aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Erleveien 3 på Knapstad - presentert av Anita Heer, Aktiv Eiendomsmegling.
Velkommen til Erleveien 3 på Knapstad - presentert av Anita Heer, Aktiv Eiendomsmegling.

KNAPSTAD Erleveien 3

Koselig enebolig med gangavstand til skoler, tog og butikk. Stor og fin hage. Velholdt og ivaretatt bolig. Uthus

 • kr 3 390 000
 • BRA 75 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 390 000
 • Omkostningerkr 101 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 491 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1947
 • Soverom3
 • ArealP-rom 73 m²
 • Tomt937.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,00))   101 792,- (Omkostninger totalt)   3 491 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

Meld deg på visning!

Påmelding
Illustrert planskisse 1. etasje
Her har vi gleden av å presentere en koselig, eldre familiebolig. Boligen har lyse fine overflater, nytt bad og oppgradert elektrisk anlegg. Sentralt beliggende med kun 2-3 minutters gangavstand til barnehage og togstasjon. Det er i tillegg fine turområder i nærheten. Boligen inneholder: 1. etasje: gang, stue, kjøkken, bad og trapperom. Loftetasje: gang, 3 soverom og kott. I tillegg er det er en frittstående redskapsbod med 2 boder. Velkommen til en hyggelig visning!

Erleveien 3, Viken

 • Tomt
  937.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med gårdsplass samt grøntarealer med gressplen, prydvekster og trær.

  Beliggenhet
  Eiendom med beliggenhet på Knapstad i Indre Østfold. Det er nærhet til skole, barnehage, butikker m.m. Fra Knapstad er det kort vei til påkjøring på E18 og det tar ca. 40 minutter til Oslo med bil.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Witek AS. BOLIG UTVENDIG Taktekkingen er av pappshingel. Takrenner, nedløpsrør og beslag av plastbelagt stål. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasade/kledning har stående og liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass. Bygningen har teak hovedytterdør og malte balkongdører i tre. Fra loftsetasje er det utgang til veranda oppført i trekonstruksjoner. BOLIG INNVENDIG Innvendig er det gulv av parkett og fliser. Veggene har trepanel. Innvendige tak har trepanel. Etasjeskillere er av trebjelkelag. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen har mursteinspipe og vedovn. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Boligen har malt tretrapp. Trapp er smal. Innvendig har boligen malte dører. GARASJE/REDSKAPSBOD: Gammel garasje i bruk som redskapsbod oppført i enkle trekonstruksjoner direkte på terreng. Fasadene er kledd med overflatebehandlet trepanel, og det er yttertak tekket med papp. Garasjen har adkomst via gammel sidehengslet port samt sidedør. Det er skjevheter og behov for reparasjoner. Det har ikke blitt utført en tilstandsvurdering av garasje/redskapsbod.

  Innhold
  1. etasje: gang, stue, kjøkken, bad og trapperom. Loftetasje: gang, 3 soverom og kott.

  Standard
  Beskrivelse av boligens standard er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Witek AS. UTVENDIG: Nedløp og beslag,TG2 Takrenner, nedløpsrør og beslag av plastbelagt stål. Vurdering av avvik: - Det er rust på innfestingen av takrenner/nedløp. - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. Veggkonstruksjon,TG2 Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasade/kledning har stående og liggende bordkledning. Vurdering av avvik: - Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Overgang mellom tak på tilbygg og vegg mangler beslagsløsning, noe som øker risikoen for fuktinntrengning i veggen. Tiltak: - Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning. - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Anbefalte minste avstand fra kledning til bakken er 30 cm, og minste avstand til vannbrett 8 mm. Takkonstruksjon/Loft,TG2 Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tiltak: - Lufting/ventilering bør forbedres. Vinduer,TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass. Vinduer i loftsetasjen er fra 1981. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører,TG2 Bygningen har teak hovedytterdør og malte balkongdører i tre. Vurdering av avvik: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak: - Det må foretas lokal utbedring. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2 Fra loftsetasje er det utgang til veranda oppført i trekonstruksjoner. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Spalten mellom kledningsbordene er over 20 mm. Enkelt for barn å klatre. Tiltak: - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. - Minske avstand på liggende kledningsbord/spiler. For å sikre at spalten ikke overstiger 20 mm, er det viktig å ta hensyn til måltoleranser og krymping i trevirket ved monteringen. Man kan forvente krymping med inntil 3?4 % av bordbredden. INNVENDIG: Overflater,TG2 Innvendig er det gulv av parkett og fliser. Veggene har trepanel. Innvendige tak har trepanel. Vurdering av avvik: - Overflater er av ulik tid, og fremstår således med forskjeller av slitasjegrad, utførelse og behov for vedlikehold. Tiltak: - Den enkelte må vurdere behov for tiltak. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2 Etasjeskiller er av trebjelkelag. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Etasjeskille mot loftsetasje,TG2 Etasjeskiller er av trebjelkelag. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Radon,TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted,TG2 Boligen har mursteinspipe og vedovn. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak: - Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Krypkjeller,TG3 Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Vurdering av avvik: - Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. - Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Tiltak: - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Innvendige trapper,TG2 Boligen har malt tretrapp. Trapp er smal. Vurdering av avvik: - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Mangler rekkverk i bunn av trapp. Tiltak: - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. - Rekkverk må monteres. Innvendige dører,TG2 Innvendig har boligen malte dører. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: - Enkelte dører må justeres. Kjøkken 1. etasje > Kjøkken Overflater og innredning,TG2 Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av heltre. Vurdering av avvik: - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Tiltak: - Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Avtrekk,TG2 Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik: - Rør er avsluttet inne i veggkonstruksjon. Tiltak: - Bør forlenges ut til luke. Tekniske installasjoner Vannledninger,TG2 Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap. Samt eldre kobberrør. Vurdering av avvik: - Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system. Avløpsrør,TG2 Det er avløpsrør av støpejern. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Ventilasjon,TG2 Boligen har naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Varmtvannstank,TG2 Varmtvannstanken er på ca. 120 liter. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men ble endret til 1500 watt i 2014. Som for det meste annet av regelverk, har ikke kravene tilbakevirkende kraft. Dersom du har en bereder som ikke tilfredsstiller dagens krav, men ble montert før de ble innført, må du altså ikke foreta deg noe med det elektriske anlegget. Varmtvannsbereder er plassert i rom uten sluk. Det anbefales på generelt grunnlag at det monteres waterguard på utstyr som kan gi fare for vannskade i rom uten sluk. Tiltak: - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Tomteforhold Grunnmur og fundamenter,TG2 Eldre fundamentering. Ringmur er betongpilarer + betongblokker. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. Terrengforhold,TG3 Flat opparbeidet tomt. Terrenget rundt bygget må planeres slik at overflatevannet renner bort fra bygget, for eksempel ved å ha tilstrekkelig fall fra bygget. I Byggforskserien anbefaler vi minimum fallforhold på 1:50 i en avstand på minst 3 meter fra veggen (cirka 2 cm fall per meter). Vurdering av avvik: - Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Tiltak: - Det bør foretas terrengjusteringer. Enebolig: Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Bygningen avviker fra godkjente tegninger. Ytterligere undersøkelser anbefales. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja - Nytt bad og oppusset gang. Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Garasje/redskapsbod: Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger ikke tegninger. Det finnes ikke byggetegninger i kommunens arkiver. Det kan derfor ikke kontrolleres at godkjente tegninger samsvarer med dagens faktiske bruk. Det er kjøpers ansvar å kontrollere, evt. få dette godkjent dersom dette ikke stemmer. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i gårdsplass.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Indre Østfold brann og redning opplyser at de har registrert en vedovn på eiendommen. De har foretatt feiing og tilsyn den 25.04.2017, og det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,00))   101 792,- (Omkostninger totalt)   3 491 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

 • Oppvarming
  Vedovn, varmepumpe, en panelovn og varmekabel i gang og på bad.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  17500

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  547110

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1969596

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/836/34: 10.07.1967 - Dokumentnr: 3234 - Erklæring/avtale Vegvesenets betingelser vedtatt Bestemmelse om vannledning 28.06.1947 - Dokumentnr: 1689 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3014 Gnr:836 Bnr:33 08.01.1965 - Dokumentnr: 66 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3014 Gnr:836 Bnr:62 12.09.1990 - Dokumentnr: 8304 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 12.09.1990 - Dokumentnr: 8304 - Målebrev Areal 948,0 m2. 01.01.2020 - Dokumentnr: 1327472 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0138 Gnr:36 Bnr:34 22.01.1971 - Dokumentnr: 345 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:836 Bnr:33 22.11.1972 - Dokumentnr: 7885 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:836 Bnr:76 Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:836 Bnr:77 Gjelder denne registerenheten med flere 20.11.1974 - Dokumentnr: 8591 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:836 Bnr:90

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge Indre Østfold kommune foreligger det ikke ferdigattest eller brukstillatelse på eiendommen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest.  

  Vei, vann og avløp
  I følge Indre Østfold kommune er eiendommen knyttet til offentlig vann og avløp via privat fordelingsnett. Eiendommen ligger til privat vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig. Reguleringsplan for Knapstad sentrum med id. 013820090001 med formål boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, vedtatt 22.06.2009. Kommuneplanens arealdel Id. 0138201401, med formål bebyggelse, nåværende for perioden 2015-2026. Ny kommuneplanens arealdel for Indre Østfold, med Id 3014202101, har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.04.2023 - 25.05.2023. Høringsdokumentene kan sees på kommunekart: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3014/gl_planarkiv.aspx?planid=0124201701 Innkomne uttalelser og innspill vil bli vurdert før kommuneplanen legges fram for sluttbehandling i plan- og bygningsutvalget og kommunestyret.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,00))   101 792,- (Omkostninger totalt)   3 491 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

  Omk. kjøper beløp
  101792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14.900,- oppgjørshonorar kr 5.900 ,- og visninger kr 2.000,- etter første visning. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket minimumsprovisjon, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev