aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sandstadvegen 7!

Liten enebolig med oppussingsbehov!

 • 900 000
 • BRA 145 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING900 000
 • OMKOSTNINGER38 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER938 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 957
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 90 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 770 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  22 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  38 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  938 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Entré, trapperom, mellomgang, kjøkken og stue.
2. etasje: Trapperom, tre soverom og bad.
Ved inngangsparti er tilbygget en liten terrasseplatting.

Sandstadvegen 7, Innlandet

 • Enebolig fra 1950-tallet som har behov for betydelige oppgraderinger.

  Kjøkkeninnredning med glatte fronter, laminert benkeplate, vask/utslagsvask i rustfritt stål og overskap med skyvedører.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Gulvflater med laminat, belegg og tepper. Skader på teppe.
  Veggflater med tynnpanel og tapet. Rift i tapeter og tapet som løsner fra vegger.
  Himlinger med slette malte flater og tak-ess plater. Fuktskade i himling i mellomgang etter vannlekkasje fra bad.
  Trapp til 2. etasje av tre med vegger på begge sider.
  Trapp til kjeller av tre med vegger på begge sider. Råteskade på kjellertrapp.
  Dører i ulike utførelser. Slitasje på overflater og enkelte dører tar i karm.

  Retrobad med toalett, servant, speilskap, åpen dusjløsning og opplegg for vaskemaskin. Naturlig ventilering.
  Våtrommet er utett og det har vært lekkasjer fra badet og ned i 1. etasje - har blitt provisorisk tettet med fugemasse. Synlige fuktskader på vegger, det kan finnes skjulte skader. Svelling og svertesopp i himling over dusj. Må totalrenoveres.

  Overflater i kjeller med grove betonggulv, stedvis jordgulv og vegger av mur.
  Enkle og grove overflater.
  Fuktskader på delevegger av tre.
  Mangelfull ventilering.
  Svært fuktig klima. Det er observert flere frosker i kjeller.
  Kjeller er ikke egnet for noen bruk.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Utvendig > Dører
  Dører har råteskader.
  Kraftig råteskade på verandadør.
  Utvendig slitasje og falming på entredør.

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Våtrommet er utett og det har vært lekkasjer fra badet og ned i 1. etasje. Har blitt provisorisk tettet med fugemasse.
  Synlige fuktskader på vegger, det kan finnes skjulte skader.
  Svelling og svertesopp i himling over dusj.
  Sprekk i servant.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Svært fuktig klima i kjeller, dette kan også skyldes kapillært opptrekk via grunnen.

  Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er avvik:
  Takrenner er montert i en slik vinkel at vann lett kan renne ut over kanten.
  Frostspreng på enkelte taknedløp.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er avvik:
  Fasader har generelt kraftig slitasje.
  Eksempel på avvik:
  Oppsprekking i kledningsbord midt på kledningsbord.
  Oppsprekking i kledningsbord ned mot vannbrett.
  Råte i kledningsbord rundt vinduer.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er avvik:
  Stedvis slitasje på utvendige deler av takkonstruksjonen.
  Stedvis avvik i overflatestrukturen på gesimsbord, eksempelvis på hjørne mot sør-vest, dette kan være fukt-/råteskade.

  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Vinduer har generelt kraftig slitasje.
  Eksempler er:
  Råte i kjellervinduer.
  Slitasje og oppsprekking i maling.
  Oppsprekking i treverk.
  Oppsprekking i kitt.
  Mosevekst på vindu og vannbrett.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Veranda ved entre: Kraftige skjevheter og det har oppstått glippe mellom veranda og vegg.
  Veranda i hagen: Generelt kraftig slitasje og oppsprekking i maling og treverk. Gulvbord har begynt å løsne fra innfesting. Delvis tildekket på
  befaring.

  Innvendig > Overflater
  Det er avvik:
  Det er generelt slitasje på de fleste overflater.
  Eksempler:
  Rift i tapeter og tapet som løsner fra vegger.
  Glipper i endeskjøter på laminat.
  Fuktskade i himling i mellomgang etter vannlekkasje fra bad.
  Skader på tepper.
  Fuktmerker på vegg og himling rundt pipe.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Fuktmerker og misfarging på pipe i kjeller.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er avvik:
  Enkle og grove overflater.
  Fuktskader på delevegger av tre.
  Svært fuktig klima.
  Kjeller er ikke egnet for noen bruk.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  Kjeller: Råteskade på trapp. Det er ikke håndløper på vegger. Åpninger mellom trinn er større enn hva dagens krav tillater.
  2. etasje: Det er ikke håndløper på vegger.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er avvik:
  Slitasje på overflater og enkelte dører tar i karm.

  Innvendig > Andre innvendige forhold
  Det er avvik:
  Det er observert flere frosker i kjeller.

  Kjøkken > Overflater og innredning
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Enkelt provisorisk opplegg til oppvaskmaskin.
  Noe slitasje på overflater.
  Noen fronter mangler.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Vannrør av kobber har passert halvparten av forventet brukstid.
  Vannrør av plast er mangelfullt klamret.
  Eventuelt lekkasjevann fra rør i rør renner til gulv uten sluk.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er avvik:
  Mangelfull ventilering av kjeller.

  Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Hovedsakelig åpent lagt elektrisk anlegg i boligen.
  Noe ulik alder på installasjoner. Nyere sikringsskap med jordfeilsautomater.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er avvik:
  Stedvis avskaling på grunnmur.

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Det er avvik:
  Det er ikke helhetlig fall på terreng fra bygget.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad

  For utfyllende teknisk standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.
 • Eiendom med landlig beliggenhet på Grue vestside. Kort vei til Glomma med båt- og bademuligheter, og inn til Kirkenær sentrum med de fleste servicetilbud.

  Solungen barnehage (0-6 år) er en kommunal barnehage som ligger sentralt til i Kirkenær bygdesentrum i Grue kommune. Barnehagen har et stort og fint friområde rett på utsiden av gjerdet, som innbyr til fysiske aktiviteter gjennom hele året.
  Barnehagen ligger med gangavstand til kommunens idrettshall, og Gruetunet museum hvor det er fin gammel kultur og fint skogsterreng.
  Barnehagen er solid og stabil, og har eksistert siden januar 1981.

  Grue har én skole: Grue barne- og ungdomsskole (GBUS). GBUS er en 1-10 skole med ca. 350 elever og ca 60 ansatte. Skolens visjon er «Kunnskap for framtida». Skolen er organisert med tre team.

  Ca 35 km til Kongsvinger, ca 60 km til Elverum og ca 129 km til Oslo
 • Eiendommen ligger i et område med spredt småhusbebyggelse og landbruksarealer.
 • Adkomst fra Sandstadvegen.
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Eldre enebolig fra 1957.
  Ukjent byggegrunn.
  Ukjent løsning for drenering.
  Synlig fuktsperre på vegger.
  Grunnmurer av betong.
  Bindingsverksvegger kledd utvendig med tømmermannskledning. Ukjent isolering.
  Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak tekket med takstein.
  Ukjent undertak.
  Ukjent med isolering.
  Ventilering med ventiler i gavler.
  Takrenner, nedløp og beslag av metall.
  Vinduer av ulike aldre, både med enkle glass og varerammer og med isolerglass.
  Entrédør av tre.
  Verandadør av tre med isolerglass.
  Veranda ved entré bygget av trekonstruksjoner.
  Veranda mot hagen er punktfundamentert og bygget i trekonstruksjoner.

  Uthus på 6 m2.
  Punktfundamentert på blokker av lettklinker.
  Gulvkonstruksjon av bjelkelag.
  Bindingsverksvegger.
  Sperretak.
 • 1.et: 56 Bra
  2.et: 34 Bra
  Kjeller: 55 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Alle rom.
  2. etasje: Alle rom.
 • Nyere 200 l varmtvannsbereder.
  Vannmåler og stoppekran i kjeller.

  Vannrør av kobber og plast, rør-i-rør.
  Avløpsrør av soil og plast.

  Naturlig ventilering.

  Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg.
  Noe ulik alder på installasjoner.
  Nyere sikringsskap med jordfeilbryter.

  Brannvarsler i 1. og 2. etasje.
  Brannslukker eldre enn ti år.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmepumpe luft-luft.
  Vedovn i stue med brannmur av tegl og metall plate på gulv.
  Liten elektrisk ovn på bad.

  Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.
 • Oppgitt areal er omtrentlig. Oppmålte grenser er usikre. Se vedlagt grunnkart.

  Tomten er opparbeidet med plen og noe beplantning.
  Gruset innkjørsel/biloppstillingsplass.
 • På egen gårdsplass
 • Tilknyttet offentlig veg.

  Tilknyttet offentlig vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 289 605,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 042 579,- per 31.12.20
 • Kr. 12 953,- per år i følge prognose for 2022.

  Fordelt på:
  Eiendomsskatt kr 3 242,-
  Feiing/tilsynsgebyr kr 650,-
  RenovasjonA, B1-1, D2-1 kr 4 248,75
  Vann - Årlig abm kr 1 437,50
  Avløp - Årlig abm kr 3 125,-
  Målerleie kr 250,-
  Inkl. mva

  I tillegg kommer forbruk vann per m3 kr 21,38 og forbruk avløp per m3 kr 47,25 ink mva.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.
 • Kommunale avgifter, forsikring, strøm.
 • Disse bygningene er oppført før 1965, før plan- og bygningsloven kom. Det var derav ikke søknadsplikt for byggetiltak på oppføringstidspunktet og derav ingen krav til ferdigattest.

  Enebolig: Det foreligger ikke tegninger.
  Uthus: Det foreligger ikke tegninger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Siste feiing utført 22.11.21.
  Det er registrert 2 avvik:
  * Defekt sotluke røykløp.
  * Plate på gulv ildsted.
  Det er anmerket en anbefaling om flere røykvarslere.

  Det er observert flere frosker i kjeller.

  Utfyllelse av punkter under elektrisk anlegg er utført på bakgrunn av informasjon fra eier og observasjoner under den bygningsmessige befaringen av boligen. Det elektriske anlegget er ikke helhetlig kontrollert. Dersom det ønskes en helhetlig vurdering av det elektriske anlegget anbefales det innhenting av en utvidet el-kontroll utført av autorisert foretak.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Følgende er tinglyst på eiendommen:
  1959/341-1/14 Erklæring/avtale
  13.02.1959
  Vegvesenets betingelser vedtatt I anl.privat avkjørsel.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til Boligbebyggele - Nåværende
  Delareal 1 770 m2
  Kommuneplanens arealdel med Id 201201 med ikrafttredelse 08.04.2013
 • Gnr. 80, bnr. 28 i Grue kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger kan som profesjonell part ikke tegne boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast pris kr. 30 000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9 900,- og visninger kr. 1 600, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 28 350,-. Utleggene omfatter grunnpakke, markedsføringspakke, oppgjørsgebyr og foto. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Skinstad & Co Eiendom AS Skinstad
Kjetil Bekkevold

Megler

Kjetil Bekkevold

40 47 80 39

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev