aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Høyt, frittliggende og usjenert med en fantastisk utsikt!
Høyt, frittliggende og usjenert med en fantastisk utsikt!

KOLBJØRNSVIK Sandvigveien 170

Hisøy - Enebolig beliggende på en høyde med fantastisk utsikt og mye sol!

 • kr 2 990 000
 • BRA 91 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 990 000
 • Omkostningerkr 91 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 081 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 868
 • Soverom3
 • ArealP-rom 90 m²
 • Tomt365.3 m²
 • Eierform tomt -
 • 2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning 1. etasje
Sandvigen er et attraktivt område på Hisøy ved Galtesund, som er innseilingen inn mot Arendal sentrum. Området var en større uthavn for Arendal i seilskutetiden, og det ble anlagt et kanonbatteri på stedet rundt 1700 tallet for å beskytte innseilingen til Arendal. Dette kan man fortsatt se deler av i området ved Sandvigen Fort. Sandvigodden fyr ble bygget på samme sted i 1844, og er et kjent landemerke for innseilingen til Arendal. Her er det også etablert et friområde hvor man kan sole seg på svabergene eller ta et bad i friskt saltvann! Flotte turområder både langs skog og sjø. Fergeanløp til Arendal sentrum, Merdø og Tromøy på sommerstid. God bussforbindelse. Huset er opprinnelig oppført ca. 1870, senere påbygd på 60-tallet. Eiendommen må anses som et renoveringsobjekt.
Galtesund er innseilingen inn til Arendal sentrum

Sandvigveien 170, Agder

 • Tomt
  365.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Huset ligger på en høyde med gode solforhold og en fantastisk utsikt til Galtesund, Merdø og havet! Her har man en helt usjenert beliggenhet samtidig som man kan sitte og se utover innseilingen til Arendal sentrum med jevnlige anløp av cruiseskip i tillegg til et yrende båtliv på sommerstid! Trappeadkomst opp til eiendommen. Tomten er opparbeidet med plenarealer, stakittgjerde og noe beplantning. Det henvises til vedlagte matrikkelrapport som viser tomtens areal og grenser. Det er gjennom årenes løp etablert noen boder utenfor tomtegrensen. Dette er ikke avklart med grunneier. Grunneiere er Ole Trommestad og Nils Christian Trommestad. Årlig festeavgift: Kr. 1265,-. Denne reguleres hvert 10. år i henhold til konsumprisindeksen. Neste regulering er 2032. Tomten kan ikke frikjøpes.

  Beliggenhet
  Sandviga er et attraktivt område på Hisøy ved Galtesund, som er innseilingen til Arendal sentrum. Området var en større uthavn for Arendal i seilskutetiden, og det ble anlagt et kanonbatteri på stedet rundt 1700 tallet for å beskytte innseilingen til Arendal. Dette kan man fortsatt se deler av i området ved Sandvigen Fort. Sandvigodden fyr ble bygget på samme sted i 1844, og er et kjent landemerke ved innseilingen til Arendal. Her er det også etablert et flott friområde i sjøkanten med svaberg og mulighet for et forfriskende bad i saltvann! Området for øvrig består av både helårsboliger og fritidsbebyggelse. Det er et stort utvalg av flotte turområder både i skog og langs svaberg i nærområdet. I sommermånedene går det ferge til Merdø, Revesand og Arendal sentrum fra Pellebrygga, rett på nedsiden av eiendommen. God bussforbindelse til sentrum og Tromøy med påstigning i kort gangavstand fra eiendommen. Huset ligger på en høyde med gode solforhold og en fantastisk utsikt til Galtesund, Merdø og havet! Her har man en helt usjenert beliggenhet samtidig som man kan sitte og se utover innseilingen til Arendal med jevnlige anløp av cruiseskip i tillegg til et yrende båtliv på sommerstid!

  Adkomst
  Fra Arendal sentrum mot Kolbjørnsvik/Hisøy. Følg veien videre ut mot Sandvigen. Ved kryss/busstopp ta inn til venstre og følg veien rett frem i trang bebyggelse. Stikkvei inn til høyre, trapp opp til eiendommen. Mulighet for leie av parkeringsplass rett på nedsiden.

  Bebyggelse
  Frittliggende enebolig. bebygd i 2 etasjer.

  Byggemåte
  Det henvises til beskrivelse av byggemåte fra vedlagte tilstandsrapport utført av Erik Sørensen AS, datert 24.05.23.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selgere er arvinger av eiendommen. De har ingen kjennskap til tilstand utover hva som fremkommer av vedlagte tilstandsrapport.

  Innhold
  1. etasje: Bislag, 2 ganger, stue, kjøkken, mellomgang/bod, wc, bad. 2. etasje: Gang, 3 soverom.

  Standard
  Eiendommen må anses som et renoveringsobjekt. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3: Følgende punkter har Tilstandsgrad 2: Mur, terreng, stikkledninger og tanker Terrengforhold Vann og Avløp (stikkledninger, offentlig eller privat) Drenering og fuktsikring Yttervegg Konstruksjon Kledning Vinduer og ytterdører Takkonstruksjon Renner, nedløp og beslag Krypkjeller Innvendig inspeksjon er mulig Toalett (ikke våtrom) - 1. etasje Kjøkken - 1. etasje Etasjeskiller og gulv på grunn Innvendige trapper Ildsteder og skorsteiner Skorsteiner inne i huset Loft (innredet og uinnredet) Konstruksjonsoppbygging Radon Tekniske anlegg, VVS-anlegg Avløpsrør (sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) Varmtvannsbereder Ventilasjon (gjelder også ventilasjonsanlegg) Elektrisk anlegg Følgende punkter har TG3: Yttertak Tekking er med noe teglstein, betongtakstein, plater og papp, undertak er med bord. Flere stein må legges bedre til rette. Papptekking på utvendig bod nord-øst er delvis defekt og noe rust på plater. Anbefalt tiltak: Renovering. Estimert kostnad: 175 000,- Renner og nedløp Renner og nedløp er i plast side syd og noe sink og tre side nord. Noe rust på enkelte kroker. Sinkrenne delvis defekt. Anbefalt tiltak: Renovering. Estimert kostnad: 15 000,- Bad 1. etasje Samlet vurdering: Slik rommet fremstår pr. i dag er det nå modent for renovering. Anbefalt tiltak: Renovering. Estimert kostnad: 125 000, Etasjeskiller Gamle spor etter borebiller i bjelkelag til 1. etasje og enkelte bjelker har noe tørråte. Høydeavvik i stue syd-øst 1. etasje er 32mm. Høydeavvik i kjøkken 1. etasje er 18mm. Høydeavvik i soverom syd-øst er 62mm. Høydeavvik i soverom syd-vest er 38mm. TG er ut i fra standard. Anbefalt tiltak: TG er ut i fra standard. Avvik kan eventuelt rettes ved legging av nye gulver. Estimert kostnad: 75 000,- Tekking (undertak, lekter og yttertekking) 175 000,- Renner og nedløp 15 000,- Bad - 1. etasje Samlet vurdering: 125 000,- Etasjeskiller og gulv på grunn Etasjeskiller 75 000,- Estimerte kostnader på TG3 390 000,- Tilstandsrapporten er en del av salgsoppgaven, og det henvises til denne for ytterligere beskrivelse. Selgere er arvinger, og de har ingen kjennskap til eiendommen utover hva som fremkommer av vedlagte tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Parkering
  Det er ingen tilhørende parkeringsplass til eiendommen. Mulighet for leie av parkeringsplass fra grunneier rett på nedsiden av eiendommen. Pris for dette er Kr. 3.500,- pr. år.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Ved og elektrisk.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  10800

  Info kommunale avgifter
  I følge Arendal Kommune betales det Kr. 10.800,- pr. år i kommunale eiendomsgebyrer. Dette inkluderer Kr. 4.344,- i eiendomsskatt. Renovasjon Kr. 4590,- pr. år.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt Kr. 4.344,- pr. år.

  Formuesverdi primær
  486474

  Formuesverdi sekundær
  1751306

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for inntektsåret 2021: Som primærbolig: kr 486 474 Som sekundærbolig: kr 1 751 306

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4203/308/1/8: 05.10.1976 - Dokumentnr: 7577 - Elektriske kraftlinjer Gjelder feste
  05.10.1976 - Dokumentnr: 7577 - Urådighet Gjelder feste
  Feste nr 8 er opprettet fra gnr 308 bnr 1 og 30
  Grunneier se de enkelte brn.
  05.10.1976 - Dokumentnr: 7577 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 90 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 200
  BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Hjemmel til bnr 30 Johannes Trommestad 20062134918
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.10.1976 - Dokumentnr: 7577 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4203 Gnr:308 Bnr:1
  og bnr 30.Hjemmel til bnr 30 Ole Trommestad
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1350943 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0906 Gnr:308 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest. Opprinnelige byggetegninger avviker fra dagens faktiske bruk.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vann og avløp. Installert vannmåler. Privat stikkvei inn til eiendommen. Trappeadkomst opp til huset.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2019-2029. Formål: Bebyggelse og anlegg; eksisterende boligbebyggelse. Hensynssone kulturmiljø: bevaringsverdig bebyggelse Planer under arbeid. Eiendommen er SEFRAK registrert. SEFRAK er en forkortning for Sekretariatet for registrering av faste kulturminner. De har ansvar for registrering av eldre bygninger.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  91792

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Selger er arvinger og har ingen kjennskap til eiendommen utover hva som fremkommer av vedlagte tilstandsrapport.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Meglers vederlag er avtalt til en salgsprovisjon på 2% med en minimumsprovisjon på Kr. 45.000,-. I tillegg kommer kr. 37.143,- til dekning av tilrettelegging, grunnpakke markedsføring, digital markedsføring samt grunnboksutskrift. Dersom eiendommen ikke blir solgt, så skal selger betale kr. 25.000,- pluss utlegg.

Gina Jørgensen

Megler

Gina Jørgensen

47 20 12 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev