aktiv-eiendomsmegling

KIRKENÆR Risbergsvegen 240 og 226

Hyggelig og konsesjonsfritt småbruk med landlig beliggenhet i Risberget - Garasje

 • kr 1 650 000
 • BRA 144 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 650 000
 • Omkostningerkr 58 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 708 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1967
 • Soverom2
 • ArealP-rom 119 m²
 • Tomt67 901 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,00))   58 292,- (Omkostninger totalt)   1 708 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Er drømmen et småbruk i landlige og idylliske omgivelser? Da kan denne fine eiendommen langs Risbergsvegen være noe for deg. Her bor du i et lite nabolag med åker og eng som nærmeste nabo. Den store tomten gir mange muligheter for dyrehold eller dyrking av korn, gress eller lignende. Boligen er fra 1967 og inneholder bl.a. entré, gang, stue, kjøkken, to soverom, bad, vaskerom og kjellerstue. Naboeiendommen med gnr. 78, bnr. 4 og 14 består av eldre låve og våningshus av dårlig forfatning på 66 400 kvm tomt følger også ved salget. Dette er en eiendom for deg som ønsker å leve ut småbruksdrømmen kun ca. 6 km unna Kirkenær. Merk deg dette: - Velholdt bolig med to soverom - Solfylt hage og terrasse - Garasje med bodrom - Stor tomt med jordbruksmuligheter - Rolig og landlig

Risbergsvegen 240 og 226, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 68 kvm
  1. etasje: 76 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 43 kvm Kjellerstue og kontor.
  1. etasje: 76 kvm Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og to soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 25 kvm To boder og vaskerom.  Tomt
  67901m²

  Beskrivelse av tomt
  Gnr. 80, bnr. 36: Eiertomt på 1 556,4 kvm. Tomten er opparbeidet med gruset gårdsplass og hagearealer rundt boligen. Gnr. 78, bnr. 4 og 14: Eiertomt på 66400 kvm. Tomten er en jordbrukstomt og består av låve og et våningshus i tømmer av dårlig forfatning. Se for øvrig vedlagte gårdskart i salgsoppgaven for mer informasjon om tomten. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et lite boligfelt i landlige omgivelser ved Risberget i Grue kommune. Fra eiendommen er det ca. 6 km til Kirkenær så her kan du oppfylle drømmen om å bo landlig men likevel nært et tettsted med både skole, barnehage, butikker, bensinstasjon og enkelte servicetilbud. I tillegg er det idrettshall på Kirkenær - Gruehallen - i tilknytning til kommunens sentralidrettsanlegg med mye aktiviteter. Det er ca. 160 lag og foreninger med tilbud på de fleste områder. Grue kino (Bygdekinoen) i rådhuset har iht. til kommunens hjemmeside forestilling annenhver uke. Skolebuss stopper ca 50-100 m fra boligen. Eiendommen ligger fint til og har flott utsikt over nærliggende områder med skog, utmark og skogskledde åser. Med umiddelbar nærhet til store skogsområder har du fine turområder rett utenfor husveggen. Her kan du ta beina fatt på en løpe- eller rusletur i eller ta fram sykkelen og benytte deg av gruslagte veger eller stier i nærområdet. I kort avstand fra boligen ligger også flere småsjøer som Hukusjøen og Holmsjøen. I tillegg renner Glomma stille forbi ved Kirkenær og her er det mulighet for både bading og fiske på sommerhalvåret.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås takstforretning AS. Enebolig oppført i 1967. Boligen har grunnmur av betongstein og mest sannsynlig drenering i form av tilbakefylling med stedlige masser fra byggeår. Vegger er av bindingsverkskonstruksjon fra byggeår utvendig kledd med liggende bordkledning og det er malte trevinduer med både 2-lags isolerglass og enkelte malte trevinduer med vareramme. Boligen har takkonstruksjon av taksperrer med taktekking av betongtakstein. Takrenner og nedløpsrør er av plast og beslag er av metall. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Utvendige dører: Balkongdør er vedlikeholdt over år, men balkongdøren er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. - Utvendige trapper: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Avvikene gjelder trapp til vestvendt treterrasse. - Rom under terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - Andre installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på varmepumpen. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Veggkonstruksjon: Bordkledningen er værslitt med sprekkdannelser, spesielt mot sør. - Takkonstruksjon/loft: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Isolasjonen stenger stedvis for luftingen fra gesimser. Det er påvist fukskjolder i veksling rundt pipe. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Vestvendt treterrasse har skjevheter, fundamenter er skjeve og den er ikke forankret i boligen. Avvikene gjelder vestvendt treterrasse. - Innvendige overflater: Det er i hovedsak helhetlige overflater, men det er enkelte avvik som: glippe i gulvbelegg på kjøkkenet. slitasje på furugulv på soverom. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. - Pipe og ilsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. - Andre innvendige forhold: Det er påvist museavføring på loft. - Sanitærutstyr og innredning - Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på sanitærinstallasjoner. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. - Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. - Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er påvist området med avflasset maling på grunnmur. - Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Elektrisk anlegg: Boligen har åpent elektrisk anlegg med både jordede og ujordede stikkontakter og to sikringsskap med skrusikringer der ett er plassert på loft og ett er plassert i kjeller. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Et rør til dusjkabinettet. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av faglært. Byttet rør ved dusjkabinett. Arbeid utført av A/S Arve Weldingh vvs. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Wirsbo veggboks 15mm. 3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? - Kommer opp i sluket på vaskerommet i kjeller. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Byttet kloakkrør fra grunnmur til kum. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Litt saltutslag på gulv i kjølerom. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Bygget platting og trapp ved inngang. Byttet inngangsdør.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og to soverom. Kjeller: Kjellerstue, kontor, to boder og vaskerom. Eiendommen med gnr. 80, bnr. 36 består også av garasje. Eiendommen med gnr. 80, bnr. 36 består også av garasje. Gnr. 78, bnr. 4 og 14 består av eldre låve og våningshus av dårlig forfatning. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN Gruset innkjøring og gårdsplass. Gråmalt entré med plass for å kunne henge fra seg ytterjakka og videre inn til romslig gang. STUE Lys og trivelig stue med god plass til både sofagruppe, TV-møblement og spisebord. Det er vedovn og varmepumpe til oppvarming. Fra stuen er det utgang til terrasse. KJØKKEN Heltre kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminat benkeplate. Nedfelt, rustfri servant med sidefelt og flislagt benkerygg. Det er avsatt plass til frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøle-/fryseskap. Ved vinduet er det plass til et koselig kjøkkenbord. SOVEROM Boligen har to soverom av god størrelse med plass for å kunne innrede med dobbeltseng, nattbord og oppbevaringsmøbel. Plassbygd skap på hovedsoverommet. BAD Bad med flislagte overflater og varmekabler i gulvet. Servantinnredning med nedfelt servant og speilskap. Gulvstående toalett og dusjkabinett. I kjelleren er det opplegg til vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Følgende medfølger ikke i handelen: Løse garderobeskap på barnesoverom, postkasse, lekestativ, trommel til hageslange og alle hvitevarer på kjøkken.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,00))   58 292,- (Omkostninger totalt)   1 708 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  - Vedovn i stuen. - Varmepumpe i stuen. - Panelovner på enkelte rom. - Varmekabler på badet.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  6946

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 6.946,- i 2022. I disse inngikk eiendomsskatt og slam. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

  Formuesverdi primær
  294467

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1060081

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3417/80/36: 17.11.2003 - Dokumentnr: 2997 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat vei med innkjøring over eiendom til nabo. Det er ikke kjent med at det er tinglyst avtale om veirett. Eiendommen har privat vann- og avløpsanlegg. Boligen har to slamavskillere av betong med overløp til grøft. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Grue kommune fra 2013, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,00))   58 292,- (Omkostninger totalt)   1 708 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  58292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,9 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev