aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Granbakken 10
Velkommen til Granbakken 10

KONGSBERG Granbakken 10

Romslig familiebolig med en solrik, rolig og meget barnevennlig beliggenhet i blindvei - 4 soverom, 2 bad og 2 stuer

 • kr 3 650 000
 • BRA 194 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 650 000
 • Omkostningerkr 108 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 758 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1980
 • Soverom4
 • ArealP-rom 143 m²
 • Tomt723.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,00))   108 292,- (Omkostninger totalt)   3 758 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Granbakken 10 - 2D - 1. etasje
Eiendommen er løpende vedlikeholdt og holder en normal god standard, takk ble tekket med singel i 2015 Innvendige overflater er vedlikeholdt og det ble satt inn en ny kjøkkeninnredning i 2013 Varmepumpe ble montert i 2014.

Granbakken 10, Viken

 • Tomt
  723.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er skrående, pent opparbeidet med bed, plen, busker og trær. Fin og solrik vestvendt terrasse på baksiden av boligen.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en fin beliggenhet i blindvei med gangavstand til teknologiparken og kort vei til skog og mark. Et rolig og barnevennlig boområde med gode solforhold, Bussforbindelser, sykkelsti og gangvei, ca 2,5 km til sentrum

  Adkomst
  Se kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Skolekrets
  Wennersborg

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Byggemåte
  Bygningen er oppført med grunnmur på støpt såle, vegger i bindingsverk med panel, saltak. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 23.06.23 av Rua Bygg og Takst AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1. etasje har vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, toalettrom, og 2 soverom. U.etasje har vindfang, hall, gang, bad, vaskerom, kjellerstue, 2 soverom, samt 2 boder og garasje med verksted

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2, som kan medføre kostnader og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Tak, ved takfot er shingelen ikke limt til beslag, mose og belegg, nedløp mer enn halvpart av tid er brukt, utvendige vegger, lite lufting, noe sprekker, vinduer er av eldre kvaliteter, rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav. Innvendig trapp, åpninger for store i forhold til dagens krav, vann og avløp, mer enn halvpart av tid er brukt, samt vanntank er over 20 år gammel. Oljetank er ikke i bruk, og ikke sanert.   Forhold som har fått TG3: Våtrom/bad - Våtrom må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Forstøtningsmur, det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  1985 Tilbygg Garasje. 2013 Montert ny kjøkkeninnredning og pusset opp overflater. 2014 Montert varmepumpe (luft til luft). 2015 Ny taktekking

  TV/Internett/bredbånd
  Altibox

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,00))   108 292,- (Omkostninger totalt)   3 758 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring og elektrisk.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  6610

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Vann etter forbruk

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3006/7398/12: 08.01.1979 - Dokumentnr: 92 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3006 Gnr:7398 Bnr:1
  25.04.1996 - Dokumentnr: 1990 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  25.04.1996 - Dokumentnr: 2003 - Målebrev 25.04.1996 - Dokumentnr: 2003 - Grensejustering 01.01.2020 - Dokumentnr: 1378228 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0604 Gnr:7398 Bnr:12


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for original bygg

  Vei, vann og avløp
  Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regusert til boligformål. Navn Del av nr 400-1 - Steglet Plantype Eldre reguleringsplan Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 21.12.1977 Delarealer Delareal 724 m Formål Frittliggende småhusbebyggelse BestemmelseOmrådenavnSone B KP BestemmelseHjemmel fysisk utforming av anlegg Delareal 724 m Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende OmrådenavnB Området bortenfor Steglet auto er planlagt utbygd

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,00))   108 292,- (Omkostninger totalt)   3 758 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  108292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  17 800,- oppgjørshonorar kr  3 900,- og visninger kr  1 750, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  39 900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8 522 ,-. Utleggene omfatter, foto, oppplysninger og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr25 000 ,- samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev