aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling ved Anniken Waagø har gleden av å presentere Månesvegen 1352
Aktiv Eiendomsmegling ved Anniken Waagø har gleden av å presentere Månesvegen 1352

KOLVEREID Månesvegen 1352

Stor eiendom med landlig beliggenhet, Måneset

 • kr 2 500 000
 • BRA-i 165 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostningerkr 63 740
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 563 740
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1950
 • Soverom4
 • Tomt124 373.9 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   63 740,- (Omkostninger totalt)   2 563 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfri omkostninger 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantenging over 1. etg
Velkommen til Månesveien 1352 Boligen - betydelig oppgradert ila de siste ti årene - to bad og fire soverom i bolighuset - innredet fjøsbygning med innlagt strøm og vann Eiendommen - 124 mål stor tomt, består av 8 mål fulldyrket jord, 48 mål produktiv skog - sjølinje - innredet fjøs - naust og kai - landlige omgivelser - flott utsikt Velkommen på visning!
Garasjen med vedbod ved siden av

Månesvegen 1352, Trøndelag

 • Tomt
  124373.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Konsesjonseiendom med 124 dekar, derav 8 dekar fulldyrka jord og 48,9 dekar produktiv skog. Eiendommen er betydelig oppgradert i senere tid. Fin beliggenhet i landlige og sjønære omgivelser på Måneset. Rolig, skjermet og med flott utsikt. Arealene er hentet fra gårdskart fra Nibio. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til i et naturskjønt område på Måneset i Nærøy. Eiendommen ligger langs den populære Nord Salten. Det er 30 km til Rørvik og 25 km til kommunesenteret Kolvereid. Nærmeste butikk er på Ottersøy, ca 20 km unna.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehager: Værum barnehage (1-5 år) Ottersøy barnehage (1-5 år) Skoler: Nærøysundet skole (1-7 kl.) Kolvereid skole (1-10 kl.) Gravvik oppvekstsenter (1-7 kl.) Rørvik skole (1-10 kl.) Ytre Namdal videregående skole Val videregående skole

  Offentlig kommunikasjon
  Buss: Osan 9 min Fly: Rørvik lufthavn Ryum

  Byggemåte
  Enebolig: Enebolig er oppført i to etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og koblet glass. Fjøs: Fjøs er oppført i to etasjer. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med eternittplater. Taket er et saltak og er tekket med bølgeeternitt. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass. Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst-forum Trøndelag AS v/Ståle Hjelmseth, datert 24.06.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå tit punkt 3. Svar: Ja Beskrivelse: Total rekonstruksjon, 2015. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: Beskrivelse: 2015, total rekonstruksjon. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Nei Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn Pä håndverker opplyses. Beskrivelse: Egeninnsats Er forholdet byggemeldt? Svar: Nei Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Hvis ja; beskriv hvilke tiltak som er utført. Svar: Utskifting av takbelegg Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Svar: Egeninnsats Kjenner du til om det er/har vært utført arbelder på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå videre til punkt 12. Svar: Ja Beskrivelse : rekonstruksjon av elektrisk installasjon Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: 2015, egeninnsats Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Nei

  Innhold
  Bolig 1.etasje: Entrè/gang, kjøkken, stue, 2 soverom. Entrè/gang, bad, trapp. 2.etasje: Trapp, kjøkken, stue, 2 soverom. Sekundære rom: Kjeller: Bodarealer. GARASJE: Garasjen har et gulvareal på ca 48m². Gulv av tre, betong og grusdekke. FJØS: Fjøsets areal er fordelt på ca 108m² for låve og 101m² på 1.etg. Primærrom: 1. etasje: Gang, stue, kjøkken, bad, 2 soverom. Sekundærrom: Loft: Låve. NAUST/BRYGGE: Bryggen er oppmålt utvendig til et ca areal på 19m².

  Standard
  Enebolig: Kjeller: Bodareal: Støpt gulv og åpne og malte murflater på vegger. Trekledning i himling. Bereder og sikringsskap. 1. etasje: Entre 1: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Kjøkken: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Innredning med kullfiltervifte over stekesonen. Stue: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Panelovn og vedovn. Soverom 1: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Panelovn. Soverom 2: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Panelovn. Bad 1: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Reflektorovn. Utstyrt med wc, servantskap, servant og dusjkabinett. Entre 2: Laminat på gulv og panel på vegger. Takess i himling. Bad 2: Flis på gulv og våtromsplater på vegger. Malt overflate i himling. Utstyrt med dusjkabinett, servantskap, servant og wc. 2. etasje: Stue: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Varmepumpe. Kjøkken: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Innredning med kullfiltervifte over stekesonen. Soverom 1: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Soverom 2: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Fjøs: 1. etasje Gang: Flis på gulv og osp plater på vegger og i himling. Stue: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malt panel i himling. Kjøkken: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malt panel i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Bad: Flis på gulv og våtromsplater på vegger. Malt overflate i himling. Utstyrt med dusjkabinett, wc, servantskap og servant. Soverom 1: Laminat på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Soverom 2: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malt panel i himling. Loft: Låve: Ubehandlet gulv og ubehandlet vegger. Ubehandlet himling. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: DRENERING Totalvurdering: Over halvparten av forventet brukstid er nådd. TG 2 settes derfor på grunn av alder på bygningsdelen. Anbefalte tiltak: Jevnlig tilsyn i kjeller anbefales med tanke på dreneringens alder. KRYPKJELLER: Totalvurdering: Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader oppstår. TG 2 settes på grunn av manglende adkomst til konstruksjonen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere adkomst til krypkjeller for å kunne undersøke tilstand og vurdere eventuelle behov for tiltak. ROM UNDER TERRENG: Totalvurdering: Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. Kjelleren egner seg ikke for innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater, for å ivareta best mulig vilkår for uttørking. TG 2 settes på grunn av registrert fukt. VINDUER/DØRER: Totalvurdering: Vinduer og dører har fra byggeår og 1982 nådd over halvparten av forventet brukstid (TG 2). Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. TG 1 settes på vinduer og dører av nyere dato. YTTERVEGGER: Totalvurdering: Manglende/dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Anbefalte tiltak: Med tanke på alder på kledning og solslitte overflater anbefales det hyppigere vedlikeholdsintervaller. ETASJESKILLE: Totalvurdering: Det registreres stedvise skjevheter i etasjeskillet for 1.etg og loft. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Vurderes imidlertid ikke å være av konstruksjonsmessig betydning. PIPE / ILDSTED: Totalvurdering: Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Visuell kontroll viser ingen sprekker eller tegn til skader i pipemur. TG 2 settes på grunn av innkledde sider av pipe. Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. ELEKTRISK: Totalvurdering: Det er antatt elektriske arbeider som ikke er utført av registrert elektroinstallasjonsvirksomhet. Det anbefales derfor å foreta en kontroll av anlegget utført av elektriker/eltakstmann. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. VANNLEDNINGER: Totalvurdering: Det er på befaringsdagen ikke registrert symptomer på skader på synlige deler av anlegget. Anbefalte tiltak: Det anbefales en gjennomgang av anlegget utført av rørlegger. Dette med tanke på materialbruk på vannrør i boligen, bestående av plast. VARMTVANNSBEREDER: Totalvurdering: Bereder er ikke lekkasjesikret med avrenning til avløp. BAD, FJØS: Totalvurdering overflater: Det er ikke tilstrekkelig fall til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. I følge leggeanvisninger for våtromsplater skal det benyttes bunnlist under plater. Dette er et minimumskrav i dusjsone. Det er ikke etablert bunnlist, noe som på befaringsdagen ikke er vurdert å være av betydning da badet benyttes med dusjkabinett. TG 2 settes på grunn av fallforhold. BAD 1, 1.ETG: Totalvurdering overflater: Det er ikke tilstrekkelig fall til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. I følge leggeanvisninger for våtromsplater skal det benyttes bunnlist under plater. Dette er et minimumskrav i dusjsone. Det er ikke etablert bunnlist, noe som på befaringsdagen ikke er vurdert å være av betydning da badet benyttes med dusjkabinett. TG 2 settes på grunn av fallforhold. BAD 2, 1.ETG: Totalvurdering overflater: Det er ikke etablert sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. I følge leggeanvisninger for våtromsplater skal det benyttes bunnlist under plater. Dette er et minimumskrav i dusjsone. Det er ikke etablert bunnlist, noe som på befaringsdagen ikke er vurdert å være av betydning da badet benyttes med dusjkabinett. VÆR OPPMERKSOM PÅ: DET ER IKKE ETABLERT BRANNSLUKKINGSUTSTYR OG RØYKVARSLER I BOLIGEN IHT. FORSKRIFT Forhold som har fått TG3: BAD, FJØS: Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Rommet har ikke sluk. Det er derfor en risiko for vannuttrengning til tilstøtende areal. TG 3 settes på grunn av at krav til sluk etter teknisk forskrift av 1997. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: 150 000 - 300 000 BAD 1, 1.ETG: Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Rommet har ikke sluk. Det er derfor en risiko for vannuttrengning til tilstøtende areal. TG 3 settes på grunn av at krav til sluk etter teknisk forskrift av 1997. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: 150 000 - 300 000 BAD 2, 1.ETG: Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Rommet har ikke sluk. Det er derfor en risiko for vannuttrengning til tilstøtende areal. TG 3 settes på grunn av at krav til sluk etter teknisk forskrift av 1997. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: 150 000 - 300 000 Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst-forum Trøndelag AS v/Ståle Hjelmseth, datert 24.06.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.  EIendommen selges slik den er på visning, og det blir ikke gjennomført ytterligere vasking. Møbler og inventar som står på visningen medfølger.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje og på egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Sparebank 1

  Polisenummer
  2357871

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Kommunen opplyser at det i 2019 ble gjennomført tilsyn på eiendommen angående utnytting/ombygging/tiltak. Tilsynet avdekket forhold i strid med plan- og bygningsloven, herunder var det gjennomført ombygging av enebolig til tomannsbolig (etablert to enheter), samt utlegging av flytebrygge uten at dette var omsøkt og godkjent. I 2020 ble det fremmet søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge, samt bruksendring av fjøs til fritidsbolig. Søknaden var mangelfull, og det ble i etterkant ikke mottatt fullstendig søknad, slik at tillatelse ikke foreligger. I 2021 mottok kommunen e-post fra eier om at det var blitt gjennomført bygningsmessige arbeider for å tilbakeføre boligen til å enebolig. Dette til orientering. Kjøper overtar ansvar knyttet til dette, samt for manglende godkjennelse for oppført flytebrygge som ligger utenfor eiendommens tomtegrense og for fjøset som i dag er innredet med søknadspliktige tiltak. Eiendommen er pr dags dato registrert i matrikkelen med våningshus, garasjeuthus anneks, naust og fjøs. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.  Konferer med megler for ytterligere info. Selger har ikke foretatt grunnundersøkelser på eiendommen og har ingen kunnskap rundt eventuelle forurensninger, kulturminner, radon, kvikkleireforekomster m.m. Kjøpers risiko og ansvar. Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   63 740,- (Omkostninger totalt)   2 563 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfri omkostninger 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

 • Oppvarming
  Oppvarmingen er basert på elektrisitet, varmepumpe og vedfyring. Det er installert varmepumpe både i 1. og 2. etg i boligen samt i det innredde fjøsbygningen. Følgende er opplyst fra Nærøysund kommune: Eiendommen ble kontrollert i 10.06.24, kommentar fra feier: Ikke kontrollert. Ikke forskriftsmessig/godkjent stige på tak. Neste feiing er planlagt 10.06.2026 Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  5500

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter slamtømming, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  411564

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1563944

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Info formuesverdi
  Jordbrukseiendom formuesverdsettes samlet med bygninger og rettigheter som hører til eiendommen. Våningshus på jordbrukseiendom verdsettes ikke særskilt, men inngår i den samlede verdien på jordbrukseiendommen. Formuesverdien på gårdsbruket/jordbrukseiendommen skal ikke utgjøre mer enn 80 prosent av markedsverdi eller kostpris (inkludert grunn). Det gjelder en særskilt begrensning for fastsettelse av formuesverdi på våningshus. Formuesverdien på våningshus skal maksimalt utgjøre 25 prosent av markedsverdien. Ettersom formuesverdien av våningshus på gårdsbruk inngår i den samlede formuesverdien på gårdsbruket, må total markedsverdi og formuesverdi fordeles mellom våningshus med passende arrondert tomt (tomten som er knyttet til bolig/fritidsbolig) og resten av eiendommen.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Offentligrettslige pålegg
  Det finnes ikke godkjente tegninger av bygg på eiendommen i vårt arkiv. I 2019 ble det gjennomført tilsyn på bakgrunn av henvendelser angående utnyting/ombygging/tiltak på eiendommen. Tilsynet avdekket forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen, herunder var det gjennomført ombygging av enebolig til tomannsbolig (etablert to boenheter) samt utlegging av flytebrygge uten at dette var omsøkt og godkjent. I 2020 ble det fremmet søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge samt bruksendring av fjøs til fritidsbolig. Søknaden var mangelfull, og det ble i etterkant ikke mottatt fullstendig søknad, slik at tillatelse ikke foreligger. I 2021 mottok kommunen epost fra grunneier, Tibor Kozak, om at det var blitt gjennomført bygningsmessige arbeider for å tilbakeføre boligen til enebolig. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.  

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5060/80/27: 17.06.2024 - Dokumentnr: 1576031 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Boli Eiendomsmegling AS Org.nr: 993 609 145 23.11.1946 - Dokumentnr: 902327 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1751 Gnr:80 Bnr:23 31.07.1953 - Dokumentnr: 902115 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:80 Bnr:37 29.04.1997 - Dokumentnr: 2437 - Målebrev Veggrunn gnr. 515 bnr. 01 Fv. 525 hp 01 akt 71/1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2018 - Dokumentnr: 191301 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1751 Gnr:80 Bnr:27 01.01.2020 - Dokumentnr: 691310 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5051 Gnr:80 Bnr:27 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ikke godkjente tegninger av bygg på eiendommen i vårt arkiv. I 2019 ble det gjennomført tilsyn på bakgrunn av henvendelser angående utnyting/ombygging/tiltak på eiendommen. Tilsynet avdekket forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen, herunder var det gjennomført ombygging av enebolig til tomannsbolig (etablert to boenheter) samt utlegging av flytebrygge uten at dette var omsøkt og godkjent. I 2020 ble det fremmet søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge samt bruksendring av fjøs til fritidsbolig. Søknaden var mangelfull, og det ble i etterkant ikke mottatt fullstendig søknad, slik at tillatelse ikke foreligger. I 2021 mottok kommunen epost fra grunneier, Tibor Kozak, om at det var blitt gjennomført bygningsmessige arbeider for å tilbakeføre boligen til enebolig. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat vei.  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i LNF området (landbruk-, natur- friluftsområde). Dette kan medføre begrensninger knyttet til bruk og utvikling til eiendommen. Eiendommen er konsesjonspliktig. Handelen er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon. Konsesjonsgebyr for kjøper vil utgjøre inntil kr. 5.000,- I kommuneplanens arealdel for Nærøy, nå kommunedelplan i Nærøysund, ligger eiendommen innenfor LNFR, dvs. landbruks-, natur-, frilufts-, og reindriftsområde. Den 07.06.2021 ble det er varslet oppstart for ny arealplan for Nærøysund. Arbeidet pågår. Planen ble 1.gangs behandlet i Nærøysund kommunestyre 26.09.2023 og den 30.11.2023 ble planen lagt ut på høring. Høringsfrist var 15.02.2024. I forslaget til ny plan er eiendommen også foreslått som LNFR-område. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   63 740,- (Omkostninger totalt)   2 563 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfri omkostninger 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

  Omk. kjøper beløp
  63740

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss. Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15000 ,- oppgjørshonorar kr 5900 ,- og visninger kr3000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 40 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 4540 ,-. Utleggene omfatter foto, tinglysningsgebyr sikringsobligasjon og utskrift servituttter. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 25 000 for utført arbeid,samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev