2 511,- per år i følge prognose for 2022.

  Fordelt på:
  Eiendomsskatt kr 909,-
  Hytterenovasjon kr 1602,50
 • Kommunale avgifter, strøm, forsikring.
 • Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Fritidsbolig / Bod / Utedo: Det foreligger ikke tegninger i kommunens arkiver.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Utfylling av punkter under elektrisk anlegg i tilstandsrapporten er utført på bakgrunn av informasjon fra eier og observasjoner under den
  bygningsmessige befaringen av boligen. Det elektriske anlegget er ikke helhetlig kontrollert. Dersom det ønskes en helhetlig vurdering av det elektriske anlegget anbefales det innhenting av en utvidet el-kontroll utført av autorisert foretak.

  Rommene er beskrevet ut i fra dagens bruk, med mindre noe annet er særskilt angitt. Dagens bruk kan avvike fra originale plantegninger og trenger ikke nødvendigvis være godkjent ihht plan- og bygningsloven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Ingen heftelser/rettigheter registrert på eiendommen.
 • Gnr 70, bnr 37: LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende
  Delareal 258 m2
  Kommuneplanens arealdel 2013-2023

  Gnr 70, bnr 38: LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende
  Delareal 140 m2
  Kommuneplanens arealdel 2013-2023
 • Gnr. 70, bnr. 37/38 i Grue kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt minimumsprovisjon kr. 36 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9 900,- og visninger kr. 2 000,- per stykk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 26 350,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, grunnpakke, oppgjørsgebyr og fotograf. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket for utleg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Grete Elisabeth Holmen
  Odd Harald Korgerud
Ida Christine Nymoen

Megler

Ida Christine Nymoen

97 13 64 20

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev