aktiv-eiendomsmegling
Fasade

KONGSBERG Alf Prøysens vei 15

Flott enebolig med alt på én flate - Panoramautsikt - Usjenert - Dobbel garasje - Energivennlig fyringsystem

 • kr 5 400 000
 • BRA 206 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 5 400 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 400 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 972
 • Soverom3
 • ArealP-rom 144 m²
 • Tomt765.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 400 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  135 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 400 000))

  151 142 (Omkostninger totalt)

  5 551 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Sjelden fin og oppgradert enebolig med den helt riktige beliggenhet i et rolig og barnevennlig bomiljø nær marka og sentrum. Eiendommen ligger usjenert til med panoramautsikt over byen og omkringliggende fjell med Skrim i sør og Numedal i nord. Boligen er rehabilitert i perioden 2005 til 2010. Det er etablert vannboren varme i gulv, og det er blant annet montert varmesløyfer på tak. Og med dagens strømpriser, er forbrukt i snitt denne vinter på kr 2 300,-. pr mnd. Alle overflater er fornyet og boligen fremstår som lys og tidsriktig, flytt rett inn!

Alf Prøysens vei 15, Viken

 • Tomt
  765.7m²

  Beliggenhet
  Meget usjenert beliggenhet i et etablert boområde på Skarpåsskogen med kort vei til friarealer og til sentrum. Rolig og barnevennlig bomiljø uten gjennomkjørsel.

  Adkomst
  Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i reisverk på grunnmur, saltak. For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte rapport avholdt 24.02.2023 av Rua Bygg og Takst AS Tilbygg / modernisering - Tilbygg Tilbygget garasje. Ukjent hvilket år. - Modernisering av boligen ble påbegynt renovert i 2005 og dette arbeidet pågikk frem til ca 2010. Alt innvendig er nytt inkl etasjeskiller og alle innvendige overflater. Vinduer er og skiftet med unntak av et vinduer på soverom. - 2007 Modernisering , ny dreneringsgrøft er sprengt rundt boligen og takvann er lagt til grøft/grunn. - 2008 Modernisering Ny vedovn med vannvarmesystem. Varmesløyfer på tak på garasje. Tilknyttet bereder, vannbåren varme er lagt i de fleste gulv. - 2008 Modernisering Nytt bad og vaskerom. - 2007 Modernisering Nytt elanlegg. - 2009 Uthus Bygget frittstående vedskjul/bod. - 2018 Modernisering Ny ytterdør. - 2023 Modernisering Etablert innredede rom/hybel i kjeller. Ikke byggesøkt. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3, som kan medføre kostnader. TG 3 - Utvendig rekkverk på terrasse bør utbedres, råteskader og for lavt i forhold til dagens krav. TG2 - Utvendig vegger - værslitasje, 1 vinduer er ikke skiftet, målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Ikke foretatt radonmåling, sluk og membran løsninger på våtrom, avvik, samt utluft på kjøkkenet. Se nærmere i vedlagte tilstandsrapport.

  Innhold
  1. etasje med vindfang, gang, toalettrom, Bad, vaskerom, kjøkken, stue, 3 soverom, 2 garasjer, bod, teknisk rom. U. etasje med innredet rom, oppdelt som stue/kjøkken, bad/vaskerom og kontor.

  Standard
  Sjelden fin og oppgradert enebolig med den helt riktige beliggenhet i et rolig og barnevennlig bomiljø nær marka og sentrum. Eiendommen ligger usjenert til med panoramautsikt over byen og omkringliggende fjell med Skrim i sør og Numedal i nord. Boligen er rehabilitert i perioden 2005 til 2010. Det er etablert vannboren varme i gulv, og det er blant annet montert varmesløyfer på tak. Og med dagens strømpriser, er forbrukt i snitt denne vinter på kr 2 300,-. pr mnd. Alle overflater er fornyet og boligen fremstår som lys og tidsriktig, flytt rett inn!

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Se under byggemåte

  TV/Internett/bredbånd
  Altibox

  Parkering
  Dobbel garasje. ellers god plass på egen gårdsplass

  Forsikringsselskap
  If

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 400 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  135 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 400 000))

  151 142 (Omkostninger totalt)

  5 551 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen har vannbåren varme via solfanger og vedfyrt ovn tilknyttet varmtvannsystemet. Samleskap og øvrige installasjoner er i teknisk rom.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14495

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Ingen vannmaåler

  Formuesverdi primær
  946729

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3408225

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Forsikring, strøm

  Info vannavgift
  Inkludert i kommunale avgifter

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3006/8406/67: 01.12.2021 - Dokumentnr: 1511771 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Dokumentet er under sletting 19.03.1971 - Dokumentnr: 902 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3006 Gnr:8406 Bnr:1 01.01.2020 - Dokumentnr: 625093 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0604 Gnr:8406 Bnr:67

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.

  Vei, vann og avløp
  Boligen er tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som er uregulert. Nåværende bruk, bolig. Delarealer Delareal 766 m BestemmelseOmrådenavnSone B KPBestemmelseHjemmel fysisk utforming av anlegg Delareal 766 m Arealbruk Boligbebyggelse, Nåværende OmrådenavnB

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 400 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  135 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 400 000))

  151 142 (Omkostninger totalt)

  5 551 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev