aktiv-eiendomsmegling
Nordre Hauglandsvegen 153 presentert av Aktiv Laguneparken AS v/Fredrik Tøsdal

Her har man mulighet til å skape sitt eget "drømmehjem" på en stor unik tomt med strandlinje og kai. Ca 2,3 mål.

 • 3 490 000
 • BRA 161 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 490 000
 • OMKOSTNINGER103 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 593 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 968
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 144 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 298 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-))
  --------------------------------------------------------
  103 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 593 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Nordre Hauglandsvegen 153!
Eiendommens tomt måler ca. 2,3 mål og har strandlinje og kai.

Eiendommen har behov for oppgradering/modernisering for å imøtekomme dagens krav til standard. Her har man mulighet for å skape sitt eget "drømmehjem". Eiendommen ligger usjenert og landlig til på Nordre Haugland på Askøy. Det er flere solrike uteplasser på eiendommen hvor man kan nyte de rolige omgivelsene. Det er også laget til en praktisk vinterhage samt et overbygg på terrassen. Dette kan benyttes når været ikke er helt på topp. For de som søker en perle av en eiendom i landlige omgivelser, stille og rolig, tilgang til sjø og dypvannskai, så er dette en gylden mulighet.

Boligen går over 2 plan + loft og inneholder:
U.et: Kjøkken, Peisestue, Bad, Entré/oppholdsrom, Kontor, Bod, Vaskekjeller
1.et: Bad, Stue, Kjøkken, Entré/gang, 3 soverom

Det er gode parkeringsmuligheter på eiendommen med to garasjer. Det er også plass til ytterligere parkering på eiendommen.

Velkommen til en hyggelig visning - husk påmelding til megler!
Tidligere eier tenkte på å lage til nøst. Dette må søkes om.

Nordre Hauglandsvegen 153, Vestland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven.
  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 - Store eller alvorlige avvik:
  Innvendig - Rom Under Terreng:
  Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking.
  Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig.
  Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området.
  Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
  Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Våtrom - Generell - Vaskekjeller: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Våtrom - Generell - 1.et. Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Våtrom - Fukt i tilliggende konstruksjoner - 1.et Bad: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Våtrom - Generell - U.et Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Våtrom - Fukt i tilliggende konstruksjoner - U.et Bad: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsone.

  Forhold som har fått TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
  Takkonstruksjon/Loft: Isolasjon ligger tett mot kiste. Det er ikke ventil i gavelvegger.
  Tiltak: Det anbefales å monterte ventil i gavelvegg eller bedre lufting mot kiste.

  Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Tiltak: Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Vinduer må justeres.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.

  Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Tiltak: Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold
  anbefales å lage mindre åpninger.

  1.etasje - Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
  Tiltak: Påviste skader må utbedres. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

  U.et - Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
  Tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Påviste skader må utbedres. Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Overvåk tilstanden jevnlig.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak:
  Overvåk tilstanden jevnlig.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.
  Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Ventilasjon: Det er kanal av eternitt på loftet fra bad. Denne er det brudd på. Eternitt er et materiale som inneholder asbest. Eventuell sanering bør
  foretas av fagkyndige da dette er spesialavfall og kan utgjøre en helserisiko.
  Tiltak: Utskifting av kanaler.

  Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Drenering: Dreneringen er fra opprinnelig byggeår. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak:
  Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Det bør gjøres lokale tiltak.
  Lokal utbedring må utføres.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Grunnmur og fundamenter: Det er noe malingsavskalling på grunnmur.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres.

  Forstøtningsmurer: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er tregjerde på denne. Noe lavt gjerde.
  Tiltak: Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  Terrengforhold: Det er stedvis at terreng faller mot grunnmur.
  Tiltak: Det anbefales terrengjustering for å få riktig fall langs grunnmuren. Ideelt bør det i en avstand på ca. 3 meter være god helning vekk fra
  husets grunnmur.

  Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  Avløpsanlegget må sjekkes.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg

  Septiktank: Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.
  Tiltak: Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Oljetank: Ingen dokumentasjon fra kontroll siste 12 måneder foreligger. Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes.
  Tiltak: Ytterligere kontroll må foretas. Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres.

  Forhold som har fått TG2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
  Utvendig > Nedløp og beslag: Det er noe slitasje på ender av vindskier.
  Tiltak: Lokal utbedring.

  Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Tiltak: Musebånd/lusing må etableres.

  Utvendig > Dører: Det er begrenset restlevetid grunnet alder og noe vedlikehold/justering må påregnes. Utskiftning på sikt må påregnes.
  Tiltak: Ingen umiddelbare tiltak.

  Utvendig > Utvendige trapper: Det er litt svikt i trinn i trapp.
  Tiltak: Det kan etter hvert regnes med utbedring av avvik.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Pipe og ildsted: Renn etter sotvann ved feieluke i vaskekjeller.
  Tiltak: Det bør påregnes oppgraderinger på boligens pipeløp og ildsteder. Dette bør utføres i samråd med lokalt brannvesen/feietilsyn.

  Innvendig > Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
  Tiltak: Lokal utbedring må påregnes.
 • Eiendommen har en landlig og idyllisk beliggenhet på Nordre Haugland/Kjerrgården på Askøy. Her bor man i barnevennlige og rolige omgivelser i et etablert boligområde. Fra boligen er det gangavstand til barneskole på Træet. Det er også kort avstand med bil til flere barnehager, barne- ungdom- og videregående skoler i området. Det er også gangavstand til fotballbane og ballbinge.
  Det er muligheter for golf på Herdla.

  For servicetilbud er det kort avstand til Fromritoppen handelssenter. Her får man tilgang på blant annet dagligvarebutikker, lege, frisør og post.

  Den spreke og turglade vil sette pris på de flotte turmulighetene på Askøy. Både Kjerrgardstårnet og Kjerrgardsåsen ligger like i nærheten. Her kan man se over til Øygarden, Hjeltefjorden. På sommerstid kan man nyte den flotte badestranden på Kollevåg.

  Ønsker man et større utvalg av servicetilbud og fasiliteter bruker man ca. 35 minutter til Bergen sentrum.
 • Eiendommen ligger i området med spredt bebyggelse i landlige omgivelser. Eneboliger i området.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Yttertaket er tekket med betongtakstein. Takrenner og nedløp av plast til rør i bakke.
  Vindskier og regnbord av tre. Trekonstruksjoner med liggende malt trekledning. Villmarkspanel.
  Takkonstruksjoner er W-takstoler med sutakplater.
  Boligens vinduer består i hovedsak av 2-lags glass i trekarmer.
  Ytterdør av tre med glassfelt til boligen. Altandør av tre med glassfelt fra stue til utearealer.
  Malt ytterdør av tre til underetasje.
  Altan fra vinterhage på ca. 6,8 m². Vinterhage med terrasse på tilsammen ca. 33,6 m².
  Utvendig trapper av tre til inngangsparti.
 • Boligen går over 2 plan + loft og har følgende areal:
  P-rom: 144 m²
  BRA: 161 m²

  U.et.: P-rom: 58 m², BRA: 75 m², S-rom: 17 m².
  1.et: P-rom: 86 m², BRA: 86 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  U.et: Kjøkken, Peisestue, Bad, Entré/oppholdsrom, Kontor
  1.et: Bad, Stue, Kjøkken, Entré/gang, 3 soverom

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  U.et: Bod, vaskekjeller

  Garasje:
  S-rom: 31 m², BRA: 31 m².

  Megler har ikke kontrollmålt boligen.

  Arealer er beregnet av takstmann Kjell Erik Bjorheim.

  (Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling).
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Vedovn i stue.
  Murt peis i peisestue.
  Det er varmepumpe i trappen i stuen.
  Gulvvarme på badene og i peisestue.
 • Eiendommen er opparbeidet med plen, bed og busker. Uteplass ved stue med natursteinsheller. Sjøeiendom med kai.
 • Parkering i garasje og på biloppstillingsplass.
  To garasjer på eiendommen.
 • Vei: Privat vei til eiendommen. Hovedveien ned til kaien på Nordre Haugland er vedtatt skal overføres til grunneiere, fra krysset Nordre Hauglandsvegen/Heggernesvegen og ned til kai.
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.
  Avløp: Eiendommen har septiktank. Septiktanken er felles med tre eiendommer og ligger på naboens eiendom.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 912 381 per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 284 573 per 31.12.21
  Formuesverdi er hentet fra Skatteetatens boligkalkulator.
 • Kr. 12 839 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Strøm, kommunale avgifter, forsikringer m.m.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse, datert 27.11.1968.
  Tiltaket gjelder: Bolighus.

  Det foreligger ikke ferdigattest på to stk garasjer.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1966/5159-1/50 Bestemmelse om veg, 20.10.1966
  rettighetshaver:Knr:4627 Gnr:32 Bnr:59
  Bestemmelse om vannrett
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på andre eiendommer - Rettigheter på 4627-32/22:

  1961/204581-2/50 Bestemmelse om veg,11.1961
  rettighetshaver:Knr:4627 Gnr:32 Bnr:59

  1966/5159-1/50 Bestemmelse om veg, .10.1966
  rettighetshaver:Knr:4627 Gnr:32 Bnr:59
  Bestemmelse om vannrett
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Megler har innhentet tinglyste servitutter og kopi kan fås ved forespørsel.
 • Eiendommen er uregulert.

  I kommuneplanen er eiendommen avsatt til spredt boligbebyggelse, framtidig.
  PlanID: 9001
  Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2012- 2023
  Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 13.12.2012
  Arealbruk: Fiske, Nåværende (1 m²), Båndlegging etter andre lover (1 m²), Spredt boligbebyggelse, Framtidig (2 296 m²).

  Kommuneplaner under arbeid:
  PlanID: 9002
  Plannavn: Kommuneplanens arealdel 2018-2030
  Status: Planlegging igangsatt Plantype: Kommuneplanens arealdel

  Kommunedelplaner under arbeid:
  PlanID: 9101
  Plannavn: Kommunedelplan for sambandet vest
  Status: Planlegging igangsatt
  Plantype: Kommunedelplan

  Konferer megler.
 • Gnr. 32 Bnr. 59 i Askøy kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr 60 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke
  tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 14 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 900, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr.10 634,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Astrid Aud Aase
  Knut-Anders Aase
  Linda Aase
  Trond Aase Bjørsvik
Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev