aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Trondheimsvegen 112
Velkommen til Trondheimsvegen 112

KLØFTA Trondheimsvegen - Kløfta 112

KLØFTA SENTRUM - Ny pris! - Familievennlig enebolig - Attraktiv beliggenhet - 2 stk dobbeltgarasjer - Stort potensiale

 • kr 5 290 000
 • BRA 119 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 5 290 000
 • Omkostningerkr 149 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 439 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1911
 • Soverom3
 • ArealP-rom 119 m²
 • Tomt1 231.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 132 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 290 000,00))   149 292,- (Omkostninger totalt)   5 439 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning - 1. Etasje
Velkommen til Trondheimsvegen 112, en familievennlig enebolig med meget attraktiv beliggenhet nær Kløfta sentrum. Kjeller: Teknisk rom og boder. 1. etasje: Vindfang, gang, soverom, forstue, stue, spisestue, kjøkken og bad. 2. etasje: Trapperom, gang og 2 soverom. 52 kvm dobbeltgarasje med sidedel for hengergarasje 44 kvm dobbeltgarasje med redskapsbod 30 kvm hagestue Boligen er påkostet de seneste årene, herunder: - Luft til vann varmepumpe på ca 300 liter plassert i kjeller fra 2017. - Ny taktekking inkludert nedløp, renner og beslag fra 2015. - Bad fra 2002. - Kjøkken fra 2002. - Ytterdør fra 2001. - Vinduer og terrassedør fra 1990-1994. Fra eiendommen er det trygg gangavstand til Kløfta sentrum med alle fasiliteter. Velkommen til visning!

Trondheimsvegen - Kløfta 112, Viken

 • Tomt
  1231.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Meget pent opparbeidet eiendom med asfaltert adkomst og stor plen med beplantninger.

  Adkomst
  Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Byggemåte
  Utvendig - Enebolig med tekket saltak. - Yttervegger i reisverk bekledd med panel. - Etasjeskiller i trebjelkelag. - Grunnmur i antatt murkonstruksjon e.l og støpt såle i betong. - Nytt taktekke i 2015 utført av firma Kjeller takservice. - Nedløp, renner og beslag fremstår med normal bruksslitasje og er fra 2015. - Yttervegger i reisverk fra byggeår. - Utvendige panel fra 2002 iht. eiers opplysninger og fremstår med tiltenkt funksjon. - Sperrekonstruksjon fra byggeår med undertak av trebord/trefiberplater. - Malte vinduer med 2-lags isolerglass fra 1990-1994. - Malt terrassedør med 2-lags isolerglass fra 1993. - Fabrikkmalt profilert ytterdør med glassfelt. Dør fra ca. 2001. - Yale Doorman kodelås. - Terrasse med utgang fra stue på ca. 21 m² - Terrasse på baksiden av huset på ca. 32 m². - Utvendig trapp i trekonstruksjon og fremstår med tiltenkt funksjon. Innvendig: - Vegger: Malte flater. Fliser på bad. - Gulv: Eikeparkett. Fliser på bad. - Himlinger: Malte flater og takess på innvendige takoverflater. - Etasjeskille av trebjelker og er trolig med påliggende selvbærende plater/tregulv med påliggende overflate gulv. - Betongdekke mot kjeller. - Boligen har betongsåle fra byggeår uten radonsperre mot grunn da dette ikke var påkrevetved oppføringsåret. - Pipeløp er plombert iht. eiers opplysninger. - Kjeller: Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Variable fuktverdier ble indikert på nedre del av grunnmur. - Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Det ble foretatt fuktmålinger (vekt-%) i treverk (bjelker og på svill). Det ble målt høye fuktverdier i bjelker på befaringsdagen men treverk virker fast ved stikktaking der fuktprosent kan være at høy fukt i grunn med nærliggende konstruksjon til bakken. Målt 19,5 fuktprosent. - Malt tretrapp fra ukjent årstall. - Malte slette innerdører fra ukjent årstall. Teknisk: - Røropplegg av eldre kobberrør. - Hovedanlegget er fra byggeår og av soilrør og plast. - Naturlig og mekaniske ventiler i boligen. Veggventiler og ventilspalter på vinduer. Ventilator på kjøkken med avtrekk ut. - Boligen blir oppvarmet med via radiatorer fra byggeår. Luft til vann varmepumpe på ca. 300 L plassert i kjeller fra 2017. - Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter plassert i 2.etg og kjeller. - Brannslukkingsapparat fra 2023. Røykvarsler på batteri. Abonnement til vaktselskap må videreføres for ivaretagelse av tilfredsstillende brannvarsling.

  Innhold
  Kjeller: Teknisk rom og boder. 1. etasje: Vindfang, gang, soverom, forstue, stue, spisestue, kjøkken og bad. 2. etasje: Trapperom, gang og 2 soverom. 52 kvm dobbeltgarasje med sidedel for hengergarasje 44 kvm dobbeltgarasje med redskapsbod 30 kvm hagestue Kjelleretasje har 28 kvm gulvareal, men etasjen er ikke målbar grunnet romhøyde under 1,90 meter.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. TG3 (Store eller alvorlige avvik): Ingen TG2 (Avvik som kan kreve tiltak): Utvendig - Utvendige trapper Boligen er påkostet de seneste årene, herunder: - Luft til vann varmepumpe på ca 300 liter plassert i kjeller fra 2017. - Ny taktekking inkludert nedløp, renner og beslag fra 2015. - Bad fra 2002. - Kjøkken fra 2002. - Ytterdør fra 2001. - Vinduer og terrassedør fra 1990-1994. Se vedlagte tilstandsrapport t iht. NS3600 for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  52 kvm dobbeltgarasje med sidedel for hengergarasje 44 kvm dobbeltgarasje med redskapsbod

  Forsikringsselskap
  KLP

  Polisenummer
  56276351

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 132 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 290 000,00))   149 292,- (Omkostninger totalt)   5 439 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med radiatorer. Luft til vann varmepumpe på ca 300 liter plassert i kjeller fra 2017.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  14234

  Kommunale avgifter år
  2023

  Formuesverdi primær
  1180957

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4251443

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3033/16/7: 25.03.1991 - Dokumentnr: 2289 - Best. om vann/kloakkledn. Bestemmelse om felles vann/kloakkledning Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for tilbygg fra 2002. Hovedbygning byggemeldt. Garasje byggemeldt. Tilbygg byggemeldt (1964 og 2002).

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 132 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 290 000,00))   149 292,- (Omkostninger totalt)   5 439 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  149292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Bjørn Granli Jokstad

Megler

Bjørn Granli Jokstad

99 29 30 90

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev