aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gneisveien 4D

Kongsberg Gneisveien 4 D

Pent rekkehus i ende med garasje og hage i barnevennlig bomiljø - Kort vei til Teknologiparken.

 • 2 800 000
 • BRA 125 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING2 800 000
 • OMKOSTNINGER16 576
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 994 395
 • EIENDOMSTYPERekkehus
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 976
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 121 m²
 • ANDEL FELLESGJELD177 819
 • FELLESKOST./MND4 750
 • TOMT31 543 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 800 000,- (Prisantydning)
  177 819,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 977 819,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  7 644,- (Forkjøpsrettsavklaring)
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  16 576,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 994 395,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen inneholder:
1.etasje: Vindfang, hall m/trapp, toalettrom, bad, vaskerom, 3 soverom og bod.
2.etasje: Gang, toalettrom, stue/kjøkken og soverom.
Badet

Gneisveien 4 D, Viken

 • Et pent rekkehus med fin beliggenhet nær marka og Teknologiparken.
  Boligen er løpende oppgradert og fremstår lys og tidsriktig.
  Fin uteplass, med delvis overbygd terrasse på 24 kvm.
  Utvendige fasader ble rehabilitert i 2007 med bl.a. ny takstein, beslag og renner, innsatt stålforing i pipe, nye vinduer og ny verandadør samt etterisolering og ny kledning. Det er avdekket svikt i drenering, dette bør tas opp med borettslaget, som er ansvarlig for utbedring / vedlikehold utvendig.
 • Rekkehus med pen utsikt som ligger i et attraktivt boligområde på Steglet. Kort avstand til skole, barnehage, dagligvarebutikk, og fine naturområder.
  Flott beliggenhet i forhold til både Teknologiparken og Arsenalet på Kongsgårdsmoen.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se kartskisse.
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Byggemåte slik den er beskrevet i tilstandsrapport av takstingeniør Sigbjørn Rua.

  Eiendommen er oppført med grunnmur i betong. Vegger i betong og bindingsverk. Malt mur og liggende trepanel utvendig. Veger er delvis etterisolert og kledd i senere år. Saltak med takstoler i tre. Isolert med mineralull på logt. Taket er tekket med takstein. Glidehengsla og fastkarm vinduer fra 2007 i aluminium.

  Sammendrag av forhold som har fått tilstandsgrad 2 og 3. For nærmere beskrivelse se vedlagt tilstandsrapport.

  Tilstandsgrad 3 (store eller alvorlige avvik):
  Rom under terreng - Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader.
  Lokal utbedring må utføres.
  Drenering - Halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Vaskerom - Må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet er ikke bygget som et våtrom.
  Branntekniske forhold - Røyvarslere er montert i begge etasjer. Skumslukker fra 2007 i 1 etg.

  Tilstandsgrad 2 (avvik som kan kreve tiltak):
  Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Pipe og ildsted - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Innvendige trapper - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Innvendige dører - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Bad - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk. Mulighet for vannlekkasje, vann ikke vil gå til sluk. Høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Ved måling er det 10 mm fall til sluk. Dørterskel er satt rett på flis/ingen oppkant. forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Våtrommet mangler tilluftsventilering.
  Stue/kjøkken - Ved befaring var det dårlig trekk.
  Toalettrom - Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
  Vannledninger (2) - forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Avløpsrør - Forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Varmtvannstank - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Dagen krav er at beredere på 2000 watt og mer skal ha direkte tiknytning til strøm og ikke stikkontakt.

  Tilstandsgrad 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
  Vannledninger - Det er irr på rør.
  Utvendige vann- og avløpsledninger - Forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Det har forekommet avvik, tegn på svekkelser på utvendig avløpsledning.
 • 1.etasje: 62 Bra / 58 P-rom
  2.etasje: 63 Bra / 63 P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etasje: Vindfang, hall m/trapp, toalettrom, bad, vaskerom og 3 soverom.
  2.etasje: Gang, toalettrom, stue/kjøkken og soverom.

  Areal og romangivelse er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming er basert på elektrisitet og vedfyring. Varmepumpe (luft til luft) er montert i stue i 2.etasje.
 • Fellestomt på grunnareal: 31 543kvm.
  Eiendommen ligger i relativt skrånende terreng som er opparbeidet med plen.

  Tomtens grunnareal er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.
 • Egen garasje i rekke.
 • Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Forretningsfører: Kongsberg Boligbyggelag
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.  Borettslaget hadde et årsresultat i 2021 på kr 1 039 941,- og et budsjettert resultat for 2022 på kr 458 336,-.
 • Kongsberg Boligbyggelag sine medlemmer har forkjøpsrett ved salg. Forkjøpsrett må meldes til vårt kontor på eget skjema innen annonsert frist. Bud er ikke å regne som melding av forkjøpsrett.

  Har du spørsmål vedrørende forkjøpsretten kan du ta kontakt med megler.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det er anledning til å holde hund, katt eller andre små kjæledyr i borettslaget under forutsetning av at beboer gjør seg kjent med, undertegner og leverer «Erklæring om dyrehold» til styret. Stell og pass av dyret eller dyrene må til en hver tid følge norsk lov. Brudd på erklæringen er å betrakte som vesentlig mislighold og kan føre til utkastelse. Erklæringen må også underskrives av andelseiere som påtar seg å passe husdyr for andre utover kortvarig dagsbesøk

  Søknadsdokument om dyrehold kan fås ved henvendelse til megler eller styreleder.
 • Borettslaget har felles bygningsforsikring i:
  IF Skadeforsikring
  Polisenummer: SP0002552606

  Innboforsikring på tegnes av hvert enkelt andelseier.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 835 744 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 008 679 per 31.12.20
 • Kr. 4 750 pr. mnd.

  Felleskostnader er fordelt slik:
  RENTER FELLESGJELD: kr 428,-
  FELLESKOSTNADER: kr 3 158,-
  AVDRAG FELLESGJELD: kr 634,-
  Tilleggsytelser: GARASJELEIE: kr 130,-
  TV /INTERNETT: kr 400,-

  Felleskostnader dekker: Avdrag og renter på borettslagets lån, kommunale avgifter og eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold iflg. borettslagets vedtekter, strøm i fellesområder, snøbrøyting og sandstrøing, administrasjon og revisjon, vaktmestertjenester. Borettslaget har avtale med Viken Fiber - Altibox 200

  Den 24.03.2022 ble det foretatt en befaring innvending og utvending av Vestliveien 2. Roar Ormåsen fra teknisk avdeling hos KBBL stod for befaringen. Utvendig er det markplater (Rockwool isolasjonsplater) på betong veggen, visuelt ser man ingen grunnmursplast utenpå disse. Da antas det at man mangler grunnmursplast eller at grunnmursplast/drenering ikke fungerer som tiltenkt. På bakgrunn av fukt problemene i kjeller anbefaler KBBL styret i Vestlia Borettslag å vurdere og grave opp baksiden og den ene gavlen. Det bør isoleres, dreneres og ny grunnmursplast.

  Enstemmig vedtatt. Det blir tatt opp nytt lån om nødvendig, som kan medføre til økning i felleskostnader.

  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 177 819,- pr. 18.10.2022
  Andel fellesformue kr 32 146,- pr. 31.12. 2021
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 16362046738, Dnb Bank ASA
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 18.10.2022: 3.65% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 213
  Saldo per 18.10.2022: 7 112 780
  Andel av saldo: 177 820
  Første termin/første avdrag: 10.08.2020 ( siste termin 10.07.2040 )
  Annuitet, 20 år
 • Borettslaget har forsikring mot tap av felleskostnader gjennom tilknyttet sikringsordning.

  Tilbyder: Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.

  Varighet av avtalen/oppsigelsesvilkår: Borettslag som har tegnet forsikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.
 • Felleskostnader, strøm og innboforsikring.
 • Iht. opplysninger mottatt fra Kongsberg kommune foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende er tinglyst på eiendommen og medfølger slik den fremgår av grunnboken:
  Erklæring/avtale tinglyst 26.05.1977.
  Elektriske kraftlinjer tinglyst 02.04.1993.
 • Iht. kommuneplankart ligger eiendommen i et område til boligformål.

  Kommuneplan:
  Planidentifikasjon: KPLAN2020
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Planstatus: Endelig vedtatt arealplan
  Ikraftredelsesdato: 22.06.2022
  Plannavn: Kommuneplanens arealdel 2022 - 2030

  Plankart og planbestemmelser kan fås ved henvendelse til Kongsberg kommunes hjemmesider.
 • Andelsnr. 12 Orgnr. 953748703 i Kongsberg kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,- markedsføringspakke kr 9 900,- oppgjørshonorar kr 3 000,- og visninger kr 1 750,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 34 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 13 245,-. Utleggene omfatter eierskiftegebyr, fotograf, opplysninger forretningsfører og panterett med urådighet- statens kartverk. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 1 750 pr. time begrenset oppad til kr 15 000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Alexander Smith Williams
  Nancy Smith Williams
Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev