aktiv-eiendomsmegling
Illustrasjonsbilde av boligen Arv oppført på en eiertomt på 2 mål i Bruabakken
Illustrasjonsbilde av boligen Arv oppført på en eiertomt på 2 mål i Bruabakken

KONGSBERG Bruabakken 31

Primskottåsen - Prosjektert enebolig på solrik tomt i et rolig boligområde - Leveres nøkkelferdig m/ smarthusteknologi!

 • kr 6 990 000
 • BRA 186 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 6 990 000
 • Omkostningerkr 17 592
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 7 007 592
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom5
 • ArealP-rom 159 m²
 • Tomt2 077 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 6 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 250,- (Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi på kr 650 000)   17 592,- (Omkostninger totalt)   7 007 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje

Bruabakken 31, Buskerud

 • Tomt
  2077m²

  Beskrivelse av tomt
  Selveiertomt på 2 077 kvm som vil bli pent opparbeidet med ferdigplen og gruset innkjørsel.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i solrike og rolige omgivelser, i et lite boligfelt nord for Kongsberg sentrum med umiddelbar nærhet til skogen. Det er ca. 8 km til Kongsberg og ca. 13 km til Svene.

  TV/Internett/bredbånd
  Altibox tilkobling ligger ved tomtegrensen

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. I standard leveranse er det medtatt stålpipe gjennom tak ? eller veggkonstruksjon for senere tilkobling av røykløp og ovn. Vedovn er ikke medtatt, men kan bestilles om ønskelig via Norgeshus forhandler. Boligen er utstyrt med et automasjonssystem for styring av lys og varme. Systemet leveres av Norgeshus sin samarbeidspartner Autobolig og er bygd opp med utstyr fra Loxone. I alle rom bortsett fra boder blir det montert en multifunksjonsbryter som styrer lys, og den har også mulighet for styring av solskjerming og lyd dersom dette velges som tilvalg. I tillegg inneholder bryteren temperatursensoren som måler temperaturen i rommet. Selve termostaten sitter i automasjonssystemet og temperaturendringer og senkeperioder velges i Loxone-appen. Lysene styres med lysscener som er ferdig satt opp i appen som et utgangspunkt. Beboeren kan selv endre og legge til flere lysscener i appen. Komponentene i systemet kommuniserer med styresystemet via en kablet bus. Systemet benytter Loxones egen bus - ?Tree?. Andre typiske arbeider er utvidelser av smarthussystemet (herunder alarm, lydanlegg, etc) samt andre svakstrømsinstallasjoner, men dette inngår ikke i standard leveranse. Pris på forespørsel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 250,- (Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi på kr 650 000)   17 592,- (Omkostninger totalt)   7 007 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Standardleveranse er med gulvvarme på badene og i vindfang, i tillegg til moderne Wifi-styrte smart panelovner. Det er mulig å få levert boligen med en energieffektiv kraftpakke for et tillegg på kr 385 000,- inkl. mva. Kraftpakken består av solcellepaneler på taket og vannbåren varme i 1. etasje og på bad i 2. etasje. Med Kraftpakken fra Norgeshus produserer du din egen strøm, bruker den når du trenger den, og selger resten. Et av hovedpoengene med Kraftpakken er at du skal ta kontroll over eget strømforbruk. Dette gjør du med hjelp av: - Integrerte solceller på taket: Dette gir deg kortreist, fornybar energi som kan brukes med en gang, eller lagres i boligen. - Inneklimasentral: Her får du en sentral med integrerte funksjoner for balansert ventilasjon, tappevann og varme til boligen. - Smarthusløsninger: Dette er selve hjernen i systemet som får komponentene til å jobbe sammen. Her optimaliseres energistyringa i boligen, uten at du trenger å løfte en finger. Smarthusløsningen leveres uansett om man går for Kraftpakken eller ikke.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Dersom selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen. 

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett, i tillegg til kostnader til vann- og avløpsanlegget. Vann- og avløpsanlegget er fra 2007 og oppgradert i 2021 med spyling og skifte av filtermasse i forfilterkummer. Dypvannspumpe ble byttet i 2019. Noe varierende årlig kostnad, for 2022 utgjorde denne kr 11 250,- inkl. mva pr. abonnent. Det er serviceavtale med 2 årlige kontroller på anlegget.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Hjartdalbanken i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Hjartdalbanken om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3050/133/97: 22.02.1799 - Dokumentnr: 900001 - Erklæring/avtale GRUNNBYRDEBESTEMMELSER
  Overført fra: Knr:3050 Gnr:133 Bnr:28
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.03.1905 - Dokumentnr: 900010 - Rettighet Rettighetshaver: Numedalslågens Fellesfløtningsfor
  Org.nr: 970 079 246
  LEIEAVTALE
  FESTEKONTRAKT
  Overført fra: Knr:3050 Gnr:133 Bnr:28
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.05.2015 - Dokumentnr: 460056 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3050 Gnr:133 Bnr:28
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1163670 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0631 Gnr:133 Bnr:97


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Vei, vann og avløp
  Privat vann og avløp: Vann- og avløpsanlegget er fra 2007 og oppgradert i 2021 med spyling og skifte av filtermasse i forfilterkummer. Dypvannspumpe ble byttet i 2019. Noe varierende årlig kostnad, for 2022 utgjorde denne kr 11 250,- inkl. mva pr. abonnent. Det er serviceavtale med 2 årlige kontroller på anlegget.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsbestemmelser for Primskottåsen Søre ligger vedlagt salgsoppgaven. PLANENS FORMÅL: Reguleringsplanen skal legge til rette for ny boligbebyggelse, samt fastlegge rammer for eksisterende/ tidligere godkjente tomter. Området er tidligere uregulert. REGULERINGSFORMÅL Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 25: a) Byggeområder - Frittliggende småhusbebyggelse b) Landbruksområder - Jord og skogbruksområde c) Offentlige trafikkområder - Kjøreveg - Annet trafikkformål d) Spesialområder - Frisiktsone e) Fellesområder - Felles adkomstveg - Felles lekeplass Iht. reguleringsbestemmelser er høyden på "Arv" over grensen. Det søkes dispensasjon fra reguleringsplan på boligens høyde, men det kan ikke gis garantier for en aksept på dette fra kommunens side. Dersom kommunen ikke innvilger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene vil Innvendig takhøyde bli justert ned fra 2,6 meter til 2,4 meter i 1. etasje, og takvinkelen justeres ned til 22 grader.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.   Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.   Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 250,- (Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi på kr 650 000)   17 592,- (Omkostninger totalt)   7 007 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  17592

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Harald Elveseter

Megler

Harald Elveseter

97 55 49 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev