aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Aktiv Eiendomsmegling ved Anniken Waagø har gleden av å presentere Varøyvegen 1122
Aktiv Eiendomsmegling ved Anniken Waagø har gleden av å presentere Varøyvegen 1122

KOLVEREID Varøyvegen 1122

Enebolig med skjermet beliggenhet og romslig tomt, ønsker du visning MÅ du melde deg på visningen til megler.

 • kr 1 500 000
 • BRA 187 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 500 000
 • Omkostningerkr 54 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 554 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 980
 • Soverom3
 • ArealP-rom 149 m²
 • Tomt3 743 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Velkommen til Varøyvegen 1122, her har du en eiendom som ligger skjemet til, med ent enebolig fra 1980. Det står en dobbeltgarasje samt et uthus med garasjeport på eiendommen.
Velkommen inn

Varøyvegen 1122, Trøndelag

 • Tomt
  3743m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er pent opparbeidet med gruslagt innkjørsel og plenareal, mens det også er en del naturtomt på eiendommen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger skjermet til på Strandval

  Adkomst
  Eiendommen ligger skjermet til, og du må kjøre igjennom et gårdstun for å komme deg frem, her foreligger det en tinglyst veirett over eiendommen.

  Bebyggelse
  Eiendommens bygningsmasse består av enebolig, garasje og uthus/garasje.

  Barnehage/skole/fritid
  Indre Nærøy er tilknyttet Kolvereid barne og ungdomsskole. Det er også en privat barneskole på Val. Det er barnehage i nærheten, Strand barnehage, på Ottersøya, Kolvereid og på Val.

  Skolekrets
  Kolvereid samt Val

  Offentlig kommunikasjon
  Buss passerer vedhovedveien.

  Byggemåte
  I følge takstmann er boligen på følgende måte; Støpt plate, med leca vegger i kjeller. Standard reisverk i tre. Stående bordkledning samt takstein på tak.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke kjennskap til boligen, da dette er et dødsbo med privat skifte.

  Innhold
  P-rom; 1 etasje: Kjøkken, Yttergang, wc, vaskerom, bad, stue og gang. Kjeller: Bad, soverom, stue, gang S-rom; Kjeller: Teknisk, 3 stk boder, inngang kjeller.

  Standard
  Ihht takstrapporten ligger det følgende overflater i boligen; Tak kjeller: trepanel. Takess på bad. Vegger kjeller: Tapet pluss malte plater. Baderomsplater på bad. Gulv kjeller: Betonggulv, samt noe vegg til vegg teppe. Våtromsbelegg på bad. Tak 1 etasje: Takess. Vegger 1 etasje: tapet og trepanel. Baderomsplater på bad. Gulv 1 etasje: Gulvbelegg, tarkett, våtromsbelegg på bad. Følgende punkter har fått TG2 bemerkning; -Vurdere reparasjoner på grunnmuren. -Vinduer og ytterdører Skifte ut råteskadd kledning. -Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak Feste løs stein. - Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) Det anbefales å rengjøre tak og takrenner. Det bør vurderes om Beslag bør skiftes. - Loft (konstruksjonsoppbygging) Viktig at dette blir holdt øye med, spesielt ved regnvær. - Bad kjeller Membran, tettesjiktet og sluk Drenering bør undersøkes nærmere da det gir fuktutslag i alle rom i kjelleren. - Kjøkken Man bør vurdere om vanninstallasjonen skal sees over av fagmann. -Reparere evt sprekker og avskaling puss. Bedre ventilasjon. -Fuktmåling og ventilasjon -WC og innvendige vann- og avløpsrør -Ventilasjon -Elektrisk anlegg og samsvarserklæring Følgende har fått TG 3 bemerking; Takstmannens vurdering ved TG3: Varmtvannsbereder

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Hvitevarer medfølger ikke.

  TV/Internett/bredbånd
  ikke internett lagt inn i boligen

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje. Det er ikk elagt opp til EL bil lading.

  Radonmåling
  Det foreligger ingen radonmåling.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Følgende er opplyst fra Nærøysund kommune: Det er registrert planlagt feiing både i 2017 og 2019, men har fått melding fra eier om at det ikke har vært behov for feiing. Så den skal være med på feiing i år, feies hvert 4. år. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  18854

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  I dette inngår avgift for vann, slamtømming, renovasjon, og feiing/branntilsyn, samt eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  410251

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1476902

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5060/26/49: 31.08.2005 - Dokumentnr: 4791 - Jordskifte Sak nr.17/2004 Gjelder denne registerenheten med flere 31.08.2005 - Dokumentnr: 4789 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1751 Gnr:26 Bnr:2 01.01.2018 - Dokumentnr: 52288 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1751 Gnr:26 Bnr:49 01.01.2020 - Dokumentnr: 958783 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5051 Gnr:26 Bnr:49 21.12.2005 - Dokumentnr: 7591 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighet hefter i: Knr:5060 Gnr:27 Bnr:5 Rettighet hefter i: Knr:5060 Gnr:27 Bnr:96 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:5060 Gnr:27 Bnr:96 Snr:2 Bestemmelse om veg Gjelder denne registerenheten med flere 08.06.2006 - Dokumentnr: 3167 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:5060 Gnr:26 Bnr:50 Med flere bestemmelser

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert XX.

  Vei, vann og avløp
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett. Eiendommen har ikke vannmåler Avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat nett Eiendommen har septiktank Det er private stikkledninger og vei til off. nett.

  Regulerings- og arealplanner
  I kommuneplanens arealdel for Nærøy, nå kommunedelplan for Nærøysund, ligger eiendommen innenfor LNFR BFE 07, dvs. landbruks-, natur-, frilufts-, og reindriftsområde med bestemmelser om spredt bygging. Den 07.06.2021 ble det er varslet oppstart for ny arealplan for Nærøysund. Arbeidet pågår.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  54542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Selger har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 000,- oppgjørshonorar kr 4750 ,- og visninger kr 3000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35 000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 20 972 ,-. Utleggene omfatter foto, tilstandsrapport, grunnbokutskrift. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10 000 samt alle utlegg og markedsføring.  Alle beløp er inkl. mva. 

Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev