aktiv-eiendomsmegling
Flott leilighet i første etasje med direkte utgang til felles hage

Kampen - Lys flott leilighet med 2 soverom, terrasse, gode solforhold og stor kjeller

 • 3 150 000
 • BRA 134 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING3 150 000
 • OMKOSTNINGER90 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 338 708
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 947
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 67 m²
 • ANDEL FELLESGJELD97 816
 • FELLESKOST./MND2 000
 • TOMT586 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 150 000,- (Prisantydning)
  97 816,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 247 816,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  78 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000,-))
  --------------------------------------------------------
  90 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 338 708,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: gang, 2 soverom, bad, kjøkken og stue. Terrasse med utgang fra stue.
Kjeller: kjellerrom
Stue

Kampensgata 32B, H0101, Rogaland

 • Leiligheten fremstår som godt vedlikeholdt. Den er i hovedsak holdt i lyse farger med enkelte fargeinnspill. Det er store og gode vindusflater som gir rikelig med dagslys.
  Man kommer inn i en lys og romslig gang hvor man også har hovedsoverom, bad og et ekstra soverom.
  Leiligheten har åpen løsning med kjøkken og stue. Fra stuen er det utgang til terrasse og videre ut til en stor felles hage. Her er det gode solforhold med sol fra ca 11:00- 20.00 på sommeren.
  Stuen har peis og koksovn for å få den lune varmen til de kalde dagene. Det er også varmepumpe i stuen og i kjeller.
  Kjelleretasjen er stor og uinnredet og brukes i dag til lagring.

  Det er nyrenovert utvendig tak og ny drenering rundt boligen.
  Seksjonen har bruksrett til fast parkering i felles gårdsrom.
  Dette er en ypperlig leilighet for førstegangsetablerer også med tanke på beliggenhet

  Boligen er gjennomgått av takstmann Ingve Sæve og det er utarbeidet tilstandsrapport. Denne er vedlagt i salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG2 og TG3.

  TG3
  Utvendig veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er råte i hjørnebord og kortvegg ved garasje samt enkelte bord i rekkverk balkong 2 et.
  Utvendig utvendige trapper.
  Det er ikke montert rekkverk.
  Våtrom: trapp/kjellerrom.
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet.

  TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTA
  Utvendig: vinduer
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Utvendig: dører
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det må tettes bedre under terrassedør.
  Utvendig: balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder og fliser på balkong er ikke fagmessig utført.
  Innvendig: radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Innvendig: pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Steinplate på gulv under ildsted mangler.
  Innvendig: rom Under Terreng
  Tak i U et, bør underkles.
  Innvendig: innvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Håndrekke på vegg mangler og høyde på rekkverk er for lavt.
  Tekniske installasjoner: varmesentral
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Halvparten av levetid er nådd i pumpe U et.
  Tekniske installasjoner: varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Eldre Varmtvannstank.
  Tekniske installasjoner: andre installasjoner
  Stoppekrane er av eldre modell.

  TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Utvendig: nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Våtrom: overflater gulv bad
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er for lite fall på gulv til sluk.

  Informasjon er hentet fra tilstandsrapport utført av Sæve Takst AS 24.01.22.
 • Boligen ligger sentralt til i et barnevennlig området. Her har man kort vei til skoler og barnehager. Man har også kort avstand til flere lekeplasser i området samt turområder. Dagligvarehandel i umiddelbar nærhet. Gåavstand til sentrum til Stavanger konserthus og Rogaland teater.
  Det er gode bussforbindelser i området.
 • Etablert område med eneboliger, rekkehus og leiligheter.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Yttervegg av laftet plankvegger. Taktekking består av teglstein. Boligen er plassert på antatt fjell/steinmasse. Grunnmur er i betong.
  Informasjon hentet fra tilstandsrapport utført av Sæve Takst.
 • 1.et: p-rom 67 m2, bra 67 m2
  Kjeller: s-rom 67 m2

  Følgende rom inngår i primærareal:
  gang , bad , 2 soverom ,
  stue/kjøkken
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Peis/koksovn. Varmepumpe i hovedetasje samt kjeller.
 • Tomten er pent opparbeidet og godt vedlikeholdt.
 • Denne seksjonen disponerer en av de opparbeidede parkeringsplasser på sameiets eiendom:
  Seksjon nr 2 langside fremfor inngangsparti til seksjon nr 2 og 4. Dette ifølge sameievedtektene.
  Det er ellers gateparkering etter gjeldende bestemmelser.
 • Offentlig ifølge Stavanger kommune.
 • OBOS Eiendomsforvaltning
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Dyrehold er ikke regulert i sameievedtektene.
 • Gjensidige
  Polisenummer: 81978079
 • Formuesverdi som primærbolig kr 745 014,- per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 682 050,- per 31.12.21
  formuesverdien er fastsatt etter Skatteetatens boligkalkulator og gjelder for 2021.
 • 2 000 pr. mnd..
  Felleskostnadene dekker utgifter til forretningsfører, bygningsforsikring, drift og vedlikehold.

  Sameiet har pr 31.12.21 et lån med saldo kr 377 424,-. Sameiet betaler samlet kr 2 919,- renter og avdrag pr måned. Renten pr i dag er på 5,5%. Dette i følge OBOS.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 12 626,- pr. år
 • Innboforsikring
  TV-internett
  Strøm
  Beløp for den enkelte post er ikke oppgitt av selger.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 09.05.2012.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at leiligheten kan leies ut.

  Utleie av leiligheten kan bare skje med styrets skriftlige godkjennelse som må foreligge før leietaker kan flytte inn i leiligheten. Samtykke til utleie kan ikke nektes uten saklig grunn. Dette ifølge sameievedtektene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det presiseres at el-billader, vaskemaskin og tørketrommel ikke medfølger i handelen.
  Deler av bygningen ligger noe utenfor byggegrensen. Stavanger kommune sier følgende vedr dette pr mail av 02.02.2022, "det er ikke krevd dispensasjon fra forholdet om altan, noe det egentlig skulle vært, men vi vil ikke komme til å kreve dette nå."
  Areal mellom pipe og trapp i kjeller er fellesareal. Se vedlagt seksjoneringstegninger.
  Rom som står som bod på godkjente tegninger, er nå sendt søknad til kommunen til godkjenning som soverom. Forbehold om at det blir godkjent.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert til bolig- og næringsformål. Området er regulert i plan 1685 for Østre Kampen samt. Eiendommen er også regulert av estetiske retningslinjer for Trehusbyen. Dette er retningslinjer for hensynssoner for bevaring av kulturmiljø (pbl §11.8c).
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 59 Bnr. 673 Snr. 2 i Stavanger kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 19 900,- og oppgjørshonorar kr 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anders Eriksen Berg
  Steinar Berg
Kjetil Pedersen

Megler

Kjetil Pedersen

90 58 30 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger