aktiv-eiendomsmegling
Plassering av nye boliger er opp mot nabotomten
Plassering av nye boliger er opp mot nabotomten

KONGSBERG Minde

Minde - NY PRIS - GI BUD - 11 mål urørt naturtomt - Godkjent for oppføring av 2 boliger.

 • kr 1 200 000
 • Prisantydningkr 1 200 000
 • Omkostningerkr 49 140
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 249 140
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt11 193 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,00))   49 140,- (Omkostninger totalt)   1 249 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Minde er rett i utkanten av Kongsberg, med kun 3 km til sentrum med alle byens fasiliteter. Landlig og rolig området, ikke kun tett, men i naturen. 11 mål naturtomt med muligheter. Eiendommen er fradelt og er godkjent for oppføring av to boliger, det er gitt utslippstillatelse. Går du med drømmen om et småbruk med nærhet til by har du nå sjansen. Tomten er urørt, og det kan være starten på et perfekt økologist småbruk, hvor du selv bestemmer hva som tilføres til grunn.
Du får litt skog med, ellers er det bar mark

Minde, Buskerud

 • Tomt
  11193m²

  Beskrivelse av tomt
  11 mål naturtomt med muligheter. Eiendommen er godkjent for oppføring av to boliger. Går du med drømmen om et småbruk med nærhet til by har du nå sjansen. Eiendommen er urørt, og det kan være starten på et perfekt økologist småbruk, hvor du selv bestemmer hva som tilføres til grunn. Tomten selges samlet, så du bestemmer om du vil ha, og hvem din nabo blir, famlie eller god venn.

  Beliggenhet
  Minde er rett i utkanten av Kongsberg, med kun 3 km til sentrum med alle byens fasiliteter. Landlig og rolig området, ikke kun tett, men i naturen. Skal du til byen er det 600 meter til bussen, skal du til Drammen er det ca 2 minutter med bil til nye E-134 og 30 minutter til Drammen

  Adkomst
  Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Skolekrets
  Madsebakken

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,00))   49 140,- (Omkostninger totalt)   1 249 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Det er ikke fastsatt avgifter for ubebygd tomt

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3006/8345/1: 16.06.1928 - Dokumentnr: 906837 - Bestemmelse om gjerde 14.07.1931 - Dokumentnr: 902055 - Best. om adkomstrett Med flere bestemmelser
  23.09.1964 - Dokumentnr: 2106 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3006 Gnr:8345 Bnr:4
  Bestemmelse om vannrett
  06.09.1966 - Dokumentnr: 2076 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3006 Gnr:8345 Bnr:4
  Bestemmelse om kloakkledning
  Dokumentnr: 901557 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
  05.12.1947 - Dokumentnr: 1532 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3006 Gnr:8345 Bnr:2
  06.09.1966 - Dokumentnr: 2076 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3006 Gnr:8345 Bnr:4
  27.10.2000 - Dokumentnr: 5335 - Grensejustering 01.01.2020 - Dokumentnr: 1575933 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0604 Gnr:8345 Bnr:1


  Vei, vann og avløp
  Kommunal vei frem. Utslippstillatelse er gitt i sak 2023/1656. Det foreligger en fagkyndig vurdering av vannforsyningen. Det er her sannsynliggjort tilstrekkelig og hygienisk betryggende vannforsyning.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er ikke regulert I kommuneplnens arealedel 2022-2030 er området avsatt til boligbebyggelse Tiltaket er i samsvar med gjeldene plan.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er ubebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,00))   49 140,- (Omkostninger totalt)   1 249 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  49140

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr17 800  ,- oppgjørshonorar kr  3 000,- og visninger kr 1 750 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  45 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 10 300 ,-. Utleggene omfatter foto, opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket Utlegg .  Alle beløp er inkl. mva. 

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev