aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til visning
Velkommen til visning

KONGSBERG Håvardsrudvegen 27

Stor og innholdsrik enebolig med landlig og barnevennlig beliggenhet - Meget gode sol- og utsiktsforhold

 • kr 2 650 000
 • BRA 219 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 650 000
 • Omkostningerkr 83 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 733 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1982
 • Soverom3
 • ArealP-rom 191 m²
 • Tomt1 100.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plan 1
Stor praktisk enebolig med en fin beliggenhet og kort vei til Kongsberg. Boligens overflater er av eldre kvaliteter, men er godt vedlikeholdt. Nytt bad fra 2018 Eiendommen ligger høyt og fritt til med meget gode sol- og utsiktsforhold.
Romslig stue med gode lysforhold

Håvardsrudvegen 27, Viken

 • Tomt
  1100.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er skrånende, og pent opparbeidet med plen, busker og planter. Subbus i inkjørsel og på gårdsplass. Naturtomt på deler av eiendommen, og bekk med bro over langs grensen mot syd. Lekestue i hagen, som grenser til LNF område.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger meget pent, usjenert og landlig til med vit utsyn over Numedal. Gode turmuligheter i nærområdet, og meget fine turmuligheter, sommer som vinter på Blefjell Kort vei til Kongsberg, Svene og Lampeland.

  Adkomst
  Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Byggemåte
  Bygningen er oppført på grunnmur, med bindingsverk, utvendig planel, saltak. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 22.05.23 av Rua Bygg og Takst AS teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1. etasje har vindfang, toalettrom, gang, 3 soverom, kjøkken, stue, vaskerom og bad Underetasjen har stue, bad, badstue, gang, trapperom, samt 2 boder

  Standard
  Eiendommen holder en normal god standard. Boligens overflater vedlikeholdt, det er nytt bad i 1. etasje fra 2018, dog må det påregnes en oppgradering av noen flater. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2, som kan medføre kostnader og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Tak, Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert Renner og nedløp, Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert Vann og avløp, septiktank, drenering, Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert Vegger, lite lufting, og noe sprekker. Vinduer og dører, tilstandsgrad 2 settes grunnet alder Balkonger, terrasse, trapp, Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder Sprek i grunnmur Innvendig trapp, åpning er større enn dagens krav. Radonmåling er ikke utført. Gulv har knirk. Våtrom, Mindre fuktskade i en plateskjøt på våtromsplater i dusj.   Forhold som har fått TG3: Våtrom/vaskerom, en samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder Våtrom/bad i underetasjen, en samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2018 Nytt bad i 1 etg. 2018 Montert ny bereder.

  Parkering
  Garasje eller god plass på tomt

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring, elektrisk med gulvvarme Ovn i lekehus er ikke kontrollert

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  6672

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Slam: Pris oppgitt pr. m3. pris avhengig størrelse på tank faktureres etter tømming

  Info formuesverdi
  Under innhenting

  Andre utgifter
  Det betales årlig for vedlikehold og brøyting av vei, for tiden kr 10 000,- Dette avgift antas å bli redusert da veien skal legge om.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3050/124/19: 14.07.2015 - Dokumentnr: 643184 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3050 Gnr:124 Bnr:4
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1042543 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0631 Gnr:124 Bnr:19
  02.11.2015 - Dokumentnr: 1013976 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3050 Gnr:128 Bnr:1
  Pliktig medlemsskap i veilag/velforening/organisasjon
  02.11.2015 - Dokumentnr: 1014276 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3050 Gnr:124 Bnr:4
  02.11.2015 - Dokumentnr: 1014276 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3050 Gnr:124 Bnr:4
  02.11.2015 - Dokumentnr: 1014276 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3050 Gnr:124 Bnr:4
  Bestemmelse om tank med spredegrøfter


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for bygget datert 28.04.82. Det er gitt godkjenning på slamutskiller

  Vei, vann og avløp
  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk. Eiendommen har adkomst via privat vei. 

  Regulerings- og arealplanner
  LNFR spredt boligbebyggelse

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  83292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 17 800,- oppgjørshonorar kr  3 900,- og visninger kr  1 750, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  25 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  10 200,-. Utleggene omfatter foto, opplysninger, m.m Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev