aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Ringvegen 18!

Kleppe Ringvegen 18

Innholdsrik enebolig med tomt på over ett mål.

 • BRA 218 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER134 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 334 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 968
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 210 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 076 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 4 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  118 750,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  134 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 334 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etg:
Lys entré og gang med parkett på gulv.
I tilknytning til gangen finnes tre soverom, bad og gjestetoalett. Badet har varmekabler i gulvet.

Videre en stor stue med plass til flere sittegrupper. Utgang til trivelig og lun terrasse med gode solforhold fra stuen.

Eikekjøkken med mye skap- og skuffeplass. God plass til spisebord ved vindu på kjøkkenet.

U. etg:
Stort hobbyrom/kjellerstue med flis på gulvet. Her er det både varmekabler i gulvet samt peis for god oppvarming.

Videre finnes en gang/trapperom. Praktisk bod under trappen og i tillegg et eget bodrom ved kjellerstuen - med andre ord, mye lagringsplass i boligen.

Bad med flis på gulvet og varmekabler. Tilkomst til vaskerom fra badet.

Ellers finnes et romslig soverom i underetasjen. Her fraviker bruken fra byggetegningene og er derfor pr i dag ikke et godkjent soverom på papiret.
Tilknytning til to garderoberom samt kjellerinngang fra dette rommet.
Usjenert hage

Ringvegen 18, Rogaland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  TG2: 21 stk.
  TG3: 2 stk.

  Forhold som har fått TG2:
  DRENERING
  Totalvurdering:
  Deler av drenering er ikke synlig avsluttet med klemlist/grunnmursplast over bakken nivå. Dette kan medføre at grunnmuren transporterer
  fukt og dette vises gjerne som kalk/saltutslag på innvendig grunnmur der denne er synlig.
  Anbefalte tiltak:
  Antatt normal slitasje på drens fra byggeåret, bør spyles/vedlikeholdes med jevne mellomrom (ca hvert 10 år).

  GRUNN / FUNDAMENT
  Totalvurdering:
  Enkelte mindre riss/sprekker i utvendig puss på grunnmur er påregnelig normalt, over tid vil det kunne forekomme noe avskalninger i
  pussen. Rust i enkelte lufteventiler. Normal levetid for puss/ompussing er 10 til 40 år.
  Anbefalte tiltak:
  Grunnmur må pusses/ overflatebehandles.

  FORSTØTNINGSMURER
  Totalvurdering:
  Det registreres mindre riss på forstøtningsmuren. Det er ikke uvanlig, og vurderes ikke å utgjøre noen risiko for konstruksjonssikkerheten til
  muren. Avskalling i puss og langsgående riss i forstøtningsmur kjellervange, , saltutslag indikerer noe transport av fukt gjennom mur.
  Anbefalte tiltak:
  For å kartlegge om det er pågående problemer med belastning må det foretas observasjon over tid.

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Vinduer med varierende alder, nedbrytning i enkelte karmer/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet, noe slitasje i pakninger og
  beslag. Det må påregnes utskiftninger på enkelte av det eldste og de mest utsatte vinduer på sikt. Tegn til kondensering i enkelte
  vinduskarmer, dette skyldes normalt for liten utskiftning av inneluften.
  Anbefalte tiltak:
  Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes.

  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Utvendig kledning med varierende alder, generelt normal slitasje med noe nedbrytning/tørkesprekker på de mest utsatte steder. Råte og
  nedbrytning i vannbord under vindu mot fasade sør. Enkelte riss/sprekker i utvendig puss på grunnmur, over tid vil det kunne forekomme
  noe avskalninger i pussen. Avskaling/riss/sprekk i puss rundt enkelte kjeller vindu, avskalling utv. puss mur ved kjeller dør
  Anbefalte tiltak:
  Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. Kledning mot fasade sør er mest utsatt og må kontrolleres ytterligere.
  Deler av grunnmur
  må påregnes pusses det mest utsatte steder.

  LOFT
  Totalvurdering:
  Det er ikke lagt tilstrekkelig med gulv på loftet og oppbevaring bør begrenses da tyngden av dette vil kunne trykke på isolasjon og himling.
  Enkelte spiker stikker gjennom sutaket. Deler av isolasjon ligger noe tett inntil sutak ved sperre enden dette kan hindre tilstrekkelig
  utluftning. Enkelte luftespalter mellom sutak og isolasjon på loft ved takfot kan med fordel åpnes opp. Loftsluke er ikke isolert og det er ikke
  montert pakning på loftsluke, dette øker varmetapet og faren for kondensering på loftet.
  Anbefalte tiltak:
  Henviser til kommentar tilstand som kan vurderes utbedret.

  RENNER OG NEDLØP
  Totalvurdering:
  Takrenner og nedløp av plast, påregnelig med noe smålekkasjer i skjøter.
  Anbefalte tiltak:
  Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom.

  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  Det er ikke registrert vesentlige symptom på svekkelser. Vannmerker i sutak/takpanel rundt pipegjennomføring på loft. Det er ikke montert
  lask/beslag i møne eller ved taksperrer ellers. Takkonstruksjon er tilsynelatende noe avstivet i senere tid med stender som understøtte/
  knevegg.
  Anbefalte tiltak:
  Ovennevnte forhold anbefales kontrollert/utbedret.

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Snøfangere mangler.
  Anbefalte tiltak:
  For å avdekke årsak må det foretas ytterligere undersøkelse. Omfang av utbedring vurderes deretter.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Mindre ujevnheter i gulv er påregnelig normalt i trebjelkelag da krymping og nedbøy i trevirke varierer. Påregnelig normalt med noen knirk,
  småhakk, enkelte gliper og noe falming på parkett av en viss alder.
  Anbefalte tiltak:
  Norma vedlikehold, tid før vedlikehold av tregulv, parkett, lakkert er 4 - 6 år.

  ILDSTED
  Totalvurdering:
  Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Sot renning og noe saltutslag ved pipe på loft
  indikerer at pipe trekker noe fukt.
  Anbefalte tiltak:
  På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for
  tiltak.

  KJØKKEN
  Totalvurdering:
  Bygningens kjøkkeninnredning fra 1985, med profilert eik i overflater, generelt normal bruksslitasje. Påregnelig med noe slitasje i hengsler,
  dører og på de mest utsatte steder. Noe motfall i avløpsrør under vask.
  Anbefalte tiltak:
  Avløpsrør under kjøkkenvask bør etterstrammes med jevne mellomrom, dette fordi disse over tid glir fra hverandre ved bruk av varmt og
  kaldt vann, og kan forårsake fuktskade i skap og eventuelt underliggende etasje.

  TOALETT ROM
  Totalvurdering:
  Toalett rom, tidligere bad, fliser på gulvet med sokkelfliser tapet på vegg. Overflater er noe slitt, revet tapet på vegg. Rust i stålsluk i gulvet
  antatt fra byggeåret, det er ikke tilstrekkelig fall på gulvet, membran/klemring er ikke synlig.
  Anbefalte tiltak:
  Toalett rom anbefales oppgradert.

  TRAPP
  Totalvurdering:
  Kjellertrapp i gang fra byggeåret malt hvit mangler håndløper/rekkverk, sikring mot fall. Innvendig trapp er ikke barnesikker iht dagens krav
  vedr avstand mellom spiler/trappetrinn. Maks tillatt åpning mellom trinn og vertikale åpninger i rekkverk er 10 cm, og maks avstand mellom
  horisontale bord i rekkverk er 2 cm.
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  AVLØPSRØR
  Totalvurdering:
  Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Rust i stålsluk toalett rom 1.etasje, kan føre til
  tetninger.
  Anbefalte tiltak:
  Jevnlig spyling / staking og rensing av avløp og vannlås til servanter anbefales.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.
  Anbefalte tiltak:
  Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Vaskerom og bad har kun naturlig avtrekk og tilsynelatende noe liten kapasitet på utlufting. Dette avhenger av bruk og må vurderes i forhold
  til dette. Dagens krav til utskiftning av inneluft kan vanskelig oppnås.
  Anbefalte tiltak:
  Bedre ventilering av boligen anbefales etablert, spesielt våtrom.

  BAD KJELLER.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Baderom er ikke utformet som våtrom iht. dagens krav til tetthet. og anbefales oppgradert.

  VASKEROM
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Membran/klemring er ikke synlig ført i sluk. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Vaskerom fremstår som utett iht. dagens standard til tettesjikt/våtrom og anbefales oppgradert.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Bedre ventilering av rommet anbefales.
  Fuktmåling:
  Undersøkelsen viser tegn til tidligere transport ved feieluke, det ble ikke registrert fukt i øvrige vegger på vaskerom.
  Anbefalte tiltak fukt:
  Det anbefales ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand.

  Forhold som har fått TG3:
  BAD KJELLER.
  Totalvurdering overflater:
  Enkelte riss/sprekk i silikonfuge overgang gulvet og vegg. Det er ikke synlig membran, det er antatt kun brukt en type smøremembran/
  primer som ikke er uvanlig i fra byggetidspunkt. Mindre bom i fliser på gulvet og vegg. Lav terskel i dør til bad, anbefalt høydeforskjell fra
  topp sluk til topp terskel er 2,5 cm. Dette forutsetter at gulvmembran er trukket opp til topp terskel. Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt
  ved dør er tilsynelatende mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning.
  Utbedringskostnader overflater:
  150 000 - 300 000
  Anbefalte tiltak overflater:
  Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.

  VASKEROM
  Totalvurdering overflater:
  Det er ikke synlig membran, det er antatt kun brukt en type smøremembran/primer som ikke er uvanlig i fra byggetidspunkt. Plater på
  yttervegg montert direkte inntil grunnmur, våtromsplater på vegg har ikke tettesjikt i bunn, noe topping i skjøter mellom våtromsplater.
  Utbedringskostnader overflater:
  50 000 - 150 000
  Anbefalte tiltak overflater:
  Vaskerom fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med hensyn og overflater anbefales oppgradert.
 • Barnevennlig beliggenhet i et veletablert boligområde i Verdalen. Her er det kort avstand til skole, barnehage og dagligvarebutikk.

  Gåavstand til klepp sentrum og Jærhagen kjøpesenter med gode shoppingmuligheter.

  For den turglade er Kleppelunden med fine lysløyper like ved, og de flotte jærstrendene kun få minutters kjøretur unna.

  Nærliggende veinett gjør at du lett kommer deg både til Bryne, Sandnes og Sola.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • For beskrivelse av adkomst se kartlenke på finn.no, eller ta kontakt med megler.
  Det vil bli godt skiltet med Aktiv Eiendoms visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Enebolig som er oppført med ringmur og stedstøpt plate på mark.
  Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med trepaneler.
  Trebjelkelag mellom etasjer.
  Saltak i tre som er tekket med betongtakstein.
  Vinduer og dører med isolerglass.
 • 1.et: 115 Bra
  U.et: 103 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Entre/gang, trapperom, 3 soverom, bad, kjøkken og stue.
  U etg: Gang, soverom, omkledningsrom, kjellerstue, hobbyrom, toalett
  rom og vaskerom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Peis og varmepumpe. Gulvvarme i kjellerstue, gang og bad.
  Dersom det er rom i boligen som ikke har fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
 • Pent opparbeidet og romslig tomt.
 • Garasje, carport, og romslig gårdsrom med parkeringsmuligheter.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 901 590 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 245 724 per
 • Kr. 13 771,- pr. år
  Det gjøres oppmerksom at kommunale avgifter inkluderer vann og vil variere etter forbruk.
  Kommunale avgifter og gebyr utgjør for 2021 totalt kr. 13 771,-. I dette inngår bl.a. avgift for
  vann, avløp, renovasjon og feiegebyr. Beløpet er fordelt på 2 terminer. Avgift for 1. termin 2021 med forfall 15. april er på kr. 7 398,-. Avgift for 2. termin 2021 med forfall 15. oktober er på kr. 6 373,-.
 • Forsikring, strøm, tv, internett, og kommunale avgifter.
 • Midlertidig brukstillatelse datert 16.09.68 foreligger.
 • 4
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at soverommet i kjelleren som er innredet og brukt som soverom ikke tilfredsstiller kravene til rømningsveier og lys. Rommet er forøvrig angitt som "diverse" på byggetegningene, og bruksendringen er ikke godkjent. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.


  Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Se forøvrig vedlagte løsøreliste.

  NB:
  Alt løsøre i som har med: tv/parabolanlegg/radio/musikkanlegg, utvendig markise, samt løse hvitevarer medfølger ikke handelen, med mindre det står tydelig beskrevet i salgsoppgaven at det medfølger. Se forøvrig vedlagte løsøreliste.
  Definisjon på fastmontert oppvaskmaskin på kjøkkenet er når frontene på kjøkkeninnredningen er like, og en løs oppvaskmaskin defineres av når fronten ikke er lik med resten av innredningen.
  Selger og kjøper kan eventuelt gjøre egne avtaler.

  Vedlagte plantegninger er ikke målbare og kan fravike fra faktiske forhold.

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsoppgaven, reguleringsplaner, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.
  1966/5900-2/44 Bestemmelse om gjerde 10.10.1966

  1967/5903-1/44 Erklæring/avtale 05.10.1967
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv.

  1966/5900-1/44 Registrering av grunn 10.10.1966
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1120 Gnr:1 Bnr:490

  1982/990024-1/44 Sammenslått med denne matrikkelenhet: gnr. 1 bnr. 1158
  04.10.1982
 • Eiendommen ligger i et område regulert til bolig med følgende planer for området:
  Reguleringsplan ID 2020 og 2060 for Verdalen og Kleppemarka, ikrafttredelse 02.05.1968 og 28.09.1972.
  Kommuneplan id 2013001 for Klepp kommune for periode 2014 - 2025, ikrafttredelse 17.11.2014.
  Megler har innhentet reguleringskart med bestemmelser til arealdelen.

  Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.
 • Gnr. 1 Bnr. 512 i Klepp kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 12 900-, oppgjørshonorar kr. 5 900,- og markedspakke kr. 17 900,-.
  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.
  Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Harald Moe
  Trine Frøberg
Kjersti Birkeland

Megler

Kjersti Birkeland

97 77 57 84

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev