aktiv-eiendomsmegling
Gullvegen Naust - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Finnås Gullvegen Naust

Tradisjonelt og kjekt naust i idylliske Lyklingsjøen | Gode solforhold | Flott beliggenhet | P-plass | Visning 8.01

 • 850 000
 • BRA 46 m²
 • PRISANTYDNING850 000
 • OMKOSTNINGER22 592
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER872 592
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 948
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT64 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  22 592,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  872 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til Gullvegen og naustet med Lyklingssjøen. Naustet ligg fint til i ei roleg hamn langs Lyklingssjøen med gode solforhald.
Naustet har to etasjer med inngang i begge etasjer.
Det er tinglyst parkeringsplass ved naustet.

1.etasjen:
Det er skyvedører i front på naustet som kan trekkjast til side.
Dagens eigar har ikkje hatt flytebryggje framfor, men det er mogleg å søke om flytebrygggje iht. reguleringsplanen.


I dag er naustet innreia med arbeidsbenk i 1.etasjen.

Andre etasjen har skråtak og er inndelt i to rom.

Det er bygd inn stege i kaien i framkant av naustet.


VERDT Å MERKE SEG:
- Naust over 2 etasjer
- Gode solforhold
- Skjerma beliggenhet
- Innlagt straum
- Parkeringsplass
- Moglegheiter for bad
- Gode fiskeforhold i området

Velkomen på visning!

Gullvegen Naust, Vestland

 • Naustet held enkel standard.

  Naustet er oppført i tre.
 • Naustet ligg fint til i Lyklingsjøen med gode solfolhold. Det er ei roleg og skjerma havn med spredt bebyggelse.
  Med båt så er det ein kort tur til både gode fiskeområder.

  Det er ca. 10 minutter i bil til nærmaste matvarehandel. Her finn ein og Kuleseidkanalen med restaurant, båthamn og kjekke arrangement.
  Det er fleire kjekke turløyper i nærområdet, og ein kan blant anna nemna Nordsjøløypa og Gullgruvene på Lykling.
 • Området består hovudsakeleg av einebustadar og naust.
 • Frå Lykling kyrkje køyrer ein mot nord på Bømlavegen. Ta til høgre mot skilting til Lyklingsjøen. Følg vegen til den deler seg, og ta til høgre. Fortsett til eigedommen ligg på venstre side.
 • Kommunen opplyser at det ikkje finnes godkjente byggeteikningar.
 • BRA: 46 m²
  I fylgje kommunen er arealet slik:
  1.etasje: 34 m²
  Loftsetasjen: 12 m²

  Totalt 46 m²

  Arealet er henta frå matrikkelrapport, og er ikkje oppmålt.
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse.
 • Tomta er på 64,9 m².

  Kommunen opplyser at arealet er noko usikkert då eigedommen grensar til sjø.
 • Det er plass til ein bil bak naustet.

  Det vil bli tinglyst ein rett til å parkere på nabotomta (136/6).
 • Eigedommen er tilknytta offentleg veg.

  Eigedommen er ikkje tilknytta vatn og avlaup.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 6 958 per 31.12.20
 • Kr. 330 pr. år
  Eigedomsskatt kr. 330
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 330,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Kommunale avgifter
 • Det er ikkje utstedt ferdigattest/mellombels bruksløyve på eigedomen. Kommunen opplyser at det ikkje finnest slike dokument i kommunalt arkiv. Kommunne opplyser vidare at: For bygningar ført opp før bygningslova frå 1965 ligg det ikkje føre ovanemnde attest.

  Kommunen opplyser vidare at: Det vart i 1983 søkt om og gitt løyve "til å laga 1 biloppstillingsplass/høyna vegen i ei lengd av
  ca 2m og breidde ca 5m ved sida av naustet....". Vedtaket kan lesast ho meklar.
 • Det er ikkje kjend at det foreligger offentlegrettslege regler som er til hinder for at heile eigedommen leies ut.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Kommunen har ingen opplysningar om byggjeår av naustet. Årstal er henta frå tidlegare salgsalgsoppgave.
 • Det er ikkje tinglyst heftelsar på eigedommen.


  følgjande er tinglyst på naboeigedommen:
  Rettigheter på 4613-136/6
  Rettigheter i eiendomsrett

  2022/554923-1/200 Bestemmelse om parkering
  24.05.2022 21:00
  rettighetshaver:Knr:4613 Gnr:136 Bnr:17
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til Uthus/naust/badehus (BUN7) og i framkant av naustet til Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB9) iht. Plan-ID 201616, vedtatt 17.12.2020, "Detaljregulering Lyklingsjøen gnr. 136, bnr. 6, 80 m.fl."

  Tomta til venstre gnr. 136, bnr. 6 ligg i eit område regulert til fritidsbusetnad, dette gjelder også for tomta til høgre, men der er det avsett eit område til blågrønnstruktur (friluftsområde) nærmast naustet.

  Heile reguleringsplanen kan lesast i salsoppgåva.

  Det kan bl.a. nemnast (Direkte kopi av reguleringsplan"
  3.2 Naust (BUN)
  § 3.2.1 Innanfor området BUN 1-7 kan det førast opp naust, båtgarasje, landfast flytebryggje
  m/landgang, utliggar og kai. Naust og tilhøyrande kai kan som ikkje byggjast lengre ut
  enn 3 m frå kystkonturen bortsett frå ved BUN 3 der det kan byggast fast kai inntil
  4.5m ut frå kystkonturen.

  § 3.2.6 Det kan godkjennast toalett og dusj. Maksimal størrelse på våtrom er 4 m². Det er
  tillete å isolera nausta.

  § 3.4 Småbåtanlegg i sjø (BSB)
  § 3.4.1 Områda BSB kan nyttast til båtfester og flytebrygger for småbåtar. Utlegging av
  flytebrygger er søknadspliktig.

  § 3.4.2 Innafor føremålet BSB kan det etablerast flytebryggje m/landgong og utliggar.
  Flytebryggja skal ha maks storleik på inntil 15 m² der maks breidde skal vera 2,5 m.
  Den skal ikkje hindre fri sjøverts ferdsel.

  § 3.4.3 I planområdet vert det tillete å laga flytebryggeanlegg for kvar eining, eller
  fellesanlegg for to og to fritidsbustadar. Felles kaifront for fleire enn to einingar kan
  tillatast i området BFR2.
 • Gnr. 136 Bnr. 17 i Bømlo kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partane skal signera kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger.
  Moglegheit for snarleg overtakelse
 • Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring på bustaden. Seljer har likevel utarbeidet ein eigenerklæring som kjøpar bør gjera seg kjend med før bodgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 35 000,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 12 990,- og oppgjørshonorar kr. 5 500,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 14 721,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtaking, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Margrethe Simonsen Hope
  Roald Hope
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev