aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sivvegen 15! Fin beliggenhet og stor hage
Velkommen til Sivvegen 15! Fin beliggenhet og stor hage

KLEPPE Sivvegen 15

Enebolig med garasje i et barnevennlig område. Stor hage og gode solforhold!

 • kr 3 500 000
 • BRA 172 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 3 500 000
 • Omkostningerkr 104 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 604 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1970
 • Soverom1
 • ArealP-rom 172 m²
 • Tomt531.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning - Hovedetasje
Velkommen til Sivvegen 15! Kjeller: Kjellerentré/gang, kjellerstue, hobbyrom, kontor og vaskerom. 1. etasje: Vindfang, gang, stue/allrom, stue/spisestue, soverom, wc og bad/vaskerom. Garasje på ca. 23 kvm. -Stor hage med gode solforhold. -Lekeplass/friareal like ved. -Barnevennlig beliggenhet. -Godt gårdsrom og parkering i garasje. -Gangavstand til skole og barnehage. -Flotte turmuligheter i Kleppeloen. -Nærhet til Jærhagen. Velkommen til visning!
Hage

Sivvegen 15, Rogaland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 83 kvm Kjellerentré/gang, kjellerstue, hobbyrom, kontor og vaskerom.
  1. etasje: 89 kvm Vindfang, gang, stue/allrom, stur/spisestue, soverom, wc og bad/vaskerom.
  Primærrom
  -1. underetasje: 83 kvm Kjellerentré/gang, kjellerstue, hobbyrom, kontor og vaskerom.
  1. etasje: 89 kvm Vindfang, gang, stue/allrom, stur/spisestue, soverom, wc og bad/vaskerom.  Tomt
  531.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomt på 531 kvm. Plen og beplantning i hage mot vest og belegningsstein i gårdsrom.

  Beliggenhet
  Sivvegen 15 ligger fint til med skole og barnehage innen gangavstand. Et populært område med nærhet til Klepp sentrum med Jærhagen og turområder som Kleppelunden. Det er kort avstand til offentlig transport, shopping og gode rekreasjonsområde som Kleppelunden, Klepp/Voll idrettshall og flere fotballbaner. Dagligvarehandelen Kiwi og Rema 1000 ligger i gangavstand, og litt lenger finner du Klepp sentrum med Jærhagen og alle servicetilbud. Jærhagen kan tilby shopping- og kafémuligheter. Voll IL og Klepp IL har idrettsanlegg med flere fasiliteter. Klubbene kan tilby bl.a. fotball, håndball, svømming, turn osv. Klepp kan også tilby flere treningsstudioer, bl.a. Arena og Sport 4 You, Driver du med sportsfisking er det mulighet for dette i Figgjoelva som har utløp på Selestranda. Kleppelunden turområde ligger i nærheten av boligen. En tre kilometer lang rundløype med lys går gjennom Kleppelunden over Håland. Vil du forlenge turen kan du gå opp på Kleppevarden med "Tusenårsplassen" og en storslått utsikt over Jæren. Musikkpaviljongen i Kleppelunden blir benyttet til konserter, stevner og andre arrangementer. Kleppelunden har bl.a. grillplass for familien, belyste løyper for sene joggeturer og treningsapparater for de som ønsker å benytte seg av det. Jærstrendene ligger også bare et lite stykke unna. Her ligge de lengste sandstrendene i Norge - ca 11 kilometer i alt. Et surfeparadis og rekreasjonsområde for store og små.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Utdrag fra takstmann: Enebolig oppført i 1971. Grunnmur i betong. Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med liggende og stående trepaneler. Etasje skillet i trebjelkelag. Saltak i tre som er tekket med betongtakstein. Takrenner/nedløp i plast. Vinduer og dører med isolerglass. Avvik som er påvist skyldes i hovedsak gjenstående teknisk levetid, vedlikehold og konstruksjon. Opplysninger om vedlikeholdsarbeid, oppgraderinger og påkostninger, som er opplyst i rapporten, er opplysninger som er gitt av selger. De enkelte vurderinger er nærmere beskrevet i rapport. Rapport anbefales lest i sin helhet.

  Innhold
  Kjeller: Kjellerentré/gang, kjellerstue, hobbyrom, kontor og vaskerom. 1. etasje: Vindfang, gang, stue/allrom, stur/spisestue, soverom, wc og bad/vaskerom. Garasje på ca. 23 kvm.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3: YTTERVEGGER Totalvurdering: Utvendig kledning hovedsakelig fra byggeåret, stedvis oppgradert. Det er nedbrytning/råteskader i utvendig treverk og kledning som er mye utsatt for sol og fuktighet. Det er benyttet museklosser, stedvis noe mangelfull utluftning bak kledning, og sikring for mus. Korrodering i ventilkhetter yttervegg. Tg:2-3. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år. Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år. Normal tid før impregnering av mur/ forblending med overflatebehandling er 2 - 15 år. Anbefalte tiltak: Skifte skadet kledning. Bedre luftning og musetetting. Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. ETASJESKILLE Totalvurdering: Ujevnheter i gulv er påregnelig normalt i trebjelkelag da krymping og nedbøy i trevirke varierer, men da spesielt rundt pipe, da denne i dette tilfellet er utkraget i etasjeskille. Stedvis noe knirk/spenninger i gulv, undergulv er tilsynelatende ikke tilstrekkelig festet/limt. Deler av parkettgulv fremstår slitt og må påregnes utskiftet. Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. (Skadet gulvkonstruksjon i kjeller kommentert under drenering.)¨ Enkelte spekker i plateskjøter over innvendige dører. Anbefalte tiltak: Utbedring av deler av toppdekker på kortere sikt. Bedre innfesting av undergulv ved skifte av toppdekker.   Forhold som har fått TG2: DRENERING Totalvurdering: Antatt normal slitasje på drens fra byggeåret og ved tilbygg. Drenering bør spyles og vedlikeholdes med jevne mellomrom (ca hvert 10 år). Det registreres salt/kalkutslag i puss på innvendig grunnmursflater. Dette er det symptom på fuktgjennomgang som normalt skyldes redusert funksjon i drenering eller kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen. Med hensyn til alder er utvendig fuktsikring trolig kun av gudrong/ slemming på deler av grunnmur. Flatt terreng rundt deler av grunnmur. Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overflatevann. Iht NVE ligger boligen UTENFOR aktsomhets område for flom. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år. Registrert fukt i yttervegg/oppforet gulv omliggende kjellerdør. Ukjent om skadeårsak skyldes drenering/fukt innsig fra grunnmur. Tg:3 Skadeomfang ikke avdekket. Anbefalte tiltak: Kamerasøk av drenering. Oppgradering av drenering/fuktsikring anbefales på kortere sikt. GRUNN / FUNDAMENT/UTVENDIG TRAPP Totalvurdering: Det registreres stedvis riss/avskalling i utvendig puss grunnmur, saltutslag i kjellerhals og trapp 1. etasje. Setningsriss i kjellervange, og vindu ved kjellertrapp. Rekkverk utvendig trapp er ikke barnesikret. Tg:3 (rekkverk entre 78 cm, rekkverk kjellertrapp 48 cm). Bom, løse fliser trapp entre/kjellertrapp. Riss/avskalling utvendig trapp/vange. Stedvis noe ujevn belegningsstein i gårdsrom. Påregnelig normal med enkelte setning og kjørespor, ingen umiddelbar behov for utbedring. Generell info: Sluk i kjellerhals bør holdes åpen og fri for løv etc, dette for å hindre oversvømmelse ved mye nedbør. Anbefalte tiltak: Grunnmur må pusses/ overflatebehandles. Bedre personsikkerheten. RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Det er utført en visuell kontroll av tilgjengelige overflater, kombinert med bruk av fuktindikator. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader. Det registreres mineralutslag i overflater vaskerom, og fukt ved kjellerdør(se kommentar drerning) som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Med henvisning til påviste forhold/ utførte fuktmålinger kan det ikke utelukkes at det finnes skjulte skader bak innredet konstruksjon. Anbefalte tiltak: Det anbefales at det opprettes bedre luftning av etasjen generelt. TERRASSE - 33M2 Totalvurdering: Påregnelig normalt med mindre ujevnheter når bjelker er montert direkte i terrenget Terrassegulv er montert inntil kledning. Dette medfører større fuktbelastning på treverket og vanskelig tilkomst for maling/ behandling. Det er ikke registrert tegn til svekkelse eller skade i konstruksjonen, men det må påregnes vedlikehold/ overflatebehandling. Trapp er ikke sikret med rekkverk. Tørke sprekker i overflate terrasse, påregnelig normalt. Ujevn gansti av betongheller mellom bolig/garasje. Anbefalte tiltak: Overflatebehandling må påregnes Montere rekkverk trapp. VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører med varierende alder, stedvis skiftet. Det ble registrert noe nedbrytning i enkelte karmer/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet, normal slitasje i pakninger og beslag. Merknader: -Kondensering/avskalling i enkelte vinduskarmer, dette skyldes normalt for liten utskiftning av inneluften. -Klemt beslag, sprekk i vinduskarm soverom 1. etasje. -Korrodering i hengsler terrassedør. Normal tid før utskifting av vinduer/ aluminiums vinduer er 30 - 50 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år. (solskjerming er ikke kontrollert) Anbefalte tiltak: Enkelte vinduer og dører har behov for justering og behandling. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. LOFT Totalvurdering: Vannmerker i sutak omliggende pipe, slatutslag på pipe loft. Loftsluke er ikke isolert, kondensering kan oppstå ved bruksendring. Anbefalte tiltak: Montere pipebeslag over tak. Montere isolert loftsluke. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Takrenner/nedløp i plast. Det er ikke registrert skader eller tegn til unormal funksjon. Det er ikke montert takrenner/nedløp for takoverbygg ved entre. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år. Anbefalte tiltak: Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom. ILDSTED/PIPE Totalvurdering: Renning fra sotluke. Manglende ildfast plate foran sotluke. Riss/sprekk på pipe over tak. Anbefalte tiltak: Montere pipebeslag over tak. Utbedring av påpekte forhold. På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. KJØKKEN Totalvurdering: Kjøkkeninnredning med profilert heltre fronter og lys laminert benkeplate. Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder. -Riss i fuge i overgang benkeplate/vegg. -Stedvis noe misfarging i overflate benkeplate. TOALETTROM Totalvurdering: Ingen avvik registrert utover irring i avløpsrør under vask. Iht. NS3600 krever mekanisk avtrekk på wc. Anbefalte tiltak: Opprette mekanisk avtrekk. Kontroll/utbedring av avløpsrør under vask. TRAPP Totalvurdering: Innvendig trapp antatt fra byggeåret, normal brukslitasje i overflater iht. alder. Trapp er ikke barnesikret iht. dagens krav. Lav høyde ved nedgang kjeller. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsrør antatt fra byggeåret, ingen registrerte avvik på synlig opplegg. Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høyere alder, og skader/ lekkasjer kan oppstå. Kloakkluftning på loft er ikke isolert, kondensering kan oppstå ved bruksendring. Korrodering i sluk i gulv, påregnelig med utskifting på kortere sikt. Ledningsnett Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Anbefalte tiltak: Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken. Isolere kloakkluftning på loft. ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget med varierende alder. Sikringsskap er plassert i gang 1. etasje. Elektriske anlegg må jevnlig undersøkes av fagperson, dette ansvaret hviler til enhver tid på eier av bygningen. - Manglende lysarmatur på soverom 1. etasje. - Svimerke over panelovn kjellerstue. Normal levetid for elektrisk anlegg er 20 til 40 år. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det anbefales el-kontroll i forbindelse med eierskifte. VANNLEDNINGER Totalvurdering: Vannrør med varierende alder, hovedsakelig fra byggeår og ved renovering av bad/vaskerom 1. etasje. Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. - Noe mindre iring registret på kobberrør/koblinger, hovedsakelig i vaskerom i kjeller. Ledningsnett Normal levetid for vannledninger av kobber er 25 til 75 år. Normal levetid for lodding er 25 til 75 år. Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Oppgradering må påregnes på eldre røropplegg på sikt. VARMTVANNSBEREDER Totalvurdering: Eldre bereder montert i vaskerom kjeller. Iring på røropplegg/koblinger, korrodering i tank. Bereder må påregnes utskiftet på kortere sikt. Utstyr sanitærinstallasjoner Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år. Normal levetid for blandeventil for beredere er 10 til 25 år. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer. VENTILASJON Totalvurdering: Naturlig ventilasjon i bolig, med nye mekansik avtrekk på våtrom 1. etasje. Kondensering/avskalling i vinduskarmer, dette skyldes normalt for liten utskiftning av inneluften. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering av boligen anbefales. BAD/VASKEROM Totalvurdering overflater: Flislagte overflater er generelt i normal stand iht. alder. Registrert riss/sprekk i fliser på gulv mellom innredninger. Dette skyldes trolig utløst spenning i forbindelse oppføring. Tg:3. Estimert reparasjon: 10 000 - 15 000,- Lav oppbrett av belegg rundt rør oppstikk i gulv. Manglende fugemasse omliggende rørgjennomføring for avtrekksvifte. Ca 9 mm fall fra gulv ved dør til topp slukrist under badekar. Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Noe vannansamling omliggende slukrist ved spyling. Det er ikke montert terskel i dør. Riss i fuge i overgang gulv/vegg i dusjnisje. Riss i fuge, bom i flis over dør til gang. Bom i enkelte fliser på gulv foran dør til gang. Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år. Anbefalte tiltak overflater: Utbedre påpekte merkander. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Ingen skade skade/avviker registrert på synlig opplegg. Treg avløp/sluk under badekar. Sluk under innredning er ikke besiktet. Tilstand satt iht. alder. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Rengjøre/spyle avløp/rør under badekar. VASKEROM Totalvurdering: Det er ikke montert membran, vaskerom tilfredsstiller ikke dagens krav til tetthet. Saltutslag gulv/yttervegg. Korrodering i sluk i gulv. Svinnriss stedstøpt gulv, påregnelig normalt. Ingen umiddelbar behov for oppgradering. Anbefalte tiltak: Montere waterguard.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i eget gårdsrom og i garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  -Vedovn i stue. -Varmekabler på bad.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  8551

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter for 2022 utgjorde totalt kr. 8.551,-. I dette inngår bl.a. avgift for vann, avløp, renovasjon og feiegebyr. Det er vannmåler og vil derfor variere etter bruk.

  Formuesverdi primær
  685213

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2466765

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1120/1/700: 18.08.1970 - Dokumentnr: 4263 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1120 Gnr:1 Bnr:656
  14.04.2009 - Dokumentnr: 260035 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger brukstillatelse datert 14.09.1971. Bemerkninger i brukstillatelse: 1. etasje: Røkrør fra pipe innpusses i pipe. utv: Oppføring av jordterrasse, alternativ trapp. Kjeller: Sprekker i kjellergulv må utbedres. Det gjøres spesielt oppmerksom på at godkjente tegninger ikke samsvarer med dagens bruk/innredning. Det er i hovedetasjen 3 godkjente soverom. Det ene soverommet er tatt inn i kjøkken og det andre er tatt inn i bad/vaskerom. Kjelleretasjen sine rom er beskrevet som matbod, brensel, gang, vaskerom og hobbyrom og er ikke rom godkjent for varig opphold. Det er på godkjente tegninger tegnet inn en carport. Det ekisterer ikke tegninger på garasje med bod. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan: Verdalen - endring nr 2. Formål: Boligbebyggelse, vedtaksdato: 08.05.1972. Kommuneplan: Klepp, formål: boliger, periode: 2022-2033.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  104542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  14.900,- oppgjørshonorar kr  5.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  50.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  102.957,-. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med oppdraget. Alle beløp er inkl. mva. 

Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev