aktiv-eiendomsmegling

KLØFTA Skinnerudvegen 8

KLØFTA - Enebolig med godkjent 3 roms utleiedel - 342 m2 BRA - 1287 m2 tomt - Dobbeltgarasje - Attraktiv beliggenhet

 • kr 8 350 000
 • BRA 342 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 8 350 000
 • Omkostningerkr 227 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 8 577 890
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1955
 • Soverom5
 • ArealP-rom 202 m²
 • Tomt1 287 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 8 350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 208 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 350 000,00))   227 890,- (Omkostninger totalt)   8 577 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning - 1.etasje
Velkommen til Skinnerudvegen 8 & 10, en romslig enebolig med godkjent utleiedel. Eiendommen er på hele 342 kvm fordelt over 3 etasjer: Skinnerudvegen 8: Byggeår 1955 272 kvm BRA - Stor familievennlig enebolig med 3 soverom og 2 bad - 148 kvm kjeller med stort potensiale - Solrik og pent opparbeidet hage - Dobbeltgarasje Skinnerudvegen 10: Byggeår 1992 70 kvm BRA - 70 kvm godkjent utleiedel - 2 soverom - Egen terrasse og hagedel Eiendommen har en barnevennlig og attraktiv beliggenhet nær Kløfta sentrum, i et trafikkstille område, og med trygg gangavstand til skoler, barnehager, butikker, kollektiv og idrettsplass. Velkommen til visning!

Skinnerudvegen 8, Akershus

 • Tomt
  1287m²

  Beskrivelse av tomt
  Pent opparbeidet tomt med asfaltert adkomst, belegningsstein og pent opparbeidet hage

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Byggemåte
  Utvendig: - Enebolig med tekket saltak. - Yttervegger i antatt binningsverk bekledd med panel. - Etasjeskiller i trebjelkelag og betong. - Grunnmur i betong, leca og støpt såle i betong. - Taket er tekket med takstein fra 1992. - Yttervegger i reisverk fra 1992 iht. eiers opplysninger. - Fabrikkmalte trevinduer med 2-lags isolerglass fra 2022. - Malte vinduer med 2-lags isolerglass fra ca. 1980 og 1990 tallet samt fra 1955 i deler av kjeller. - Malt balkongdør med 2-lags isolerglass fra 1983. - Edeltre ytterdør med glassfelt. Dør fra 1991. Hovedhuset: - Byggeår 1955 - Sperrekonstruksjon fra byggeår med undertak av trebord. - Terrasse med utgang fra stue på ca. 53 m². Rekkverkshøyde på ca. 100 cm. - Utvendig tretrapp til hoveddel på ca. 13 m². Konstruksjoner er bygget i 2023. Rekkverkshøyde er på ca. 92. Utleiedel: - Byggeår 1992 - Takkonstruksjon fra 1992. Takstoler med undertak i trefiberplater. - Terrasse med utgang fra stue på ca. 23 m². Rekkverkshøyde på ca. 95 cm. Trekonstruksjon fra 1992 - Utvendig tretrapp til utleiedel. Konstruksjoner er bygget i 1992. Innvendig: - Vegger: Malte flater. Fliser på bad. - Gulv: Eikeparkett og gulvfliser, laminat og belegg. Fliser på bad. - Himlinger: Malte flater og takess på innvendige takoverflater. - Etasjeskille av trebjelker og er trolig med påliggende selvbærende plater/tregulv med påliggende overflategulv. Etasjeskiller også av betong fra opprinnelige byggeår. - Boligen har betongsåle fra byggeår uten radonsperre mot grunn da dette ikke var påkrevet ved oppføringsåret. - Metalltrapp og betongtrapp fra byggeår. - Fabrikkmalt profilerte innerdører fra nyere årstall og malte dører fra byggeår. - Varmepumpe fra 2019 og ny kompressor i 2022 iht. eiers opplysninger. - Peis i stue fra 2002 med pipeløp fra 1955. - Vedovn i utleiedel fra 1992 med pipeløp fra 1992. Teknisk: - Røropplegg av eldre kobberrør fra 1992 og 2003. - Avløpsrør av plast fra 1992. - Ventilspalter på vinduer og veggventiler. Naturlig ventilasjon. - Varmtvannsbereder ca. 200 L fra eldre årstall plassert i kjeller. - Varmtvannsbereder ca. 120 L fra 1992 plassert i kjeller. - Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter plassert i 2.etg. Samsvarserklæring er ikke fremlagt men El-kontroll er utført i 2023. - Utvendige avløpsledninger er fra 2003. Det er offentlig avløp via private stikkledninger - Utvendige vannledninger er fra 2003

  Innhold
  Skinnerudvegen 8 (Hovedhuset): Byggeår 1955 Kjeller: Gang, bad, toalettrom, vaskerom, garderobe, boder og uinnredet kjellerom. (148 kvm) 1. etasje: Vindfang, gang, trapperom, kjøkken, stue, spisestue, bad og garderobe. (85 kvm) 2. etasje: Gang med kontorplass og 3 soverom. (39 kvm) Utvendig: 53 kvm terrasse og tilhørende hage. Skinnerudvegen 10 (Utleiedel:) Byggeår 1992 1. etasje: Entrè, stue, kjøkken, bad og soverom (70 kvm) Utvendig: 23 kvm terrasse og tilhørende hage. Dobbeltgarsje (41 kvm)

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. TG3 (Store eller alvorlige avvik): Våtrom - Bad 1 Våtrom - Bad 2 Våtrom - Bad 3 TG2 (Avvik som kan kreve tiltak): Utvendig - Balkong, terrasser og rom under balkonger. Utvendig - Utvendige trapper Tekniske installasjoner - Varmtvannstank Se vedlagte tilstandsrapport t iht. NS3600 av "Takstportalen Aleksander Olsen AS" for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i dobbeltgarasje eller på eiendommens tomt. Det er installert elbil-lader i garasjen

  Forsikringsselskap
  Fremtind

  Polisenummer
  20414548

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  8 350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 208 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 350 000,00))   227 890,- (Omkostninger totalt)   8 577 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming. Det er installert peisovn i stue i begge enheter.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14670

  Kommunale avgifter år
  2023

  Formuesverdi primær
  1868247

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  6725687

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3033/15/76: 23.01.2004 - Dokumentnr: 957 - Best. om vann/kloakkledn. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område Med flere bestemmelser 18.01.1955 - Dokumentnr: 183 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3033 Gnr:15 Bnr:8 01.01.2020 - Dokumentnr: 1153554 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0235 Gnr:15 Bnr:76 21.03.1955 - Dokumentnr: 950 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3033 Gnr:15 Bnr:7 Vegvesenets betingelser vedtatt

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger på hovedhuset. Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for tilbygg, datert 02.09.1992.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. Det er installert vannmåler.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er ikke regulert. Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie
  Det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven for utleie av selvstendig boenhet.  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eller deler av eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  8 350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 208 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 350 000,00))   227 890,- (Omkostninger totalt)   8 577 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  227890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Provisjon 1% Markedspakke kr 20000,- Tilrettelegging kr 16000,- Oppgjørshonorar kr 6500,- Inneståelsesgebyr kr 3000,- Visning kr 2500,- Elektronisk grunnbok kr 300,-

Bjørn Granli Jokstad

Megler

Bjørn Granli Jokstad

99 29 30 90

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev