aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Verdalsvegen 11!

Kleppe Verdalsvegen 11

Betydelig oppusset og modernisert enebolig. Flott utsikt!

 • BRA 147 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER124 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 614 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 971
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 143 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT537 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGF
 • 4 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  108 750,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  124 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 614 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
u. etasje: Entre/gang, stue, bad/vaskerom og bod.
1. etasje: Gang, 3 soverom, bad stue/spisestue og kjøkken.
Garasje.
Kjellerstuen er nyoppusset med lekre detajer.

Verdalsvegen 11, Rogaland

 • Boligen:
  Romslig gang med stor skyvedørsgarderobe. Her er det flis og varmekabler i gulvet, samt spotter i taket. Tilknytning til gjestetoalett fra gangen.

  Kjellerstue i delikat utførelse. Spotter i taket og nylagt laminatgulv. Varmepumpe og peis for oppvarming. Skyvedør ut til platting fra kjellerstuen.

  Ellers i denne etasjen finnes vaskerom/bad med tilknytning til bod.

  Hovedetasjen består av stue/kjøkken, 3 soverom og bad.
  Stuen er nymalt, lagt nye laminatgulv og det er satt inn spotter i taket. Både vedovn og varmepumpe for oppvarming.
  Store vindu slipper inn rikelig med lys. Dette kombinert med god takhøyde gir stuen et luftig preg.
  God plass til spisebord med plass til flere gjester i spisestuen.

  Kjøkkenet er i sort utførelse med mye skap og skuffeplass. Her er det flis over kjøkkenbenken samt lys under overskapene.
  Egen spiseplass ved vindu - perfekt for en rask frokost før skole og jobb.

  Alle 3 soverommene er nymalt og har nye gulv. Det ene soverommet har tilkomst til koffertloft for ekstra lagringsplass, og hovedsoverommet har utgang til luftebalkong.

  Badet har flis på gulv og varmekabler.

  Eiendommen ellers:
  Garasje med elektrisk portåpner samt plass til ekstra parkering i gårdsrom.
  Tomten er pent opparbeidet med hage, beplantning og flere utesoner som platting og terrasse. Gode solforhold hele dagen.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Antall TG2: 17 stk
  Antall TG3: 4 stk.

  Forhold som har fått TG2:
  DRENERING
  Totalvurdering:
  Antatt normal slitasje på drens fra byggeåret, bør spyles/vedlikeholdes med jevne mellomrom (ca hvert 10 år). Registrert saltutslag i nedre del av synlig yttervegg i betong, dette kan skyldes mangelfull drenering, og eller kondensering på innvendige overflater. Det er ikke synlig utvendig fuktbeskyttelse på grunnmuren. Dette var på byggetidspunktet ikke vanlig og grunnmuren ble den gang innsatt med tjære og steinsatt. Over tid vil steinsettingen tiltettes og dreneringsfunksjonen reduseres. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med
  drensledninger er 1 - 5 år. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
  Anbefalte tiltak:
  Dersom drenering og fuktsikring er fra byggeår må det påregnes oppgradering på sikt. Ukjent om takvann er tilkoblet drens som normalt på
  oppføringstidspunktet.

  GRUNN / FUNDAMENT
  Totalvurdering:
  Stedvis noe riss i fuge/puss grunnmur. Korrodering i ventilhetter.
  Anbefalte tiltak:
  Pusse i riss, behandle ventilhetter.

  BALKONG/ TERRASSE
  Totalvurdering:
  Balkong i betong som er pålagt fliser, ikke synlig membran. Rekkverk er målt til 89 cm, spikerslag kan invitere til klatring. Riss i fuge, bom i
  skifterplatting ved entre. Manglende rekkverk, og ikke barnesikret rekkverk terrasse.
  Anbefalte tiltak:
  Utbedre påpekte forhold på sikt.

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Vinduer og dører med varierende alder, normal slitasje karm/glasslister iht. alder. Punktert glass i eldre vindu på stort soverom 1. etasje.
  Ytterdør i entre underetasje "henger". Korrodering i hengsler terrasse/balkongdør. Korrodering i beslag eldre vinduer. Normal tid før
  utskifting av stålvinduer/ aluminiumsvinduer er 30 - 50 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. Normal tid før
  utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av tredører og
  aluminiumsdører er 20 - 40 år.
  Anbefalte tiltak:
  Skifte glass/eldre vindu soverom ved balkong. Justering av enkelte dører. Behandle hengsler og beslag. Eldre vinduer og dører er modne
  for utskiftning. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes.

  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Utvendig kledning synes å være i hovedsak fra byggeåret og ved, normal slitasje, noe nedbrytning og tørkesprekker på kledning som er
  mye utsatt for sol og fuktighet. Det mangler musetetting mellom kledning og veggkonstruksjon. Lufting bak kledning er stedvis dårlig Det er
  enkelte steder noe liten avstand mellom kledning og mur/balkong, dette øker fuktbelastningen på treverket og reduserer utluftingen bak
  kledningen. Anbefalt avstand er 15 cm. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år. Normal tid før dekkbeising av
  trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år.
  Anbefalte tiltak:
  Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. Rengjøring og overflatebehandling må påregnes.

  LOFT
  Totalvurdering:
  Stedvis noe uryddig isolasjon, og manglende vindtetting. Klemte luftespalter ved takfot.
  Anbefalte tiltak:
  Noe begrenset tilkomst for kontroll på befaringsdagen, anbefaler nærmere kontroll når loft er ryddet ut. Åpne opp luftespalter ved takfot.

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Taket er tekket med takstein tilsynelatende av eldre alder, normal slitasje med noe mose i toppbelegget enkelte steder. Normal tid før
  omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år. Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år.
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Ved enkel nivellering registreres det 22 mm avvik på total planhet i stue/spisestue 1. etasje. Det er ikke registrert forhold som tyder på
  svekkelser i konstruksjonen. Bom i enkelte fliser. noe retningsavvik i flislagt gulv i entre 1. etasje. Overflater med varierende alder, normal
  bruksslitasje i gulvoverflater. Sted noe riss i himling stue.
  Anbefalte tiltak:
  Rette gulv ved skifte av toppdekke. Utbedre riss i himling. Montere list soverom.

  ILDSTED/PEIS
  Totalvurdering:
  Sprekk i ildfast stein i ildsted. Riss i puss/fuge over tak. Pipemur er kledd/tildekket utover det som er tillatt. Dette begrenser mulighet for
  kontroll av tilstand. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år.
  Anbefalte tiltak:
  Montere pipebeslag over tak. På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere
  tilstand og eventuelle behov for tiltak.

  TOALETTROM
  Totalvurdering:
  TG 2 er satt på grunn av naturlig avtrekk og mangelfull funksjon. Ingen registrert fukt. Avstand mellom toalett og innredning er ikke iht.
  anbefaling.
  Anbefalte tiltak:
  Montere mekanisk avtrekk.

  TRAPP
  Totalvurdering:
  Hvitmalt innvendig trapp, stedvis noe slitte overflate. Manglende håndløper og rekkverk på deler av vange. Rekkverk 1. etasje er ikke i
  vinkel. Rekkverk målt til 0.89cm
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  AVLØPSRØR
  Totalvurdering:
  Avløpsrør antatt fra byggeåret. Lufterør til kloakk er ikke isolert, fare for kondensering. Ledningsnett Normal levetid for avløpsledninger av
  plast er 25 til 75 år.
  Anbefalte tiltak:
  Isolere lufterør, renske vannlås servant. Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom.

  ELEKTRISK
  Totalvurdering:
  Elektrisk opplegg oppgradert med automatsikringer, overspenningsvern samt stikk/spotter på kjøkken i senere tid, ingen avvik registrert.
  Samsvarserklæring er ikke fremlagt.
  Anbefalte tiltak:
  Justere deksel stikkontakt ved karnapp. Det anbefales el-kontroll ved eierskifte.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  Vannrør antatt fra byggeåret. Stedvis noe iring på kobberrør. Eldre ledningsnett bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle
  oppgraderinger av våtrom. Ledningsnett Normal levetid for vannledninger av kobber er 25 til 75 år. Normal levetid for lodding er 25 til 75 år.
  Anbefalte tiltak:
  Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

  VARMTVANNSBEREDER
  Totalvurdering:
  Bereder er over 20 år gammel, ingen avvik registrert. Utstyr sanitærinstallasjoner Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år.
  Normal levetid for blandeventil for beredere er 10 til 25 år.
  Anbefalte tiltak:
  En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Mangelfull avtrekk bad 2. etasje. Dører har ikke tilluftspalte.
  Anbefalte tiltak:
  Kontroll/utbedring av avtrekk våtrom.

  2. ETASJE - BAD
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  "Treg" avrenning servant.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Rengjøre vannlås servant.

  Forhold som har fått TG3:
  FORSTØTNINGSMURER/UTV.TRAPP
  Totalvurdering:
  Det registreres skjevhet/retningsavvik/utglidninger på deler av forstøtningsmurer på eiendommen, dette kan trolig tilbakeføres jordtrykk/
  telebelastning som følge av mangelfull grunnarbeid. Manglende rekkverk på deler av murer/forstøtningsmurer. Riss i puss utv. vange trapp.
  Anbefalte tiltak:
  Utbedre masser og forstøtningsmurer. Montere rekkverk

  2. ETASJE - BAD
  Totalvurdering overflater:
  "Bom", manglende dekning av fliselim under enkelte fliser, sprekk i gulvflis ved dør og dusjkabinett. Mangelfull fall til sluk. Normal tid før
  utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år. Normal
  tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Utbedre sprekk i flis.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Sluket er et støpejernsluk fra byggeår uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer.
  Membran er ikke synlig, det var normal ved bruk av primer på oppføringstidspunktet. Dette tilfredsstiller ikke dagens krav til tetthet.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Oppgradere våtrom på kortere sikt. Fortsatt bruk av dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

  UNDERETASJE - BAD/VASKEROM
  Totalvurdering:
  Ikke synlig membran i sluk eller som oppbrett i dørterskel, det trolig benyttet primer som vanlig ved oppføringstidspunktet. Våtrom
  tilfredsstiller da ikke dagens krav til tetthet. "Bom", i enkelte sokkel fliser. Stålsluk, påregnelig med utskiftning ved oppgradering av våtrom.
  Hulltaking er ikke foretatt da tilstøtende konstruksjon til våtsonen ikke er tilgjengelig.
 • Fin beliggenhet i et veletablert boligområde i Verdalen. Her er det kort avstand til Bore skole og Bore Ungdomskule, barnehage og dagligvarebutikk.
  Gåavstand til klepp sentrum og Jærhagen kjøpesenter med gode shoppingmuligheter.
  For den turglade er Kleppelunden med fine lysløyper like ved, og de flotte jærstrendene kun få minutters kjøretur unna.
  Nærliggende veinett gjør at du lett kommer deg både til Bryne, Sandnes og Sola.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
  Se kartskisse.
 • Enebolig som er oppført med grunnmur/plate i betong.
  Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med stående og liggende trepaneler
  Etasjeskillet i tre bjelkelag og betong.
  Saltak i tre som er antatt tekket med betongtakstein.
  Takrenner/nedløp i plast.
  Vinduer og dører med isolerglass.
 • U. et: 56 /60 P-rom/BRA
  1. et: 87 / 87 P-rom/Bra


  Følgende rom inngår i primærareal:
  U. Etasje: Entre/gang, stue, og bad/vaskerom.
  1. Etasje: Gang, 3 soverom, bad og stue/spisestue/kjøkken
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn og varmepumpe.
  Ellers elektrisk oppvarming.
  Er det rom uten fastmonterte varmekilder på visning medfølger det heller ikke i handelen.
 • Tomten er pent opparbeidet med asfaltert gårdsrom, hage og beplantning.
 • I garasje og på egen grunn.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 800 670,-.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 882 411,-
 • Kr 10 903,- pr. år
  I dette inngår bl.a. avgift for vann, avløp, renovasjon og feiegebyr og vil variere med forbruk.
 • Megler er ikke kjent med andre løpende kostnader enn det som er opplyst om i denne salgsoppgave bortsett fra eget strømforbruk, innbo -og bygningsforsikring, TV og internettavtaler, og kommunale avgifter.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 13.07.1970.
  Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det gjøres spesielt oppmerksom på at deler av stuen i underetasjen er angitt som bod på byggetegningene og bruksendring er ikke godkjent.
  Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  1957/2660-1/44 Bestemmelse om gjerde
  06.09.1957
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
  Reguleringsplan: Verdalen nord
  Formål: Boliger.
  Vedtaksdato: 22.12.86 Kommuneplan: Klepp
  Formål: Boliger
  Periode: 2014 - 2025.
 • Gnr. 45 Bnr. 54 i Klepp kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag på kr 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr, oppgjørshonorar og markedsføring for totalt kr 40 200,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ida Amalie Askeli
  Sindre Berg-johannesen
Kjersti Birkeland

Megler

Kjersti Birkeland

97 77 57 84

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev