aktiv-eiendomsmegling
Meget sentral og praktisk beliggende i Kolvereid sentrum.

Kolvereid Sentrumsgata 10

Ta kontakt med megler for møte

 • 1 444 000
 • BRA 70.5 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 444 000
 • OMKOSTNINGER1 132
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 461 132
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • ANDEL FELLESGJELD2 016 000
 • FELLESKOST./MND6 959
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 444 000,- (Prisantydning)
  2 016 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 460 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  1 132,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 461 132,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Sentrumsgata 10, Trøndelag

 • Sentrumsgata 10 består av 24 leiligheter.
  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og vil bli tilknyttet Sentrumsgata 10 borettslag
 • Sentrumsgata ligger midt i sentrum av Kolvereid. Gangavstand til alle funksjoner som butikker, kulturhus, idrettshall, helsesenter, sykeheim, bank, post, hotell, vinmonopol og småbåthavn for å nevne noe.

  Sentrumsgata 10 består av totalt 24 prosjekterte andelsleiligheter fordelt over 4 etasjer med parkeringskjeller i 1. etasje. Etasjene kobles sammen med trapperom og heishus. Den enkelte leilighet får adkomst via fine svalganger.

  Leilighetene vil være fra 57 kvm BRA til 102 kvm BRA og innehar 2 til 3 soverom. Alle leilighetene vil få egen balkong. Disse varierer i størrelsene fra 8 kvm BRA til 44 kvm BRA. Alle leiligheter vil få egen sportsbod i parkeringskjeller.

  Innholdsrike og moderne leiligheter i god kvalitet som inneholder gang, bad/wc/vaskerom, 2 eller 3 soverom, stue, kjøkken, innvendig bod/ teknisk rom og balkong. Alle leilighetene vil få balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøkken og baderom innredning vil leveres av kvalitetsleverandøren HTH kjøkken. På kjøkken leveres integrerte hvitevarer som platetopp, komfyr, oppvaskmaskin samt kjøl-/fryseskap. Det leveres 14 mm 3- stavs parkett i eik natur på gulv på stue/ kjøkken, gang og soverom. Gulv på bad leveres med flis. Leilighetene vil få vannbåren gulvvarme med unntak av soverom og bod.

  Ta kontakt for en hyggelig prosjektprat.
 • Se leveransebeskrivelse som ligger vedlagt i prospektet.
 • Se leveransebeskrivelse som ligger vedlagt i prospektet.
 • Bruksareal: 57 kvm - 102 kvm

  Leilighetene vil være fra 57 kvm BRA til 102 kvm BRA og innehar 2 til 3 soverom. Alle leilighetene vil få egen balkong. Disse varierer i størrelsene fra 8 kvm BRA til 44 kvm BRA. Alle leiligheter vil få egen sportsbod i parkeringskjeller.

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert XX. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Ca. 2.375 kvm felles eiet tomt for borettslaget. Tomten vil disponeres av borettslaget i felleskap iht. vedtektene.
 • Det vil bli etablert en felles parkeringskjeller for borettslaget i 1. etasje. 18 av leilighetene får parkeringsplass i selve parkeringskjelleren. I tillegg vil en leilighet få egen utvendig garasjeplass med egen inngang og port, samt 2 leiligheter får utvendig carportplass. I tillegg medfølger en sportsbod til den enkelte leilighet. Selger forbeholder rett til tildeling og organisering av parkeringsplass og bod. Lading av El-bil/Hybrid bil: Det er bestemt at det skal legges opp infrastruktur til El-bil lading, mot at kjøperne som har garasjeplass betaler en ekstra kostnad på kr 6250,-.

  Selger forbeholder seg retten til å omorganisere parkeringskjeller underveis, avhengig av offentlige forhold og salg-/utbyggingstakt, herunder evt. utvide/ redusere parkeringskjeller. Selger forbeholder seg også retten til å etablere midlertidig plassering i kjeller avhengig av utbyggingstakt.
 • Bod i kjeller
 • Leilighetene vil få vannbåren gulvvarme med unntak av soverom og bod. Alle leilighetene vil få balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
 • Fra kr. 944 000,- - 2 144 000,-

  Beregnet totalkostnad
  Fra 944 000,- (Prisantydning)
  Fra 1 416 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  Fra 2 360 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  100 304,- (Andel omkostninger til Borettslaget)
  5 000,- (Andelskapital til Borettslaget)
  5 000,- (Startkapital til borettslaget)
  3 500,- (Tilknytningsavgift TV/Internett)
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
  480,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens Kartverk)
  6 250,- (Infrastruktur til el-bil anlegget, inkl mva)
  --------------------------------------------------------
  121 186,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  Fra 2 481 186,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes av kjøper.
  Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til borettslagets driftskonto.
  Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert fra kr. 5.222,- til kr. 10.242,- pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer/evt. garasje, a konto fjernvarme, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

  Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av borettslagets felleskostnader.
  Pr overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 5.000,- som settes av til startkapital til borettslaget.
  Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter.

  Fellesutgiftene er ikke endelig fastsatt, men det er utarbeidet budsjett for fellesutgifter som stipulerer felleskostnader av TOBB som følger vedlagt salgsoppgaven for prosjektet.
 • Selger har på vegne av Borettslaget, inngått bindende forretningsføreravtale med 6 måneders oppsigelsestid vedrørende løpende forvaltning, stifting, utarbeidelse av budsjett og vedtekter med TOBB Eiendomsforvaltning.

  Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte. Her vil nytt styre bli valgt, i tillegg vil det bli en gjennomgang av borettslagets budsjett, vedtekter og evt husordensregler.

  Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres Borettslaget ved overtakelse ev. via startkapital.

  Stipulering av budsjett samt stifting av borettslaget anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

  Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av Tobb og følger som vedlegg til prospektet, og vil være vedlegg til kontrakt. Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene.

  Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom andelseierne etter andelenes størrelse med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Normalordningen er at felleskostnaden fordeles etter bruksareal (BRA).
 • Forretningsfører: TOBB
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som kan fås hos megler.
 • Må søkes styret.
 • En andelseier som selv bebor boligen, kan overlate bruken av deler av boligen til andre. I tillegg kan andelseier overlate bruken av hele boligen til andre inntil 30 døgn i løpet av året, jfr § 5-4 i burettslagslova.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Gnr. 62 bnr. 391 i Nærøysund kommune
 • Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen..
 • Eiendommen omfattes av kommunedelplan Kolvereid Sentrum - Detaljregulering. Planområdet er regulert til kombinertformål forretning/bolig og kontor.

  Skisser/ illustrasjoner over utbyggingen i prospektet må det forventes endringer på ifm detaljregulering av det enkelte område og utbyggingstakt. Konferer megler. Kopi kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Særskilt forbehold vedrørende Covid-19 "koronavirus" pandemien

  Den siste tids utvikling forårsaket av pandemien knyttet til Covid-19 har medført at flere land, herunder Norge, har iverksatt tiltak for å begrense smittespredning. Generelt sett har dette allerede forstyrret den globale logistikken og medført vanskeligheter kontraktskjedene. Selger vil kunne bli rammet direkte eller indirekte av det pågående utbruddet med den konsekvens at byggearbeidenes fremdrift kan bli påvirket. Om og i hvilken grad byggeprosjektets fremdrift vil kunne bli påvirket, er ukjent på kontraktinngåelsestidspunktet og er utenfor byggherres kontroll. "Forsinkelser" eller andre oppfyllelsesvanskeligheter som skyldes konsekvenser av koronavirus gir selger rett til forlenget byggetid og kan ikke gjøres gjeldende som forsinkelse av kjøper. Denne kontrakts bestemmelsen har forrang ved ev. motstrid med andre kontrakts bestemmelser
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Meglerprovisjon (Kr.45 000)
  Oppgjørsgebyr (Kr.4 750)
  Prospekter/salgsoppgave UNI 128946 (Kr.3 831,25)
  Endring prospekter, uni8398 (Kr.1 250)
  Prospekter/salgsoppgave UNI 133886 (Kr.1 481,25)
  Mobilbanner Namdalsavisa UNI 927504857 (Kr.4 375)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.5 625)
  Oppstartsgebyr (Kr.2 250)
  Visninger (Kr.2 812)
  Selger dekker alle dokumenterte utlegg.
 • Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Sentrumsgata 10 AS
Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev