aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Lundavegen 135 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eienomsmegling

Lundegrend Lundavegen 135

Kjekk 2-roms leilegheit med god planløysing og kjekk plassering | Visning etter avtale

 • 790 000
 • BRA 45 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING790 000
 • OMKOSTNINGER31 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER821 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 989
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 45 m²
 • FELLESKOST./MND125
 • TOMT1 490 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 790 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-))
  --------------------------------------------------------
  31 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  821 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Aktiv Eiendomsmegling har gleda av å presentera Lundavegen 135 - Ein kjekk 2-roms leilegheit med eit soverom og kort veg til nærmaste daglegvarehandel.

Leilegheita går over eit plan og inneheld:
Entré, gang, kjøken, stove, soverom, bad og bod


Verdt å merke seg:
- Lys og kjekk leilegheit
- Perfekt som førstegongskjøp
- God takhøgde i stova
- God planløysingVelkomen inn!
Lys entré med god plass til å henge frå seg når ein kjem inn.

Gangen er bindeleddet i bustaden og gir inngang til alle romma. Det er svært god lagringsplass i takhøge skåp.


Kjøken
Kjøkenet er lyst, og har kvite profilerte frontar. Det er god skap- og benkeplass.
Kjøkenet vart oppgradert for eit par år sidan og er eit ikea-kjøken.
Det er integrert steikeomn og platetopp, og frittståande kjøl/frys.


Stova
Stova er lys, og den gode takhøgda gir rommet ei god kjensle. Vindauget slepp inn mykje naturleg lys.


Badet
Badet har fliser på golv og veggar, og er utstyrt med toalett, baderomsinreiing med vask og dusj. Det er varmekablar i golvet.


Soverom
Soverommet har lyse veggar og har plass til dobbeltseng og nattbord.

Uteområdet

Ved inngangspartiet er det og ein terrassseplatting.
Det er store og gode garderobeskap i gangen i leilegheita.

Lundavegen 135, Vestland

 • Innvendige overflater
  Golv: Laminat
  Vegg: Malte plater og malt panel
  Tak: Malt panel

  Badet
  Golv: Fliser
  Vegg: Fliser/Baderomspanel
  Tak:
  Utstyrt med: Toalett, dusjvegger hengslet på vegg, nyare skuffeseksjon med vask.
  Tilrettelagt for vaskemaskin.
  Varmekablar i golvet.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det må foretas lokal utbedring.

  Utvendig > Dører: Værslitt.
  Tiltak: Overflatebehandling.

  AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Tiltak: Avløp for overvann/nedløp må etableres. Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid.

  Utvendig > Vinduer - 2 - Overlysvindu på soverom og bad. Isolerglass i trekarme: Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det må foretas lokal utbedring. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.

  Forhold som har fått TG3:
  STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Noe råte i trapp.
  Tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.

  Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må snart oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak: Våtrommet bør totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
 • Leilegheita ligg sentralt til på Lundegrend, med kort gåavstand til daglegvarebutikk, barnehage og busstopp.

  Eigedomen ligg fint til i eit veletablert bustadområde i Lunde.

  Nærområdet har mykje å by på i Lunde, ein kan mellom anna nemna leikeplass, båthamn, nærheten til sjø og fjell, mange flotte turløyper, barnehage, nærbutikk, treningsmuligheter hos idrettslag, badestrand i Apalviko og et aktivt bygdalag som er flinke med tilstelningar for store og små.

  Her finnes det noko for ein kvar smak.

  Det tar ca. 5 minutter å kjøra til tettstaden Våge, der ein har dei fleste servicetilbod.

  Her er både daglegvarebutikk, ferjestø, restaurant og kafé. I tillegg er det fleire butikkar, med bl.a. møblar, klede, blomster, hobby, dekor mm. Uggdal er kommunesenteret på Tysnes, medan Våge er tettstaden.

  Det er ferjesamband mellom Halhjem på Os og Våge, og mellom Jektevik på Stord, Nordhuglo og Hodnanes på Tysnes.

  Tysnes kommune har fokus på å gi både buande og tilreisande gode tilbod av varer og tenester. I tillegg har kommunen ei rik historie og attraktivt kulturliv som bygger på eit tett samarbeid i kommunen, med både idrettslag, organisasjonar og frivillige. Ein kan mellom anna nemna Tysnesfest, som vert arrangert i juli kvart år.
 • Området består hovedsakeleg av spredt bustadbebyggelse og næring.
 • Frå Bunnpris på Lundegrend er det 1 min til fots. Ein ser bygget frå vegen. Inngang til leilegheita er på baksida av bygget.

  Det vil bli satt opp AKTIV visningsskilt ved fellesvisning slik at ein enkelt skal finna vegen.
 • Sjå vedlagt tilstandsrapport avholdt 04.11.2020 iht. NS3940 av Knut Grahl-Madsen for teknisk skildring av eigedomen.
 • 1.etg: P-rom 45 m² / BRA 45 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse
  Kun kvitevarer som er spesifikt angitt i salsoppgåva, følger med. Dette gjelder uavhengig av om kvitevaren(e) eventuelt kan reknast som integrerte.
  Følgjande følger med i handelen:
  Kvitevarer på kjøkken
 • Varmepumpe
  Varmekabler på badet
 • Kommunen opplyser at eigedommen ikkje har nøyaktige oppmålte grenser mot vest og nord.
  Arealet er henta frå matrikkelen.
  Tomtearealet som er opplyst er 1.490,5 m²
 • Parkering på sameige si tomt.
  2 plasser pr. leilegheit.
 • Eigedommen er tilknytta offentleg avlaup og veg.
  Eigedommen er tilknytta privat vatn.
 • Forretningsfører: Håkon Iver Høviskeland
 • Sameiget består av næring i fyrste etasje og 4 leilegheiter i andre etasje.
  Det er to store leilegheiter og to mindre leilegheiter.

  Eigarseksjonen høyrer til bustadsameige. Me oppfordrar alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensreglar, reknskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meklarføretaket. Det vert gjort merksam på at felleskostnader og fellesgjeld kan variera over tid som følgje av beslutningar foretatt i sameigets styre og/eller generalforsamling.
 • Det er ikkje krav til styregodkjenning.
 • Normal praksis er å søke styret om ein ynskjer dyr.
 • Bygget har felles forsikring.
  Denne betales ein gang i året og er på ca. 1.500,-
 • Formuesverdi som primærbolig kr 184 872 per 31.12.18
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 665 539 per 31.12.18
 • Ca. 1.500 pr. år
  Betales i eingangsbeløp.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 11 584 pr. år
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Årsavgift vatn kr. 5.400,-
  Årsavgift avlaup kr. 3.300,-
  Årsavgift renovasjon kr. 1.096,-
  Eigedomsskatt kr. 1.788,-
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 13.084,- pr. år.
  Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik:
  Kommunale avgifter kr. 11.584,-
  Felleskostnader kr. 1.500,-
 • Det er utstedt mellombels ferdigattest på eigedomen, datert 22.02.1991 ifm. nybygg.

  Det er mindre avvik på byggeteikninger. Det var tidligare bod i gangen.
 • Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.

  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe ein bustadseksjon dersom kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eigar av fleire enn to bustadseksjoner i eigarseksjonssameiet. Begrensninga gjelder ikkje kjøp av fritidsbustader. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Fylgjande er tinglyst på eigedommen:

  1988/5885-1/49 Erklæring/avtale
  15.06.1988
  Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og oljeprodukter
  Rettighetshaver:Norske Fina AS.
  Overført fra: 4616-114/43
  Gjelder denne registerenheten med flere


  1989/132-1/49 Bestemmelse om bebyggelse
  04.01.1989
  Overført fra: 4616-114/43
  Gjelder denne registerenheten med flere


  1989/3311-1/49 Erklæring/avtale
  10.04.1989
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: 4616-114/43
  Gjelder denne registerenheten med flere


  1990/9976-2/49 Bestemmelse om veg
  02.10.1990
  rettighetshaver:Knr:4616 Gnr:114 Bnr:49
  Bestemmelse om vannrett
  Med flere bestemmelser
  Bestemmelse om kloakkledning
  Overført fra: 4616-114/43
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Samtlege servituttar er tilgjengeleg hos meklarforetaket
 • Eigedommen er ikkje regulert.
  Arealbruken for området er fastsatt til kombinert bebyggelse og anlegg ihht. kommuneplanen.
 • Gnr. 114 Bnr. 43 Snr. 3 i Tysnes kommune
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
 • Seljar har teikna boligselgerforsikring som dekker seljar sitt ansvar etter avhendingsloven avgrensa opp til MNOK 10. I den forbindelse har seljer fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 47.000,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,-, oppgjørshonorar kr. 5.500,- og visningar kr. 2.200,- (privatvisning 1.500,-). De første 5 visningane er gratis. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. **49 990,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 21.585,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtakelse, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Håkon Iver Høviskeland
  Jade Elise Dirks Dahl
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev