aktiv-eiendomsmegling
Oversikt over eiendommen
Oversikt over eiendommen

KONGSBERG Gruveveien 2 A + B

Saggrenda -NY PRIS - Innholdsrik bolig med gode muligheter for leieinntekter - Nærhet til store friarealer og badedammen

 • kr 5 200 000
 • BRA 391 m²
 • 9 soverom
 • Prisantydningkr 5 200 000
 • Omkostningerkr 147 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 347 042
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2013
 • Soverom9
 • ArealP-rom 322 m²
 • Tomt854 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 •   5 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 130 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 200 000,00))   147 042,- (Omkostninger totalt)   5 347 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Gruveveien 2AB - 2D - 1. etasje - Letterhead
Nyere stor og moderne tomannsbolig, som i dag er innredet med 3 boenheter. Eiendommen har i sin helhet vært utleid frem til i dag, men vil bli solgt uten leieforhold. Området er roligt og meget barnevennlig med badedammen, sølvgruvene og Sakkerhusene som naboer.
Dobbel garasje med vannboren gulvvarme

Gruveveien 2 A + B, Viken

 • Tomt
  854m²

  Beskrivelse av tomt
  Relativt flatt tomt opparbeidet med innkjørsel, asfalt, belegningsstein og shingel, samt plen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger midt i et av Kongsbergs mest historiske områder. Med Sakkerhusene, sølvgruvene og badedammen som naboer har denne boligen en flott beliggenhet i et av Norges eldste og mest kjente bergverksområder. Eiendommen ligger gunstig til for turer i skog og mark med vakre Jonsknuten og knutehytta ca. 8 km unna. Svært rolig og barnevennlig omgivelser med kort vei til Arsenalet og til Kongsberg sentrum.

  Adkomst
  Offentlig vei frem. Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Eiendommen er oppført med støpt plate og vegger samt etasjeskille i mur. Veggene er utvendig isolert med isopor og pusset med fiberarmert puss. Saltak med A-takstoler. Taket er tekket med takstein.

  Innhold
  Kjeller består av en felles entre, garasje og teknisk rom, samt en leilighet. leiligheten har et innvendig areal på ca 65 m2 med gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom. 1.Etasje består av en felles gang samt 2 separerte leiligheter som strekker seg over 2 plan (1 og 2. Etasje). Leilighet 1 mot nord-øst (over garasje) har et innvendig areal på ca 54 m2 og består av vaskerom og kjøkken/stue. Leilighet 2 mot syd-vest har et innvendig areal på ca 62 m2 og består av vaskerom, kjøkken/stue og et soverom. 2. Etasje: Leilighet 1 mot nord-øst (over garasje) har et innvendig areal på ca 45 m2 og består av gang, bad og 3 soverom. Leilighet 2 mot syd-vest har et innvendig areal på ca 45 m2 og består av gang bad og 3 soverom.

  Standard
  Eiendommen holder en normal god standard. Innvendige overflater er i hovedsak i lyse farger, overflater trenger behandling Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2, som kan medføre kostnader og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Det er enkelte knekte taksten, Sintef anbefaler snøfangere på tak med ru takstein når taket er over 27 grader, det er noe løs puss enkelte steder, det er begrenset lufting av konstruksjonen. Det er ikke montert ned til etasjeskille i knevegger, rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Innvendige overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente, mangler håndløper på vegg i trappeløpet, knirk i trapp. Bad og vaskerom har påvist svertesopp i silikonfuger, avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet, det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer, generelle avvik på våtrom se takst. Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-irør-system. Det er påvist mangelfull ventilasjon fra balansert ventilasjonsanlegg på ett eller flere rom i boligen. I loftsetasje er det ikke montert ventilasjon, annet en avtrekk på bad. Grunnmur, lokale sprekker og noen mindre skader i puss, det er fall inn mot hus fra sydøst grunnet høydeforskjell på tomt   Forhold som har fått TG3: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn , målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Kjøkken, Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Kjøkken sydvest, Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er lekkasje i avløpsrør. Induksjonstopp har en sprekk. Benkeplate har en liten vannskade ved oppvaskmaskin. Kjøkken underetasje, lekkasje i avløpsrør på kjøkken i kjeller og leilighet mot sydvest. Teknisk, Det er en løs stikkontakt på bad i nordøst. Grunnet alder og at det ikke har vært kontroll av anlegget siste 5 år, anbefales en ny kontroll/el-tilsyn, pulverapparat og røykvarslere var montert ved befaring, men røykvarsler var defekt. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav

  Innbo og løsøre
  Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Dekodere og modem kan være borettslagets/aksjelagets/sameiets eiendom og skal da følge med. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Dobbel garasje med vannboren gulvvarme, eller på tomt

  Diverse
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk Kommentar: Underetasje/kjeller: Det er avvik i størrelsen på bygget i forhold til tegninger. Boligen er tegnet som en bolig med sokkelleilighet, men fremstår i dag som 3 separerte leiligheter med felles gang, garasje og teknisk rom. Det er sendt inn søknad om godkjenning av innvendig endring, jf selger

  Prisantydning inkl. omkostninger
    5 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 130 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 200 000,00))   147 042,- (Omkostninger totalt)   5 347 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vannboren gulvvarme, og elektrisk kabler på badene

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  16341

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Fellesrenovasjon, vann og avløp, etter forbruk, feiing

  Formuesverdi primær
  1500000

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  5400000

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3006/108/206: 25.01.1985 - Dokumentnr: 502 - Erklæring/avtale AT TRÆR PÅ TOMTEN IKKE MEDFØLGER I SALGET Overført fra: Knr:3006 Gnr:108 Bnr:194 Gjelder denne registerenheten med flere 03.04.2007 - Dokumentnr: 308034 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3006 Gnr:108 Bnr:194 01.01.2020 - Dokumentnr: 1602375 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0604 Gnr:108 Bnr:206

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 28.06.2013

  Vei, vann og avløp
  Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Kongsberg tomteselskap har under arbeid planområde som grenser til denne eiendom, se kart, Plannavn Bakken gård i Saggrenda Oppstartsmøte 16.03.2023 - Kunngjøring av planarbeid 28.06.2023

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
    5 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 130 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 200 000,00))   147 042,- (Omkostninger totalt)   5 347 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  147042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  17 800,- oppgjørshonorar kr  3 900,- og visninger kr  1 750, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  45 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  8 500,-. Utleggene omfatter sikring, opplysninger og foto. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr   35 000,- for utført arbeid, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev