aktiv-eiendomsmegling
Gullvegen Naust - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling
Gullvegen Naust - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

FINNÅS Gullvegen naust

Ny pris |Tradisjonelt og kjekt naust i idylliske Lyklingsjøen | Gode solforhold | Flott beliggenhet | P-plass |

 • kr 790 000
 • BRA 46 m²
 • Prisantydningkr 790 000
 • Omkostningerkr 20 990
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 810 990
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1948
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt64 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   20 990,- (Omkostninger totalt)   828 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til Gullvegen og naustet med Lyklingssjøen. Naustet ligg fint til i ei roleg hamn langs Lyklingssjøen med gode solforhald. Naustet har to etasjer med inngang i begge etasjer. Det er tinglyst parkeringsplass ved naustet. 1.etasjen: Det er skyvedører i front på naustet som kan trekkjast til side. Dagens eigar har ikkje hatt flytebryggje framfor, men det er mogleg å søke om flytebrygggje iht. reguleringsplanen. I dag er naustet innreia med arbeidsbenk i 1.etasjen. 2. etasjen har skråtak og er inndelt i to rom. Det er bygd inn stege i kaien i framkant av naustet. VERDT Å MERKE SEG: - Naust over 2 etasjer - Gode solforhold - Skjerma beliggenhet - Innlagt straum - Parkeringsplass - Moglegheiter for bad - Gode fiskeforhald i området Velkomen på visning!
I dag er naustet innreia med arbeidsbenk i 1.etasjen

Gullvegen naust, Vestland

 • Tomt
  64m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomta er på 64,9 m². Kommunen opplyser at arealet er noko usikkert då eigedommen grensar til sjø.

  Beliggenhet
  Naustet ligg fint til i Lyklingsjøen med gode solfolhold. Det er ei roleg og skjerma havn med spredt bebyggelse. Med båt så er det ein kort tur til både gode fiskeområder. Det er ca. 10 minutter i bil til nærmaste matvarehandel. Her finn ein og Kuleseidkanalen med restaurant, båthamn og kjekke arrangement. Det er fleire kjekke turløyper i nærområdet, og ein kan blant anna nemna Nordsjøløypa og Gullgruvene på Lykling.

  Adkomst
  Frå Lykling kyrkje køyrer ein mot nord på Bømlavegen. Ta til høgre mot skilting til Lyklingsjøen. Følg vegen til den deler seg, og ta til høgre. Fortsett til eigedommen ligg på venstre side.

  Bebyggelse
  Området består hovudsakeleg av einebustadar og naust.

  Byggemåte
  Kommunen opplyser at det ikkje finnes godkjente byggeteikningar.

  Innhold
  Velkomen til Gullvegen og naustet med Lyklingssjøen. Naustet ligg fint til i ei roleg hamn langs Lyklingssjøen med gode solforhald. Naustet har to etasjer med inngang i begge etasjer. Det er tinglyst parkeringsplass ved naustet. 1.etasjen: Det er skyvedører i front på naustet som kan trekkjast til side. Dagens eigar har ikkje hatt flytebryggje framfor, men det er mogleg å søke om flytebrygggje iht. reguleringsplanen. I dag er naustet innreia med arbeidsbenk i 1.etasjen. Andre etasjen har skråtak og er inndelt i to rom. Det er bygd inn stege i kaien i framkant av naustet. VERDT Å MERKE SEG: - Naust over 2 etasjer - Gode solforhold - Skjerma beliggenhet - Innlagt straum - Parkeringsplass - Moglegheiter for bad - Gode fiskeforhold i området Velkomen på visning!

  Standard
  Naustet held enkel standard. Naustet er oppført i tre.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er plass til ein bil bak naustet. Det vil bli tinglyst ein rett til å parkere på nabotomta (136/6).

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Kommunen har ingen opplysningar om byggjeår av naustet. Årstal er henta frå tidlegare salgsalgsoppgave.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   20 990,- (Omkostninger totalt)   828 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info om eiendomsskatt
  Eigedomsskatt kr. 330

  Formuesverdi primær
  6958

  Formuesverdi primær år
  2020

  Info vannavgift
  Eigedommen er ikkje tilknytta vatn og avlaup.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4613/136/17: 15.09.1919 - Dokumentnr: 900267 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4613 Gnr:136 Bnr:6
  01.01.2020 - Dokumentnr: 638676 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1219 Gnr:136 Bnr:17
  24.05.2022 - Dokumentnr: 554923 - Bestemmelse om parkering Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:136 Bnr:6


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikkje utstedt ferdigattest/mellombels bruksløyve på eigedomen. Kommunen opplyser at det ikkje finnest slike dokument i kommunalt arkiv. Kommunne opplyser vidare at: For bygningar ført opp før bygningslova frå 1965 ligg det ikkje føre ovanemnde attest. Kommunen opplyser vidare at: Det vart i 1983 søkt om og gitt løyve "til å laga 1 biloppstillingsplass/høyna vegen i ei lengd av ca 2m og breidde ca 5m ved sida av naustet....". Vedtaket kan lesast ho meklar.

  Vei, vann og avløp
  Eigedommen er tilknytta offentleg veg. Eigedommen er ikkje tilknytta vatn og avlaup.

  Regulerings- og arealplanner
  Eigedomen ligg i eit område som er regulert til Uthus/naust/badehus (BUN7) og i framkant av naustet til Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB9) iht. Plan-ID 201616, vedtatt 17.12.2020, "Detaljregulering Lyklingsjøen gnr. 136, bnr. 6, 80 m.fl." Tomta til venstre gnr. 136, bnr. 6 ligg i eit område regulert til fritidsbusetnad, dette gjelder også for tomta til høgre, men der er det avsett eit område til blågrønnstruktur (friluftsområde) nærmast naustet. Heile reguleringsplanen kan lesast i salsoppgåva. Det kan bl.a. nemnast (Direkte kopi av reguleringsplan" 3.2 Naust (BUN) § 3.2.1 Innanfor området BUN 1-7 kan det førast opp naust, båtgarasje, landfast flytebryggje m/landgang, utliggar og kai. Naust og tilhøyrande kai kan som ikkje byggjast lengre ut enn 3 m frå kystkonturen bortsett frå ved BUN 3 der det kan byggast fast kai inntil 4.5m ut frå kystkonturen. § 3.2.6 Det kan godkjennast toalett og dusj. Maksimal størrelse på våtrom er 4 m². Det er tillete å isolera nausta. § 3.4 Småbåtanlegg i sjø (BSB) § 3.4.1 Områda BSB kan nyttast til båtfester og flytebrygger for småbåtar. Utlegging av flytebrygger er søknadspliktig. § 3.4.2 Innafor føremålet BSB kan det etablerast flytebryggje m/landgong og utliggar. Flytebryggja skal ha maks storleik på inntil 15 m² der maks breidde skal vera 2,5 m. Den skal ikkje hindre fri sjøverts ferdsel. § 3.4.3 I planområdet vert det tillete å laga flytebryggeanlegg for kvar eining, eller fellesanlegg for to og to fritidsbustadar. Felles kaifront for fleire enn to einingar kan tillatast i området BFR2.

  Adgang til utleie
  Det er ikkje kjend at det foreligger offentlegrettslege regler som er til hinder for at heile eigedommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eigedommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikkje odel på eigedommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   20 990,- (Omkostninger totalt)   828 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  20990

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring på bustaden. Seljer har likevel utarbeidet ein eigenerklæring som kjøpar bør gjera seg kjend med før bodgiving.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 35 000,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 12 990,- og oppgjørshonorar kr. 5 500,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 14 721,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev