aktiv-eiendomsmegling
Velkommen Landmarks gate 5

KONGSBERG Landmarks gate 5

Meget pen og velholdt eiendom med en god beliggenhet nær sentrum

 • kr 3 600 000
 • BRA 182 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 600 000
 • Omkostningerkr 107 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 707 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 983
 • Soverom3
 • ArealP-rom 164 m²
 • Tomt562.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 90 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 600 000,00))   107 042,- (Omkostninger totalt)   3 707 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen holder en normal god standard, er løpende vedlikehold. Boligens innvendige overflater er av eldre kvaliteter, men holder en god standard. Nåværende eier har foretatt løpende vedlikehold. Se liste over moderniseringer. Lys, fin og praktisk bolig med god beliggenhet.

Landmarks gate 5, Viken

 • Tomt
  562.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er flat og pent opparbeidet med gruset gårdsplass, belegningsstein og plenarealer. Hekk og gjerde langs tomtegrenser. Det er og støpt blomsterbed og div busker/frukttrær.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt til med kort avstand til sentrum, butikk og Teknologiparken

  Adkomst
  Offentlig vei frem, se kart.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Skolekrets
  Wennersborg

  Offentlig kommunikasjon
  Busstopp rett ved.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført på grunnmur, bindingsverk med panel, saltak For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 08.05.23 av Rua Bygg og Takst AS teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1. etasje har vindfang, gang, stue, kjøkken,3 soverom, og bad. Trapperom til underetasjen. Underetasjen har kjellerstue , gang, vaskerom og rom som er innredet til soverom, samt 2 boder

  Standard
  Generell god standard på denne eiendom. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2, som kan kreve tiltak og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Veranda, Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav. Rom under terreng, Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Vann og avløp, mer enn halvparten av forventet brukstid er passer. El-anlegg, grunnet alder og at det ikke har vært kontroll av anlegget siste 5 år, anbefales en ny kontroll/el-tilsyn. Drenering, mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.   Forhold som har fått TG3: Vaskerom, En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen. Badet, En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen. Ny forskrift og lovendring sier at bad bygget før 1997 gis TG 3. Det er ikke funnet feil ved badet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.  følgende følger salget, kjeller med skrivebord, hyller, maling med fargekoder, og diverse skap, rest laminat. i første etasje følger taklampe over bord, og i kjøkkenet, samt spot over peis. I garasej følger diverse hageredskaper og et par gardintrapper.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2023 Ny motor i ventilator på kjøkken. 2022 Montert ny markise. 2021 Nytt sikringgskap. 2021 Nye overflater i gang i 1 etg. 2021 Nytt gulv (Royal imp) på veranda. 2019 Vegger er malt/overflatebehandlet utvendig. 2019 Nytt dusjkabinett på bad. 2017 Ny taktekking, takrenner og beslag. 2011 Ny kjøkkeninnredning. 2007 Montert varmepumpe i stue i 1 etg.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Radonmåling
  Opplyst at det er gjennomført to målinger i boligen med lave resultatverdier, selger har ikke resultatet.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 90 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 600 000,00))   107 042,- (Omkostninger totalt)   3 707 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring, varmepumpe, ellers elekttrisk.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14096

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  931245

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3352480

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info vannavgift
  Vannmåler

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3006/7375/22: 30.11.1979 - Dokumentnr: 6106 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3006 Gnr:7375 Bnr:12
  01.01.2020 - Dokumentnr: 607646 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0604 Gnr:7375 Bnr:22


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for for originalt bygg.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Id 104R Navn Bråtenjordet, Steglet Plantype Eldre reguleringsplan Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 21.12.1977 Delarealer Delareal 15 m Formål Kjørevei Delareal 548 m Formål Boliger Delareal 26 m Hensynsonenavn H310 KPFare Ras- og skredfare Delareal 556 m Hensynsonenavn H220 Støy Gul sone iht. T-1442 Delareal 562 m BestemmelseOmrådenavnSone B BestemmelseHjemmel fysisk utforming av anlegg Delareal 562 m Arealbruk Boligbebyggelse, Nåværende Områdenavn B

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 90 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 600 000,00))   107 042,- (Omkostninger totalt)   3 707 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  107042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  17 800,- oppgjørshonorar kr  900,- og visninger kr  1 750, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  45 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  7 135,-. Utleggene omfatter fotograf, innhenting av opplysniger, sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utelgg .  Alle beløp er inkl. mva. 

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev