aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Dalsvegen 22! Presentert av Britt Fagerland
Velkommen til Dalsvegen 22! Presentert av Britt Fagerland

KLEPPE Dalsvegen 22

Vertikaldelt bolig med fin hage - Nær skolene - Garasje

 • kr 3 490 000
 • BRA 194 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostningerkr 104 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 594 292
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 968
 • Soverom3
 • ArealP-rom 120 m²
 • Tomt760.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000))

  104 292 (Omkostninger totalt)

  3 594 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Vi har fått for salg en fin del av tomannsbolig. Rolig, barnevennlig område og svært kort vei til skolene og idrettsanlegg på Bore skule. Flott opparbeidet hage Solrik og fin utsikt Varmepumpe og vedovn Kledning og ytterdør skiftet i 2014 Garasje og stort gårdsrom Velkommen til visning! Husk påmelding

Dalsvegen 22, Rogaland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 82 kvm Grov kjeller: vaskerom, gang/trapp, lager, 2 bod, redskapsbod og bod/teknisk rom.
  1. etasje: 87 kvm Vindfang, kjøkken, spisestue, stue, trapperom, wc, bad, soverom.
  2. etasje: 25 kvm Gang, 2 soverom (ikke byggegodkjent)
  Primærrom
  Kjeller: 8 kvm Vaskekjeller.
  1. etasje: 87 kvm Vindfang, kjøkken, spisestue, stue, trapperom, wc, bad, soverom
  2. etasje: 25 kvm Gang, 2 soverom (ikke byggegodkjent)
  Sekundærrom
  Kjeller: 74 kvm Grov kjeller: gang/trapp, lager, 2 bod, redskapsbod og bod/teknisk rom.  Tomt
  760.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Solrik tomt som er flott opparbeidet med plen, bærbusker, blomstrende trær, løk og stauder. Asfalt i gårdsrom.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i veletablert og barnevennlig gate. Svært kort vei til skolene, ballbingen, kunstgressbanen og Borehallen. Nærmeste matbutikk er Kiwi og Rema1000 i Verdalen. Klepp er en kommune som kan tilby variert og flott natur. Turområde i Kleppeloen, som er en attraktiv lysløype med treningsapparater og griller. På Borestranden kan du leie surfebrett og nyte bølgene. Og på Esso, Voll, leier de ut vannscooter. For de som ikke liker bølger, anbefales en kajakk tur på Frøylandsvatnet. På Klepp st. har Jæren kajakklubb sin base. Klepp IL kan tilby svømming, håndball, fotball, barneidrett og turn. Ved Kleppeloen holder Klepp BMX til. Liker du treningssenter best, finner du Nr1 Fitness og Sport 4 You. På Klepp har vi mange spisesteder: Jonas B, McDonalds, Pizzabakeren, Bankers pizza, Håland kjøtt/Edeståvå, Jordbærpikene, Klepp Bistro og nybakt fra Jærbakeren. Og er du i farten, kan delikatessen på Mega tilby varm-mat. Velkommen til Klepp!

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Byggemåte
  Oppført med grunnmur i betongblokker pusset og stedstøpt betong. Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med trepaneler. Trebjelkelag mellom etasjer. Saltak i tre som er tekket med betongtakstein. Takrenner/nedløp i plast. Vinduer og dører med isolerglass.

  Innhold
  1. etasje: Vindfang, kjøkken, spisestue (godkjent som 2 soverom), stue, trapperom, wc, bad soverom. 2. etasje: Gang, 2 soverom(ikke byggegodkjent). Underetasje: Vaskerom. Grov kjeller: gang/trapp, lager, 2 bod, redskapsbod og bod/teknisk rom.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG3: 5 Drenering Totalvurdering: Det er ikke synlig utvendig fuktbeskyttelse på grunnmuren. Ved mangel av tilstrekkelig grunnmurspapp/utvendig fuktbeskyttelse på grunnmuren, kan det føre til at vann renner nedover grunnmuren og legger seg på innsiden av grunnmuren, og forårsaker fukt i nedre del av yttervegger i kjelleren. Fall på terreng inn mot boligen fasade vest kan fører til økt fuktbelastning på grunnmur/drenering. Deler av gårdsrommet er asfaltert i senere tid Anbefalte tiltak: Pga synlig svikt må drenering/utvendig fuktsikring oppgraderes Støttemur Totalvurdering: Sprekk i støttemur fasade vest under balkong/terrasse, påregnes oppgradert. Støttemur må rettes opp , evt. fjernes understøttes på nytt. Anbefalte tiltak: Tiltak må utføres på sikt for å hindre sammenbrudd. Trapp Totalvurdering: Innvendig trapp i tre, påregnelig med noe slitasje og småhakk i overflater. Innvendig trapp er ikke barnesikker iht dagens krav vedr avstand mellom spiler/trappetrinn. Maks tillatt åpning mellom trinn og vertikale åpninger i rekkverk er 10 cm, og maks avstand mellom horisontale bord i rekkverk er 2 cm. Trappen mangler deler av rekkverk på loft, det er ikke etablert håndrekke inntil vegg. Det mangler håndløper på veggen, innvendig og utvendig ved kjellertrapp. Rekkverk er for lavt og bør sikres bedre. Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm). Rekkverk anbefales barnesikret/etablert., kjellertrapp er nedslitt og må vurderes oppgradert. Anbefalte tiltak: Etablering av rekkverk, håndrekke anbefales for bedre personsikkerhet. Ventilasjon Totalvurdering: Vaskekjeller, bad og wc har kun naturlig avtrekk og bør vurderes utstyrt med mekanisk avtrekk for å redusere fuktinnholdet i inneluften. Bygningen er generelt noe lite utluftet og det er tegn til kondensering i vinduskarmer og på utsatte steder. Ventilasjon bør vurderes oppgradert med mekanisk fuktstyrt avtrekk. Det er like viktig å beregne tilluft som avtrekk for å få god utskiftning av inneluften. Kun mekanisk avtrekk fra kjøkken med ventilator. Anbefalte tiltak: Våtrom har kun naturlig avtrekk og bør vurderes utstyrt med mekanisk avtrekk for å redusere fuktinnholdet i inneluften. Øvrig: Vaskekjeller Totalvurdering: Vaskekjeller fra byggeåret, våtrom mangler membran/tetsjikt og er ikke utformet som våtrom iht. dagens krav til tetthet. Riss/sprekk i grunnmur ved vindu. Baderom fremstår som utett iht dagens krav tiltetthet og må påregnes oppgradert. Det er ikke etablert tilstrekkelig av luftning. Membran anbefales etablert Anbefalte tiltak: Våtrom anbefales oppgradert Forhold som har fått TG2: 17 Grunnmur og fundament Totalvurdering: Enkelte riss/sprekker i grunnmur er påregnelig normalt og skyldes i hovedsak tørkesprekker i betongen (svinnriss). - Rust i enkelte lufteventiler i vegg. Riss/sprekker i utvendig puss på grunnmur, over tid vil det kunne forekomme noe avskalninger i pussen. Grunnmur mangler stedvis overflatebehandling / puss. Noe kalk/saltutslag på grunnmuren i vaskekjelleren, og lager rom der denne er synlig, dette tyder på at muren transporterer noe fukt. Anbefalte tiltak: Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. For å hindre fuktinntrekk/frostspreng, anbefales en gjenpussing. Rom under terreng Totalvurdering: Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang og årsak anbefales. Fuktsikringstiltak må påregnes. Om kjelleren ønskes benyttet til boligformål, anbefales det at grunnmuren avdekkes utvendig, fuktbeskyttes og dreneres. Vinduer og dører Totalvurdering: Vinduer og dører med varierende alder, normal slitasje i overflater, pakninger og beslag. Noe nedbrytning i enkelte karmer/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet, noe slitasje i pakninger og beslag. TG.3 -Kjellervinduer med enkel glass og tak vindu må påregnes oppgradert i nær fremtid. Anbefalte tiltak: Overflatebehandlinger må påregnes. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. Loft (konstruksjonsoppbygging) Totalvurdering: Det registreres misfarging og vannmerker i sutak i undertak, noe som er et symptom på utilstrekkelig lufting. Anbefalte tiltak: Isolasjon ligger noe tett inntil sutaket, luftespalter ved møne innredet loft kan med fordel åpnes opp. Innvendig sutak på loft anbefales inspisert med jevne mellomrom for å oppdage eventuelle utettheter i taktekkingen. Renner og nedløp Totalvurdering: Takrenner og nedløp av plast, påregnelig med noe smålekkasjer i skjøter. Taknedløp ve vindfang er avsluttet over terrenget, dette øker fuktbelastninger på grunnmuren dersom denne ikke er tilstrekkelig fuktbeskyttet. Anbefalte tiltak: Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom. Utstyr på tak Totalvurdering: Taktekning skiftet i 2002 det er ikke montert snøfangere. Anbefalte tiltak: Snøfanger kan vurderes etableres for god personsikkerhet. Etasjeskille og gulv på grunn Totalvurdering: Mindre ujevnheter i gulv er påregnelig normalt i trebjelkelag da krymping og nedbøy i trevirke varierer. Noe svikt/spenninger/knirk i gulvet kan forekomme som følge av dette. Påregnelig med enkelte glipper og noe knirk i parkett 1.etasje. Anbefalte tiltak: Normal tid før vedlikehold av tregulv, parkett, lakkert er 4 - 6 år. Ildsted/Skorstein Totalvurdering: Det trekker noe sotvann ut fra feieluken i kjelleren. Anbefalte tiltak: Med bakgrunn i påviste avvik og for en vurdering av eventuelle tiltak anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen. Toalettrom Totalvurdering Krane ved vask i rom til wc er i ustand. Det renner fra sisternen toalett rom til wc. Rommet har kun naturlig avtrekk. Dette vil ikke fungere optimalt når det er liten temperaturforskjell inne og ute og når det er vindstilt. Anbefalte tiltak: Overnevnte forhold må påregnes utbedret. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering Avløpsrør Totalvurdering: Varierende alder på avløpsnett. Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år. Anbefalte tiltak: Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør. Vannledninger Totalvurdering Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Det er noe irring/korrosjon på vannrør i kobber. Krane ved vask i rom til wc er i ustand. Det renner fra sisternen toalett rom til wc Anbefalte tiltak: Normal tilsyn, eldre vannledninger bør vurdert skiftes, sanitær innredning i rom til wc anbefales oppgradert. Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år. Normal levetid for lodding er 25 til 75 år. Normal levetid for vannledninger av kobber er 25 til 75 år. Normal levetid for vannledninger av PE/PEX er 25 til 75 år. Normal levetid på avløpsledninger av støpejern er 30 til 40 år. Elektrisk Totalvurdering Elanlegget er i hovedsak fra opprinnelig byggeår uten dokumentasjon og med bakgrunn i dette og alder kan ikke feil utelukkes. Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Varmesentral Totalvurdering Det finnes ingen dokumentasjon på service av anlegget. Servise avtale på varmepumpe kan anbefales. Anbefalte tiltak: For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Varmtvannsbereder Totalvurdering: Berederen er ikke plassert i rom med sluk og mangler lekkasjesikring. Anbefalte tiltak: Normal levetid for blandeventil for beredere er 10 til 25 år. Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år. Lekkasjesikring/montering av vannstopper kan anbefales. Våtrom: Bad, 1.etasje Totalvurdering overflater Normale bruks-alderingsslitasjer i overflater iht alder, noe lite lokal fal på gulvet mot sluk. Noe misfarging og mindre ujevnheter i vinylbelagt gulv. Normal tid før utskifting av våtrom, vinylbelegg er 10 - 30 år. Sluk og belegg under dusjkabinett er begrenset besiktet. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Fallforhold er begrenset kontrollert under dusjkabinett pga manglende adkomst for måling. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk. Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning i nær fremtid. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Tilknyttet Klepp Bredbånd

  Parkering
  Garasje og i stort gårdsrom.

  Diverse
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at rommene på loft ikke er søkt bruksendret til rom for varig opphold. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000))

  104 292 (Omkostninger totalt)

  3 594 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedovn og varmepumpe i stuen, ellers elektrisk.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  8560

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  I dette inngår bl.a. avgift for vann, avløp, renovasjon og feiegebyr. Vil variere etter forbruk. Beløpet er fordelt på 2 terminer. Det er installert vannmåler.

  Formuesverdi primær
  708715

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2551375

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Bl.a. strøm og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1120/45/213: 29.08.2003 - Dokumentnr: 7089 - Erklæring/avtale Bestemmelse om bygging av støyvoll.
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.10.1969 - Dokumentnr: 5497 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1120 Gnr:45 Bnr:118


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest, men midlertidig brukstillatelse, datert 07.10.1969. Det foreligger byggegodkjente tegninger for boligen datert 14.05.1968 og for garasjen, datert 30.05.1985. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Tilhører Verdalen Nord, datert 22.12.86 og kommuneplan for perioden 2014-2025. Kommuneplan under arbeid er ute på høring.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000))

  104 292 (Omkostninger totalt)

  3 594 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  104292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt vederlag kr. 50.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  14.900,- og oppgjørshonorar kr  5.900,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Britt Fagerland

Megler

Britt Fagerland

95 92 15 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev