aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Galliåsen 6 - Nyoppført bolig med super beliggenhet, panoramautsikt og særdeles gode solforhold
Velkommen til Galliåsen 6 - Nyoppført bolig med super beliggenhet, panoramautsikt og særdeles gode solforhold

KOLBJØRNSVIK Galliåsen 6

Ny pris: Velkommen til visning - Galliåsen, Hisøy - Panoramautsikt og unike solforhold - Nyoppført på Toppen av Hisøy

 • kr 5 450 000 - 6 950 000
 • Priser fra og tilkr 5 450 000 - 6 950 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 5 450 000 - 6 950 000
 • Omkostninger fra og tilkr 45 092 - 45 092
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 5 495 092 - 6 995 092
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til133 - 133 m²
 • Areal bruksareal - fra og til133 - 142 m²
 • Tomt232 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 306 BNR. 370
 • Informasjon om meglerforetaketDe Presno & Partnere AS Vestre Gate 2 4836 Arendal
 • OppdragsansvarligLeif Christian de Presno
 • Oppdragsnummer1409235001
 • Omkostninger 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 43 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 0)) 45 092 (Omkostninger totalt) 6 995 092 (Totalpris inkl. omkostninger - ferdig bolig) 5 495 092 (Totalpris inkl. omkostninger - Klar for egeninnsats)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plan 1.jpg
Beliggende på "toppen av Hisøy"

Galliåsen 6, Agder

 • Om prosjektet
  Galliåsen 2 - 6 er et prosjekt bestående av 1 enebolig og 2-mannsbolig (vertikaldelt) og ligger innenfor reguleringsplan for Galliåsen 4, Hisøy. Galliåsen 6 er siste boligen i prosjektet og kan leveres nøkkelferdig etter ønske eller klar for egeninnsats. Eiendommen har en flott beliggenhet i et attraktivt og veletatablert boligområde på Galliåsen i del av Hisøy Hageby med nærhet til skoler og Kolbjørnsvik. Eiendommen ligger høyt og fritt, innerst i blindvei og uten gjennomgangstrafikk. Eiendommen har en praktfull utsikt over store deler av indre byfjord, deler av Tyholmen og Arendal sentrum og områdene rundt. Eiendommen ligger nydelig vestvendt med uhindret sol fra morgen til seneste kveld. Fra balkongen mot sydøst kan man også nyte morgensolen og praktfull havutsikt. Innholdsrik bolig over 2 etasjer med mulighet for personlig tilpasning. Det er lagt fokus på materialer med redusert vedlikeholdsbehov og lavt energiforbruk. Boligen har energibrønn, varmepumpeanlegg og klargjort for vannbåren varme. Pris for boligen slik den er pr. idag, inkludert energibrønn, tett og ferdig utvendig samt elektro og rørleggerarbeid i.h.t. spesifikasjoner er kr. 5.450.000,- + off. omk.

  Priser fra og til
  kr 5450000 - 6950000

  Omkostninger fra og til
  kr 45092 - 45092

  Garasje/parkering
  Biloppstillingsplasser og plass for garasje. Det foreligger ferdige tegninger for garasje.

  Boder
  Bod og teknisk rom for boligen med tilgang fra markterrassen.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Boligen er ferdig utvendig, og klar for innredning etter ønske. Boligen kan leveres nøkkelferdig i.h.t. vedlagte byggespesifikasjon med mulighet for tilvalg. Alternativt kan kjøper velge å ferdigstille boligen selv til redusert pris. Ferdigstillelse skjer etter nærmere avtale.

  Tomteareal
  232m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomten leveres opparbeidet i.h.t. leveransebeskrivelse, inkludert asfaltering og klargjøring av tomt for plen og beplantning. Uteområder markert vil bli jordslått og klar til plen. Eiendommen har andel av fellestomt med snr. 1 avsatt til parkering og eventuell garasje.

 • Kjøkken
  Kjøkken er inkludert i leveransen. Type Strai Snøtinda Scala 874, inntil kr. 150.000,-. Det er mulig å tilpasse kjøkkenleveranse direkte med kjøkkenleverandør dersom man ønsker å gjøre endringer.

  Bad
  Begge bad og vaskerom leveres komplett med utstyr i.h.t. tegning. Bad i 1. etasje leveres med servantinnredning fra Foss med overspeil, vegghengt toalett, dusjhjørne i glass og Aterna badekar. Bad i 2. etasje leveres med servantinnredning med speil, vegghengt toalett og dusjhjørne. Det leveres fliser på gulv og vegg. Vaskerom får fliser på gulv.

  Andre oppholdsrom
  Øvrige rom leveres med parkett inntil kr. 300,-/m2. Vegger leveres med malt gips med mulighet for fargevalg. Himling leveres med malt gips. LIstverk rundt dører og vinduer i hvit, ferdig behandlet utførelse. Trapp leveres i lakkert furu med spiler og håndløper i hvit utførelse. Se komplett leveransebeskrivelse fra selger for ytterligere detaljer om leveransen.

  Konstruksjon
  Bolig over 2 etasjer oppført i.h.t. nyeste byggeforskrift (TEK 17). Boligen leveres komplett med mulighet for egeninnsats og personlige tilpasninger. Boligen er seksjonert 2-mannsbolig (eierseksjon) med boder mellom boenheter.

  Fasade
  Yttervegger i reisverk konstruksjon med stående behandlet kledning type "Telemark tett". Vinduer er i malt tre med aluminiumsbekledning utvendig i mørk farge.

  Yttertak
  Yttertak har papptekking.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Terrasser leveres i impregnert materiale.

  Ventilasjon
  Det leveres balansert ventilasjonsanlegg.

  Bodløsning
  Utvendig og innvendig bod.

  Kabel-tv/bredbånd
  Klargjort for innstallasjon av fiber.

  El-anlegg
  Elektrikerarbeider er i henhold til gjeldende standard og antall punkter i.h.t. gjeldende krav. Plassering av el-punkter kan påvirkes etter avtale. Det leveres tilsammen 20 downlights inkludert i pris, plassert etter nærmere avtale. Det leveres også utelampe og 2 utvendige spotter på inngangsside.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4203/306/370/1: 08.07.1968 - Dokumentnr: 2825 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:4203 Gnr:306 Bnr:370
  Gjelder denne registerenheten med flere
  08.09.1977 - Dokumentnr: 6979 - Bestemmelse om bebyggelse Overført fra: Knr:4203 Gnr:306 Bnr:370
  Gjelder denne registerenheten med flere
  08.02.1979 - Dokumentnr: 1124 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Overført fra: Knr:4203 Gnr:306 Bnr:370
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.05.2022 - Dokumentnr: 510845 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: De Presno & Partnere AS
  Org.nr: 991 843 566
  04.05.2022 - Dokumentnr: 477498 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning og grunn
  Sameiebrøk: 146/311


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Regulert boligområde. Plan for Galliåsen 4, vedtatt i kraft 20.06.2019. Formål: Boligbebyggelse, bebyggelse og anlegg.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52 - 54. Ved avbestilling må kjøper betale vederlag for utført arbeid og erstatning basert på individuell erstatningsutmåling.

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Dokumenter

Leif Christian de Presno

Megler

Leif Christian de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev