aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Lauvlitjernveien 584

Kongsberg Lauvlitjernveien 584

Nylig oppusset hytte i naturskjønne omgivelser. Stor selveier tomt og innlagt strøm - Selges ferdig stylet!

 • BRA 58 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER49 720
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 399 720
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 966
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 58 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 082 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 350 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  33 750,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  49 720,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 399 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Hytta inneholder entré, stue/kjøkken, bad og soverom. Stor terrasse rundt hytta og et frittstående anneks.

Lauvlitjernveien 584, Viken

 • Hytta har gjennomgått store oppgraderinger i perioden 2017 - 2022. Hytta har en moderne standard og løsninger som skiller den ut fra en resten av hyttene på fjellet. Den har store vinduer som gir fin utsikt til naturen og mye naturlig lys til rommene. Hytta har en god og arealeffektiv planløsning og overflater i tidsriktige farger. Kjøkkenet har en åpen løsning mot stue med innredning i lyse glatte fronter med laminert benkeplate. Badet er innredet med bio-toalett, servant med innredning, liten VVB og dusjkabinett. Nytt elektrisk anlegg i hele hytta. Anneks var tidligere bod og er ombygget til soverom (tiltaket er ikke byggesøkt). Det anbefales å sette deg nøye inn i vedlagt tilstandsrapport før visning.

  Det er gjort svært store endringer på hyttens fasade og innredning. Takoverbygget terrasse er også bygget inn som en del av hytten, og innredet som soverom. Utførte arbeider er søknaspliktige, og belagt med ansvarsrett. Endringer er ikke byggesøkt/ godkjent hos kommunen. Det må påregnes at forholdene må ettersøkes for godkjennelse. Det bør påregnes at det må innhentes ansvarlig foretak for søknad, prosjekterende og utførende. Tiltaket er av en slik art og omfang at det vurderes som en hovedombygging. Dette utløser krav til dagens forskrift for hele bygget (TEK 17). Bygget tilfredsstiller ikke kravene til TEK 17.
 • Hytta ligger i et flott naturområde ca. 300 moh. Her er du omgitt av vakker natur med gode turmuligheter både sommer som vinter. På sommerhalvåret kan du ta fine fot- og sykkelturer innover områdets veier og stier. Med kort avstand til Lauvlitjern, Knipetjern og Kjennerudvannet får du og gode bade- og fiskemuligheter like i nærheten. På vinterhalvåret er det god snøgaranti i området som gir gode muligheter for aking, lek og moro i nærområdet. Kongsberg skisenter er kun en liten kjøretur unna, med et flott skianlegg hvor du både kan stå på nedover- og bortoverski.
 • Området består hovedsakelig av spredt hyttebebyggelse.
 • Kjør fra Kongsberg og ta veien mot Hindtåsen. Kjør inn Lurdalsveien og følg denne ca. 3 km. Ta inn til venstre Laulitjernveien og følg denne ca. 800 m. Hytta ligger nå inn til høyre ca. 50 m fra parkeringsplassen. Følg stien frem til hytta. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Byggemåte slik den er beskrevet i tilstandsrapport av takstingeniør Jon August Reiersrud.

  Fritidsboligen er oppført i 1966, og ut i fra tegninger er tilbygget fra ca. 1983. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og stående bordkledning av nyere dato. Hytten har saltakkonstruksjon av tre, og taktekkingen er av pappshingel. Hytten har inngangsdør av tre med isolerglass fra 2020, og innvendig er det malte glatte dører. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.

  Sammendrag av forhold som har fått tilstandsgrad 2 og 3. For nærmere beskrivelse se vedlagt tilstandsrapport.

  Tilstandsgrad 3 (store eller alvorlige avvik):
  Takkonstruksjon/Loft - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Bærende/sentrale deler av takkonstruksjonen er fjernet. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert synlig nedbøyning på takkonstruksjonen. Bærende konstruksjoner er i stor grad berørt/fjernet når innvendig del av takkonstruksjon er endret fra kaldt loft, og til varm skråisolert konstruksjon. Dette er et søknadspliktig tiltak som er belagt med ansvarsrett. Tiltaket er ikke byggesøkt. Det knyttes stor usikkerhet til utførselen med takkonstruksjonen. Konstruksjonen vurderes å ikke være tilfredsstillende luftet. Takkonstruksjon over soverom har opprinnelig kun vært takoverbygg til terrasse.
  Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Det er ikke montert rekkverk. Oppkanten til døren er for liten. Konstruksjonene har skjevheter. Terrasse fremstår gjennomgående med ufagmessig utførelse. Det er blant annet stedvis stor grad av svikt og manglende/ikke tilfredsstillende understøttelse og fundamentering.
  Krypkjeller - Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Stubbeloft er kledd med isopor, som ikke er tildekket. Det er målt noe for høy fuktighet i tilgjengelig trevirke.
  Bad - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Røff utførelse på utførte arbeider.
  Bad - Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet.
  Bad - Rommet har ingen ventilasjon.
  Ventilasjon - Det er påvist store avvik på ventilasjonsløsning i forhold til byggets oppføringstidspunkt. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Branntekniske forhold - mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav, skader på brannslokkingsutstyr og er eldre enn 10 år og mangler røykvarsler i boligen.
  Terrengforhold - Terreng faller inn mot bygning.

  Tilstandsgrad 2 (avvik som kan kreve tiltak):
  Taktekking - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.
  Nedløp og beslag - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.
  Veggkonstruksjon - Utførelsen rundt tretrapp og terrasser kan medføre at vann driver inn. Dette øker faren for skjulte skader i konstruksjonene. Utett overgang mellom terrasse og dørterskel. Stedvis noe røff utførelse. Ventil på vegg på utsiden av bad er montert feil veil.
  Vinduer - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er ikke tilfredsstillende løsning med beslag.
  Dører - Enkelte dører subber noe i karm, og bør påregnes justeringer.
  Etasjeskille/gulv mot grunn - Se punkt krypkjeller.
  Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Pipe og ildsted - Forholdet er søknadspliktig, men er ikke byggesøkt.
  Innvendige dører - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Bad - Sprekk i panelbord bak vask.
  Bad - Det er drypplekkasje fra pumpe/ koblinger ved befaring.
  Stue/kjøkken - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).
  Avløpsrør - Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.

  Tilstandsgrad 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
  Overflater - «Bom» i fliser på bad. Stedvis noe røff utførelse.
 • 1.etasje: 58 Bra / 58 P-rom

  Anneks: 10 Bra / 10 P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entré, stue/kjøkken, bad og soverom.

  Areal og romangivelse er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming er basert på elektrisitet og vedfyring.
 • Tomtens grunnareal: 2 082kvm
  Skrånende naturtomt med fjell, lyng, busker og trær.
 • Parkeringsmuligheter ca. 50 meter fra hytta. Parkeringsplassen er avtalt med nabohytte gjennom muntlig avtale. Plassen ble utvidet av selger i år for å ha flere parkeringsplasser. Det opplyses at naboen har gitt samtykke til dette.
 • Vei: Hytta er tilknyttet privat vei som er stengt med bom. Drift og vedlikehold av veien opplyses å være kr. 2400,- pr. år. Hytta ligger ca. 50m fra parkeringen.

  Vann og avløp: Hytta har en enkel løsning for vann hvor vannet bæres inn i hytta og fylles opp i mindre tanker. Avløp går til terreng og badet inneholder et Bio-toalett. Hytta har vannbrønn ved tomtegrensen som deles med naboene. Selger har betalt 33.3% for brønnen, og opplyser at avtalen foreligger skriftlig med naboen men at avtalen enda ikke er tinglyst.

  Dersom det er lagt inn vann i hytta, skal det være en godkjent avløpsløsning. Enten bare for gråvann eventuelt for svartvann/gråvann. Hva regnes som innlagt vann? Innlagt vann er alle former for rør, slanger, etc. som fører vann på innsiden av hyttevegg. Dette gjelder også vann fra sisterner, tanker, osv. Dersom du må bære vannet inn i hytta regnes dette ikke som innlagt vann. Toalett løsninger som kan etableres uten utslippssøknad er: Forbrenningstoalett og Biologisk toalett.
 • Formuesverdi ikke funnet ved søk.
 • Det betales ingen kommunale avgifter for vann og avløp. I opplysninger mottatt fra Øvre Eiker kommune blir det ikke opplyst om øvrige kommunale avgifter som renovasjon el. Selger opplyser og om at han ikke har blitt fakturert for kommunale avgifter.
 • Kommunale avgifter, strøm, forsikring og kostnader til veien.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og
  bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på eiendommen og medfølger slik den fremgår av grunnboken:
  Erklæring/avtale tinglyst 25.09.1965

  Avtale kan fås ved henvendelse til megler.
 • Eiendommen ligger i et uregulert område og kommuneplanens bestemmelser vil være gjeldende.

  Planidentifikasjon: 0503-407
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Planstatus: Endelig vedtatt arealplan
  Ikraftredelsesdato: 02.09.2015
  Plannavn: Kommuneplanens arealdel 2015-2027
  Arealbruk: LNF sone 2 (spredt boligbebyggelse)

  Kommuneplanen og plankart kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig eller Øvre Eiker kommune.
 • Gnr. 143 Bnr. 39 i Øvre Eiker kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Eiendommen er ikke energimerket og energikarrakter G og oppvarmingskarrakter Rød må legges til grunn.

  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Eiendommen selges med alt av inventar slik den fremstår i annonse og på visning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,50% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,- markedsføringspakke kr 9 900,- oppgjørshonorar kr 1 500,- og visninger kr 0,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 4 385,-. Utleggene omfatter kommunale avgifter og panterett med urådighet-Statens kartverk. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 1 750,- pr. time begrenset oppad til kr 15 000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • James Richard Fountain
Harald Elveseter

Megler

Harald Elveseter

97 55 49 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev