aktiv-eiendomsmegling

KLØFTA Handelsvegen 5A

KLØFTA SENTRUM - Familievennlig enebolig - Attraktiv beliggenhet - Oppgradert - Egen inngang til kjeller - Garasje -Hage

 • kr 7 500 000
 • BRA 217 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 7 500 000
 • Omkostningerkr 204 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 7 704 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 985
 • Soverom5
 • ArealP-rom 192 m²
 • Tomt906.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 7 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,00))   204 542,- (Omkostninger totalt)   7 704 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Handelsvegen 5A, en familievennlig enebolig med attraktiv beliggenhet nær Kløfta sentrum. Boligen er på 217 kvm og har store bruksrom, og en planløsning som skulle passe de fleste familier: Kjeller: Gang, trapperom, stue, vaskerom, bad, 2 hobbyrom og 3 boder. 1. etasje: Vindfang, gang, kjøkken, bad og 3 soverom. I tillegg følger det en garasje med bod, samt en utvendig bod. Boligen er vesentlig påkostet de seneste årene, herunder (listen er ikke uttømmende): - Pusset opp gulv og vegger i kjeller (2004) - Nytt yttertak hus og garasje (2015) - Pusset opp bad i kjeller (2016) - Ny terrasse (2017) - Installert elbil-lader (2018) - Pusset opp kjøkken, stue og gang i 1. etasje (2021) Eiendommen har en meget attraktiv beliggenhet nær skoler, barnehager og Kløfta sentrum!

Handelsvegen 5A, Viken

 • Tomt
  906.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat og solrik tomt med asfaltert adkomst og pent opparbeidet hage med plen og beplantninger.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Byggemåte
  Utvendig - Enebolig med tekket saltak. - Yttervegger i reisverk bekledd med panel. - Etasjeskiller i trebjelkelag. - Grunnmur i antatt Leca og støpt såle i betong. - Nedløp, renner og beslag fremstår med normal bruksslitasje. - Yttervegger i reisverk fra byggeår. - Utvendige panel fremstår med tiltenkt funksjon, men det gjøres oppmerksom på alder. - Sperrekonstruksjon fra byggeår med undertak av trefiberplater og ny undertaksduk fra 2015. - Malte vinduer med 2-lags isolerglass fra byggeår. - Stedvis nye screenduk på vinduer fra 2022. - Fabrikkmalt slett ytterdør med glassfelt. Dør fra 2004. - Fabrikkmalt balkongdør med isolerglass fra ca. 2010. - Kjellerdør på vaskerommet fra byggeår. - Terrasse med utgang fra stue på ca. 90 m². Kompositt trebord i 2017. - Trapp med terrasse i front på ca. 9 m². - Synlig råteskader på utvendig rekkverk ved nedgang til kjeller. Utskifting er påregnelig. Innvendig - Vegger: Malte flater. Fliser på bad. - Gulv: Eikeparkett og laminat. Fliser på bad. - Himlinger: Malte flater, panel og takess på innvendige takoverflater. - Etasjeskille av trebjelker og er trolig med påliggende selvbærende plater/tregulv med påliggende overflategulv. - Det er fremlagt dokumentasjon på radonmåling og målinger ligger under grenseverdier. - Peisovn i stue og vedovn i kjeller med pipeløp fra byggeår. - Rom under terreng: Gulvet er av furu. Veggene har plater. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i hobbyrom. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 11. - Malt tretrapp fra byggeår dog med fornyet trappetrinn. - Fabrikkmalt profilerte innerdører fra nyere årstall. - 2 stk boddører fra byggeår. Teknisk: - Røropplegg av rør i rør system fra 2016 og 2021 med fordelerstokk plassert på vaskerom. - Det er etablert Waterguard, med følere i kjøkkenbenk, på bad 1.etg samt på vaskerom i kjeller, med magnet-ventil på inntaksledning på vaskerom. Styringspanel på vegg kjøkken. - Deler av røropplegg av eldre kobberrør. - Avløpsrør av plast fra byggeår og nyere årstall. - Naturlig ventilasjon i boligen med ventilspalter i vinduer. Elektriske ventiler på våtrom. - Varmtvannsbereder ca. 200 L fra 2005 plassert på vaskerom. Rom med sluk for lekkasjevann. - Varmepumpe fra ca. 2004 plassert i begge plan. - Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter plassert i kjeller.

  Innhold
  Kjeller: Gang, trapperom, stue, vaskerom, bad, 2 hobbyrom og 3 boder. 1. etasje: Vindfang, gang, kjøkken, bad og 3 soverom. 30 kvm garasje med bod. 7 kvm utvendig bod (2005)

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. TG3 (Store eller alvorlige avvik): Våtrom - Generell - Vaskerom Våtrom - Generell - Bad TG2 (Avvik som kan kreve tiltak): Utvendig - Andre utvendige forhold Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg Boligen er vesentlig påkostet de seneste årene, herunder: - Pusset opp gulv og vegger i kjeller (2004) - Byttet innmat i sikringsskap (2009) - Nytt badekar (2015) - Nytt yttertak hus og garasje - Byttet takstein, sløyfer og lekter, samt ny undertakspapp/polie (2015) - Pusset opp bad i kjeller (2016) - Ny terrasse (2017) - Installert elbil-lader (2018) - Etablert pumpekum (2020) - Pusset opp kjøkken, stue og gang i 1. etasje (2021) Se vedlagte tilstandsrapport t iht. NS3600 av "Takstportalen Aleksander Olsen AS" for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasje eller på eiendommens tomt. Det er montert elbil-lader på husvegg.

  Forsikringsselskap
  If Skadeforsikring

  Polisenummer
  1012460

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  7 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,00))   204 542,- (Omkostninger totalt)   7 704 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming med panelovner, varmekabler og varmepumpe. Det er installert peisovn i stue og kjellerstue.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  19380

  Kommunale avgifter år
  2023

  Formuesverdi primær
  1608815

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  5791734

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3033/15/13: 15.10.1931 - Dokumentnr: 900105 - Vilkår i kjøpekontrakt Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn Bestemmelse om drensvann/stikkrenner m.v. Overført fra gnr 15 bnr 19 29.06.1966 - Dokumentnr: 2934 - Bestemmelse om bebyggelse Overført fra gnr 15 bnr 19 17.11.2020 - Dokumentnr: 3343165 - Bestemmelse om kloakkledning Bestemmelse om felles kloakk/pumpekum Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Bestemmelse om solidaransvar Gjelder denne registerenheten med flere 03.08.1916 - Dokumentnr: 900065 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3033 Gnr:15 Bnr:1 09.12.1965 - Dokumentnr: 5816 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3033 Gnr:15 Bnr:153 Hovedbruket 15/19 er sammenf.med 15/13 27.08.1984 - Dokumentnr: 990004 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: GNR 15 BNR 19 24.06.1985 - Dokumentnr: 5520 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3033 Gnr:15 Bnr:207 01.01.2020 - Dokumentnr: 116943 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0235 Gnr:15 Bnr:13 19.06.1985 - Dokumentnr: 5384 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3033 Gnr:15 Bnr:153 12.10.2021 - Dokumentnr: 1270612 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3033 Gnr:16 Bnr:149

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger midlertidig brukstillatelse.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp.  Det er tinglyst en avtale om felles ansvar for vedlikehold av ny pumpekum.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  7 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,00))   204 542,- (Omkostninger totalt)   7 704 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  204542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr  6500,- og visninger kr 2500, -. Alle beløp er inkl. mva. 

Bjørn Granli Jokstad

Megler

Bjørn Granli Jokstad

99 29 30 90

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev