aktiv-eiendomsmegling
Aktiv eiendomsmegling har gleden av å presentere denne selveierleiligheten midt i Kolvereid sentrum
Aktiv eiendomsmegling har gleden av å presentere denne selveierleiligheten midt i Kolvereid sentrum

KOLVEREID Sentrumsgata 15A

Sjekk prisen! Selveierleilighet midt i Kolvereid sentrum, med skjermet veranda. Her er det også heis mellom etasjene.

 • kr 1 550 000
 • BRA 69 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 550 000
 • Omkostningerkr 55 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 605 792
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2015
 • Soverom1
 • ArealP-rom 46 m²
 • Felleskostnaderkr 1 000
 • Tomt4 137.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,00))   55 792,- (Omkostninger totalt)   1 605 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Aktiv eiendomsmegling har gleden av å presentere denne selveierleiligheten beliggende i Kolvereid sentrum. Her er det skjermet veranda, og det er heis i bygget. Lave felleskostnader og kommunale avgifter gir en rimelig boenhet. Denne leiligheten passer godt for nyetablerte, utleiebolig og for et eldre par eller enslig. Her får du et romlig baderom, kjøkken med integrerte hvitevarer og en skjermet veranda. Velkommen på visning!
Boligen varmes opp ved hjelp av varmepumpe

Sentrumsgata 15A, Trøndelag

 • Tomt
  4137.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt for eierseksjonssameiet. Fellesarealer er ryddig og pent opparbeidet med brostein, diverse beplantning og asfalterte internveger og parkeringsarealer.

  Beliggenhet
  Leilighet som ligger midt i sentrum av Kolvereid, men samtidig med skjermet beliggenhet med verandaen inn mot kvartalet

  Adkomst
  Enkel adkomst fra hovedveien

  Bebyggelse
  Forretningslokaler som har blitt omgjort til leilighetsbygg i 2015.

  Barnehage/skole/fritid
  Kolvereid barne og ungdomsskole, idrettshall og aktivitetspark rett i nærheten

  Skolekrets
  Kolvereid

  Offentlig kommunikasjon
  Buss til Rørvik som har båt og fly forbindelse videre rundt om i landet, samt buss til Grong som har togforbindelse

  Byggemåte
  Lokaler gjort om til leiligheter, med standard stenderverk. Lydsikring i etasjeskiller, samt mellom leiligheter

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner til leiligheten, og kjenner ikke til noen feil og mangler ved den.Det er skiftet sluk på terrassen ved faglært Ståle Volden. Ønsker ikke eierskifteforsikring.

  Innhold
  P-ROM: 2 soverom, kjøkken/ stue, bad og gang. S-ROM: Lager kott over soverom, lager kjeller.

  Standard
  Innvendinge overflater; Folierte Takess plater i alle rom. Smartpanel hvite i alle tørre rom. Fibo Trespo baderomsplater på bad. Laminat i alle tørre rom, Fliser på bad. Utvendig er det bordklending i tre, vernada med glassrekkverk

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger

  Moderninseringer og påkostninger
  I 2015 ble bygget totalrenovert med nye inner og yttervegger, alt av rør og el-opplegg ble også satt inn nytt da.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er lagt inn fiber i leiligheten

  Parkering
  Ihht vedtektene har alle 1 og 1/5 parkeringsplass hver. Det er markerte parkeringsplasser.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,00))   55 792,- (Omkostninger totalt)   1 605 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  C

 • Kommunale avgifter
  14052

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Inkludert er vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Eiendommen har vannmåler og ble sist avlest 01.02.2023, og hadde da 226m3

  Formuesverdi primær
  346004

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1245613

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Sameiebrøk
  55/3692

  Felleskostnader pr. mnd
  1000

  Felleskostnader inkluderer
  Inkludert er strøm i fellesareal, bygningsforsikring, vask fellesareal, festeavgift og snøbrøyting.

  Styregodkjennelse
  Det er ikke krav til styregodkjennelse ved overdragelse.

  Sameiets forsikringsselskap
  Tryg

  Dyrehold
  Dyrehold er tillatt. Hver enkelt er ansvarlig for orden og kontroll på husdyret.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5060/62/19/23/288: 04.05.1981 - Dokumentnr: 2732 - Erklæring/avtale Gjelder feste Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Gjelder denne registerenheten med flere 04.05.1981 - Dokumentnr: 2732 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 99 år ÅRLIG AVGIFT NOK 2,979 MED FLERE BESTEMMELSER PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT Overført fra: Knr:5060 Gnr:62 Bnr:19 Fnr:288 Snr:20 F Gjelder denne registerenheten med flere 17.12.2014 - Dokumentnr: 1112946 - Resek/deling av seksjon Seksjon som deles: Snr: 20 Formål: Næring Sameiebrøk: 108/3692 Ny seksjon: Snr: 23 Formål: Bolig Sameiebrøk: 55/3692

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 01.02.2017.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til bolig- og næringsformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,00))   55 792,- (Omkostninger totalt)   1 605 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  55792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12000 ,- oppgjørshonorar kr 4750 ,- og visninger kr 2000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 37 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 3772 ,-. Utleggene omfatter foto og utskrift av heftelser/servitutter (avg. fritt) pr stk samt tinglysningsgebyr sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg og kr 10 000.  Alle beløp er inkl. mva. 

Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev