aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Krossvegen 13! Presentert av Britt Fagerland

Stor eiendom med 2 boenheter - Sentralt - Like ved skoler og idrettsanleggene!

 • 3 990 000
 • BRA 218 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 990 000
 • OMKOSTNINGER115 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 105 892
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 960
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 168 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 039 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  115 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 105 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: vaskekjeller, bod, kjeller rom
1. etasje: vindfang (felles), gang, bad, trapperom, soverom, kjøkken og stue.
2. etasje: trapperom, gang, 2 soverom, bad, kjøkken og stue.

Krossvegen 13, Rogaland

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Vi har fått for salg en stor eiendom like ved skolene på Klepp. Tomten er nydelig opparbeidet og her får du en stor plen til lek. Boligen er delt inn i to leiligheter med felles inngang.

  Boligen er oppført i 1960, er oppgradert og påbygget i 1989 med stue i 1. og 2. etasje.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  6 forhold som har fått TG3:
  DRENERING
  Totalvurdering:
  Det er ikke synlig utvendig fuktbeskyttelse på grunnmuren. Ved mangel av tilstrekkelig grunnmurspapp/utvendig fuktbeskyttelse på grunnmur, kan det føre til at vann renner nedover grunnmuren og legger seg på innsiden av grunnmuren og forårsake fukt i nedre del av
  yttervegger i kjeller. Større vegetasjon kan vokse ned i eventuelle drens- og avløpsledninger og røtter legger seg inne i røret og reduserer kapasiteten på disse.
  Anbefalte tiltak:
  Drenering anbefales utbedret. Om kjelleren ønskes benyttet til boligformål, anbefales det at grunnmuren avdekkes utvendig, fuktbeskyttes og dreneres. Det er ikke kjent om det er montert dreneringsrør rundt grunnmuren, da dette var varierende praksis på byggetidspunktet.

  AVLØPSRØR
  Totalvurdering:
  Deler av avløpsrør i plast skiftet i senere tid antatt 1988/1989. Avløpsanlegg med varierende alder. Avløpsanlegg i soil fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Innvendige avløpsrør av typen soil må påregnes utskiftet på sikt, da det innvendige
  tverrsnittet reduseres over tid som følge av rust og tiltettinger. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Det er registrert fukt ved stakeluke (rød dekkplate i stål) under kjellergulvet vann føres i tegl rør antatt fra byggeåret vann som føres under gulvet i vaskekjeller ledes ikke vekk, anbefales undersøkt nærmere.
  Anbefalte tiltak: Avløpsanlegg bør vurderes oppgradert pga alder.

  BAD 1.ETASJE
  Totalvurdering overflater: Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne. Motfall på gulvet mot wc.
  Anbefalte tiltak overflater: Baderom er nedslitt, topping i tapetserte skjøter, motfall på gulvet og må påregnes oppgradert. Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.

  BAD .2 ETASJE
  Totalvurdering overflater: Riss / sprekker i flisfuger kan være et symptom på bevegelse i konstruksjonen pga dårlig stivhet i konstruksjonen, eller svikt i bakenforliggende fuktsikring.
  Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Det er høyst sannsynlig ikke benyttet membran dukk kun smørmembran og det er stor risiko for lekkasjer.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Rommet har store skader og en oppgradering må påregnes.

  VASKEKJELLER
  Totalvurdering: Gulv og vegger i vaskekjeller (grovkjeller) mangler membran/tettesjikt, og er ikke utformet som våtrom iht. krav til tetthet. Våtrommet er ikke tett og oppgradering må påregnes. Sluk i gulvet av soil/stål anbefales skiftet ut.
  Anbefalte tiltak: Påregnelig med oppgradering av våtrom.

  21 forhold som har fått TG2:

  GRUNN / FUNDAMENT
  Totalvurdering: Enkelte riss/sprekker i grunnmur er påregnelig normalt og skyldes i hovedsak tørkesprekker i betongen (svinnriss). Grovkjeller, noe kalk/saltutslag på grunnmuren i kjelleren, der denne er synlig, dette tyder på at muren transporterer noe fukt.
  Anbefalte tiltak: Ytterlige kontroll av fuktsikring rundt utv. grunnmur og kjeller gulv anbefales.

  FORSTØTNINGSMURER
  Totalvurdering: Saltutslag ved støttemurer kjellervange gammel bi-inngang kjeller, tyder på tidligere transport av fukt. påregnelig normalt med mindre riss/sprekk i forstøtningsmurer og grunnmur av en vist alder. Løse granitt fliser ved utv. trapp
  Anbefalte tiltak: For å kartlegge om det er pågående problemer med belastning må det foretas observasjon over tid.

  ROM UNDER TERRENG
  Totalvurdering: Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt.
  Anbefalte tiltak: Om kjelleren ønskes benyttet til boligformål, anbefales det at grunnmuren avdekkes utvendig, fuktbeskyttes og dreneres, oppgradere ventilasjon av kjeller.

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering: Vinduer og dører med varierende alder, i hovedsak skiftet i 1988, nedbrytning i enkelte karmer/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet, noe slitasje i pakninger og beslag. Det må påregnes utskiftninger på de mest utsatte vinduer på sikt.
  Anbefalte tiltak: Det må påregnes vedlikehold/oppgradering/utskiftninger på de eldste og mest utsatte vinduer på sikt.

  YTTERVEGGER
  Totalvurdering: Utvendig kledning er i hovedsak antatt fra 1988 overflatebehandlet i senere tid, generelt normal slitasje med noe nedbrytning og tørkesprekker på de mest utsatte steder. Enkelte bord med sprekk i fasade sør ved terrasse. Vegetasjon som vokser opp etter utvendige
  trepaneler hindrer uttørking av panelet og kan på sikt medføre til nedbrytning og råteskader.
  Anbefalte tiltak: Vegetasjon inntil grunnmur/kledning anbefales fjernet, utluftning kontrolleres.

  LOFT
  Totalvurdering: Kryploft kun besiktet fra loftsluke. Loftet er tilsynelatende lite utluftet og luftespalter ved takfot kan med fordel åpnes opp, noe misfarging/tegn til kondens som trolig skyldes for lite utluftning der isolasjon ligger tett inntil sutak uten synlige luftespalter. Ukjent om det er etablert
  luftning på utsiden av takkonstruksjon.
  Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales.

  RENNER OG NEDLØP
  Totalvurdering: Takrenner og nedløp av plast, påregnelig med noe smålekkasjer i skjøter. Takrenner og nedløp av plast fra 1988 dvs. 34 år Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år Ukjent om eiendommen har seperatsystem.
  Anbefalte tiltak: Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom. Ukjent om eiendommen har separatsystem.

  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering: Flere spiker stikker gjennom sutak, enkelte mindre vannmerker i sutak/takpanel synlig i kott på bad og ved kryploft. Deler av loftet er generelt lite utluftet og luftespalter ved takfot kan med fordel åpnes opp. Det er registrert flyvehull etter treskadeinsekter i takkonstruksjonen,
  uvisst om det er aktivitet. Treverket anbefales behandlet om aktivitet skulle oppdages. Det er ikke synlig lask/beslag i møne.
  Anbefalte tiltak: Innvendig sutak på loft anbefales inspisert med jevne mellomrom for å oppdage eventuelle utettheter i taktekkingen.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering: Deler av betong gulvet ved bi-inngang kjeller er meislet opp ukjent årsak, det er ikke synlig diffusjonsplast mot underlagt gulv. Knirk i gulv er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt at innfestingen av undergulv gir noe bevegelse i konstruksjonen.
  Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales utført. For å avdekke årsak til evt. mindre setningsskade i skillevegg 1.etasje må det foretas ytterligere undersøkelser. Dette krever inngrep som faller utenfor denne rapportens mandat.

  ILDSTED
  Totalvurdering: Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Pusset pipe over tak med tak hatt. - Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale 1.etasje. - Saltutslag ved feieluke i kjeller til gammel pipeløp i kjeller tyder på
  tidligere transport av fukt.(ikke lenger i bruk)
  Anbefalte tiltak: Bly rundt pipe er ubehandlet og vil over tid tørke ut og sprekke. Det anbefales jevnlig impregnering/behandling av pipe over tak for å unngå utettheter (hvert 5. år). På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og
  eventuelle behov for tiltak.

  TRAPP
  Totalvurdering: Innvendig trapp i tre furu lakkert, påregnelig normalt med noe mindre knirk slitasje og småhakk i overflater.
  Anbefalte tiltak: Overflate behandling må påregnes.

  ELEKTRISK
  Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak oppgradert i sener tid (1988) ukjent status ellers. Det anbefales en el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.
  Anbefalte tiltak: Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Det anbefales på generelt grunnlag å rekvirere en el-takstmann/elektriker dersom korrekt tilstand for det elektriske anlegget ønskes.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering: Vannrør med varierende alder, vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Tegn etter tidligere lekkasje ved stoppekran i kjeller, i trepanel skillevegg ved siden av. Noe iring på vannrør i kobber. Vannrør i kjeller er uisolerte og pga dette utsatt for frost.
  Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

  VARMESENTRAL
  Totalvurdering: Anlegg generelt av eldere dato, må vurderes kontrollert/oppgradert.
  Anbefalte tiltak: Servise avtale på vedlikehold av varmepumpe kan anbefales.

  VARMTVANNSBEREDER
  Totalvurdering: Bereder er over 20 år gammel. Bereder er ikke lekkasjesikret med direkte avrenning til avløp.
  Anbefalte tiltak: Utbedring påregnes iht. alder og pga. lekkasjesikring.

  VENTILASJON
  Totalvurdering: Bygningen har kun naturlig avtrekk unntatt bad i 2.etasje og kjøkken innredning og bør vurderes utstyrt med mekanisk avtrekk for å redusere fuktinnholdet i inneluften. Bygningen er generelt noe lite utluftet og det er tegn til kondensering i vinduskarmer og på utsatte
  steder. Ventilasjon i 1.etasje bad og vaskekjeller bør vurderes oppgradert med mekanisk avtrekk. Det er like viktig å beregne tilluft som avtrekk for å få god utskiftning av inneluften.
  Anbefalte tiltak: Bedre ventilering av boligen anbefales etablert selv om ventilasjon tilfredsstiller krav på byggetidspunkt.

  BAD 1.ETASJE
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluk er plassert under dusjkabinett. Dette er vanskelig å få flyttet på og sluket er ikke inspisert. Membran / tettesjikt bær være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales.

  BAD .2 ETASJE
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga redusert ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand.

  1.ETASJE- GENERELT
  Totalvurdering: Normale bruks-alderingslitasjer iht.alder. - Våtrommet, oppgradering må påregnes.
  Anbefalte tiltak: Påregnelig med oppgradering av våtrom.

  2.ETASJE- GENERELT
  Totalvurdering: Generelt normale bruks-alderingslitasjer iht.alder. TG.3- Våtrommet, oppgradering må påregnes.
  Anbefalte tiltak: Påregnelig med oppgradering av våtrom.
 • Sentral, rolig og barnevennlig beliggenhet på Klepp. Sikker og kort vei til skolene, samt barnehager, Jærhagen, bussholdeplasser, bank, lege og Klepp IL sine idrettsplasser i nærheten.

  Gode rekreasjonsområde som Kleppelunden og i kort kjøreavstand finner du de idylliske Jærstrendene som Borestranda, Orrestranda, Selestranda og flere.

  Klepp IL har idrettsanlegg med flere fasiliteter. Klubben kan tilby bl.a. fotball, håndball, svømming, turn osv. Jærhagen kan også tilby søndagsåpen butikk med postkontor. Klepp kan også tilby flere treningsstudioer, bl.a. Arena og Sport 4 You. Driver du med sportsfisking er det mulighet for dette i Figgjoelva som har utløp på Selestranda.

  I den idylliske Kleppelunden kan du ha med hele familien og grille, eller ta deg en joggetur gjennom Kleppelunden og over Håland på tre kilometer. Kleppelunden har bl.a. grillplass for familien, belyste løyper for sene joggeturer og treningsapparater for de som ønsker å benytte seg av det.

  Nærmeste togstasjon er Klepp stasjon.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger og tomannsboliger.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Tomannsbolig (hel) horisontal delt, oppført med ringmur i stedstøpt betong.
  Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med trepaneler.
  Trebjelkelag mellom etasjer.
  Saltak i tre som er tekket med betongtakstein.
  Vinduer og dører med isolerglass.
  Generelt beskrivelse av innvendige overflater.
  Innvendige gulv er i hovedsak belagt med Laminat/belegg/teppe.
  Innvendige vegger i tapetserte og malte overflater, panel i gang
  Himling i malte overflater og panel malt.
  Grovkjeller fra byggeåret, takhøyde i kjeller er i snitt ca. 207 cm dermed lavere enn 2.40. Rom i kjeller tilfredstiller ikke alle kravene i byggeforskriftenes vedr. rømning og lys i rom for varig opphold, i tilfelle den ønskes å brukes som oppholdsrom.
 • Kjeller: P-rom: 0 kvm, 50 kvm Bra
  1.etasje: P-rom: 94 kvm, 94 kvm Bra
  2.etasje: P-rom: 74 kvm, 74 kvm Bra


  Følgende rom inngår i primærareal:

  1. etasje: vindfang (felles), gang, bad, trapperom, soverom, kjøkken og stue.
  2. etasje: trapperom, gang, 2 soverom, bad, kjøkken og stue.
  Høgaloft.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmepumpe og vedovn i stue i 1. og 2. etasje. Varmekabler i gulv i begge badene. Ellers elektrisk.
 • Flott opparbeidet tomt med nydelige, blomstrende stauder og busker. Stort gårdsrom med singel.
  Deler av tomteareal er veigrunn.
 • Garasje og stort gårdsrom.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr. 826 939,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 976 979,- per 31.12.20
 • Kr. 10 938,- pr. år
  I dette inngår bl.a. avgift for vann, avløp, renovasjon og feiegebyr. Vil variere etter forbruk. Beløpet er fordelt på 2 terminer. Det er installert vannmåler.
 • Det finnes ikke brukstillatelse eller ferdigattest pga alder. Bygningene er byggemeldte, det foreligger godkjente tegninger, datert 12.09.1988.
  Boligen er registrert som tomannsbolig i matrikkelen, men kan dermed ikke betegnes som to bruksenheter som kan seksjoneres.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Tilknyttet Klepp bredbånd.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Den ene arvingen har bebodd 2. etasje og har kun kjennskap til denne. Den andre av de to arvingene, har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av prospektet. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.
 • 31.03.1960/1427-3/44 Bestemmelse om gjerde

  31.03.1960/1427-1/44 Bestemmelse om veg
  Rettighetshaver: Knr: 1120 Gnr: 1 Bnr: 317
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Tilhører reguleringsplan Endring nr. 8 Kleppe, datert 27.04.80 og kommuneplan for perioden 2014-2025. Kommuneplan under arbeid er ute på høring.
 • Gnr. 1 Bnr. 317 i Klepp kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 900,- og oppgjørshonorar kr. 5 900,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Erna Konstanse Sandvik
  Gustav Sandvik
  Hilda Sandvik

Megler

Britt Fagerland

95 92 15 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev