aktiv-eiendomsmegling

KIRKENÆR Ringvegen 2

Velholdt familiebolig med god beliggenhet sentralt på Kirkenær - Kjøkken fra 2013 og bad fra 2018 - Dobbel garasje.

 • kr 2 600 000
 • BRA 194 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 600 000
 • Omkostningerkr 82 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 682 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 979
 • Soverom3
 • ArealP-rom 166 m²
 • Tomt1 684.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,00))   82 042,- (Omkostninger totalt)   2 682 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Denne trivelige eiendommen i barnevennlige omgivelser i Ringvegen 2 på Kirkenær kan nå bli din. Her bor du sentralt med lettvin adkomst til alle sentrumsnære fasiliteter, Gruehallen, fotballbane og ellers fine turområder. Stor og flat tomt som består av enebolig og dobbel garasje. Boligen er fra 1979, men fremstår godt ivaretatt med blant annet kjøkken fra 2013, bad fra 2018 og ellers jevnlig vedlikeholdt. Her har du blant annet gang, romslig stue med egen spisestue, kjøkken, bad, toalettrom, separat vaskerom, kontor og tre soverom for å nevne noe. Fra stuen er det utgang til stor og solfylt terrasse med direkte adkomst til hagen. Det er i tillegg godt med lagringsplass i kjelleren. Merk deg dette: - Fin familiebolig på stor tomt - Lite gjennomkjøring - Sentrumsnær beliggenhet

Ringvegen 2, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 91 kvm
  1. etasje: 103 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 65 kvm Gang, kjellerstue*, soverom* og vaskerom. *Se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse".
  1. etasje: 101 kvm Gang, spisestue, kjøkken, stue, fire soverom*, toalettrom og bad.
  Sekundærrom
  Kjeller: 26 kvm Bod og teknisk rom.
  1. etasje: 2 kvm Bod.  Tomt
  1684.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er tilnærmet flat og opparbeidet med plen, trær, hekk og diverse beplantning. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 684,8 m² og et oppgitt areal på 1 685 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt og fint til like i utkanten av Kirkenær sentrum, som er et familievennlig og etablert boligområde med gangavstand til barnehage, barneskole med idrettsplass og til Kirkenær sentrum med butikker og flere servicetilbud. Idrettshallen like ved har tilknytning til kommunens sentralidrettsanlegg hvor det er mye aktivitet for barn og unge. Det finnes ca 160 lag og foreninger i kommunen så her er det tilbud til de fleste. Nærhet til naturen med skog og vann, gode muligheter for mange friluftsaktiviteter. Eiendommen ligger nær åker og eng, samt fine turområder som gjør området attraktivt for en aktiv familie. Her kan du ta beina fatt på en løpe- eller rusletur i rolige omgivelser eller ta fram sykkelen og benytte deg av gruslagte vegene i nærområdet. I kort avstand fra boligen ligger også flere småsjøer, samt Glomma med bade- og fiskemuligheter på sommerhalvåret. En populær tur for både store og små er skogsløypa som går fra Vannverket i Grue og er merket med rosa sløyfer for brystkrefsakens "Rosa sløyfe aksjon".

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås Takstforretning AS. Enebolig oppført i 1979. Boligen har drenering fra byggeår med stedvis synlig fuktsperre og tettelist. Grunnmur av lettklinkerblokker. Vegger av bindingsverkskonstruksjon fra byggeår utvendig kledd med stående bordkledning. Enkelte vegger har brystning med liggende bordkledning. Valmet takkonstruksjon med fabrikkerte takstoler. Det er lufting av takkonstruksjonen via spalte i gesimser. Boligen har taktekking av betongtakstein. Malte trevinduer med 2-lags isolerglass. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendige dører: Dører er vedlikeholdt over år, men balkongdørene er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. - Rom under terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Overflater vegger og himling - Bad: Vindu er plassert i den definerte våtsonen, uten at materialer er dokumentert egnet. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Aldersavviket gjelder de eldste avløpsrørene. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Fuktsperre er enten stedvis avsluttet under terreng, ellers mangler den. Det er flere symptomer i kjeller som tilsier at dreneringen er mindre effektiv - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist frostsprengt nedløpsrør. - Veggkonstruksjon: Det er påvist værslitt og oppsprukket bordkledning, spesielt mot sør. Det mangler et kledningsbord på et hjørne. - Takkonstruksjon/loft: Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Dette gjelder spesielt rundt pipe, og det måles tørt på befaringsdagen. Det er stedvis skadet fluenetting i gesims. - Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist værslitte vinduskarmer. Vinduene er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Terrassegulvene er værslitte og har et vedlikeholdsbehov. - Innvendige overflater: Det er i hovedsak helhetlige overflater, men det er påvist enkelte avvik som: Slitasje og skader på gulv Løst gulvteppe på soverom, og manglende gulvteppe der skap har stått. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er rennemerker etter sotvann under feieluker. - Innvendige dører: Enkelte dører stenger tungt. - Andre innvendige forhold: Selger opplyser at hun tar tatt to mus i felle på loftet i løpet av 10 år. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. - Vannledninger: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Aldersavviket gjelder kobberrør. - Varmesentral: Anlegget er ikke i bruk. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er sluk i gulvet på teknisk rom, med det er ikke fall fra varmtvannstanken til sluket. - Andre installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på den eldste varmepumpen. Det er støy fra den nyere varmepumpen. - Elektrisk anlegg: Boligen har i hovedsak skjult elektrisk anlegg med både jordede og ujordede stikkontakter, og originalt sikringsskap med jordfeilautomater er plassert på toalettrom. Det er foreligger en godkjenning av tilsynsrapport av det elektriske anlegget fra 2015. - Grunnmurer og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er påvist flere områder med løs puss utvendig. - Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. - Andre tomteforhold: Muren på lysgraven utgjør en usikret kant med over 0,5 m høydeforskjell, og da er det krav til rekkverk etter dagens forskrift. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Etter dagens krav skal høydeforskjeller over 0,5m sikres med rekkverk for å hindre fallskader. - Generell - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Gulvbelegg har røket i oppkant ved dør. Det er påvist skade på gulvbelegg, og slipp i sveiseskjøt. Vaskerommet tåler derfor ikke vannpåkjenning. Det er påvist saltutslag på vegger, men dette kommer utenfra / nedenfra. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av faglært. Renovering av bad og laget ett ekstra toalett. Får ikke lastet opp vedlegg- sendt dette til megler. Arbeid utført av Mal og flisproffen v/ Andreas Sorknes. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Totalrenovering av bad. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - På de ti årene jeg har bodd her har jeg tatt to mus i felle på loftet. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Fjernet oljetank 2021 Nytt sikringsskap - el- tjenester. Arbeid utført av Olav Stenvadet. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - El-kontroll. Sendt til megler. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av faglært. Satte opp nybygd terrasse. Arbeid utført av Tom Brauter.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Gang, spisestue, kjøkken, stue, fire soverom*, toalettrom, bad og bod. Kjeller: Gang, kjellerstue*, soverom*, vaskerom, bod og teknisk rom. *Se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse". Eiendommen består også av dobbel garasje. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen Inngangsparti tilknyttet terrasse med plass til utemøblement. Gråmalt gang med praktisk oppbevaringssystem for sko og utstyr på en vegg samt garderobeskap. Spisestue og kjøkken En romslig spisestue som ligger fint til med nærhet til kjøkkenet. Her er det gode innredningsmuligheter for stort spisebord. Lys og pen kjøkkeninnredning med barløsning og rikelig med oppbevaringsplass i over- og underskap med profilerte fronter. Heltre benkeplate og delvis nedfelt servant. Integrert oppvaskmaskin, komfyr, mikrøbølgeovn og kjøle-/fryseskap. Stue Mellom stuen og kjøkkenet er det utgang til stor sørvendt terrasse med direkte adkomst til hagen. Koselig stuekrok hvor du enkelt kan innrede med sofagruppe og TV-møblement. Her er det vedovn som sørger for lun og god varme. Soverom Boligen har tre soverom i 1. etasje som har plass for både seng, nattbord og oppbevaringsmøbel. Kontoret i 1. etasje er definert som garasje og soverommet i kjelleren er definert som matbod i byggetegninger og ikke godkjent for varig opphold. Se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse". Bad, toalettrom og vaskerom Flislagt bad fra 2018 med fliser på gulv med varmekabler og flislagte vegger. Badet har innredning med nedfelt servant, høyskap og speilskap. Det er vegghengt toalett, badekar og dusjkabinett. Dersom høyskap fjernes er det opplegg for vaskemaskin klart. Boligen har et eget, flislagt toalettrom i hovedetasjen samt eldre vaskerom i kjelleren.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er innlagt fiber til eiendommen fra Telenor.

  Parkering
  I dobbel garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Dukkestue medfølger ikke i handelen. Paviljong og huskestativ medfølger i handelen. Alarm kan overføres ny eier. Det ligger tråder klare for robotgressklipper på tomta.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,00))   82 042,- (Omkostninger totalt)   2 682 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Elektriske varmekabler på bad og toalettrom. - 2 stk luft-til-luft varmepumper. - Vedovn i stuen.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  25536

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 11.252,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, feiing og renovasjon. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger som regel av størrelse på dunk(er). Kommunale avgifter som vann- og avløpsgebyr faktureres direkte fra GIVAS IKS. For 2022 utgjorde vann- og avløpsgebyr ca. kr 14.284,-. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig og forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler.

  Formuesverdi primær
  490136

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1764488

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Det er ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for boligbygg i 1979. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for garasjen. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av boligen. I byggetegninger er deler av gangen ved inngangspartiet definert som sportsbod, kontor og spisestue er definert som garasje, soverom i kjeller er definert som matbod og gang/stue er definert som hobbyrom. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Grue kommune fra 2013, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen grenser til boligbebyggelse og har vei like ved samt grønnstruktur på andre siden av hovedveien.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,00))   82 042,- (Omkostninger totalt)   2 682 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  82042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,3 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev